پیدا

مشاوره ک ن و نوجوانان در مورد مرگ

درخواست حذف اطلاعات

تحقیقات نشان می دهد که ک نی که از دست رفته اند یک جمعیت آسیب پذیر هستند ، در معرض خطر افزایش آسیب پذیری اجتماعی و آسیب شناسی روانی (baker، sedney، & gross، 1992). عوامل متعددی در ادبیات ذکر شده است که ممکن است به تعدیل ک ن در از دست دادن کمک کند. این عوامل عبارتند از سن، ت، ارتباط با مرحوم، تنظیم والدین باقیمانده، شرایط مربوط به مرگ، خواهران و برادران، مشارکت در مداخله ومشارکت در آداب و رسوم مانند مراسم تشییع جنازه و بازدید از قبر (فرزند، فریاد، وللر، ولر، 2000). سلامت روانارائه دهندگان خدمات باید ک ن و دختران ناراحت و از دست دادن در سطوح مختلف، از جمله مراحل رشد، را در کار با این ک ن موثر تر درک کنند. کار با ک ن و نوجوانان از دیدگاه جامع ، فرصتی برای ارتباط بهتر با این مشتریان و درک مبارزات آنها، اه و دیدگاه های کلی فراهم می کند. در این مقاله، سه سطوح توسعهخواهد شد از نزدیک با بررسی قرار رابطه به اثر خود را در یک کودک یا نوجوان برداشت را از مرگ پدر و مادر و نوع مشاوره هر یک باید دریافت خواهید کرد. منابع اضافی بعد از مداخلات مشاوره مورد بحث قرار می گیرند . ک ن و نوجوانان از بزرگسالان در حال رشد، شناختی، احساسی، جسمی و روانی متفاوت هستند (fiorini & mullen، 2006). افکار، احساسات و نگرانی های کودکتان اغلب رد می شوند و یا به حداقل می رسند، تحت این فرض که یک فرد کمی با مشکل کوچکی مواجه است (fiorini & mullen، 2006). متخصصین بهداشت روانی باید در برابر این تصور غلط و جلوگیری از قضاوت و اطمینان دادن به عادت مسائل کودک پس از از دست دادن والدین. این تفاوت ها متخصصین روانپزشکی هستند که با ک ن و نوجوانان کار می کنند تا دانش تخصصی در زمینه مشاوره ک ن و نوجوانان داشته باشند. نوجوانان از بسیاری از ک ن متفاوت هستند و نیازهای مختلفی از مشاوره دارند. بله، تعداد زیادی از چالش ها وجود دارد که متخصصان بهداشت روانی هنگام کار با ک ن و نوجوانانی که از نظر والدین از کار افتاده اند، باید نبرد داشته باشند. برای دیدن اینکه چه روش های مشاوره ای برای هر گروه سنی مناسب تر است، چارچوب توسعه ضروری است (fiorini & mullen، 2006). مهم است که توجه داشته باشیم که ک ن و نوجوانان در مراحل مختلف پیشرفت در نرخ های گوناگون پیشرفت می کنند و بعضی از آنها هرگز به سطح عملیات رسمی نمی رسند (piaget، 1970). بنابراین مهم است که توانایی های شناختی ک ن را ارزی کنیم و نباید فرضیات مربوط به توانایی آنها در درک و مقابله با از دست دادن را بدانیم (fiorini & mullen، 2006). تفاوت های رشد در پاسخ به از دست دادن یک والدین بسیاری از ادبیات مربوط به ک ن، نوجوانان و از دست دادن با مدل ژان پیاژه در توسعه کودک ارتباط دارد (piaget، 1970)، هرچند وی هرگز به طور خاص در مطالعات خود به مرگ نپرداخته است. گرچه مدل او با مرحله سنسور حرکت آغاز می شود ، این تحلیل ابتدا مرحله قبل از عملیات را بررسی می کند ، همانطور که در ابتدا ک ن به مدرسه می روند. در مرحله قبل از عملیات ، ک ن در شرایط عاطفی فکر می کنند و نمی توانند مفاهیم مانند "برای همیشه" را به دلیل ناتوانی در تفکر انتزاعی مفهوم کنند (vernon، 2004). بنابراین یک کودک پیش دبستانی ممکن است از مرگ سخن بگوید، اما هنوز ممکن است والدین را به عقب بازگرداند (fiorini & mullen، 2006). شه ی دوجانبه آنهااز توانایی آنها در درک علت و معلومات برخوردار است و برای آنها دشوار است که بدانند چرا والدینشان دیگر حاضر نیستند (ورنون، 2004). به نظر می رسد بچه هایی که درمورد سن پیش دبستانی هستند، چهار ویژگی اصلی را تشخیص می دهند: غمگین، دیوانه، خوشحال و ترسناک. با این ک ن، مشاور حداقل در ابتدا باید فقط در هنگام بازتاب احساسات از کلمات ساده و مترادف استفاده کند. در ک ن 3 تا 5 ساله، تخیل و تفکر جادویی شروع به رشد می کنند. تفکر جادویی تمایل کودک به اعتقاد بر این است که آنها دارای قدرت هایی هستند که به آنها اجازه می دهد تا از طریق افکار خود کنترل جهان را کنترل کنند.مهم است که نقش تفکر جادویی را درک کنیدچرا که این امر به توضیح اینکه چرا بعضی از ک ن بر این باورند که می توانند مسیر حوادث را تغییر داده و مانع از مرگ فرد (fry، 1995) شوند کمک می کند. به دلیل تصورات غلط، این ک ن ممکن است احساس ترس، خشم، غم و اندوه ، رنج و اضطراب را نشان دهند. بدتر اینکه، ک ن این سن دشوار درک می کنند که می توانند همزمان احساسات مختلفی را تجربه کنند (berk، 1999) و ممکن است احساس ناراحتی، اشتباه و یا ناراحتی در مورد تمام احساسات خود را احساس کنند. بنابراین، بزرگسالان باید به نگرانی های خود در مورد از دست دادن گوش فرا دهند و به بچه ها اجازه انتخاب و کنترل بیشتری بدهندهمانطور که امکان پذیر است (fiorini & mullen، 2006). تشویق می شود که کودک گریه کند، رنج بکشد، و به یک جسم یا فرد متصل شود تا بتواند به روند بهبودی کمک کند (fiorini، 2006). بزرگسالان نیز تشویق می شوند تا احساسات کودک را برچسب گذاری کنند و احساسات را به آنچه ناراحت کننده کودک هستند مرتبط سازند، زیرا ک ن نوپا نمی توانند خود را به طور مستقل بیان کنند و اغلب احساسات خود را به شیوه ای رفتار نادرست ابراز کنند (vernon، 2006). ک ن پنج تا نه ساله وارد مرحله عملیاتی خاصی می شوند و خودخواهی خود را از دست می دهند. آنها در توانایی خود برای تفکر، حل مسئله و احساسات خود نسبت به دیگران رو به افزایش هستند. گلدمن (2004) گزارش می دهد که اطفالی که در سن پنج سالگی هستند، افکار منطقی ای را ابراز می کنند و از مرگ می ترسند، درک می کنند که تمام عملکردهای بدن متوقف شده و شروع به جهانی شدن و پایداری مرگ می کنند. تا سن 8 سالگی، اکثر ک ن متفکر عملیاتی هستند و می توانند مفاهیم مانند برگشت پذیری را درک کنندو پایداری (ورنون، 2006). احساسات پیچیده ای را می توان توسط 7- و 8 ساله، مانند گناه، شرم و خود شک و تردید. علیرغم افزایش درک آنها و توانایی بیان آنها ، آنها در شناخت احساسات خود بیشتر متخصص هستند (berk، 1999). به عنوان یک واکنش به از دست دادن، ک ن در این سن ممکن است حس غم و اندوه ، اضطراب ، عقب ماندگی،سردرگمی ، ترس و نگرانی از داشتن یک ساختار خانواده غیر متعارف را نادیده بگیرند و یا محروم شوند . در عوض، کودک ممکن است با یا عقب نشینی پاسخ دهد ، ممکن است کابوس داشته باشد، ممکن است غلظت نداشته باشد، و ممکن است در مدارس ضعیف اجرا شود (fiorini & mullen، 2006). در حدود سن ده یا یازده سالگی، تغییر از بتن به تفکر عملیاتی رسمی آغاز می شود. schave و schave (1989) این انتقال را از بتن به تفکر عملیاتی رسمی نامیدند، "تغییرات شدید و دراماتیک در شناختی که در زندگی هر فرد اتفاق می افتد." ک ن در مرحله عملیاتی رسمی شروع به توسعه ظرفیت تفکر انتزاعی بیشتری می کنندو استقلال از والدین. در سن نه و ده سالگی بیشتر ک ن درک مرگ را به عنوان نهایی، غیرقابل برگشت و غیر قابل اجتناب (emswiler & emswiler، 2000) را درک کرده اند. با این حال، به لحاظ نظری، به لحاظ نظری، درجه انحصاری از خودخواهی تجدید شده (ورنون، 2006)، همراه با تفکر عملیاتی رسمی، 9 و 10 ساله، ممکن است به دلیل نتیجه ناپذیری که تعامل آنها با پدر و مادر اخیرا متوجه شده است به نحوی باعث از دست دادن (schoen، burgoyne، و schoen، 2004). همانطور که ک ن بالغ، و هورمون توسعه، نوجوانی می شود توسط احساسات فرار و مشخص شده اند دمدمی بودن . از آنجا که منفی استعواطف می تواند شدید باشد و باعث شود نوجوانان احساس آسیب پذیری کنند، اغلب احساسات ترس و آسیب پذیری خود را با خشم احساس می کنند. این، به نوبه خود، باعث می شود مردم خود را دور از خود و یا افزایش تعاملات متقابل (ورنون، 2006)، با پشتیبانی بالقوه . مزیت غالب کار با متفکران رسمی کارآمد، توانایی بزرگسالان آنهاست که در تفکر سطح بالا شرکت کنند. نوجوانان می توانند مفهوم مرگ را درک کنند که به عنوان وسیله ای برای تفکر و مشاوره عمیق تر و مفهومی است (schoen، burgoyne، & schoen، 2004). روش های اثبات شده مبتنی بر شواهد برای کمک به ک ن در معرض ازدواج پدر و مادر حوادث انتقالی (فلنر، تیری، rowlison، 1988) مدل متخصصان بهداشت روانی با یک چارچوب بسیار عالی در مطالعه ک ن تنظیم توانایی ارسال حوادث استرس زا مفید را فراهم کرده است. اگر چه اخیرا به نفوذ حوزه خسارت کودک وارد شده است ، اساسا شگفت انگیز برای طراحی مداخلات برای بهبود نتایج ک ن با کار بر روی «احتمال خط ذیری و عوامل محافظتی» که بعد از رویداد استرس وجود دارد وجود دارد (haine et al. 2008) این مدل نشان می دهد که تعدیل ک ن پس از یک رویداد شدید شدید تحت تأثیر بسیاری از وقایع استرس زا است که به دنبال نشانه های استرس هستند. علاوه بر این، این مدل یک رویکرد پویا را در بر میگیرد که بر تعامل بین عوامل استرسور که پس از یک تجربه تهاجمی و منابع محافظتی کودک مواجه می شود، قدردان است. به دنبال این مدل، هدف اصلی مداخله ، کاهش ابتلا ک ن به تغییرات استرس زا و تقویت منابع کودک برای مقابله با استرسورهای موجود خواهد بود. به تازگی تلاش های بیشتری برای بستن شکاف بین تحقیقات و تمرین در درمان ک ن از دست رفته متمرکز شده است (sandler، 2005). با وجودی که پژوهش در مورد مداخله اثر برای این جمعیت پراکنده است، آن را به برخی از اطلاعات برای متخصصان بهداشت روانی (؛ آیرز و سندلر، 2003 آیرز، کندی، سندلر، و استو ، 2003) مفید انجامیده است. این بخش بعد خلاصه ای از یافته های تجربی پشتیبانی می کند که تمرین عمومی رابرای کار با این جمعیت ارائه می دهد، هرچند به سطوح توسعه تقسیم نشده است . مداخلات دقیق تر برای مراحل تکامل خاص این توصیه های کلی را دنبال می کنند. یکی از وظایف یک کودک پس از از دست دادن یکی از عزیزان، روند غم و اندوه است (هلند، 2001). مهم این است که روند غم و اندوه را عادی سازیم و اطلاعاتی را ارائه دهیم که می تواند اضطراب در مورد آینده را به این ک ن کاهش دهد (هینس و همکاران، 2008). اطلاعات مربوط به روند غم و اندوه ممکن است افکار را کاهش دهد که ممکن است منجر به مشکلات جدی سازگاری شود (haines et al، 2008). نمونه هایی از مباحث خوب برای بحث شامل طیف گسترده ای از احساسات پس از از دست دادن والدین، از جمله گسل و گناه، صحبت در مورد پس از سانحه والدین، رویاها یا چشم انداز پدر و مادر مرحوم، و یا ترس از پدر و مادر فراموش شود. مرگ یک پدر و مادر می تواند یک قابل توجهی داشته منفی تاثیر بر ک ن اعتماد به نفس و منبع کنترل(haines و همکاران، 2008)، هر دو آنها با مشکلات روحی بزرگ روبرو هستند. مرگ والدین می تواند منجر به کاهش منابع اقتصادی، تغییر در محل اقامت، تماس کمتر با دوستان و همسایگان، افزایش مسئولیت و از دست رفتن زمان با والدین باقی مانده شود (ولچیک و همکاران، 2008)، این تغییرات می تواند احساسات منفی را در یک ضعف در حال حاضر تضعیف کند کودک. بازخوانی گفتار منفی ، تشویق اعضای بالغ، بازخورد مثبت بیشتری را برای این ک ن فراهم می کند و تشویق تعامل در فعالیت های خارج از زمینه مشاوره ای که باعث ارتقاء اعتماد به نفس می شود، روش هایی برای افزایش اعتماد به نفس است و مرکز کنترل کودک را مجددا کنترل می کند(sandler et al.، 2003). برای جلوگیری از ارزی منفی خود که ناشی از از دست دادن یک مکان کنترل است، باورهای کنترل سالم باید تجدید شوند. ک ن از اشتراک نگرانی های خود بهره مند می شوند و سپس با آنها برخورد می کنند. برای مثال، اگر یک کودک است که با احساسی نگران رفاه از پدر و مادر زندگی خود را، و آنها احساس می کنند که نفوذ در چگونه سریع است که بهبود می یابد پدر و مادر، ک ن از شنیدن است که پدر و مادر خود قادر به مدیریت خواهد بود نفع پریشانی بهتر در طول زمان، و خودشان. علاوه بر این، جهت تمرکز تلاش بچه ها می توانند مانند عملکرد تحصیلی خود کنترل کنند، می تواند به آنها کمک کند که این احساس کنترل را دوباره به دست بیاورند. والدین باید در این تلاش شرکت کنند و از داشتن فرزند خود برای حمایت عاطفی ناامید شوند . استراتژی های مقابله ای خاص نیز با سازگاری بیشتر مثبت پس از مرگ یک والد همراه است. راهبردهای مقابله خاص عبارتند از مثبت reframing در مقابله، حل مسئله، که شامل استفاده از تلاش های هر دو شناختی و رفتاری در کار به سمت اه مشاوره و حمایت طلب مقابله، که شامل جستجو برای پشتیبانی زمانی که مورد نیاز (سندلر و همکاران، 1996). برای تشویق سرمایه گذاری ک ن به این استراتژی های مقابله، مشاوران باید این فرزندان را به اه خود برسانند و هر ابزار مقابله ای را که انتخاب می کنند برای رسیدن به اه خود انتخاب کنند، انتخاب می کنند. مشاوران باید ک ن را تشویق کنند که به طور منظم به عنوان یکی از اه خود احساسات خود را بیان کنند، تحقیقات نشان می دهد که ک ن که مانع از بیان می شونداز احساسات منفی، مانند غم و اندوه و گناه، بیشتر در معرض مشکلات سلامت روان بزرگ در طولانی مدت قرار دارند. بحث و جدل میان بچه ها و والدین باقیمانده خود در خصوص موضوعات هیجانی- باروری نیز ثابت شده است (haines et al.، 2008). مطالعات موجود (به عنوان مثال، haine، wolchik، sandler، millsap، & ayers، 2006) به وضوح نشان می دهد که والدین مثبت به عنوان ا امی برای مداخله در زمینه سلامت روان به موفقیت فرزندان غمگین است. متخصصان بهداشت روان باید در مورد اهمیت والدین مثبت به خوبی به عنوان نقش کلی والدین درانطباق کودک آنها آموزش داده شود. پدر و مادر مثبت وجود دارد زمانی که والدین فضای ساخت یافته و دلسوز را ایجاد می کنند که ارتباطات باز در مورد مرحوم را پرورش می دهد، که در آن ک ن به برای تماس با والدین زنده مانده خود برای حمایت احساسی داده می شوند . روال های خانوادگی، اقدامات انضباطی، سنت ها و هر چیز دیگری که می تواند محیط را قبل از یک تغییر اساسی شدید، به کودک کمک کند تا احساسات خود را بازسازی کند (آندرسون، 2003). مداخلات توسط سن رشد بازی درمانی یک رویکرد پیشنهاد شده برای مشاوره ک ن در مرحله قبل از عمل توسعه است. ادبیات غم و اندوه حاوی حقیقت و تجربی برای این ایده است که بازی درمانی می تواند برای ک ن که با شرایط زندگی از مشکلات غم و اندوه مبارزه می کنند مفید باشد (webb، 1999). در بازی درمان ، مشاور از اسباب بازی ها استفاده می کند و به عنوان وسیله ای برای ارتباطات بازی می کند. کوتمن (2001) و دیگران از بازی درمانی حمایت کرده اندبرای مشاوره در اوایل دوران کودکی، زیرا ک ن این سن، واژگان نسبتا محدود و تلاش برای مفهوم و واژگانی احساسات و افکار خود را دارند. بنابراین، ارتباط از طریق استراتژی های بازی های مختلف مانند ظاهر بازی و یا بازی ها مطرح می شود. اه بازی درمانی به خوبی با نیازهای ک ن غمگین مطابقت دارد. اغلب هدف بازی درمانی این است که ایجاد خ رآمدی و شایستگی کودک را با اجازه دادن به آنها برای انجام کارهای خود و تصمیم گیری برای خود در اتاق بازی. علاوه بر این، نقش مشاور در این نوع درمان به او اجازه می دهد تا نگرانی های جدی، درک همدلی و همدلی مثبت را نشان دهد . این تلاشهای همپوشانی برای متوقف یک مفهوم منفرد کودک منحصر به فرد است، و افزایش عزت نفس آنها. مهارت های حل مسأله با اجازه دادن به ک ن برای پذیرش مسئولیت انتخاب و رفتار آنها در اتاق بازی افزایش می یابد. اه دیگر نیز عبارتند از: ساخت واژگان احساسی کودک، ارتقاء مهارت های ارتباطی ساختاری با دیگر ارقام حمایت بالقوه و افزایش توانایی فرزند برای تصمیم گیری های خودشان (kottman، 2004). درمانگرها از چندین مهارت استفاده می کنند از جمله ردی ، بازخوانی محتوا ، بازتاب احساسات، مسئولیت بازگشت به کودک، استفاده از استعاره کودک و محدود (kottman، 2004). ردی شامل صدای رفتار کودک استبه کودک می گوید که آنچه که کودک انجام می دهد ارزش دارد. با استفاده از توصیف های مبهم مانند "این"، "آن"، "آنها"، "آن" یا "آن ها" به جای اسم خاص و با استفاده از عبارات مبهم مانند "حرکت در آنجا" یا "رفتن به بالا و پایین، "به جای افعال خاص، مشاور به کودک اجازه می دهد معانی خود را بر روی اسباب بازی ها و اقدامات در اتاق بازی بیان کند. این خود بیان را تشویق می کند و از مشاوره را از ت ب اعمال افعال کودک با تفسیر خود جلوگیری می کند (کوتمن، 2004). استراحت ، بیان واژگان کودک است تا کودک را نشان دهد که آنچه که او می گوید اهمیت دارد. با استفاده از واژگان کودک دوستانه، مشاور سعی می کند افکار کودک را بدون تغییر هیچ معنی. کمک به کودک احساس می کند راه سازنده برای یک مشاور برای ایجاد ارتباط با کودک و ایجاد حس کودک از اهمیت است (kottman، 2004). اعتماد به نفس و اعتماد به نفس را می توان با بازگشت مسئولیت به کودک در بازی درمانی افزایش داد. برای اینکه کودک رفتار خاصی را انجام دهد، او به طور خ ر درخواست کمک و یا دادن اختیار اطفال برای تصمیم گیری های خاص در مورد جلسه ی بازی، به کودک اجازه می دهد تا اعتماد به نفس و اعتماد به نفس را ایجاد کند. ک ن با استفاده از استعاره می توانند تشویق به برقراری ارتباط در رفتارهای کمتر تهدید کننده و غیر مستقیم انجام دهند . استفاده از استعاره به این معنی است که مشاور مشاوره می کند، مطالب را بازنویسی می کندو مسئولیت را از طریق داستان کودک به عهده می گیرد و بدون تحمیل تفسیر خود از معنای داستان، بازی می کند . با انجام این کار، مشاور به کودک اجازه می دهد تا راه نمادین برای برقراری احساسات که او نمی خواهد مستقیما به آنها بگوید، ممکن است قادر به توضیح کامل و یا کامل نباشد (kottman، 2004). محدودیت های تعیین شده در اتاق بازی در حفظ حرکات ورزشی درمانی بسیار مهم است و تبدیل به هرج و مرج یا از دست دادن مولفه های ارتباطی کاربردی آن نیست . محدودیت های ایجاد ایمنی و ساختار در جلسات را ایجاد می کند و آنها را یک محیط امن و سازگار می سازدبرای غم و اندوه ک ن برای بیان خود. علاوه بر این، کودک با حس امنیت و ثبات ، که به عنوان حمایت دیگر برای بهبود احساسی آنها عمل می کند، فراهم می کند . دوران کودکی در دوران کودکی نیز انواع مختلفی از تکنیک های مشاوره ای را به وجود می آورد که زمان کمتری برای انجام آن فراهم می کند و به حفظ علاقه کودک کمک می کند . از آنجایی که متوسط توجه 4 تا 5 ساله محدود است، تکنیک های مشاوره نیاز به تغییر فراوانی، درگیر شدن و بتن دارند. مثلا هنر درمان شامل فعالیت های فعال در بخش مشتری می شود، در خصوص درمان ک ن با غم و اندوه بسیار مفید است و اغلب می تواند به ایجاد گفتگو در مورد برخی از احساسات داخلی کودک کمک کند. حتی اگر بحث از درمان هنر پیروی نکندجلسه، محصول دائمی ایجاد شده توسط مشتری می تواند مورد مطالعه قرار گیرد تا ببیند آیا از معانی می تواند از هنر حاصل شود. رسانه های هنری نباید محدود به نقاشی شوند. ک ن همچنین به مجسمه سازی خاک رس، کلاژ ها و رنگ های انگشتی پاسخ می دهند (webb، 1999). کتابشناسی یک ابزار مفید دیگر برای ک ن جوان است. کتابشناسی کمک می کند تا مشتریان جوان را به بیان افکار و احساسات خود بپردازند و در هنگام شناسایی با یک شخصیت در یک داستان، بینش یا احساس طبیعی بودن را بدست آورند (برادلی و همکاران، 2006). کتابشناسی، مانند درمان هنر، یک فاصله ایمن از مشکل واقعی زندگی برای ک ن را برای غم و اندوه خود فراهم می کند (برادلی و همکاران، 2006). در نهایت، بازی عروسکی به ویژه برای این جمعیت جوان مناسب است، زیرا این امر به آنها اجازه می دهد احساسات خود را نسبت به شخصیت های برجسته دیگری در شخصیت های خیالی بگذرانند (bradley et al.، 2006). گزینه های بیشتری در کار با متفکران پیش از عمل وجود دارد. چه زمانیاسکن از طریق گزینه های مختلف، مشاوران فقط باید توجه داشته باشند که این جمعیت به معنای واقعی کلمه، گیج و ترس است. به منظور موثر بودن، مشاوران باید درگیر شوند و آنها باید با هدف گسترش واژگان عاطفیک ن و روشن ساختن تصورات غلطی که ممکن است در مورد مرگ داشته باشند. دوره نوجوانی دوره انتقال دانش آموزان است . نایت و وادزورث (1994) معتقدند که معلمان باید "تجربیات دست اول از ماهیت اکتشافی" را برای دانش آموزان راهنمایی در معرض خطر برای یادگیری معتبر فراهم کنند . p aro و همکارانش (2004) گزارش دادند که مداخلات درمانی در میان دانش آموزان راهنمایی که با درمان واقعیت (gl er، 1965) پشتیبانی می شوند، در یک اتاق حمایت از مدرسه بهبود 42 درصدی در میانگینرفتار رفتاری روزانه خود و 12 درصد کاهش در تعداد کل تعلیقات در خارج از مدرسه طی یک دوره تحصیلی کاهش می یابدسال هنگامی که یکی از این دو بخش اطلاعات را ترکیب می کند، می توان نتیجه گرفت که ک ن مشاوره در اوایل نوجوانی باید سطح مشابهی را در تلاش های مشاوره خود حفظ کنند، اما همچنین می توانند گفتگو بیشتری را در قالب درمان رفتاری شناختی آغاز کنند تا مستقیما به برخی از از واقعیت های خشن که آنها روبرو هستند. درمان واقعیت یک نوع از درمان شناختی رفتاری است که بر نیازهای واقعیت خارجی متمرکز است و اغلب در ک ن مبتلا به مشکلات رفتاری استفاده می شود. تأکید "مشاوره عقلانی" آن را برای این گروه سنی ایده آل می سازد، زیرا نوجوانان اوایل صرفا توانایی خود را برای بحث در مورد اعمال و احساسات خود به وجود می آورند، اما فاقد شناخت برای تفکر و استدلال سطح بالاتری هستند . تئوری انتخاب ویلیام گلاسر (1998)، یک زیرمجموعه از واقعیت درمان، از کار حرفه ای با دانش آموزان متوسطه توجه بیشتری را به خود جلب کرده است . فلسفه نظریه انتخاب بر نگرش ها و رفتارهایی است که به ویژه مشکل ساز هستندبرای دانشجو در معرض خطر. نظریه انتخاب می گوید ما افکار، احساسات و رفتارهای ما را انتخاب می کنیم، و این انتخاب ها کیفیت زندگی ما را تشکیل می دهد (روز 204). این کمک می کند تا این دانش آموزان تفکر نابالغ را اصلاح کنند تا انتخاب های منطقی بیشتری برای خود ایجاد کنند. برای نوجوانان جوان که والدین خود را از دست داده اند و کنترل داخلی آنها، نظریه انتخاب تمرکز می کند با کمک به دانش آموز برای توسعه مسئولیت شخصی کمک می کند، به این ترتیب به جوانان جوان کمک می کند تا کنترل داخلی خود را بازنویسی کنند (walter et al. ، 2008) adjunct خوباستراتژی شامل نقش بازی و مشاوره مبتنی بر ماجراجویی است. نقش بازی و یا استفاده از بازیگری و درام، به نوجوانان اولیه کمک می کند تا انواع مختلفی را پوشش دهند و احساسات را تحت تظاهرات بی خطر قرار دهند که همه آن ها عمل می کنند (برادلی و همکاران، 2006) و اگر اغلب در زمینه مشاوره برای تشویق بیان احساسات مشاوره مبتنی بر ماجراجویی یک روش adlerian است که اعتماد به نفس، حل مسئله و احساسات آرامش را ایجاد می کند (روز، 2004). نوجوانانی که در واکنش های شفاف و یا یان قوی نیستند، ممکن است ان خود را در گروه های درمان اعتیاد پیدا کنند. این اغلب شامل وظایف همکاری مانند پیاده روی اعتماد به نفس چشم بسته و یا ایجاد چیزی با مواد محدود است، و اشتباهات عواقب طبیعی استکه گروه باید به عنوان یک کل مقابله کند. تحقیقات از استفاده از آن در این گروه سنی حمایت کرده است. بلانچارد (1992) نظریه شناختی مربوط به مشاوره در ماجراجویی در که هدف از ماجراهای خاص است به "تغییر افکار خ راز من نمی توانم به من می توانم." moote با اشاره به شباهت بین گویا - هیجانی رفتاری (rebt) و رویکردهای مبتنی بر ماجراجویی، نشان می دهد که هر دو مواجه با مسائل مربوط به ترس و پیشی گرفتن از محدودیت های قبلی هستند (moote et al.، 1997). برای متفکران بنیادین عملی که مهم است یادآوری این نکته مهم است که آنها هنوز در حال پیشرفت و تفکر بالاتر و اجرایی هستندتوانایی های عملکردی. آنها ممکن است تصور اشتباه را درک کنند که آنها درک بیشتری نسبت به آنچه که در واقع انجام می دهند، به دلیل بدن های در حال توسعه و رشد توانایی های بیان، اما ذهن آنها هنوز هم به روش های بسیار دقیق کار می کنند و بسیار احساسی و شناختی شکننده هستند. اگر چه تروما می تواند هر دو کودک و نوجوانان را به شدت تحریف کند، نوجوانان به طور ذهنی به طور ذهنی مجهز به مبارزه با این اعوجاج با استفاده از درمان شناختی رفتاری به دلیل افزایش توانایی خود در تشخیص، حل مشک و تفسیر احساسات و رفتارهای آنها هستند. این چارچوب اعتماد به نفس در تفکر برای برانگیختن امیدهای احساسی و رفتاری (روز، 2004) است. مثل بچه ها، نوجوانان ممکن است اعتقادات غیر منطقی درباره علتمرگ والدین برای رسیدن به معانی کنترل یا پیش بینی فراهم کنند. اعتقادات غلط غیر منطقی آنها می تواند به روابط آسیب دیده همسالان، آسیب روابط خانوادگی و / یا از دست رفتن اعتقاد به عد منجر شود، خدا، یا یک آینده مطلوب. نوجوانان به طور خاص در توسعه مبارزه با مقررات عاطفی ، عزت نفس و خود کارآمد ، عملکرد تحصیلی و حرفه ای و حفظ ایمنی شخصی (کوهن، مانریکو، دبلینگر، 2006) آسیب پذیر هستند. این خط تفکر غیر منطقی می تواند برخی از نوجوانان را به مسیری برای انتخاب رفتارهای بد رفتاری (cohen، mannarino، deblinger، 2006) و مشکلات ماندگار تبدیل کند. این شناخت به نگهداری از استرس پس از ضربه کمک قابل توجهی اختلال ، دیگر اشکال اضطراب و افسردگی و یا مشکلات رفتاری. کوهن، mannarino، deblinger (2006) گزارش دادند که تحقیق چندانی از این نوع جوانان به درمان خاصی پاسخ داددرمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما. درمان تداخل شناختی- رفتاری (tf-cbt) یک درمان است که با حمایت های تجربی برای نوجوانان تفکر عملیاتی رسمی که در معرض تروما مانند مرگ والدین قرار دارند، به خوبی تدوین می شود (silverman et al.، 2008). رویکرد tf-cbt ترکیبی از چندین عامل درمان مانند آموزش روانشناختی ، مهارت های مقابله ای، قرار گرفتن در معرض تدریجی و / یا پردازش موضوعات و / یا موقعیت های دردناک و آموزش والدین است . مدل tf-cbt یک درمان مبتنی بر مؤلفه است و بر مجموعه ای از مهارت های مرکزی تأکید دارد که به تدریج بر روی مهارت های قبلی متمرکز شده است. این مدل به جای توصیف یک جلسه ی جلسه ی جلسات، این مدل دارای اجزای مرتبط است که هر کدام از آنها به شیوه ای، شدت و مدت زمان ارائه می شود که بیشتر به نیازهای نوجوان پاسخ می دهد. احترام به ارزش های فردی، خانوادگی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی برای هر مداخله روانی و اجتماعی برای کار موثر است. مشاوران با فرزند و والدین کار می کنند تا تصمیم بگیرند که بهترین راه برای اعمال اجزای اصلی خانواده خود، با آگاهی از این است که این درمان باید در هماهنگی با جامعه بزرگتر و زمینه فرهنگی خانواده اتفاق بیفتد . سازگاری برای موفقیت این مدل درمان ضروری است. مشاوران باید در اجرای اجزاء اصلی خلاق و انعطاف پذیر باشند و قضاوت مشاور، در نهایت تعیین نحوه استفاده از اجزای tf-cbt برای کمک به هر کودک و خانواده را تعیین می کند. مشارکت خانواده به طور یکپارچه در درمان نوجوانان گنجانده شده است و تمرکز اصلی درمان، بهبود تعاملات والدین و کودک، ارتباط و است. روابط درمانی نیز ضروری است، در حالیکه یکی دیگر از گزینه های حمایت از نوجوانان را فراهم می کند و یکی دیگر از افرادی که اعتماد به نفس می کنند، همدردی و تشویق را می فهمند و می گیرند. خود اثر بخشیدر نوجوانان هدف بلند مدت این مدل است، زیرا هدف آن ارائه مهارت های زندگی و افزایش استعدادهای فردی است تا این نوجوانان بتوانند به بزرگسالان سالم و عاطفی رشد کنند (کوهن، مانریکو، دلبینگر، 2006). اگر چه متفکران رسمی کارآمد تر قادر به گفتگو و تفکر عمیق هستند، اما این گروه سنی اغلب مخالف دیدن مشاور است. موسیقی درمانی است که اغلب مفید کمکی در کاهش خصومت، ناراحتی، و یا عدم اعتماد که شروع ارتباط با نوجوانان parentally سوگوار. موسیقی درمانی می تواند احساس افسردگی ، اضطراب، تنهایی و غم را کاهش دهد (bradley et al.، 2006). مشاوران ممکن است از استراتژی گوش دادن به موسیقی برای کاهشافسردگی ، افزایش خودپنداره ، کشف خاطرات، تخیلات و یا تصاویر بصری استفاده کنند. آهنگ ها ممکن است به آنها کمک کند تا احساسات خود را درک کنند و خود را درک کنند . علاوه بر این، تحقیقات نشان داده است که موسیقی پس زمینه می تواند خود افشاء را افزایش دهد، گفتار منفی خود را کاهش می دهد و می تواند ح های مثبت را افزایش دهد (jensen، 2001). منابع دیگر برای فرزندان پدر و مادر از دست رفته شبکه های پشتیبانی برای حفظ رفاه عاطفی بسیار مهم هستند . خانواده درمانی یکی دیگر از ابزارهای قابل اعتماد و تجربی است که برای کمک به ک ن در از دست دادن یک والد استفاده می شود (haines et al.، 2008). به طور خاص، برنامه مبارزه با خشونت خانوادگی که در ای ی آریزونا طراحی شده است، یک اقدام جامع و شدید برای مداخله در خانواده برای این موضوع طراحی کرده است و رویکرد یکپارچه ای از درمان والدین و کودک را برای کمک به ک ن از از دست دادن آنها بهبود می بخشد (asu؛ sandler et al. ، 2003). در خارج از درمان، بسیاری از ک ن به سازمان های مذهبی برای کمک به مقابله با از دست دادن و غم و اندوه می روند (anderson، 2003). دینمدتهاست که با مرگ مرتبط است و تحقیقات نشان می دهد که ت یکی از اولین افرادی است که قربانیان تروما برای کمک به آنها مراجعه می کنند و قربانیان تروما از رفتارهای مذهبی استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تا از وقایع پر تنش برآید (thompson & vardaman، 1997). گرچه محدود بودن ادبیات تجربی به مذهب به عنوان نوعی ترویج توانایی مقابله با دین می پردازد (jenkins & paragament، 1988؛ maton 1989)، حمایت معنوی از افسردگی و اعتماد به نفس منفی منفی است. فراتر از این منابع سازمان یافته، خطوط راهنمایی، وب سایت ها و کتاب ها وجود دارد که والدین و ک ن می توانند برای کمک به آنها در یادگیری و مقابله با غم و اندوه خود استفاده کنند. مرگ والدین یکی از حوادث دردناکی است که می تواند در دوران کودکی رخ دهد و ادبیات نشان داده است که مرگ یکی از والدین ک ن را در معرض خطر منفی قرار می دهد. این مقاله تلاش دارد تا برخی از پایگاه های اطلاعاتی را به اشتراک بگذاردبا توجه به تجارب مداخله پشتیبانی مداخله برای کمک به ک ن و نوجوانان مقابله با مرگ یکی از والدین و جلوگیری از مشکلات طولانی مدت سلامت روان. با در نظر گرفتن متغیرهای زیادی که در اطراف یک آسیب خاص کودک وجود دارد، تحقیقات نشان داده است که ک ن و نوجوانان می توانند از این رویداد دردناک تعدیل شوند. با توجه به سن رشد کودک و سایر خصوصیات فردی که در اطراف مرگ والدین آنها قرار دارد، یک مشاور به مسیر درست از نظر خدمات پشتیبانی و مداخله هدایت می شود و احتمال تغییر فرزند را افزایش می دهد .جک پ

درخواست حذف اطلاعات

جک پ ، همچنین به عنوان شناخته شده کامیون پ ، پمپ پ ، کامیون پمپ ، سگ و یا گاری تک اسبه ابزار مورد استفاده برای بلند و حرکت است پ . جک های پ اولیه ترین شکل لودر هستند و در نظر گرفته شده اند تا پ سنگین یا سبک را در یک انبار جای دهند. جک توسط یک اهرم مانند پنجه استفاده می شود که همچنین به عنوان دستگیره پمپ برای بالا بردن جک عمل می کند. یک دسته کوچک روی تیغه، مایع هیدرولیکی را آزاد می کند، و چنگال را پایین می آورد. چرخ های جلو در انتهای چنگال بر روی اهرم های متصل به اتصالات قرار می گیرند که به اهرم های متصل به سیلندر جک می روند . همانطور که جک هیدرولیکی در انتهای پنجه مطرح شده است، پیوندی چرخ ها را خم می کند، چرخ ها را به صورت عمودی بالای چرخ های جلو افزایش می دهد و بار را به سمت بالا می برد تا کف را پاک کند. پ تنها به اندازه کافی بلند می شود تا کف را برای سفر بعدی پاک کند. اغلب جک های پ مورد استفاده قرار می گیرند که در داخل یک تریلر حرکت و سازماندهی پ ها، به ویژه هنگامی که دسترسی یا دسترسی به کامیون وجود ندارد . جک به طور معمول دارای جلو فرمان است، در حالی که هر چنگال معمولا یک چرخ یا چرخ دوگانه دارد. مکانیسم عمل جک پ در موقعیت پایین، اجازه می دهد آن را تحت یک بار بر روی یک پ وارد کنید جک که نشان می دهد چطور رول چرخ ها، چنگال و بار را برداشته است. پنجه فرمان و سیلندر هیدرولیکی را به طور واضح در سمت راست نشان می دهد زیر یک جک نشان دادن اتصالات زیر چنگال تاریخچه دستگیره های دستی پ از حداقل سال 1918 وجود داشته است. انواع اولیه انواع چنگال را برداشت و تنها توسط اتصال مکانیکی بارگیری شد. نوع مدرن تر از جک هیدرولیک پمپ شده برای بالا بردن استفاده می کند. انواع
جک پ دستی
پ جک دستی یک دست طراحی شده است جک . اغلب در عملیات ده فروشی و انبارداری شخص دیده می شود. جک پ جت
جک پ الکتریکی سرب شارژ می تواند دیده شود. جک های پ ثابت [4] نیز به عنوان کامیون های پ الکتریکی، پله ها، جک های یک و یا دو پ یا جک قدرت شناخته می شوند، به منظور جابجایی و جابجایی از پ های سنگین تر و انباشته می شود. برخی از آنها حاوی یک پلت فرم برای کاربر در هنگام حرکت پ است. جک پ ساخته شده به طور کلی توسط یک دریچه گاز در دسته حرکت می کند تا به جلو یا عقب حرکت کند و با چرخاندن دسته در جهت مورد نظر، هدایت شود. بعضی از آنها یک نوع سوئیچ مرد مرده است، نه یک ترمز برای متوقف دستگاه، کاربر باید سریعا متوقف شود یا دستگاه را در حالی که در حال استفاده است را ترک کند. دیگران از یک سیستم شناخته شده به عنوان "متصل " استفاده می کنند که در آن راننده گاز را از جلو به سمت عقب (یا برع ) به آهستگی و متوقف دستگاه متوقف می کند، زیرا سوئیچ مرد مرده تنها در شرایط اضطراری استفاده می شود. محدودیت های عملیاتی
پ برگشت پذیر نمی تواند استفاده شود پ های دو طرفه غیر قابل برگشت نمی توانند تخته عرشه ای را که در آن چرخ های جلو به کف می شوند، ندارند. ورودی دو طرفه را به یک پ چهار تایی از پشته رانده می شود، چرا که چنگال را نمی توان در دهانه قرار داد. ابعاد نمونه صنعت ی شمالی به نظر میرسد "جت پ استاندارد" را به روشهای مختلفی از جمله: عرض هر یک از دو چنگال: 7 " عرض چنگال، یعنی ابعاد بین لبه های بیرونی چنگال: در دسترس به عنوان 20¼ "(51.4 سانتی متر) و 27" (68.6 سانتی متر)
طول شاسی: به صورت 36 "(91.4 سانتی متر)، 42" (106.7 سانتی متر)، 48 "(122 سانتی متر) ارتفاع کم: 2.9 "(7.5 سانتی متر) افزایش ارتفاع: حداقل 7.5 "(19.1)، اما بعضی از آنها افزایش می یابد در اوراسیا ابعاد کلی مشابه هستند، زیرا پ لیزینگ مدرن استاندارد را در دامنه بعدی در سطح جهانی مجبور کرده اسلیفتراک

درخواست حذف اطلاعات

بلند و حرکت مواد در مسافت های کوتاه. این بالابر در اوایل قرن بیستم توسط شرکت های مختلف، از جمله کلارک ، که حمل و نقل را انجام می داد ، و yale & towne manufacturing ، ساخته شد. از زمان جنگ جهانی دوم استفاده و توسعه کامیون بالابر در سراسر جهان بسیار گسترش یافته است. بالابرها تبدیل به یک قطعه ضروری ضروری در تولید و انبارداری می شوند. در سال 2013، 20 تولید کننده در سراسر جهان فروش 30.4 میلیارد دلار را با 944،405 دستگاه به فروش می رساند. فهرست 1تاریخچه 2عملیات عمومی 2.1کنترل و قابلیت حمل و نقل 3انواع طراحی 3.1کامیون های مخصوص 3.2کامیون های خ ر 4اجزای کامیون متعادل 4.1فایل پیوست 4.2جایگزینی یا اضافه پیوست ها 5انجمن ها و سازمان های آسانسور 6ایمنی لودر 6.1استانداردها 6.2ایمنی راننده 6.3تمرینات بالابر در ایالات متحده 6.4آموزش کامیون در بریتانیا 6.5آموزش بالابر در استرالیا 6.6آموزش کامیون در نیوزیلند 6.6.1استانداردهای واحد پیوست های6.6.2 6.7محصولات ایمنی 6.7.1سیستم های تشخیص عابران پیاده 6.7.2رادارهای سونوگرافی سیستم های rf6.7.3 7رتبه بندی در سراسر جهان تولید کنندگان 8همچنین ببینید 9منابع 10لینک خارجی تاریخچه [ ویرایش ] یک کامیون کامیون در طول جنگ جهانی دوم استفاده می شود
در اواسط قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم، تحولاتی که منجر به لیفتراک های مدرن امروز شد، را شاهد بودیم. پیشروان لیفتراک مدرن، بالابرهای دستی بودند که برای بارگیری استفاده می شدند. [4] در سال 1906، راه آهن پنسیلوانیا ، کامیون های پلت فرم باتری را برای حرکت چمدان خود در ایستگاه قطار وونا، پنسیلوانیا معرفی کرد. جنگ جهانی اول ، ransomes، sims & jefferies of ipswich ، توسعه انواع مختلف تجهیزات بارگیری مواد را در بریتانیا دیده بود . این به دلیل کمبود نیروی کار ناشی از جنگ بود. در سال 1917، کلارک در ایالات متحده شروع به توسعه و استفاده از تراکتور و تراکتور سازی در کارخانه های خود کرد. در سال 1919،towmotor company و yale & towne manufacturingدر سال 1920 وارد بازار بالابرهای کامیون در ایالات متحده شدند. استفاده مداوم و گسترش استفاده از لودر از دهه 1920 و 1930 ادامه یافت.معرفی قدرت های هیدرولیکی و توسعه اولین لیفتراک های الکتریکی همراه با استفاده از پ های استاندارد شده در اوا دهه 1930 باعث افزایش محبوبیت کامیون های لودر شد.
آغاز جنگ جهانی دوم ، مانند جنگ جهانی اول، پیش از آن، استفاده از کامیونهای لودر را در تلاش برای جنگ تحریک کرد.پس از جنگ، روش های کارآمدتری برای ذخیره سازی محصولات در انبارها اجرا شد. انبارها نیاز به کامیونهای لودرهای قابل حمل داشتند که می توانستند به بالاترین سطح برسند و مدل های لودر جدید ساخته شده بود که این نیاز را پر کرده بودند.به عنوان مثال، در سال 1954، یک شرکت بریتانیایی lansing bagnall ، که اکنون بخشی از گروه kion است ، تولید کرده است که گفته شد اولین باریک برقی باریک است. توسعه انبارها را تغییر داد که منجر به ریزه کاریهای باریک و بارگذاری بالاتری شد که قابلیت ذخیره سازی را افزایش داد. در طول 1950s و 1960s، ایمنی اپراتور به دلیل افزایش ارتفاع و ظرفیت های بلند بلند شد. ویژگی های ایمنی مانند پشت صندلی های عقب و قفس های اپراتور، به نام نگهبانان سرنشین، شروع به اضافه شدن به لیفتراک های تولید شده در این دوران می شوند. [4] در اوا دهه 1980، طراحی ارگونومیک در طرح های جدید لودر به منظور بهبود آسایش اپراتور، کاهش آسیب و افزایش بهره وری صورت گرفت. [8] در دهه 1990، انتشار گازهای وجی از عملیات بالابر شروع شد و به استانداردهای انتشار برای تولید کنندگان بالابر در کشورهای مختلف اعمال شد. [9] معرفی لیفتراک های ac ، همراه با سلول سوختیتکنولوژی، همچنین در حال پیشرفت در توسعه لودر است. [4] [10] عملیات عمومی [ ویرایش ] ک ن کامیون با طرح کنترل.
بالابرها برای بارهای با حداکثر وزن مشخص و یک مرکز مشخص گرانش پیش بینی شده اند . این اطلاعات در اسمبلی ارائه شده توسط سازنده ارائه شده است و بارها نباید از این مشخصات کند. در بسیاری از حوزه های قضایی، تغییر نام و یا حذف نام پلاک بدون مجوز سازنده کامیون ممنوع است.
یک جنبه مهم در عملیات لودر این است که باید دارای فرمان چرخ عقب باشد. در حالی که این باعث افزایش توانایی در موقعیتهای پیچیده پیچیدگی می شود، اما با تجربه سنتی راننده با سایر وسایل نقلیه چرخان متفاوت است. در حالیکه فرمان، همانطور که هیچ عمل کاستور وجود ندارد ، نیازی به اعمال نیروی فرمان برای نگه داشتن سرعت ثابت نوبت نیست.
یکی دیگر از ویژگی های مهم این لودر، بی ثباتی آن است. لودر و بار باید یک واحد با مرکز جاذبه دائمی متفاوتی با هر حرکت بار در نظر گرفته شود. یک لیفتر هرگز نباید با سرعت بالاتری در سرعت چرخش به سر برد، جایی که نیروهای گریز از مرکز و گشتاور ممکن است به یک تصادف ناگهانی آسیب برساند. این لودر با محدودیت بار برای چنگال طراحی شده است که با افزایش ارتفاع چنگال و کاهش بار (یعنی زمانی که یک بار در مقابل چنگال "l") متوقف نمی شود. یک صفحه بارگذاری برای بارگذاری مرجع معمولا بر روی لیفتراک قرار دارد. یک بالابر نباید به عنوان یک بالابر پرسنلی بدون تجهیز تجهیزات ایمنی خاص مانند "جمع کننده گیلاس" یا "قفس" استفاده شود.
بالابرها یک عنصر مهم انبارها و مراکز توزیع هستند. ضروری است که این سازه ها برای جابجایی کارآمد و ایمن خود طراحی شوند. در مورد drive-in / drive-through racking، لودر باید در داخل یک انبار ذخیره سازی حرکت کند که موقعیت های مختلف پ را به طور عمیق به جای یا بازی یک پ در می آورد. اغلب رانندگان کامیون ها از طریق ریل های هدایت شده روی زمین به سمت خلیج هدایت می شوند و پ روی بازو یا ریل های لبه ای قرار می گیرد. این مانورها نیاز به اپراتورهای خوب آموزش دیده دارند. از آنجایی که هر پ نیاز به وارد شدن کامیون به ساختار ذخیره سازی دارد، آسیب بیشتر از سایر انواع ذخیره سازی است. در طراحی سیستم درایو، ابعاد کامیون بالابر، از جمله عرض کلی و عرض ماشینه باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. لیفتراک کانتینر اختصاصی کشتی hmnzs canterbury نیروی دریایی نیوزیلند کنترل و قابلیت حمل و نقل [ ویرایش ]
هیدرولیکی بالابر با استفاده از اهرم هایی که به طور مستقیم با سوپاپ های هیدرولیکی و یا سوئیچ های الکتریکی کنترل می شود، با استفاده از اهرم های کوچک تر "انگشت" برای کنترل کنترل می شوند. این امر باعث می شود طراحان کامیون بیشتر در طراحی ارگونومیک بیشتری داشته باشند.
کامیون های لودر در بسیاری از تغییرات و ظرفیت بار در دسترس هستند. در یک انبار معمولی، اکثر لیفتراک ظرفیت بار ظرف بین یک تا پنج تن را دارند. ماشین آلات بزرگتر، ظرفیت بالابرنده تا 50 تن، برای بارگیری بارهای سنگینتر از جمله کانتینرهای حمل بار استفاده میشوند . [12]
علاوه بر کنترل برای بالا بردن و کاهش چنگال (همچنین به عنوان تیغه و یا حلق آویز شناخته می شود)، اپراتور می تواند ماش را شیب برای جبران گرایش بار برای زاویه تیغه به زمین و خطر لغزش از چنگال. شیب نیز توانایی محدودی برای کار در زمین غیر سطح فراهم می کند.اپراتورهای لودر ماهر در سالیان متمادی در موانع و چالش های زمانبندی در رد لودر منطقه ای رقابت می کنند. نوع طراحی [ ویرایش ] کامیون لودر
زیر لیستی است که در هیچ نظم خاصی از انواع انواع کامیون های بالابرنده وجود ندارد: [13] کامیون دست پ - هیچ سیستم قدرت برقی هر نوع؛ قدرت عضلات اپراتور برای جابجایی و بارگذاری استفاده می شود. کامیون کمپرسی دستی [14] - کامیون پ ، معمولا با برق [15] بالابر کامیون سوار [14] - معمولا با برق کار می کند تراکتور تراکتور - ممکن است موتور احتراق داخلی یا الکتریکی باشد استیکر walkie [14] - معمولا با برق کار می کند بالابر رایدر [14] - معمولا با برق کار می کند کامیون رسیدن [14] - نوعی بر روی یک بالابر رابرت استاکر، طراحی شده برای راهروهای کوچک، معمولا به صورت الکتریکی، نامگذاری می شود زیرا چنگال می تواند به بار برسد. دو نوع وجود دارد که عبارتند از: واگن برقی که در ی شمالی رایج است و ماموت متحرک که در سایر نقاط جهان رایج است و به طور کلی به عنوان ایمن تر [ مورد نیاز است ] کامیون متعادل کننده الکتریکی [14] - در پایه در کنترل پایان، ایستاده در مرکز کنترل و کنترل مرکز نشستن قرار دارد که بیشترین تعداد [ نیازمند استناد ] لیفتراک برقی موتور دیزلی با موتور بالابر متعادل [14] - در پایه در کنترل پایان، ایستاده در مرکز کنترل و مرکز کنترل متمرکز است که بیشترین تعداد است. موتورها ممکن است دیزل، نفت سفید، بنزین، گاز طبیعی، بوتان یا پروپان سوختگی باشند و ممکن است از دو نوع احتراق جرقه ای، چهار سکته جرقه ای (معمول)، احتراق فشرده سازی دو سکته و احتراق فشرده سازی چهار سکته (رایج ) موتورهای ی شمالی با سیستم های پیشرفته کنترل انتشار می آیند. لیفتراک های ساخته شده در کشورهایی نظیر ایران و روسیه معمولا دارای سیستم کنترل انتشار نیستند.[ نیازمند منبع ] لیفتراک های برقی باتری، باتری های سرب اسید و یا به طور فزاینده باتری های لیتیوم یون شامل موارد زیر می باشند: لیفتراک های تایر بالابر، آسانسور قیچی، جمع کننده سفارش، انبساط، کامیون ها و جک های پ . لیفتراک های الکتریکی عمدتا در داخل سطوح مسطح و حتی سطحی استفاده می شوند. باتری ها از انتشار گازهای مضر جلوگیری می کنند و برای امکانات در محیط داخلی، مانند صنایع غذایی و بخش مراقبت های بهداشتی توصیه می شود. لیفتراک های سلول سوختی همچنین هیچ تولید ناخالص داخلی تولید نمی کنند، می توانند در 3 دقیقه جایگزین شوند و اغلب در انبارهای سرد استفاده می شود، زیرا عملکرد آنها با درجه حرارت پایین تضعیف نمی شود. [10] متفرقه متفرقه الکتریکی بالابرنده [14] - در ایستاده در پایان کنترل می آید، و sit down end control، که بیشترین تعداد را دارد. این ممکن است از لحاظ الکتریکی یا یک موتور احتراق داخلی داشته باشد. موتورها ممکن است دیزل، نفت سفید، بنزین، گاز طبیعی، بوتان یا پروپان سوختگی باشند و ممکن است از دو نوع احتراق جرقه ای، چهار سکته جرقه ای (معمول)، احتراق فشرده سازی دو سکته و احتراق فشرده سازی چهار سکته (رایج ) موتورهای ی شمالی با سیستم های پیشرفته کنترل انتشار می آیند. لیفتراک های ساخته شده در کشورهایی نظیر ایران و روسیه معمولا دارای سیستم کنترل انتشار نیستند. برخی از مسافرین باربری دارای موتورهای ترکیبی هستند. [ نیازمند منبع ] دستیار تلسکوپی - در ایستگاه کنترل مرکزی قرار می گیرد و مرکز کنترل نشسته است که بیشترین تعداد را دارد. معمولا دارای یک موتور احتراق داخلی است. موتورها تقریبا همیشه دیزل هستند، اما گاهی اوقات با استفاده از نفت سفید عمل می کنند و گاهی اوقات از تزریق پروپان به عنوان یک افزایش قدرت استفاده می کنند. بعضی از واحدهای قدیمی سوئیچ فشاری دو سکته هستند، اکثر آنها سوپاپ فشاری چهار سکته هستند (معمولی). موتورهای ی شمالی با سیستم های پیشرفته کنترل انتشار می آیند. لیفتراک های ساخته شده در کشورهایی نظیر ایران و روسیه معمولا دارای سیستم کنترل انتشار نیستند. برخی از دستگیره های تلسکوپی دارای موتورهای ترکیبی hybrid هستند. [ نیازمند منبع ] کامیون برقی [14] - معمولا الکتریکی است سفارش کامیون راننده [14] - به طور معمول "انتخاب کننده سفارش" نامیده می شود؛ مانند یک کامیون رسیدن کوچک، به جز سوارکار اپراتور در یک قفس جوش داده شده به کامیون چنگال، در حالی که با استفاده از یک ایمنی طراحی شده به خصوص برای جلوگیری از سقوط. یک دستگیره مخصوص دندانه دار پ را به چنگال نگه می دارد. اپراتور بار را بر روی پ یک مقاله را در یک زمان با دست حمل می کند. این یک روش کارآمد برای جمع آوری بارهای کمتر از پ است و برای استفاده در مراکز توزیع بزرگ محبوب است. یک کامیون رسیدن با یک پانتوگراف اجازه می دهد تا گسترش چنگال در زوایای تنگ. کامیون های متعادل متعلق به کامیون بسیار محدود و گاهی اوقات "flexi یا bendi trucks" نامیده می شود پس از دو نفر از بزرگترین تولید کنندگان. ایستاده در مرکز کنترل می آید، و مرکز کنترل، که بیشترین تعداد را دارد، نشستن. ممکن است یک موتور احتراق داخلی یا یک موتور الکتریکی داشته باشید. موتورهای الکتریکی شایع هستند. موتورها ممکن است دیزل، نفت سفید، بنزین، گاز طبیعی، بوتان یا پروپان سوخت گیری شده باشند و ممکن است از دو نوع احتراق جرقه ای، احتراق جرقه چهار سکته (سوپاپ)، احتراق فشرده سازی دو سکته و احتراق فشرده سازی چهار سکته ( مشترک). موتورهای ی شمالی با سیستم های پیشرفته کنترل انتشار می آیند. لیفتراک های ساخته شده در کشورهایی نظیر ایران و روسیه معمولا دارای سیستم کنترل انتشار نیستند. برخی از واحدهای هیدرولیکی درایوهای هیدرولیکی دارند.[ نیازمند منبع ] بر خلاف متعادل کننده استاندارد و دستی به لیفتراک، این لیفتراک ها از طریق اتصال مفصل گردان لودر هدایت می شوند و به همین دلیل بسیار با مانور نسبت به لیفتراک های معمولی تفاوت دارند و علاوه بر این هیچ ویژگی پانتوگراف برای بازی سهام در باری های باریکی ندارند. کامیون هدایت شده با باریک بسیار وسیع - نوع متعادل از نوع sit down rider electric دارای یک مونتاژ تخصصی است. مشت قادر به چرخش 90 درجه است، و چنگال می تواند پس از مکانیسم رسیدن به جلو، برای انتخاب پ کامل. از آنجا که لیفتراسیون مجبور نیست که چرخانده شود، می تواند بطور فوق العاده باریک باشد و اگر هدایت سیم باشددر طبقه ساختمان نصب می شود که ماشین تقریبا می تواند به تنهایی کار کند. مستطیل در این نوع دستگاه ها بسیار زیاد است. بالاتر از قفسه است که می تواند نصب شود، چقدر ذخیره سازی می تواند بیشتر باشد. این نوع سیستم ذخیره سازی در ایی است که قیمت زمین واقعا بالا است، از آنجا که با ساختن قفسه بندی تا سه برابر بیشتر از حد معمول و با استفاده از این ماشین ها، ممکن است مقدار قابل توجهی از مواد را در آنچه به نظر می رسد کوچک باشد فضا. [16] نظم و ترتیب بسیار باریک برای برداشتن کامیون - نوع متعادل کننده سفارش برداشت کامیون شبیه به کامیون بسیار پرحرارت هدایت شده است، به جز اینکه اپراتور و کنترل کننده هایی که ماشین را در دست دارند، در قفس جوش داده می شوند. اپراتور یک سیستم محدود کننده برای محافظت از او در مقابل سقوط استفاده می کند. در غیر این صورت توضیحات همان کامیون هدایتگر باریک است. [ نیازمند منبع ] کامیون لودر / بارگیر خشک - می آید در نشستن کنترل مرکز. معمولا یک موتور احتراق داخلی دارد. موتورها تقریبا همیشه دیزل هستند، اما گاهی اوقات با استفاده از نفت سفید عمل می کنند و گاهی اوقات از تزریق پروپان به عنوان یک افزایش قدرت استفاده می کنند. بعضی از واحدهای قدیمی سوئیچ فشاری دو سکته هستند، اکثر آنها سوپاپ فشاری چهار سکته هستند (معمولی).موتورهای ی شمالی با سیستم های پیشرفته کنترل انتشار می آیند. لیفتراک های ساخته شده در کشورهایی نظیر ایران و روسیه معمولا دارای سیستم کنترل انتشار نیستند. کامیون تخصص [ ویرایش ] یک واسطه مستقیما در haikou xiuying port ، hainan، china
در انتهای دیگر طرحی از کامیونهای ضد بالابر، کامیون های ویژه ای با کیفیت بالا هستند: کامیون های متعادل متعادل شده
اینها، بر خلاف بسیاری از کامیونهای بالابر، چرخ جلو هستند و یک کامیون vna (کامیون بسیار باریک) هستند که هر دو قادر به تخلیه تریلرها هستند و بار را در قفسه های باریک راه می اندازند. این کامیون ها به طور فزاینده ای قادر به رقابت با تراکم ذخیره سازی پ ، افزایش ارتفاع و پ می باشند با استفاده از کامیون های باریک هدایت شده و همچنین قادر به بارگیری کامیون ها هستند که واحدهای vna قادر به انجام آن نیستند. [17] کامیون های بسیار محرک هدایت می شوند
اینها راه آهن یا سیم هدایت شده و در دسترس هستند با ارتفاع بالاتری تا 40 فوت بدون گره و 98 پا بالا مرتبط. دو فرم در دسترس هستند: "مرد پایین" و "مرد روده"، جایی که اپراتور با بار برای افزایش دید و یا برای برداشت سفارشات "سطل زباله" چند سطحی را افزایش می دهد. این نوع کامیون، بر خلاف کامیون های باریک مفصل، نیاز به یک استاندارد بالایی از سطح کف دارد. [ نیازمند منبع ] کامیون های چند طرفه
فن آوری همه جانبه (مانند چرخ های مکانیکی ) می تواند به کامیون بالابر اجازه حرکت در جلو، مورب و جانبی و یا در هر جهت روی یک سطح باشد. یک سیستم چرخش همه جانبه قادر به چرخاندن کامیون 360 درجه است که در محدوده خاص خود قرار دارد و یا بدون چرخاندن کامیون کامیون به سمت جلو حرکت می کند. یک مثال airtrax sidewinder است. این کامیون نیز در مجموعه تلویزیونی "mythbusters" ظاهر شده است. کامیون های ایمن ul 558
در ی شمالی، برخی از وسایل نقلیه صنعتی احتراق داخلی، رتبه بندی آزمایشگاه های underwriters laboratories که بخشی از ul 558 می باشد، حمل می شود. کامیون های صنعتی که "ایمنی" نامیده می شوند، دارای نامگذاری gs (safety gasoline) برای بنزین، ds (ایمنی دیزل) lps (ایمنی پروپان مایع) برای پروپان مایع شده یا gs / lps برای یک سوخت دیزل بنزین / مایع پروپان ساخته شده است. [18]
ul 558 استاندارد ایمنی دو مرحله ای است. استاندارد اساسی که g، d، lp و g / lp است، همان چیزی است که آزمایشگاه های بیمه نامه حداقل حداقل لاین برای کامیون بالابر را در نظر می گیرند. این یک استاندارد داوطلبانه است و حداقل در هیچ یک از آژانس های تی برای تولیدکنندگان نیازی به انجام این استاندارد در ی شمالی وجود ندارد.
gs، ds، lps و gp / lps یا استاندارد ایمنی کمی سختگیرانه حداقل حفاظت را فراهم می کند، با این حال بسیار کم است. در گذشته آزمایشگاه underwriter ارائه گواهینامه ایمنی ex و dx ویژه. اگر شما نیاز به سطح بالاتری از حفاظت دارید، باید با دفتر آزمایشگاه محلی بیمه نامه خود تماس بگیرید و از استانداردهای ایمنی درست برای محل کار خود بپرسید. [ نیازمند منبع ] ul 583 کامیون های ایمن امتیاز
ul 583 معادل الکتریکی ul 558 است . همانند ul 558 یک استاندارد دو مرحله ای است. [ نیازمند منبع ] انفجار ضد حریق "ex rated"
اینها برای بهره برداری در محیط های بالقوه انفجاری موجود در مواد شیمیایی، پتروشیمی، دارویی، مواد غذایی و نوشیدنی، تدارکات و یا سایر صنایع مواد قابل اشتعال هستند. اگر به طور معمول به عنوان کامیون های pyraban در اروپا نامیده می شود ، آنها باید از ا امات دستورالعمل atex 94/9 / ec در مناطقی که در ناحیه 1، 2، 21 یا 22 استفاده می شوند، برخوردار باشند.[ نیازمند منبع ] نظامی ایالات متحده 10k-at "زمین لرزه" لودرهای خ ر [ ویرایش ]
به منظور کاهش دستمزد کار، کاهش هزینه های عملیاتی و بهبود بهره وری، بالابر های خ ر نیز توسعه یافته اند. [19] [20] لیفتراک های اتوماتیک همچنین به عنوان وسیله نقلیه هدایت شده به صورت اتوماتیک برداشته می شوند و از تعداد بیشتری از تامین کنندگان در دسترس هستند. [21] اجزای کامیون متعادل [ ویرایش ]
یک بالابر بالابر معمولی شامل اجزای زیر است: تصویر یک لیفتراک برقی با توضیحات اجزاء قاب کامیون - پایه دستگاه است که به آن اسم، محور، چرخ، وزنه برقی، سرنشین سربار و منبع قدرت متصل می شوند. قاب می تواند مخازن سوخت و هیدرولیک را به عنوان بخشی از مونتاژ قاب ساخته شود. ضد وزن - یک جرم متصل به عقب در قاب کامیون کامیون است. هدف از مقابله با وزنه بر خلاف بار است که برداشته شده است. در یک لیفتراک برقی، باتری بزرگ ممکن است به عنوان بخشی از وزنه بردار باشد. ک ن - منطقه ای است که حاوی صندلی برای اپراتور همراه با پدال کنترل ، فرمان ، اهرم ها ، سوئیچ ها و داشبورد شامل نمایشگرهای اپراتور است. ناحیه ک ن ممکن است هوای آزاد یا محصور شده باشد، اما آن را توسط مونتاژ نگهبان سرنشین قفس مانند پوشانده شده است. هنگامی که محصور شده است، ک ن نیز ممکن است با یک بخاری ک ن برای کشورهای سرد آب و هوا و یا تهویه مطبوع برای آب و هوای گرم مجهز شود. [22] نگهبان س وشیده - یک سقف ف ی است که توسط پست در هر گوشه ای از ک ن پشتیبانی می شود که به محافظت از اپراتور از هر سقوط می پردازد. در برخی از لیفتراک ها، نگهبان سرنشین یک قسمت مجتمع مونتاژ قاب است. [23] منبع تغذیه - ممکن است از موتور احتراق داخلی تشکیل شود که می تواند توسط گاز lp ، cng ، بنزین یا سوخت دیزل بوجود آید . لیفتراک های الکتریکی توسط یک باتری یا سلول های سوختی تامین می شود که قدرت موتورهای الکتریکی را تامین می کند. برای انبارها و سایر برنامه های داخلی، لیفتراک های الکتریکی از مزایای تولید مونو ید کربن نیستند. [24] [25] سیلندر های شیبدار - سیلندرهای هیدرولیکی هستند که به قاب کامیون و دکل نصب می شوند. سیلندر شیب می تواند ماشینی را به عقب یا جلو بچرخاند تا بتوانند بار را جذب کنند. مشت - مونتاژ عمودی است که کار افزایش و کاهش بار است. این ساخته شده از ریل متصل است که همچنین ثبات جانبی فراهم می کند. ریل های اتصال ممکن است به عنوان راهنمایی یا غلطک یا بوشینگ باشند. دکل هیدرولیکی رانده می شود و توسط یک یا چند سیلندر هیدرولیکی به طور مستقیم یا با استفاده از زنجیر از سیلندر / ثانیه عمل می کند. این ممکن است به محور جلو یا قاب کامیون نصب شود. تغییر شکل مخزن اجازه می دهد تا چنگال چند متر افزایش یابد بدون افزایش ارتفاع کل لودر. این مفید است هنگامی که پ دو بار در یک کانتینر یا زیر کف زیرزمینی قرار دارد. [26] حمل و نقل - جزء است که چنگال و یا دیگر فایل های پیوست. این دستگاه به وسیله زنجیرها یا به صورت مستقیم به سیلندر هیدرولیکی متصل شده و به بالا و پایین ریل های مشت می شود. مانند مشت، حامل ممکن است یا غلتک یا bushings برای هدایت آن در ریل های مشتمل بر هم زدن. [24] پشت صندلی عقب - یک فرمت رکاب مانند است که یا پیچ و مهره یا جوش داده شده به حامل به منظور جلوگیری از بار از تغییر در عقب زمانی که حامل به ارتفاع کامل برداشته شده است. [24] ضمیمه ها - ممکن است شامل یک مکانیسم باشد که به حمل و نقل به طور دائم یا موقت متصل می شود تا در برخورد مناسب با بار کمک کند. انواع پیوست های دستکاری مواد در دسترس هستند.برخی از فایلهای پیوست شامل شبیه سازهای متحرک، پیوست های نوار چسب، گیره های کارتن، گیره های چند منظوره، روتاتورها، چنگال سازندگان، قطب فرش، دستگیره های قطب، دستگیره های کانولا و گیره های رول. تایرها - یا برای استفاده در محیط داخلی و یا برای استفاده در خارج از هوا استفاده می شود. [27] پیوستها [ ویرایش ]
در زیر لیستی از پیوستهای لودر معمولی است: [28] آسانسور هیدرولیک برای تراکتور دستگاه های اندازه گیری - سیستم های اندازه گیری کامیون نصب شده بر روی کامیون ابعاد محموله را برای تسهیل استفاده از تریلر کامیون و پشتیبانی از سیستم های اتوماسیون انبار ارائه می دهد. سیستم معمولا ابعاد را از طریق رادیو 802.11 ارتباط می دهد. دستگاه های ابعاد گواهی ntep برای حمایت از فعالیت های تجاری که براساس حجم صدور صورتحساب هستند پشتیبانی می شود. sideshifter - یک پیوست هیدرولیکی است که اجازه می دهد تا اپراتور به حرکت چمن (چنگال) و پشت صندلی در کنار. این اجازه می دهد تا راحت تر بار بدون نیاز به تغییر مکان کامیون. [29] روتاتور - برای کمک به حمل اسکایید که ممکن است بیش از حد کج شده باشد و سایر مواد مخصوص حمل بار نیاز به برخی از لیفتراک ها با یک پیوست که اجازه می دهد چرخش چرخدنده ها نصب شود. این نوع ضمیمه همچنین می تواند برای تخلیه ظروف برای تخلیه سریع مورد استفاده قرار گیرد. positioner چنگال - یک اتصال هیدرولیکی است که چنگال (چنگال) را با هم یا از هم جدا می کند. این نیاز به اپراتور را به صورت دستی تنظیم می کند. پیوست گیره رول و بشکه - یک اتصال مکانیکی یا هیدرولیکی است که مورد استفاده قرار می گیرد برای جابجایی مورد. این مورد برای دست زدن به بشکه ها، کج و یا رول کاغذ استفاده می شود. این نوع پیوست همچنین ممکن است یک تابع چرخشی داشته باشد. تابع چرخش به یک اپراتور کمک می کند تا یک کاغذ عمودی ذخیره شده را به داخل چاپ افقی به عنوان مثال وارد کند. [30] فایل های پیوست - در برخی از نقاط، مانند انبارهای فرش، به جای چنگال برای بلند رول فرش، قطب ف ی طولانی استفاده می شود. دستگاه های مشابه، هر چند بسیار بزرگتر، برای جمع آوری کویل ف استفاده می شود. کارتن و دلبستگی گیره های چند منظوره - اتصالات هیدرولیکی است که اجازه می دهد اپراتور را در اطراف یک بار باز و بسته نگه داریم، آن را فشرده می کنیم تا آن را انتخاب کنیم. محصولاتی مانند کارتن، جعبه و رول با این نوع فایل پیوست می شوند. با استفاده از این پیوست ها، کامیون بالابر گاهی به عنوان یک کامیون گیره شناخته می شود. [30] پیوند ورق لغزش (فشار کشیدن) - یک اتصال هیدرولیکی است که به جلو می رود، روی یک ورق لغزش قرار می گیرد و ورق لغزش را روی ورق های ف ی گسترده و نازک برای حمل و نقل می گیرد. ضمیمه ورق لغزش را فشار داده و چنگال را برای قرار دادن بار می کند. پیوست دستگیره درام - یک پیوستگی مکانیکی است که بر روی تیغه ها (چنگال) اسلاید می کند. معمولا یک فک چاقو برقی دارد که لبه بالایی یک درام برای حمل و نقل را در بر میگیرد. یک نوع دیگر در اطراف درام شبیه به پیوست رول یا بشکه است. سبد ید مرد - یک پلت فرم آسانسور است که بر روی چوبه ها (چنگال) اسلاید می شود و برای کارگران کار می کند. سبد ید مرد دارای نرده هایی است که فرد را از سقوط و براکت برای اتصال ایمن نگه می دارد. همچنین یک بند یا زنجیر برای اتصال سبد مرد به حمل کالسکه استفاده می شود. چنگال های تلسکوپی - چاه های هیدرولیکی هستند که اجازه می دهد تا اپراتور در طراحی انبار برای "انبساط دوبلین" کار کند، بدین معنا که دو قفسه پ در پشت یکدیگر قرار گرفته اند بدون هیچ زاویه ای بین آنها. مقیاس - مقیاس کامیون نصب شده در کامیون، اپراتورها را قادر می سازد تا به راحتی پ های خود را بدون سفر به مقیاس پلت فرم، بدون اینکه وقفه کار خود را انجام دهند، وزن می کنند.مقیاس ها در دسترس هستند که وزن قانونی برای تجارت را برای عملیاتی که شامل صدور صورتحساب است، ارائه می دهد. آنها به راحتی به وسیله آویزان در کامیون به وسیله کامیون بر روی کامیون آویزان می شوند. چنگال تک دوقلو - چنگال است که در ح بسته به حرکات یک پ یا پلت فرم اجازه می دهد اما زمانی که از هم جدا می شود، تبدیل به مجموعه ای از چنگال های دوگانه می شود که می توانند دو پ کنار یکدیگر را حمل کنند. کنترل چنگال ممکن است برای تعدادی از کامیون های بالابر جایگزین شود. شخم برف - یک پیوستگی مکانیکی است که اجازه می دهد تا اپراتور لودر به راحتی و به سرعت برف حرکت کند. آهن برف همچنین می تواند در زمان های دیگر سال به عنوان یک پیوست برای تمیز محل های کار استفاده شود. [31] skipping - یک اتصال مکانیکی است که به راحتی به لودر شما متصل می شود تا اجازه حمل و نقل سریع و بی خطر را در اختیارتان قرار دهد. دو نوع از skips وجود دارد: نوع رول و نوع تخلیه پایین. [32]
هر گونه پیوست در یک لیفتر، امتیاز بار اسمی خود را کاهش می دهد، که با یک کالسکه چنگال و چنگال محاسبه می شود. امتیاز بار واقعی ممکن است به طور قابل توجهی پایین تر باشد. جایگزینی یا اضافه پیوستها [ ویرایش ] نمودار ظرفیت بار معمولی
ممکن است یک ضمیمه موجود را جایگزین کنید یا یکی را به یک بالابر اضافه کنید که قبلا آن را ندارید. ملاحظات شامل نوع لیفتراک، ظرفیت، نوع حمل و تعداد توابع هیدرولیکی (که ویژگی های دلبستگی را قدرت می دهد). همانطور که در بخش قبل ذکر شده است، جایگزینی یا اضافه یک پیوست ممکن است ظرفیت بالابری ایمنی کامیون را کاهش دهد (همچنین به عملیات عمومی زیر مراجعه کنید).
تولید کنندگان ضمیمه باربری ماشین حساب آنلاین را برای تخمین ظرفیت بالابرنده ایمنی هنگام استفاده از یک پیوند خاص ارائه می دهند. با این حال، تنها سازنده کامیون کامیون می تواند ظرفیت های بالابردن دقیق را ارائه دهد. قبل از نصب هر گونه پیوست، با فروشنده مجاز محلی خود از نام تجاری لیفتراک خود تماس بگیرید و از آنها بخواهید تا با توجه به پیوستی که می خواهید نصب کنید، مجددا امتیاز خود را به ترتیب قرار دهید. هنگامی که بارگیری مجدد این بالابر باید یک ورقه مشخصات فنی کارخانه جدید داشته باشد، برای جایگزینی صفحه اصلی، نصب شده نشان دادن رتبه جدید برای بالابر.
در زمینه دلبستگی، یک تابع هیدرولیکی شامل یک شیر در لودر با یک اهرم در اپراتور است که دو گذر از روغن هیدرولیک تحت فشار برای تأمین ویژگی های دلبستگی فراهم می کند. گاهی اوقات یک پیوست دارای ویژگی های بیشتر از بالابر شما دارای عملکرد هیدرولیکی و یک یا چند مورد نیاز است. روش های زیادی برای اضافه توابع هیدرولیکی وجود دارد (همچنین به عنوان اضافه یک شیر شناخته می شود). سازنده کامیون سوپاپ ها و لوازم جانبی مسیری شلنگ را تولید می کند، اما قطعات و نیروی کار برای نصب می تواند بسیار گران است. راه های دیگر این است که اضافه شیر یکپارچه به همراه یک حلقه شلنگ یا کابل که جریان روغن را از یک عملکرد موجود حذف می کند. با این حال، رول های شیلنگ و کابل می توانند نظر اپراتور را مسدود کنند و مشکل ساز باشند، به راحتی آسیب دیده اند. کیت ditto valve با استفاده از دریچه های الکترونی و شیلنگ های hydwire ویژه، که در آن سیم تقویت کننده بافت به عنوان یک کانال الکتریکی دو برابر می شود. این شیلنگ ها را جایگزین انی که قبلا در لیفتراک قرار گرفته اند، قرار می دهند که در ریفر اصلی قرار دارند، آن را از آسیب و خارج از میدان دید اپراتور محافظت می کند.[33] انجمن ها و سازمان های آسانسور [ ویرایش ]
بسیاری از انجمن های ملی و همچنین انجمن قاره ای مربوط به صنعت کامیون های صنعتی وجود دارد. برخی از سازمان های بزرگ به شرح زیر می باشند: انجمن کامیون های صنعتی (ita) ( ی شمالی) [34] انجمن توزیع کنندگان تجهیزات مواد (mheda) ( ی شمالی) [35] fédération européenne de la manutention - فدراسیون مدیریت مواد فدرال (fem) [36] انجمن کامیون بالابر (flta) (انگلستان) [37] انجمن کامیون های بریتانیا (bita) [38] انجمن خودروهای صنعتی ژاپن (jiva) [39] انجمن تولیدکنندگان تجهیزات ساخت و ساز کره (kocema) [40]
ارتباطات قابل توجهی بین این سازمان ها وجود دارد و آنها برنامه های آماری و ی مشترک را ایجاد کرده اند. یکی از برنامه های آمار جهانی کامیون های صنعتی (wits) است که هر ماه برای عضویت در انجمن منتشر می شود. آمارها با حوزه ( قاره )، کشور و کلاس ماشین جدا می شوند. در حالی که آمار عمومی است و تولید را از بیشتر تولید کنندگان کوچکتر محاسبه نمی کند، اطلاعات برای عمق آن قابل توجه است. این مخاطبین به یک تعریف کلی از یک سیستم کلاس که همه تولید کنندگان اصلی پیروی می کنند به ارمغان آورده اند. ایمنی لودر [ ویرایش ] استانداردها [ ویرایش ]
ایمنی کامیون در معرض استانداردهای مختلف در سراسر جهان است. مهمترین استاندارد آن ansi b56 است که اکنون از سوی موسسه استاندارد ملی (ansi) به بنیاد توسعه استانداردهای کامیون های صنعتی پس از مذاکرات چند ساله منتقل شده است. itsdf یک سازمان غیر انتفاعی است که تنها هدف آن انتشار و نوسازی استاندارد b56 است. [41]
استانداردهای ایمنی سایر کامیون ها توسط اداره ایمنی و بهداشت شغلی (osha) و در انگلیس توسط اداره بهداشت و ایمنی در ایالات متحده انجام شده است . [42] ایمنی درایور [ ویرایش ]
در بسیاری از کشورها، اپراتورهای کامیون کامیون باید آموزش ببینند و گواهینامه خود را به کار گیرند. صدور گواهینامه ممکن است برای هر یک از کلاس های فردی مورد نیاز باشد که یک اپراتور از آن استفاده کند. [43]
آموزش بالابرنده دارای نام های بسیاری است، مانند صدور گواهینامه لیفتراک و لیفتراک بالابر. هر کدام از واژه ها استفاده می شود، آموزش باید به استانداردهای فدرال یا ملی پیوست.
ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی نباید توصیه می کنند که کارگران راننده یا استفاده از تجهیزات سنگین مانند لیفتراک ها درد مزمن یا حاد با اپیدمی ها را درمان کنند . [44] کارکنانی که کارکنانی را که عملیات حساس ایمنی را اداره می کنند، باید کارگران را به وظایف کمتر حساس اختصاص دهند تا زمانی که این کارگران توسط پزشک خود با درمان شوند. [44] آموزش بالابر در ایالات متحده [ ویرایش ]
در ایالات متحده، آموزش و نگهداری لودر در محل کار توسط osha اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای اداره می شود. در سال 1999، osha 29 cfr 1910.178 مقررات مربوط به "کامیونهای صنعتی مستقر" را اصلاح کرد (اصطلاح "osha" برای وارد لیفتراک در میان سایر وسایل نقلیه صنعتی استفاده می شود.) جزء اصلی این مقررات مربوط به آموزش اپراتور کامیون می باشد. این استاندارد مست م کارفرمایان برای توسعه و اجرای یک برنامه آموزشی براساس اصول کلی عملیات کامیون ایمن، انواع وسایل نقلیه در محل کار، [45]خطرات محل کار ایجاد شده توسط استفاده از وسیله نقلیه (خودروها) و ا امات ایمنی عمومی استاندارد osha. osha معتقد است که اپراتورهای آموزش دیده باید بدانند که چگونه این کار را به درستی انجام می دهند و با استفاده از ارزی کار در محیط کار، آنها را با خیال راحت انجام می دهند. آموزش رسمی (سخنرانی، ویدئو، و غیره) و عملی (تظاهرات و تمرینات عملی) باید فراهم شود. کارفرمایان همچنین باید گواهی کنند که هر اپراتور، آموزش و ارزی هر اپراتور حداقل یکبار هر سه سال است. قبل از کارکرد کامیون در محل کار، کارفرما باید عملکرد اپراتور را ارزی کند و اپراتور را به نحو صحیح به کار بردن کامیون محرک صنعتی کنترل کند. آموزش تجدید نظر در هر زمانی که یک اپراتور کمبود در عملکرد ایمن کامیون را نشان می دهد مورد نیاز است. [46] آموزش کامیون در بریتانیا [ ویرایش ]
در انگلستان، ارائه و استفاده از تجهیزات کار مقررات تی که اپراتورها از لودر باید اندازه کافی آموزش دیده، استانداردهای عمومی که آموزش و تمرین عامل خوب در کد hse از تمرین 117 (چاپ سوم) پیدا شده است [47] صادر در سال 2013. سازمان شخص ثالث را توسعه داده اند عملا "بهترین عمل" استانداردهای برای آموزش ¬ ها، معمولا در انگلستان به عنوان یک مجوز ¬ ها "نامیده، این دیگر به عنوان اثبات آموزش به رسمیت شناخته شده به عنوان در cop 117 (نسخه سوم تعریف ) و به عنوان مثل آموزش است نه یک ا ام قانونی به عنوان است که معمولا تصور. [48]با این وجود، آموزش سازمان یافته کمک می کند تا نشان دهد که کارفرمایان اقدامات لازم را برای اطمینان از وظیفه مراقبتی خود در حادثه ناگوار تصادف انجام داده اند.
در انگلستان، آموزش بالابرها توسط تعدادی از سازمان های استاندارد آموزش داوطلبانه انجام می شود. آنها می توانند به طور مستقیم توسط hse شناخته شوند که یک سازمان جدید را به نام "اعتبار بخشی حمل و نقل جابجایی محل کار 2012" تشکیل داده اند. [49] در تمام موارد، مربیان بالابری مجاز باید با حداقل یکی از سازمان های آموزش داوطلبانه ثبت نام کنند. اگرچه اپراتورهای rtitb در یک پایگاه داده ثبت شده که باید 3 ساله باشد، مقدار زمان تعیین شده بین دوره های بازبینی به h & s executive، شرکت های بیمه یا سیاست های شرکت مربوط می شود. هیئت مدیره h & s (hsg136 ایمنی حمل و نقل محل کار) توصیه می کند آموزش مجدد / تست هر 3 تا 5 سال. [50]
مربیان کامیون در سراسر انگلستان تمایل دارند که به عنوان شرکت های آموزشی مستقل کوچک یا به عنوان بخشی از ارائه دهنده آموزش بزرگتر عمل کنند. آموزش در یکی از دو روش تحویل داده می شود؛ در محل (گاهی اوقات به عنوان آموزش در خانه شناخته می شود) که در آن آموزش به محل مشتریان با استفاده از تجهیزات خود و یا خارج از سایت (دوره های عمومی) در مرکز آموزش تحویل داده می شود. مراکز آموزشی برای بیکاران فرصت دارند تا تجربه ب و کار لودر کم و یا هیچکدام را برای رسیدن به گواهی شایستگی و افزایش فرصت های شغلی خود ارائه دهند. استانداردهای صدور گواهینامه در مدارس تمایل دارند که از استانداردهای مورد نیاز توسط واحدهای صدور اعتبار شخصی خود که وابسته به آنها هستند، مستثنی باشند. برای یک مدرسه آموزش با یک یا چند واحد در یک زمان غیر معمول غیر معمول نیست.
انجمن کامیون های بریتانیایی بریتانیا (bita) انواع کامیون کامیون ها را به گروه ها تقسیم می کند و برای هر طبقه بندی یک شناسه ی منحصر به فرد اختصاص داده می شود. شناخته شده به عنوان فهرست "bita" آن را به عنوان یک استاندارد در انگلستان پذیرفته شده است. گواهینامه های آموزش و پرورش نشان می دهد طبقه بندی مناسب bita به وضوح شناسایی محدودیت صدور گواهینامه. [51] آموزش کامیون در استرالیا [ ویرایش ]
پیش از سال 2011 همه کشورها و قلمروهای استرالیا به طور مستقل بهداشت و ایمنی شغلی در آن کشور، از جمله صدور مجوز کامیون را تنظیم د.
در حالی که قوانین بهداشت و ایمنی شغلی کشورهای مختلف بر مبنای اصول اساسی مشابه بود، اختلاف بین قضات مختلف در جزئیات و استفاده از آن قوانین بهداشت و ایمنی شغلی وجود دارد.
در سال 2008، توافقنامه بین تی برای اصلاحات نظارتی و عملیاتی در سلامت و ایمنی شغلی بین کشورهای مشترک المنافع استرالیا و شش ای و دو قلمرو استرالیا برای تشکیل همکاری بین این حوزه ها برای هماهنگ سازی قوانین بهداشت حرفه ای و ایمنی تشکیل شد. [52]
در نتیجه، قانون ملی سلامت و ایمنی کار (whs) بر اساس بررسی قوانین بهداشت و ایمنی کار در سراسر استرالیا اعمال شد که شامل مشاوره عمومی می شد. این قانون در ماه ژوئن 2011 نهایی شد. [53]
این قانون یک چارچوب برای قضات فردی برای تصویب قانون حمایت می کند، چرا که قوه قضائیه های فردی مسئولیت مدیریت قوانین بهداشت و ایمنی کار و امور خارجه کشور و همچنین موضوع مجوز تحت قانون را بر عهده دارند.
هر ای و قلمرو فردی مجوز خود را در اختیار خود قرار می دهند، از جمله مواردی که "مجوز کار با خطر بالا" برای کارهای با خطر بالا شناخته می شود. مجوزهای انبارداری به عنوان «مجوزهای کار خطرناک» طبقه بندی می شوند. [54]
برای ب پروانه لیفتراک در هر ای یا قلمرو یک متقاضی باید یک دوره آموزشی با یک سازمان آموزشی مورد تایید قرار دهد و پس از اتمام دوره، به یک کشور یا قلمرو مناسب برای مجوز لیفتراک اعطا کند. واحد صلاحیت به عنوان مجوز ملی ریسک بالا tlilic2001 شناخته شده است - مجوز برای استفاده از یک کامیون کامیون، و یا در مورد مجوز lo واحد کاملی tlilic2002 - مجوز برای اجرای سفارش انتخاب کامیون. هزینهی متصل شده که از حوزه قضایی تا صلاحیت متفاوت است.
مجوزهای مربوط به کامیون صادر شده در یک حوزه به طور کلی به رسمیت شناخته شده است. لغو مجوز در یک قضیه نیز در همه موارد قابل تشخیص است. آموزش کامیون در نیوزیلند [ ویرایش ]
آموزش اپراتور بالابر به دو نوع تقسیم می شود: [55] گواهی اپراتور (گواهی قبلی osh) تأیید f
گواهینامه اپراتور بر مبنای کد تصویب شده برای آموزش اپراتورها و مربیان کامیون های صنعتی (acop) [56] منتشر شده در سال 1995 توسط وزارت کار پس از آن است. این اجازه را برای اپراتورها فراهم می کند تا یک بالابر را در یک فضای محصور (یعنی فضایی که به عنوان جاده ای در نظر گرفته نمی شود) عمل کند. تایید f یک امتیاز اضافی است که اجازه می دهد یک اپراتور از یک بالابر در یک جاده عمومی استفاده کند. اپراتورهای دارای گواهینامه اپراتور نیازی به گواهینامه رانندگی ندارند، اما برای برگزاری یک تایید f اپراتور باید یک گواهینامه رانندگی کلاس 1 (خودرو) برای لیفتراک تا 18000 کیلوگرم یا گواهینامه رانندگی کلاس 2 (وسیله نقلیه سفت و سخت) برای لیفتراک بیش از 18000 کیلوگرم به عنوان تاییدیه ها در مجوز چاپ شده است.
acop مجموعه ای از بهترین شیوه ها، دستورالعمل ها و توصیه های برای آموزش اپراتور لودر است. با این حال، آموزش باید متناسب با نیازهای خاص اپراتور و ضمیمه های مورد استفاده آنها باشد، همانطور که طبق قانون بهداشت و ایمنی در محل کار 2015 نیاز است. [57]
آموزش شامل یک جلسه نظری است که به صورت شخصی یا آنلاین ارائه می شود و به دنبال آن یک تمرین مختصر عملی 15 تا 20 دقیقه است. اگر دستورالعمل های acop دنبال می شود، این شامل پ های انباشته و د در سطوح پایین، متوسط و بالا، و همچنین رانندگی به جلو و در عقب در اطراف یک رقم coned از هشت در حالی که حمل بار است. استانداردهای واحد [ ویرایش ]
استانداردهای واحد برای آموزش کامیون در دسترس هستند اما لازم نیست. استاندارد واحد اصلی us10851 است. [58] پیوستها [ ویرایش ]
acop به طور خاص با یک اپراتور لودر با استفاده از تنها چنگال استاندارد کار می کند. پیوست های لودر، مانند گیره های بشکه، فرمت های چنگال، چرخدنده ها و قفس های پرسنلی تحت استاندارد واحد جداگانه (us10852) تحت پوشش قرار می گیرند. برای دستی به استاندارد واحد اجباری نیست. یک شرکت می تواند به سادگی اپراتور را در ضمیمه های مورد استفاده قرار دهد. محصولات ایمنی [ ویرایش ]
امروزه تعدادی از راه حل ها برای کاهش خطرات شغلی ناشی از لیفتراک ها در بازار وجود دارد. سیستم های تشخیص پیاده روی [ ویرایش ] سیستم تشخیص عابر پیاده
این سنسورهای هستند که اشیاء و عابر پیاده را از چند سانتیمتر تا چند متر تشخیص می دهند. سنسور تفاوت بین یک فرد و یک شی را ایجاد می کند و هشدار دهنده راننده بدون هشدار بی فایده است. بر اساس استریوویژن، یک الگوریتم در زمان واقعی آنالیز می شود اگر فرد در ناحیه کور لودر باشد. رادار سونوگرافی [ ویرایش ]
سنسورهای راسونیک سنسورهای مجاورت هستند که اشیا را در فاصله هایی از چند سانتیمتر تا چند متر تشخیص می دهند. سنسور بوق می دهد و اندازه گیری زمان لازم برای بازگشت سیگنال است. این بین افراد و اشیا تفاوت نمی کند. هر مانعی که در پشت کامیون قرار دارد شناسایی خواهد شد. به طور معمول، این نوع سنسور تنها برای تشخیص در مناطق عقب استفاده می شود. سیستم های rf [ ویرایش ]
این ها راه حل هایی هستند که هشدار می دهد که رانندگان کامیون های مردم در مجاورت آن قرار دارند. پیاده ها باید دستگاه رادیویی (برچسب های الکترونیکی) را حمل کنند که وقتی یک کامیون آنها را تشخیص می دهد، یک سیگنال را منتشر می کند، هشدار دادن به راننده احتمال خطر تصادف. آن را در جلوی و پشت نشان می دهد و بین افراد و موانع معمول موجود در انبارها متفاوت است. به همین دلیل، راننده تنها زمانی متوجه می شود که عابر پیاده در کامیون وجود دارد. راه حل های مختلف در بازار وجود دارد: سیستم هشدار پیاده روی pas [59]انواع آزار و اذیت چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

انواع آزار و اذیت چیست؟ شما ممکن است از خودتان پرسید "انواع مختلف آزار و اذیت چیست؟" تحت vii قانون حقوق مدنی سال 1964، آزار و اذیت یک نوع تبعیض است که به دو دسته تقسیم می شود: quid pro quo محیط کار خصمانه آزار و اذیت به طور حرفه ای، جایی حادث است که یک س رست در عوض مزایای اشتغال، مزایای در نظر می گیرد و یا درمورد مزایای اشتغال اشتباه می کند، در حالی که آزار و اذیت در محیط متخاصم، پیشرفت های تکراری، حرکات، مانع کارمند شدن بدون تهدید می شود . آزار و اذیت می تواند به هر دو مرد و زن رخ دهد و مجرمان وما نباید از یک ت برخوردار باشند. برای محافظت از کارگران از آزار و اذیت ، کمیسیون فرصت های شغلی برابر (eeoc) تعریف وسیع تر در مورد موضوع قرار می دهد. این اعلام می کند که آزار و اذیت هر گونه نوعی پیشگیری یا رفتار خواسته یا ناخواسته است که مانع عملکرد شغلی فرد یا ایجاد محیط کار خصمانه، ارعاب و یا تهاجمی می شود. eeoc ادعای آزار و اذیت را اعمال می کند، کارفرمایان و کارمندان باید از این تعریف برای جلوگیری و یا حفاظت از خود در مورد آزار و اذیت استفاده کنند quid pro quo آزار چه چیزی است؟ معنی "این برای آن" در لاتین، مزاحمت است، زمانی که یک فرد، معمولا یک س رست، در عوض مزایای اشتغال، مزایای درخواست می کند یا به آن اشاره می کند. برخی از این مزایا عبارتند از: دستمزد افزایش می یابد یک دفتر یا اتاق بزرگتر یا جدیدتر ترفیع فرصت های سفر تغییرات مطلوب تر نگهداری شغل این به هیچ وجه یک فهرست همه جانبه نیست و مطمئنا بیشتر وعده هایی وجود دارد که س رست می تواند در یک حادثه ی حرفه ای ایجاد کند. ممکن است یک مرد تا یک زن، زن به مرد یا حتی یک جنس رخ دهد. نوع دیگری از آزار و اذیت که به طور حرفه ای در معرض پیامدهای کاهش پیشرفت س رست قرار دارد. این ممکن است شامل موارد زیر باشد: خاتمه دادن تهدید تخفیف تکالیف کار کمتر مطلوب تغییرات ناخوشایند از عواقب منفی، آزار و اذیت و استفاده از موقعیت خود را برای ارعاب و یا مجبور طرف دیگر برای تسلیم است . مهم است که توجه داشته باشید حتی اگر کارمند در ابتدا به این درخواستها پاسخ دهد، آنها هنوز هم می توانند ذهن خود را عوض کنند و ادعا یا شکایت علیه س رست نقض کننده کنند. آزار و اذیت جنایتکارانه چیست؟ در حالی که آزار و اذیت و محیط کار خصومت آمیز دارای چندین تفاوت اصلی است.یک محیط کار خصمانه، ارعاب، تهدید کننده محیط را تضعیف می کند و کارمند را از انجام کار خود جلوگیری می کند. بر خلاف آزار و اذیت ، عاملان محیط کار خصومت آمیز آزار ، همیشه مدیران یا ناظران نیستند. این می تواند شامل همکاران و شخص ثالث مانند مشتریان، تامین کنندگان و حتی پیک ها و یا تحویل مردم باشد. با این حال، به عنوان مثال، quid pro quo، قربانیان محیط کار خصمانه می تواند یک مرد یا یک زن باشد و جرایم را می توان به شخص یک جنس یا یک فرد متضاد هدایت کرد. برخی از نمونه های این نوع آزار و اذیت ممکن است عبارتند از: صحبت هایی از داستان ها یا جوک های و کثیف کارتون ها، تصاویر، آی ها، ع ها و حتی عروسک ها یا مجسمه ها با توجه به جنس یا طبیعت توهین یا استفاده از اصطلاحات جنایی مضر به شخص دیگری نوشتن ایمیل ها، یادداشت ها، و یا مکاتبات دیگر که شامل innuendos و یا مواد دیگرباشد رفتارهایی مانند لمس ، یا غلبه که بدون مجوز طرف دیگر انجام می شود یا رفتار مشابهی که با آن موافقت شده است، اما یک محیط کاری خصمانه برای دیگران ایجاد می کند در برخی موارد، فردی که مستقیما هدف آزار نیست، ممکن است ادعای معتبر برای آزار و اذیت داشته باشد. یک مثال این است که شخص ثالث نمیتواند تبلیغ یا ارتقاء یابد چرا که طرف دیگر یک مزاحمت را برای مزایای کارکنان ارائه یا تحمل میدهد. برای اثبات این که یک فرد قربانی محیط کار خصومت آمیز آزار است، آنها باید هر دو بخش ذهنی و عینی را رعایت کنند. این بدان معنی است که قربانی به لحاظ ذهنی تصور می کند که رفتار خشونت آمیز، خصمانه یا توهین آمیز است. علاوه بر این، آنها باید یک دادگاه را متقاعد کنند که یک شخص معقول از ویژگی های شخصیت مشابه، به طور عادلانه رفتار مشابهی را برای محیط کاری ایمن پیدا می کند. مسئولیت کارفرما در مورد موارد آزار از آنجا که مسئولیت کارفرمایان برای حفظ محل کار بدون آزار و اذیت است، کارفرمایان اغلب مسئول اقدامات س رستان و دیگر کارکنان خود هستند. برای جلوگیری از فشار منفی، یک فضای کاری مناسب و یا یک روز در دادگاه، کارفرمایان باید همه چیز را در قدرت خود برای ارتقاء یک سیاست تحریک انجام دهند. این سیاست باید پیشگیری، تحقیق، گزارش دادن و اقدامات انضباطی را پوشش دهد، آزار و اذیت در محل کار باشد. هنگامی که کارفرمایان موفق به پذیرش این تصمیمات سیاستی یا بی تفاوتی بی پروایی در مورد این موضوع نباشند، آنها می توانند مسئولیت پذیر باشند. در حالی که آزار و اذیت در سرتاسر تقریبا مطمئنا مسئولیت کارفرما را بر عهده دارد، تخلف یک کارمند سطح پایین و حتی شخص ثالث یا غیر کارمند ممکن است کارفرما را در معرض خطر قرار دهد. راه دیگری که کارفرمایان می توانند در یک مورد آزار و اذیت مواجه شوند، زمانی است که آنها از وضعیت آگاه باشند یا باید از وضعیت آگاه باشند و هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نداده اند. در شرایطی مانند این، احتمال قوی وجود دارد که کارفرمای پروتکل مزاحمت تی را در اختیار ندارد. برخی از عوارض جانبی آزار چه هستند؟ آزار ، در حوادث تکراری است، آسیب به افراد جسمی، روحی و حرفه ای می رساند. ن که قربانی آزار بوده اند اغلب بسیاری از این علائم را توصیف می کنند و این علائم به استرس شدید هم بستگی دارد. برخی از عوارض جانبی روحی مرتبط با آزار و اذیت عبارتند از: ناامنی، عزت نفس پایین و احساس ناتوانی ترس، ناامیدی، خشم، و تحریک پذیری خودخواهی، شرمساری یا گناه جداسازی افسردگی، شوک یا انکار اضطراب اگرچه آزار و اذیت ممکن است تعامل جسمی نداشته باشد، می تواند عوارض جانبی فیزیکی ناشی از استرس را ایجاد کند مانند: سردرد یا میگرن ترور شب، کابوس، و یا مشکل خواب نوسانات وزن لتارگی مشکلات ؛ عدم رانندگی یا توانایی واکنش های پوستی مسائل گوارشی یا دستگاه گوارش حملات وحشت توسعه فوبیا به علت تنش بی رویه هر دو از لحاظ جسمی و ذهنی، بسیاری از قربانیان آزار و اذیت مجبور به ترک برنامه های تحصیلی، وظایف شغلی، اه شغلی و راه های شغلی یا تغییر شغل خود شده اند. این امر همچنین می تواند به عوارض جانبی مرتبط با شغلی مانند: کاهش علاقه به عملکرد شغلی ضعیف ارزی عملکرد شغلی خاتمه دادن یا از دست دادن شانس ارتقاء تخفیف کاهش شدید عملکرد کار یا کار علمی غیبت مکرر تغییر در اه حرفه ای یا مسیر بدون هشدار وج از کار، مدرسه، یا حتی شرایط اجتماعی چگونگی جلوگیری از آزار و اذیت در محل کار برای کارکنانی که قربانی آزار هستند، رویکرد مستقیم به این موضوع بهترین روش است. در صورتی که نمونه رخ داده باشد، آنها باید این مراحل را دنبال کنند: اگر چه دشوار است، مقابله مستقیم موثرترین برنامه عمل است. این به این دلیل است که آزار دهنده ممکن است هیچ نیت بدی نداشته باشد و فقط می گوید چیزی به آنها در جلوگیری از رفتار کمک می کند. اگر بگذارید، این میتواند رفتارهای تهاجمی بیشتری داشته باشد. دقیقا همان چیزی را که مشکوک است به همسر بگویید تا بتواند این را به حساب آورد. اگر از وضعیت یا در معرض یک رویکرد مستقیم ناراحت هستید، ایمیل، نامه یا یادداشت را به مزدور ارسال کنید. در مکاتبات، حادثه را شرح دهید، چگونه آن را تحت تاثیر قرار داده و آن را متوقف کنید. اگر این روش ها راحت نیستند، قربانی باید یک س رست یا شخص دیگری را در بخش منابع انسانی بخواند . این کارکنان با روند اصلاح موارد آزار و اذیت آشنا هستند و می توانند هر گونه درمان را برای کاهش استرس یا اضطراب روانی انجام دهند. اگر شما یک عضو اتحادیه هستید، شما باید یک وجی دیگر داشته باشید. اتحادیه ها بسیار متعهد به ارائه یک محل کار رایگان برای آزار و اذیت هستند و چندین دستورالعمل در رابطه با آزار و اذیت در توافقنامه مذاکره جمعی وجود دارد . به یاد داشته باشید همه چیز را که بخشی از حادثه، پیگیری، شکایت و تحقیق است، به ثبت برسانید. هر وضعیت متفاوت است و هر شخصیت متفاوت است. تنها فرد میتواند بهترین مسیر برای مقابله با این وضعیت را تعیین کند. تنها جنبه ای که 100 درصد اطمینان دارد این است که نادیده گرفتن مشکل فقط به افزایش آن یا باقی می ماند بخشی از روال کار در محل کار است. چه مواردی در هنگام موارد اضطراب وجود دارد؟ از آنجا که اسناد و مدارک بخش مهمی از ادعای ادعای آزار و اذیت معتبر است، مهم است که هر جزئیات را بدون در نظر گرفتن اینکه چه مقدار جزئی است را شامل شود. عدم انجام چنین کاری ممکن است منجر به از دست رفتن یک نبرد در دادگاه شود. در اینجا جنبه هایی برای مستند سازی وجود دارد: اطلاعات خاص، از جمله زمان و تاریخ تمام جزئیات مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر هر گونه واکنش به آزار و اذیت چگونه این حادثه باعث شد که احساس کنید؟ چگونه کار را تحت تأثیر قرار داد چطور بر سلامتی شما تأثیر می گذارد در صورت امکان، قربانیان باید این جنبه ها را همانطور که اتفاق می افتند بنویسند، به طوری که آنها در ذهن تازه هستند. پس از ثبت تمام این موارد، به یاد داشته باشید پشتیبان گیری را در یک مکان امن، ترجیحا در خانه یا جایی دور از دفتر برای نگهداری نگه دارید. قربانیان همچنین می توانند مجله ای را بنویسند که احساسات خود را در خارج از کار ثبت کند. این کمک می کند تا اثبات هر گونه اضطراب روانی و یا استرس که ممکن است احساس، که کمک می کند تا ادعای خود و پرونده دادگاه را تقویت کند. مقابله با آزار حتی اگر یک قربانی همه اقدامات احتیاطی و اقدامات لازم را انجام دهد، هنوز از برخی از آثار آزار و اذیت رهایی نمی یابند، و برخورد با آنها همیشه به همان اندازه ساده نیست. اولین قدم برای مقابله با آن این است که خودتان را به خاطر آنچه اتفاق افتاده انجام ندهید، همانطور که تقصیر شما نیست. در عوض، سرزنش را به آزار دهنده قرار دهید. هنگامی که قربانیان خود را سرزنش می کنند، می تواند منجر به مقدار بیش از حد استرس شود که به کاهش وضعیت کمک نمی کند. اگر این وضعیت فعلی را توصیف کند، بازدید از یک متخصص بهداشت روانی که با آزار و اذیت مواجه می شود، بهترین حرکت است. این افراد در زمینه خود بسیار آموزش دیده اند تا به افراد کمک کند تا با وضعیت و مشکلات ناشی از آزار و اذیت مقابله کنند. یکی دیگر از روش های موثر برای مقابله با آزار و اذیت این است که در یک دوست، خانواده یا همکار کار کنید. گفتن دوستان و خانواده کمک خواهد کرد که بارگذاری را آسانتر کند و به شما کمک می کند تا از وضعیت خود غافل شوید. اگر با یک همکار در مورد وضعیت صحبت کنید، ممکن است متوجه شوید که شما تنها فردی نیستید که قربانی آزار و اذیت یک فرد شده است. نه تنها این به سطح استرس کمک می کند، بلکه شما می توانید احساس خوبی داشته باشید و بدانید که شما به دیگران کمک کرد تا از آزار و اذیت دست بردارند. حفاظت تحت قانون قربانیان آزار و اذیت ممکن است متوجه شوند که کارفرمای خود این وضعیت را به سرعت، موثر و کارآمد اداره می کند. با این حال، در هر محل کار هیچ سودی برای مقابله با این مسئله وجود ندارد. در صورتی که این مورد باشد، قدم بعدی این است که پرونده دعوی مدنی تحت عنوان vii قانون حقوق مدنی سال 1964 را به ثبت برسانید. برای انجام این کار، قربانیان باید شکایت خود را به eeoc ارسال کنند. این آژانس فدرال است که قانون را اجرا می کند. eeoc سپس اتهامات را بررسی می کند. اگر آنها را به نفع خود به توافق نرسانید، ممکن است مجبور شوید پرونده تقاضای title vii را همراه با پرونده eeoc ثبت کنید. ای ها ممکن است پروتکل های مختلفی را برای ثبت یک اتهام آزار داشته باشند. بیش از هر چیز، به یاد داشته باشید فایل را به سرعت قبل از قانون محدودیت اجرا می شود. اگر شما نیاز به کمک در مورد هر گونه آزار و اذیت دارید، می توانید نیاز قانونی خود را در بازار up counsel قرار دهید. upcounsel تنها 5 درصد از وکلا را به سایت خود می پذیرد. وکلا در upcounsel از مدارس حقوقی مانند قانون هاروارد و قانون ییل و به طور متوسط 14 سال تجربه قانونی، از جمله کار با شرکت هایی مانند google، stripe و twilio می باشند.دختر

درخواست حذف اطلاعات

دختر دختر زن انسان جوان است ، معمولا یک کودک یا یک نوجوان . وقتی او به یک بزرگسال تبدیل می شود، او به عنوان یک زن توصیف می شود . اصطلاح دختر نیز ممکن است به معنی یک زن جوان ،[1] و گاهی اوقات به عنوان مترادف برای استفاده دختر . دختر همچنین ممکن است یک سرسختی باشد که توسط یک بزرگسال، معمولا یک زن، برای تعیین دوستداران زن بالغ استفاده می شود.
درمان و وضعیت دختران در هر جامعه معمولا با وضعیت ن در آن فرهنگ مرتبط است. در فرهنگ هایی که ن دارای موقعیت اجتماعی پایین هستند، دختران ممکن است توسط والدینشان ناخواسته باشند، و ت ممکن است کمتر در خدمات برای دختران سرمایه گذاری کند. تربیت دختران نسبتا مشابه با پسران برای تکمیل تفکیک تی و کاملا متفاوت نقش تی است . علم اشتقاق لغات

کلمه انگلیسی دختر برای اولین بار در طول قرون وسطی بین 1250 و 1300 مظاهر شد. و از کلمه gerle آنگلوسا ون (همچنین املای e یا gurle ) بدست آمد . کلمهآنگلوسا ون gerela معنی لباس و یا مورد لباس است . به نظر می رسد به عنوان یک کنایه از بعضی جهاتاستفاده شده است. تا اوا دهه 1400، این کلمه به معنای یک کودک هر دو جنس بود.
دختر به معنای هر زن جوان غیر متعهد از حدود 1530 سال استفاده شد. اولین بار آن را معنی برای عزیزان 1648. اولین ظاهر شناخته شده از در سال 1892 است وبه معنای یک زن و شوهر نوجوان و یا زن جوان با نوعی درخواست تجدید نظر ، تنها به سال 1961 می رسد. استفاده برای بزرگسالان
گاهی اوقات کلمه دختر برای اشاره به یک زن بالغ، معمولا یک جوانتر استفاده می شود. این استفاده ممکن است در نظر گرفته شود موهن یا توهین آمیز در زمینه های رسمی حرفه ای و یا دیگر، فقط به عنوان اصطلاح پسر می توان تحقیر در نظر گرفته که به یک فرد بالغ انسان گفته شود. از این رو، این استفاده اغلب غلط است. همچنین می تواند در هنگام تبعیض علیه ک ن مورد استفاده قرار گیرد ("شما فقط یک دختر "). با این حال، دختر همچنین می تواند یک نام تجاری حرفه ای برای یک زن به عنوان یک مدل یا دیگر نه عمومی مانند نمایشنامه نویس باشد ، و در چنین مواردی به طور کلی محرمانه نبوده است.
در متن گاه به گاه، این کلمه دارای کاربردهای مثبت است، همانطور که استفاده از آن به عنوان موسیقی محبوب است. این بازی به طور قهرمانانه برای افرادی که به صورت پر انرژی فعالیت می کنند ( دختر " promiscuous " نلی فورتادو ، خواننده کانا ) یا به عنوان یک راه برای متحد ن در تمام سنین بر اساس دختران خود ( martina mcbride ' s " این یکی برای دختران ") استفاده گردید. این استفاده های مثبت به معنای ت و نه سن است .
تاریخ
وضعیت دختران در سراسر جهان به شدت با وضعیت ن در هر فرهنگ مرتبط است. آنجا یی که ن از وضعیت برابر با مردان برخوردارند، دختران از توجه بیشتر به نیازهای خود بهره مند می شوند.
آموزش دختران
آموزش رسمی دختران به طور سنتی کمتر از پسران اهمیت دارد. در اروپا، استثناها قبل از مطبوعات چاپ نادرست بودند و اصلاحات ، سواد بیشتری را گسترش داد. یک استثناء قابل توجه در مورد غفلت عمومی از سواد دختران ملکه الیزابت اول است . در مورد او، به عنوان یک کودک، او به عنوان یک وارث احتمالی تاج و تخت بود و زندگی او در واقع توسط طرح دیگر اعضای قدرتمند دادگاه در معرض خطر قرار گرفت. پس از مادرش، آن بولین ، الیزابت نامشروع بود. آموزش و پرورش او عمدتا توسط هنری هشتم نادیده گرفته شد . قابل توجه، بیوه هنری هشتم ، کاترین پار، علاقه مند به هوش عظیمی از الیزابت شد و تصمیم گرفت تا پس از مرگ هنری او را با تحصیلات قابل ملاحظه ای رشد دهد. الیزابت 9 ساله بود. الیزابت تحصیلات مشابه تحصیلی معادل مرد ارشد طلبی را دریافت کرد. او در لاتین، یونانی، اسپانیایی، فرانسوی، فلسفه، تاریخ، ریاضیات و موسیقی تحصیل کرد. انگلستان پاداش تحصیلات غنی او را به دست آورد، زمانی که شرایط او را تبدیل به یک پادشاه سازنده کرد.

در قرن هجدهم، اروپایی ها ارزش سواد را به رسمیت شناختند و مدارس برای آموزش مردم در تعداد روزافزون باز شدند. آموزش در عصر روشنگری در فرانسه موجب شد تا یک سوم از ن در زمان انقلاب فرانسه سواد آموزی شدند که تا آن زمان تقریبا نیمی از مردان بودند. با این حال، آموزش و پرورش هنوز به عنوان دختران مهم برای پسران، که برای حرفه ای که برای ن باقی مانده بود آموزش داده می شد، و دختران تا اوا قرن نوزدهم در مدارس راهنمایی در فرانسه پذیرفته نمی شدند. دختران مجاز به اخذ دیپلم کارشناسی در فرانسه نبودند تا اصلاحات سال 1924 تحت لئون براد آموزش و پرورش ادامه داشت. مدارس قبل از پایان جنگ جهانی دوم در فرانسه بودند. از آن زمان، قوانین آموزش اجباری آموزش دختران و ن جوان را در سراسر اروپا افزایش داده شد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، آموزش و پرورش دختران تا سال های 1970 محدود بود، به ویژه در سطوح بالاتر. این امر اغلب با آموزش موضوعات مختلف به هر جنس انجام می شد، به خصوص به این دلیل که آموزش عالی در درجه اول برای مردان مورد توجه قرار می گرفت، به ویژه در مورد آموزش فنی. به عنوان مثال ، مدارس ی معتبر مانند école polytechnique ، تا سال های 1970 اجازه ن نمی دادند .
آداب "سن ازدواج"
بسیاری از فرهنگ ها دارای آداب و رسوم سنتی برای علامت گذاری « عصر شدن » یک دختر یا پسر، جهت شناختن آنها به بزرگسالی و یا نشان دادن نقاط عطف سفر خود به بلوغ به عنوان فرزند است.

ژاپن یک مراسم سن بلوغ به نام شیچی-گو-سان (七五三)، که به معنای واقعی کلمه به معنی "هفت و پنج سه". این مراسم سنتی مراسم جشن و جشنواره در ژاپن برای دختران 3 تا 7 ساله و پسران سه و پنج ساله است که هر ساله در 15 نوامبر برگزار می شود. این معمولا در نزدیکترین تعطیلات آ هفته مشاهده می شود. در این روز، دختر در یک کیمونو سنتی می پوشد و توسط خانواده اش برای مراسم نعمتی به یک معبد برده می شود. امروزه مناسبت نیز با یک ع رسمی مشخص می شود.

برخی از مراسم ازدواج رسمی مراسم مذهبی هستند تا بلوغ دختر را با توجه به درک او از باورهای مذهبی تشخیص دهند و نقش او را در جامعه مذهبی خود بشناسانند. تأیید یک مراسم مشترک برای بسیاری از یان برای پسران و دختران است، معمولا زمانی اتفاق می افتد که کودک در سال های نوجوان خود باشد. در جوامع رومی کاتولیک ، مراسم تایید به عنوان یکی از هفت مقدسات است که یک کاتولیک در طول زندگی آنها دریافت می کند. در بسیاری از کشورها، برای ک ن کاتولیک سنتی، مقدس اول ، اول کلیسا است، در سن 7 سالگی. تقدس در یک کلیسا یک بار در یک کلیسا انجام می شود، و ک نی که در سن ازدواج از یک اسقف در یک مراسم ویژه دریافت می کنند. برای دختران کاتولیک سنتی در بسیاری از کشورها سنتی لباس های سفید و احتمالا حجاب کوچک یا گلدان گل در موهای خود را به اولین اعطای خود می پوشند. لباس سفید نماد خلوص معنوی است.

بسیاری از مراسم افتتاحیه به تصویب یک دختر در دوران بلوغ، هنگامی که او تجربه menarche و یا اولین قاعدگی خود را . مراسم سنتی آپاچی برای دختران به نام na'ii'ees نامیده می شود(مراسم طلوع آفتاب) و چهار روز طول می کشد. دختران با گل و گرده نقاشی می شوند که تا پایان مراسم نباید شستشو شوند که شامل یدن و مراسم مذهبی است که به نیروی فیزیکی مبارزه می کند. دختران به جنبه های ت، اعتماد به نفس و توانایی شفا دادن آموزش داده می شوند. دختران در خورشید و در چهار جهت اصلی، که چهار مرحله زندگی را نشان می دهند، دعا می کنند. این مراسم به مدت چندین دهه توسط ت ممنوع شد؛ پس از آن که توسط قانون مذهبی هند در سال 1978 از قانون اساسی رد شد، آن را تا به حال احیاکرد.
در سراسر ی لاتین، fiesta de avenos ، جشن تولد پانزدهم دختر است. دختر جشن تولد quinceañera نامیده می شود . این تولد متفاوت است از هر روز تولد دیگر جشن گرفته می شود، زیرا این امر انتقال از دوران کودکی به زن بودن را نشان می دهد .
آماده شدن دختران برای ازدواج
در بسیاری از جوامع باستان، تربیت دختران بسیار دشوار بود تا آنها را آماده سازد تا ن آینده باشند. در بسیاری از فرهنگها، ن از نظر اقتصادی مستقل نبودند. بنابراین، در حالی که خوشبخت بودن دختری بستگی به ازدواج او با مردی است که از لحاظ اقتصادی خ ر بوده است، برای رسیدن به آن کیفیت یا مهارتهای مورد انتظار از همسران بسیار مهم بود.

در فرهنگ های مختلف از یونان باستان به ایالات متحده قرن 19th، دختران به عنوان مهارت های خانگی ضروری به عنوان خیاطی، پخت و پز، باغبانی، بهداشت عمومی و مراقبت های پزشکی مانند آموزش بلمس و سالم ، و در بعضی موارد مهارت های ماما آموزش داده شده است. این مهارت ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، زیرا دانش از طریق مادر به دختر انتقال می یابد. یک مرجع شناخته شده به این مهارت های مهم ن در داستان عامیانهrumpelstiltskin ، که به قرون وسطی آلمان باز می گردد، توسط متفکران برادران گریمم جمع آوری شده است. دختر ثروتمند به خاطر شهرتش به دلیل یک توان بالقوه به طلا به عنوان یک زن بالقوه محسوب می شود.

در بعضی از نقاط چین، از پادشاهی جنوب تانگ در نانجینگ (937-975) شروع شد، سفارشی اتصال پایه با ن طبقه بالا بود که از زندگی اوقات فراغت برخوردار بودند و شوهران که می توانستند ضروریات خود را از دست بدهند از کار (که نیاز به توانایی تلفن همراه و صرف روز در پای خود). به دلیل این اعتقاد، والدین امیدوار هستند که ازدواج خوب خود برای دختران خود اطمینان داشته باشند، پای خود را از سن هفت سالگی برای رسیدن به ظاهر آرمانی شروع می کنند. پای راست، بهتر از طبقه اجتماعی یک شوهر آینده است. این تمرین تا سال های اولیه قرن بیست و یکم پایان نیافت.

چین دارای بسیاری از آداب و رسوم مربوط به دختران و نقش آنها به عنوان ن و مادران آینده است. طبق یک روال معمول، یک راه دختر برای پوشیدن موهایش، نشان دهنده وضعیت شویی اوست. یک دختر متاهل می تواند موهای خود را در دو "pigtails" بپوشاند، و هنگامی که ازدواج کرد، او موهای خود را در یک کت و شلوار می پوشاند. [11]

در برخی از فرهنگ ها، دختران از زمان بلوغ با نگرانی برای عفت دختران در نظر گرفته می شود. در بعضی از جوامع، یک باور سنتی وجود دارد که زایمان ن یک ضرورت است تا مانع از آن شود که یک دختر از نظر بی پروا شود. با این حال، این عمل خطرناک است و منجر به مشکلات بهداشتی درازمدت برای ن شده است. این عمل در 28 کشور آفریقایی سفارشی شده است و عمدتا در مناطق روستایی ادامه دارد. این سفسطه زمانی که به غلط " زن" نامیده می شود، توسط ت ها غیرقانونی است و توسط گروه های و دیگر اعضای جامعه مربوطه که برای پایان دادن به کار تلاش می کنند، به چالش کشیده شده است.
قاچاق و تجارت دختران
دختران در طول تاریخ استفاده شده است، و هنوز هم در برخی نقاط جهان استفاده می شود، در شهرک اختلافات بین خانواده ها، از طریق شیوه های مانند بد دادن ، swara ، یا وانی . در چنین شرایطی، یک دختر از یک خانواده جنایتکار به خانواده قربانی به عنوان بنده یا عروس منتقل می شود . تمرین دیگری این است که فروش دختران در برابر قیمت عروس . کنوانسیون تکمیلی 1956لغو برده داری، تجارت برده و موسسات و عملکردهای مشابه برده داری "موسسات و شیوه های مشابه برده داری" را تعریف می کند: [12]ج) هر نهاد یا فعالیتی که به موجب آن: (i) یک زن بدون حق رد شدن، وعده داده یا در ازدواج از پرداخت پولی یا مادی به والدین، س رست، خانواده یا هر فرد یا گروه دیگری متعهد یا متعهد است؛ یا (ii) شوهر زن، خانواده اش یا قبیله اش حق دارد او را به ارزش دیگری منتقل کند یا در غیر این صورت؛ یا (iii) یک زن در اثر مرگ همسرش، شخص دیگری را مجبور به ارث می برد.
جمعیت شناسی
محققان در رابطه با علل احتمالی تغییرات نسبت انسان در هنگام تولد، نامعلوم هستند. کشورهایی که نسبت ت با 108 و بالاتر دارند معمولا درگیر انتخاب ت می شوند. با این حال، انحراف در نسبت در تولد می تواند برای علل طبیعی نیز رخ می دهد. با این وجود، اعمال تعصب علیه دختران، از طریق سقط جنین انتخ ، جنایتکاران زن ، رها زن و نیز حمایت از پسران در رابطه با اختصاص منابع خانوادگی در بخش هایی ازآسیای جنوب شرقی ، شرق آسیا و قفقاز مستند شده است. چنین شیوه هایی نگرانی عمده در چین، هند و پا تان است. در این فرهنگ ها، وضعیت پایین ن، تعصب در برابر ن را ایجاد می کند.

درچین و هند ترجیح پسر بسیار قوی دارند. در چین، سیاست یک کودک به طور عمده مسئول یک نسبت نامتعادل بود. سقط جنین انتخ و همچنین رد شدن از ک ن دختر معمول است. اتاق های اتاق خواب مرگ یک مستند تلویزیونی درسال 1995 درباره یتیم خانه های تی چین است که نشان می دهد که والدین دختران نوزادشان را به یتیم خانه ها رها د و در آنجا کارکنان بچه ها را در اتاق ها از نظر تشنگی یا گرسنگی ترک د. در هند، عمل جراحت تا حدودی مسئولیت ترجیح فرزند قوی است. یکی دیگر از تظاهرات اولویت پسر خشونت علیه مادرانی است که دختران را به دنیا آورده اند.
در هند، تا سال 2011، 91 دختر جوان از 6 سال برای هر 100 پسر وجود داشت. سرشماری سال 2011 نشان می دهد که نسبت دختران به پسران زیر 6 سال حتی در دهه گذشته کاهش یافته است، از 927 دختر برای هر 1000 پسر در سال 2001 تا 918 دختر برای هر 1000 پسر در سال 2011 وجود دارد. در چین ، محققان گزارش دادند که 794 برای هر 1000 پسر بچه در مناطق روستایی. در آذربایجان ، آ ین اطلاعات 20 ساله تولد، 862 دختر به ازای هر 1000 پسر به طور متوسط سالانه به دنیا می آیند. استیون موسر، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت در واشنگتن، دی سی گفت: "بیست و پنج میلیون مرد در چین در حال حاضر نمی توانند عروس را پیدا کنند، زیرا کمبود ن وجود دارد. مردان جوان خارج از کشور برای رسیدن به عروسی مهاجرت می کنند". عدم توازن تی در این مناطق به خاطر تحریک رشد در تجارت کار است؛ گزارش سازمان ملل متحد در سال 2005 می گوید که تا سالانه 800000 نفر در سراسر مرز قاچاق می شوند و 80 درصد آنها ن و دختران هستند.
زیست شناسی
به طور کلی، دختران با به ارث بردن دو کروموزومxx، یکی از هر پدر و مادر ، خصوصیات زن را توسعه می دهند .
حدود یک در هزار دختر دارای 47، کار yotype، و یکی در 2500 دارای 45، x یکی است.
دختران معمولا یک سیستم تولید مثل دارند . بعضی از ک ن inter که دارای مبهم و بعضی از ک ن فرانسوی هستند، در ابتدا به هنگام تولد مرد بودند، همچنین ممکن است به عنوان دختران طبقه بندی شده یا خود شناسایی شوند.
بدن دختران در طول بلوغ تغییرات تدریجی را تحمل می کند . بلوغ روند تغییرات فیزیکی که توسط آن یک است کودک را بدن بالغ به یک بزرگسالان بدن قادر به تولید مثل برای فعال لقاح . این است که توسط سیگنال های هورمونی از مغز به gonads آغاز شده است . در پاسخ به سیگنال ها، گوناد ها هورمون هایی تولید می کنند که باعث افزایش میل و رشد، عملکرد و تحول مغز ، استخوان ، عضله ، خون ، پوست ، مو می شود.، ها و ارگان های . رشد فیزیکی: در نیمه اول بلوغ، وزن و قد افزایش می یابد و هنگامی که کودک یک بدن بزرگسال را توسعه داده است، تکمیل می شود. تا زمان بلوغ توانایی های تولید مثل آنها، تفاوت های فیزیکی قبل از بلوغ، فیزیکی بین پسران و دختران، ژنیتال است . بلوغ فرایندی است که معمولا بین 10 تا 16 سال اتفاق می افتد، اما این سن از دختر تا دختر متفاوت است. برجسته ترین بلوغ دختران منارک ، شروع قاعدگی است که بین 12 تا 13 رخ می دهد.
ت و محیط زیست
رابطه بیولوژیکی با محیط به گونه ای تعریف نمی شود. دختران دوقلو ی ان در هنگام تولد جدا شده و چندین دهه بعد مجددا همدیگر و تفاوت های شگفت آور را نشان داده اند. در سال 2005، کیم والن از اموری یادآور شد: "من فکر می کنم سوال" طبیعت در مقابل پرورش "معنادار نیست، زیرا به عنوان عوامل مستقل آنها را در نظر می گیرد، در حالی که در واقع همه چیز طبیعت و پرورش است.
زنی مجموعه ای از صفات، رفتارها و نقش هایی است که معمولا با دختران و ن مرتبط است. نگی از لحاظ اجتماعی ساخته شده است، اما از هر دو عوامل اجتماعی تعریف شده و بیولوژیکی ایجاد شده است. این باعث می شود آن را متمایز از تعریف از جنس زن بیولوژیکی ، به عنوان هر دو جنس نر و ماده می تواند نشان صفات نه.صفات به طور سنتی به عنوان نه اشاره می شود عبارتند از گرایش ، همدلی و حساسیت ، گرچه صفات مرتبط با زن بودن بسته به موقعیت و بستر متفاوت است و تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی قرار دارند. بی طرفی تی این ایده را بیان می کند که سیاست ها، زبان و دیگر نهادهای اجتماعی باید از نقش های متمایز بر اساس ت یا ت افراد جلوگیری کنند تا از تبعیض ناشی از نقش تی سختگیرانه جلوگیری شود. uni به چیزهایی اشاره دارد که برای هر جنس مناسب هستند.
حامله نوجوان
بارداری نوجوانان بارداری در یک دختر نوجواناست . پس از اینکه او شروع به تخمک گذاری کرد، زن می تواند از عادت باردار شود . نوجوانان باردار با بسیاری از مسائل مرتبط با حاملگی با سایر ن مواجه هستند. با این حال، نگرانی های اضافی برای نوجوانان جوان وجود دارد، زیرا آنها به احتمال زیاد به اندازه کافی برای تقویت بارداری سالم یا زایمان کمرنگ شده اند.
در کشورهای توسعه یافته، حاملگی نوجوانان معمولا با مسائل اجتماعی همراه است ، از جمله سطح پایین تحصیلات ، فقر و سایر نتایج منفی زندگی، و اغلب دارای یک شرم اجتماعی است . در مقابل، دختران نوجوان در کشورهای در حال توسعه اغلب ازدواج کرده، و به بارداری خود خانواده و جامعه، استقبال می کنند. با این حال، در این جوامع، ازدواج و بارداری اولیه اغلب با سوء تغذیه و مراقبت های بهداشتی ضعیف همراه است و مشکلات پزشکی ایجاد می شود.
آموزش دختران
دسترسی دختران به تحصیلات در برخی کشورها به دست آمده است، اما در اکثریت تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. شکاف در دسترسی بین مناطق مختلف و کشورها و حتی در داخل کشور وجود دارد. دختران 60 درصد از ک ن را در خارج از مدرسه در کشورهای عربی و 66 درصد از غیبت کنندگان در جنوب و غرب آسیا تشکیل می دهند؛ با این حال، دختران بیشتر از پسران در مدارس بسیاری از کشورهای ی لاتین، کارائیب، ی شمالی و اروپای غربی حضور دارند. پژوهش هزینه های اقتصادی این نابرابری را برای کشورهای در حال توسعه اندازه گیری کرده است: plan internationalتجزیه و تحلیل نشان می دهد که در مجموع 65 کشور با درآمد پایین و متوسط و کشورهای در حال گذار موفق به ارائه دختران همان فرصت های دبیرستان به عنوان پسران نیستند و در مجموع این کشورها رشد اقتصادی سالانه را به میزان 92 میلیارد دلار تخمین زده اند.
اگر چه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کرده است: "آموزش ابت باید اجباری و آزادانه برای همه باشد" دختران کمی کمتر به عنوان دانش آموز مدارس ابت و متوسطه ثبت نام می شوند (70٪: 74٪ و 59٪ 65٪) تلاش های جهانی برای پایان دادن به این تفاوت (از جمله اه توسعه هزاره ) انجام شده است و فاصله از سال 1990 بسته شده است.
محیط آموزشی و انتظارات
با توجه به کیم والن، انتظارات در بازی دختران به لحاظ تحصیلی نقش مهمی ایفا خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر نی که در ریاضی مهارت داشته باشند، یک آزمون «بی طرفی جنس» است، آنها نمرات بالا را به دست می آورند، اما اگر به مردان گفته می شود که مردان در گذشته از ن برتر بوده اند، زنها خیلی بدتر می شوند. والن می گوید: "عجیب است که والن می گوید:" به نظر می رسد که همه چیز ظاهرا باید انجام شود این است که بگوییم نی که در طول ریاضی از اجتماع بودن فقرا رنج می برند، یک آزمون ریاضی بی طرف تی است و تمام اثرات آن اجتماعی شدن گمشو." نویسنده جودیت هریس گفته است که علاوه بر مشارکت ژنتیکی خود، پرورش ارائه شده توسط والدین احتمالا تأثیر طولانی مدت بر فرزندان خود را کمتر از دیگر جنبه های زیست محیطی مانند ک ن،گروه همسالان .
در انگلستان ، مطالعاتی که توسط اداره ملی سواد آموزی انجام شده است، نمرات دختران به طور قابل توجهی بالاتر از پسران در همه دوره های تحصیلی از سنین 7 تا 16 سال بوده است که تفاوت های برجسته ای در مهارت های خواندن و نوشتن دارد. در ایالات متحده ، از لحاظ تاریخی، دختران به تست های استاندارد خاتمه دادند. در سال 1996، میانگین امتیاز 503 برای دختران یی از همه مسابقات در آزمون کلامی 4 امتیاز کمتر از پسران بود. در ریاضی، متوسط دختران 492 بود که 35 امتیاز کمتر از پسران بود. wayne ara، یک دانشمند تحقیقاتی با هیئت کالج، گفت: "وقتی دختران دوره های دقیق مشابه را می گذرانند،" این شکاف 35 بیتی کاملا کمیاب می شود. " در آن زمان لسلی ولف، رئیس مرکز مطالعات سیاست ن، گفت دختران بر روی آزمونهای ریاضی متفاوت عمل می کنند؛ زیرا آنها تمایل دارند مشکلات را حل کنند، در حالی که پسران از "ترفندهای آزمایشی" استفاده می کنند مانند بلافاصله بررسی پاسخ هایی که قبلا داده شده است سوالات چند گزینه ای وولف گفت دختران پایدار و کامل هستند، در حالی که "پسران این آزمون را مانند یک ماشین پین توپ بازی می کنند." ولف همچنین گفت که هر چند دختران نمرات پایین تر دارند، آنها به طور مرتب بالاتر از پسران در تمام دوره های خود را در اولین سال تحصیل در کالج دریافت می کنند.تا سال 2006 دختران پسران را در بخش کلامی امتحان در ایالات متحده با امتیاز 11 امتیاز از دست دادند. مطالعات شیکاگو در سال 2005 نشان داد که حضور اکثریت دختران در کلاس، موجب افزایش عملکرد تحصیلی پسران می شود.
موانع دسترسی دختران به آموزش و پرورش
دختران در بسیاری از نقاط جهان موانع مهمی برای دسترسی به آموزش مناسب دارند. این موانع عبارتند از: ازدواج های زودرس و اجباری ؛ بارداری اولیه ؛ تعصب بر اساس کلیشه های تی در خانه، در مدرسه و در جامعه؛ خشونت در راه مدرسه، یا در داخل و اطراف مدارس؛ فاصله های طولانی به مدارس؛ آسیب پذیری به اپیدمی اچ. هزینه های تحصیلی، که اغلب منجر به والدین می شود که فقط فرزندان خود را به مدرسه می فرستند فقدان رویکردهای حساس به جنس و مواد در کلاس درس.
ج تی
جداسازی ت ج فیزیکی، حقوقی و فرهنگی افراد با توجه به جنس زیستی آنهاست . این در بسیاری از جوامع، به ویژه زمانی شروع می شود که ک ن به بلوغ می رسند . در شرایط خاص، ج بحث برانگیز است. برخی منتقدان ادعا می کنند که نقض توانمندی ها و است و می تواند ناکارآمدی و تبعیض اقتصادی را ایجاد کند، در حالی که برخی از طرفداران استدلال می کنند که این امر برای برخی قوانین مذهبی و سابقه و سنت های اجتماعی و فرهنگی متمرکز است. purdah یک عمل مذهبی و اجتماعی انحصاری زن است که در میان برخی از جوامع مسلمان و هندو جنوب آسیا در میان است . دو شکل دارد: ج فیزیکی جنس ها و ا اماتی که ن تقریبا به طور کامل بدن خود را پوشش می دهند. سنی که از این عمل اعمال می شود، بر اساس جامعه متفاوت است. چنین شیوه هایی در فرهنگ ها رایج است که مفهوم افتخار خانواده بسیار قوی است. در فرهنگ هایی که تفکیک تی شایع است، شکل عمده آموزش و پرورش در آموزش تک جنس است .
خشونت علیه دختران

در بسیاری از نقاط جهان، دختران در معرض اشکال خاص خشونت و سوء استفاده، از جمله انتخاب ت و سقط جنین ، ن ، ازدواج ک ن ، سوءاستفاده از ک ن ، قتل های ی .

در بعضی از نقاط جهان، به ویژه در آسیای شرقی ، آسیای جنوبی و برخی از دختران غربی بعضی اوقات ناخوشایند هستند؛ در برخی موارد دخترها به طور انتخ توسط والدین یا بستگان خود مورد سوءاستفاده، بدرفتاری قرار گرفته یا رها شده اند. در چین، پسران از بیش از 30 میلیون دختران بیش از 30 میلیون نفر را شامل می شوند که نشان می دهد بیش از یک میلیون پسر بیش از هر ساله به دنیا می آیند نسبت به انتظارات نسبت طبیعی در هنگام تولد. [22] در هند، محققان [70] از تولد یک پسر و یک دختر را برآورد می کنندسقط جنین انتخ باعث از بین رفتن حدود 1.5٪ و یا 100000 تولد ن در سال می شود. نسبت دختر و پسر غیر طبیعی در هنگام تولد نیز در گرجستان، آذربایجان و ارمنستان دیده می شود، که نشان می دهد سقط جنین های انتخ مناسب برای دختران. [71]

زخم زن (fgm) توسط سازمان بهداشت جهانی (who) به عنوان "تمام مراحل که شامل حذف جزئی یا کلی حذف ژنوتیک های خارجی زن و یا سایر آسیب به ارگان های زن به دلایل غیر پزشکی" تعریف شده است. [72] عمدتا در 28 کشور در غرب، شرق و شمال شرق آفریقا، به ویژه مصر و اتیوپی، و در برخی از مناطق آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه، تمرکز دارد. [73] fgm اغلب در دختران بین سالاد و 15 ساله اجرا می شود. [74]

ازدواج های کودکی، جایی که دختران در سنین نوجوانی ازدواج می کنند (اغلب مجبور و اغلب شوهران بزرگتر) در بسیاری از نقاط جهان باقی می مانند. آنها به ویژه در آفریقا در بخش هایی از جهان در همه جا گسترده است، [75] [76] جنوب آسیا، [77] جنوب شرقی و شرق آسیا، [78] [79]در شرق میانه، [80] [81] امریکا لاتین، [82] و اقیانوسیه. [83] ده کشور با بالاترین نرخ ازدواج ک ن عبارتند از: نیجر، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، بنگلادش، گینه، موزامبیک، مالی، بورکینافاسو، سودان جنوبی و مالاوی. [84]

سوءاستفاده از کودک (csa) نوعی سوء استفاده از کودک است که در آن یک نوجوان بالغ یا بزرگتر از کودک برای تحریک استفاده می کند. [85] [86] در کشورهای غربی، csa یک جرم جدی محسوب می شود، اما در بسیاری از نقاط جهان یک تحمل ضمنی از عمل وجود دارد. csa می تواند انواع مختلفی داشته باشد که یکی از آنها اء کودک است . اء کودک، استثمار تجاری از ک ن است که در آن یک کودک خدمات ا را برای انجام مزایای مالی انجام می دهد. برآورد شده است که هر سال حداقل یک میلیون کودک، بیشتر دختران، می شوند. [87] دادن کودک در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در آسیای جنوب شرقی ، رایج است( تایلند ، کامبوج ) و بسیاری از بزرگسالان کشورهای ثروتمند به این مناطق برای شرکت در گردشگری ک نسفر می کنند .

در بسیاری از نقاط جهان هستند، دخترانی که تلقی به « ی» از خانواده های آنها با امتناع از ازدواج مرتب، داشتن لکه دار کرده اند س قبل از ازدواج ، پانسمان در راه نامناسب و یا حتی تبدیل شدن به قربانیان ، در معرض خطر هستند قتل ی توسط خانوادهی آنها. [88]
سلامتی سلامت دختران در فرهنگ هایی که دختران کمتر از پسران ارزش دارند، رنج می برند و خانواده ها بیشترین منابع را برای پسران اختصاص می دهند. یک تهدید جدی برای سلامت دختران، ازدواج زودهنگام است که اغلب منجر به بارداری اولیه می شود . دختران مجبور به ازدواج فرزندان بلافاصله بعد از ازدواج باردار می شوند و خطر عوارض و مرگ و میر مادران را افزایش می دهند . چنین عوارضی ناشی از بارداری و تولد در سنین جوانی عامل اصلی مرگ و میر در میان دختران نوجوان در کشورهای در حال توسعه است. زایمان نه (fgm) که در بسیاری از نقاط جهان انجام می شود یکی دیگر از دلایل اصلی سلامت بدنی دختران است.
دختران و کار ک ن ت الگوی کار ک ن را تحت تأثیر قرار می دهد. دختران از خانواده هایشان خواسته می شود تا کار خانگی بیشتری را در خانه های والدین خود انجام دهند، نه از پسرها، و اغلب در سن کمتر از پسران. اشتغال به عنوان یک کارگر خانگی پرداخت شده شایع ترین شکل کار ک ن برای دختران است. در برخی از نقاط، مانند شرق و جنوب شرقی آسیا، والدین اغلب به عنوان یک خدمتکار خانگی به عنوان یک آمادگی خوب برای ازدواج می بینند. خدمات خانگی، با این حال، یکی از کمترین محدودیت ها در همه حرفه ها است و کارگران را به خطرات جدی مانند خشونت، استثمار و سوء استفاده از کارفرمایان منجر می شود، زیرا کارگران اغلب از دنیای خارج جدا می شوند. کار ک ن تأثیر بسیار منفی بر آموزش دارد. دختران یا تحصیلات خود را متوقف می کنند، و یا زمانی که آنها ادامه می دهند، اغلب تحت دو بار و یا سه برابر بار کار در خارج از منزل، کارهای خانه در خانه های والدین و کارهای مدرسه قرار می گیرند. این وضعیت در مکان هایی مانند مناطق آسیاو ی لاتین رایج است .
ابتکارات بین المللی برای حقوق دختران کنوانسیون ملل متحد حقوق کودک (1988) و اه توسعه هزاره (2000) دسترسی بهتر به آموزش برای همه دختران و پسران را افزایش داده و از بین بردن اختلافات تی در سطح ابت و ثانویه. مدارس ثبت نام و سواد آموزی در سراسر جهان برای دختران به طور مداوم بهبود یافته است. در سال 2005، میزان ثبت نام اولیه خالص جهانی 85 درصد برای دختران بود، از 78 درصد به 15 سال قبل؛ در سطح ثانویه ثبت نام دختران 10 درصد افزایش به 57 درصد در همان دوره افزایش یافته است. تعدادی از سازمان های غیر تی بین المللی (برنامه های سازمان غیر تی) برنامه هایی را برای مقابله با اختلافات در دسترسی دختران به نیازهای ضروری مانند غذا، بهداشت و آموزش و پرورش ایجاد کرده اند. fed یکی از سازمان های فعال در ارائه آموزش به دختران در کشورهای جنوب صحرای آفریقا است. plan international " از آنجا که من یک دختر هستم"کمپین نمونه ای پر از نمونه هایی از این ابتکارات است. تحقیقات plan نشان داده است که آموزش دختران می تواند تاثیر مهمی داشته باشد، اقتصاد ا و روستاها را تقویت می کند؛ فراهم آوردن دسترسی به آموزش دختران برای بهبود درک جامعه از بهداشت و سلامت، کاهش میزان اچ آی وی، بهبود آگاهی تغذیه، کاهش باروری و بهبود سلامت نوزادان. تحقیقات نشان می دهد که دخترانی که آموزش دیده اند، عبارتند از: ب 25 درصد بیشتر و 90 درصد درآمد خود را در خانواده خود درآورید. سه برابر احتمال ابتلا به hiv مثبت باشد. ک ن کمتر و سالمتر داشته باشند که 40 درصد بیشتر از 5 سالگی زندگی میکنند.
برنامه بین المللی همچنین یک کمپین برای ایجاد روز جهانی دختر ایجاد کرد. اه این ابتکار این است که آگاهی جهانی را در مورد چالش های منحصر به فردی که دختران با آن مواجه هستند و همچنین نقش کلیدی آنها در رسیدگی به چالش های فقر و توسعه بیشتر باشد. هیئت دختران از برنامه کانادا این ایده را به رونا آمبروز ، امور عمومی و امور تی کانادا و امور ن، در 55مین جلسه کمیسیون وضعیت ن در مقر سازمان ملل در فوریه 2011 معرفی کرد. در در ماه مارس سال 2011، مجلس کانادا به اتفاق آرا یک حرکت را درخواست کرد که کانادا را در ابتکارسازمان ملل متحد برای اعلام روز جهانی دختر. مجمع عمومی سازمان ملل روز 19 دسامبر 2011 روز جهانی دختران را تصویب کرد . اولین روز بین المللی دختران 11 اکتبر 2012 است. تازه ترین تحقیقات آن، plan international را به شناسایی نیاز به هماهنگی پروژه هایی که نقش های پسران در جوامعشان را بر عهده دارند، و همچنین یافتن راه های ورود پسرها در فعالیت هایی که باعث کاهش تبعیض تی می شود، شناسایی کرده است. از آنجاییکه ان ، مذهبی و محلی اغلب مردان هستند، مردان و پسران بر هر گونه تلاش برای بهبود زندگی دختران و دستی به برابری تی تأثیر زیادی دارند. گزارش سالانه plan international 2011 نشان می دهد که مردان نفوذ بیشتری دارند و ممکن است قادر به متقاعد جوامع برای جلوگیری از زوال زود هنگام و زخم شدن ن(fgm) موثرتر از ن است. شیخ سعد مذهبی مصر که در برابر این اقدام مبارزه کرده است، در این گزارش آمده است: "ما تصمیمی گرفته ایم که دختر ما از این تجربیات بد و غافلگیرانه عبور نخواهد کرد من بخشی از این تغییرات هستم" هنر و ادبیات از لحاظ تاریخی، هنر و ادبیات در فرهنگ غربی، دختران را به عنوان نمادهای بی گناهی، خلوص، فضیلت و امید نشان داده اند. نقاشی های مصری شامل ع های سمپاتیک دختران جوان که دختران سلطنتی بودند. شعر sappho دارای اشعار عشق به دختران است. در اروپا، برخی از نقاشی های اولیه شامل دختر بودند پتروس کریستوس ، تصویری از یک دختر جوان (حدود 1460)، خوان د flandes ، تصویری از یک دختر جوان (حدود 1505)، فرانس هالس ، مرگ از amme نوع dem ام آی تی در سال 1620، دیگو ولاسکوئز ، ندیمهها در سال 1656، ژان استین را جشن سنت نیکولا (حدود 1660) و یوهانس ورمیر را دختری با گوشواره مروارید همراه با دختر خواندن نامه در یک پنجره باز . نقاشی بعد از دختران شامل آلبرت آنکر پرتره را از یکدختر با برج دومینو و کامیل پیسارو 1883 پرتره دختر فلی . مری کاسات نقاشی های بسیاری از آثار برجسته ی امپرسیونیست را انجام می دهد که بی گناهانه دختران و پیوند مادر و دختر را آرمانی می کند، به عنوان مثال او 1884 کار ک ن در ساحل را انجام می دهد . در دوران همان، ویسلر را هماهنگی در خا تری و سبز: خانم cicely ال اندر و سفید دختر تصویر کشیدن دختران در نور همان. ادبیات ک ن اروپایی شامل بسیاری از آثار قابل توجه با قهرمانان زن جوان است. افسانه های سنتی داستان های مبهم در مورد دختران را حفظ کرده اند. در این میان گلدیلاک و سه س ،راپانزل ، شاهزاده خانم و نخود و برادران گریم را کوچک قرمز سواری هود . کتاب های ک ن شناخته شده در مورد دختران عبارتند از: آلیس در سرزمین عجایب ، هید ، جادوگر شگفت انگیز از اوز ، سری جور ، خانه کوچک در پری ، مادلین ، پپی longstocking ،چروک در زمان ، اژدها و ن کوچک . در دوران اوا ویکتوریا، تصاویری از شخصیت های دختر محبوب تر ظاهر شد. هانس کریستین اندرسن را دخترک کبریتفروش ، پری دریایی کوچک ، و داستان های دیگر موضوعاتی است که به فاجعه جرأت برجسته شده است. ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب توسط لوئیس کارولبرجسته یک شخصیت زن به طور گسترده ای اشاره شده با شخصیت های غیر عادی و پازل های فکری در تنظیمات سورئال است. علاوه بر این، ع های بحث انگیز کارول از دختران اغلب در تاریخ هنر عکاسی مطرح می شود. ادبیات به دنبال جریانات فرهنگی مختلف، گاهی اوقات رومانتیک و آرمانی دختران، و در دیگر زمان تحت تاثیر رو به رشد واقع گرایی ادبی است. بسیاری از رمان های ویکتوریا از دوران کودکی قهرمان خود شروع می شوند، مانند جین ایر ، یتیم که از نگهبانانش و سپس در یک مدرسه شبانه روزی دخترانه رنج می برد. از سوی دیگر، شخصیت ناتاشا در جنگ و صلح ، احساساتی است. در قرن بیستم، تصویر دختران در داستان به طور عمده به تصویر کشیدن آرمان های دختران رها شده بود. رمان های محبوب ادبی شامل ها ر لی برای کشتن یک مشت زنی است که در آن یک دختر جوان، اسکات، با آگاهی از نیروهای متعصب در جامعه اش مواجه است. کتاب بحث انگیز ولادیمیر ناباکوف لولیتا (1955) درباره رابطهی محکوم شده بین یک دختر 12 ساله و یک دانشمند بالغ در سراسر ایالات متحده است. zazie dans le métro ( zazie in the metro ) (1959) توسط ریموند quenauیک رمان محبوب فرانسه است که با طنز آمیز بودن بی گناهی و کمال زازی را جشن می گیرد که خود را برای کشف پاریس، فرار از عموی خود (یک زن حرفه ای زن) و مادرش (که با جلسه ای با عاشق او مشغول به کار است) می کند. zazie نیز در سال 1960 به محبوب تبدیل شد ( zazie dans le métro )، توسط فرانسوی مدیر لویی مال . کتاب هایی که هرکدام از شخصیت های برجسته ی دختر و پسر تمایل بیشتری به پسران دارند، اما شخصیت های مهم دختر در قلعه نایت ، شیر، جادوگر و کمد لباس ، کتاب سه و سری هری پاتر ظاهر می شود. رمان های اخیر با مخاطبان بالغ شامل بازت در مورد تجربیات دخترانه است. خاطرات یک گیشا توسط آرتور طلوع آغاز می شود به عنوان شخصیت اصلی زن و خواهرش در منطقه لذت بخش پس از جدا شدن از خانواده خود در ژاپن قرن نوزدهم افتاده است. برف گل و فن مخفی شده توسط لیزا مشاهده آثار laotong باند (sames قدیمی) دوستی بین یک جفت از دوستان دوران کودکی در مدرن پکن ، و دوستی های موازی اجداد خود در 19 قرن هونان ، چین . فرهنگ محبوب بسیاری از کتاب های کمیک یی و کمیک استریو شامل یک دختر به عنوان شخصیت اصلی مانند little lulu و little orphan annie بوده است . در کتاب های کمیک ابرقهرمان شخصیت دختر اوایل اتا آب نبات، یکی از زن شگفت انگیز را sidekicks . درسری میوه ها (توسط چار شو ) شخصیت های دختر شامل peppermint patty ، لوسی ون پلت و سالی براون هستند . در ژاپن کارتون های متحرک و کتاب های کمیک اغلب قهرمانان هستند. اکثر های انیمیشن hayao miyazaki دارای یک قهرمان دختر جوان هستند، مانند majo no takkyūbin ( خدمات تحویل kiki ). در سبک shōjo از مانگا، که به عنوان یک مخاطب برای دختران هدف قرار می گیرد، بسیاری از شخصیت های دیگر دختر وجود دارد . در میان این ها wallflower ، ceres، افسانه آسمانی ، توکیو mew mew و full moon o saga e است . در ضمن، برخی از ژانرهای کارتونهای ژاپنی ممکن است تصویرهای و واضحی از دختران داشته باشند. اصطلاح دختر به طور گسترده ای در اشعار موسیقی محبوب (مانند آهنگ " درباره یک دختر ")، اغلب به معنی یک دختر جوان یا نوجوان است.لیپو شن در مقابل لیپوماتیک

درخواست حذف اطلاعات

لیپو شن، همچنین به نام لیپوپلاستی، مکش لیپو ولتپتور، لیپکتومی یا لیپو، نوعی جراحی زیبایی است که باعث ش تگی و "چسبیده شدن" چربی بدن می شود. اغلب، لیپو شن بر روی شکم، ران، ، گردن، چانه، بالا و عقب از بازو، گوساله و پشت استفاده می شود.
در طول لیپو شن، چربی از طریق یک دستگاه توخالی - یک کانول - که زیر پوست قرار می گیرد حذف می شود. خلاء قوی و فشار بالا برای کانول استفاده می شود. لیپو شن در مناطق بسیار کوچک انجام می شود.
لیپو شن یک روش کاهش وزن نیست - این درمان برای چاقی نیست. لیپو شن نمیتواند سلولیت، کمر یا علائم کششی را حذف کند. هدف زیبایی شناسی است - بیمار آرزوی تغییر و تقویت بدن بدن خود را دارد.
لیپو شن به طور دائم سلول های چربی را حذف می کند و تغییر شکل بدن را می دهد. با این حال، اگر بیمار پس از عمل یک شیوه زندگی سالم را نداشته باشد، خطر وجود دارد که سلول های باقی مانده چربی بزرگتر شوند.
لیپو شن دارای تعدادی از خطرات احتمالی است، از جمله عفونت، بی حسی و زخم. اگر چربی بیش از حد برداشته شود، در پوست ممکن است درهم و برهم باشد. لیپوماتیک تکنولوژی متخصص است که یک ارتعاش ثابت ایجاد می کند. با لیپوماتیک، جراح می تواند بدون استفاده از نیروی فیزیکی، که در لیپو شن استاندارد طبیعی است، عمل را به آرامی انجام دهد.
این به این معنی است که دقت حرکت در طول عملیات همیشه باقی می ماند و به این معنی است که عملیات کوتاه تر و زمان بهبودی بهتر است.
لیپوماتیک یک دستگاه تاییدیه fda است که روش سنتی انجام لیپو شن را ارتقاء داده و باعث می شود آن را در هر زمان و در هر شرایطی ایمن و مؤثر باشد.
تکنولوژی پیشرفته لیپوماتیک به دقت اجازه می دهد تا میزان چربی را با حجم زیاد و دسترسی به قسمت های دشوار و ظریف بدن مانند و زانو ها، که باعث کاهش زمان عمل و همچنین دوره بهبودی بیمار می شود.
چگونه لیپوماتیک کار می کند؟
لیپوماتیک دستگاهی است که با کمک هواپیما فشرده شده است که به یک کانول متصل است که به طور خ ر 360 درجه چرخش می یابد. کانول دارای یک حرکت ارتعاشی ثابت است که به طور موثری سلولهای چربی را بدون آسیب رساندن به پوست و بافت ها تجسم می دهد و باعث می شود کل تجربه برای بیمار بسیار آرام باشد.
این دستگاه بسیار راحت است که اجازه می دهد جراحان پلاستیکی به دقت متمرکز شوند تا بهترین نتایج را داشته باشند. مزایای لیپوماتیک • کاهش کبودی روی پوست
• حداقل یا بدون درد
• ایمن و مؤثر
• بهبود سریع
• بازسازی پوست عالی پس از عمل
• توقف سریع اگر کانولار با بافت های غیر چربنشانه های گلوکوما چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

چاپ پست الکترونیک صدای جیر جیر فشار چشم بالا عامل خطر گلوکوم است فشار چشم بالا عامل خطر گلوکوم است رسانه های مرتبط ویدئو: گلوکوم چیست؟ گلوکوم یک بیماری پیچیده است که در آن آسیب به عصب بینایی باعث از بین رفتن بینایی می شود. چندین نوع از گلوکوم وجود دارد. دو شایع ترین شکل عبارتند از: گلوکوم زاویه باز (poag) و گلوکوم بسته شدن زاویه (acg). گلوکوم زاویه باز اغلب به عنوان " دید" نامیده می شود، زیرا تا زمانی که دچار ضایعه بینایی شدید نشانه ای ندارد، علائم وجود دارد. علائم گلوکوم باز زاویه معمولا نشانه های هشدار دهنده یا علائم گلوکوم زاویه باز وجود ندارد. این سالها به آرامی و بعضی اوقات بدون چشم انداز قابل توجهی توسعه می یابد. اغلب افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز دارای حس خوب هستند و در ابتدا تغییر چشمگیری از خود ندارند زیرا تصویر اولیه از دید طرفی یا محیطی است و تا دیر یا زودی بیماری چشم انداز بینایی یا شدت بینایی حفظ می شود. با گذشت زمان بیمار آگاهی از از دست دادن بینایی دارد، بیماری معمولا پیشرفته است. از دست دادن بینایی از گلوکوم با درمان حتی با جراحی مع نیست. از آنجایی که گلوکوم زاویه باز دارای نشانه های هشدار دهنده یا علائم هشدار دهنده قبل از آسیب است، مهم است که یک پزشک برای معاینه منظم چشم استفاده کنید. در صورت تشخیص گلوکوم در معاینه چشم، پزشک چشم شما میتواند یک درمان پیشگیرانه برای کمک به محافظت از بینایی شما تجویز کند. در گلوکوم زاویه باز، زاویه چشم شما، جایی که عنبیه با قرنیه مطابقت دارد، به همان اندازه بزرگ و باز است، اما کانال های ز شی چشم در طول زمان مسدود می شوند و موجب افزایش فشار داخل چشم و آسیب های بعد به نور عصب این شایع ترین نوع گلوکوم است که حدود چهار میلیون یی را تحت تاثیر قرار می دهد که بسیاری از آنها نمی دانند که بیماری دارند. اگر والدین یا خواهر و برادرتان در معرض این بیماری هستند، اگر خطر آمبلیوپاتی یا لاتین هستید و احتمالا دیابتی یا بیماری قلبی عروقی دارید، در معرض خطر ابتلا به گلوکوم هستید. خطر گلوکوم با سن نیز افزایش می یابد. علائم گلوکوم بسته شدن زاویه حاد چشمک زدن یا تاری دید ظاهر محافل رنگین کمان رنگی در اطراف چراغ های روشن است درد شدید چشم و سر تهوع یا استفراغ (همراه با درد شدید چشم) افت ناگهانی دید در گلوکوم بسته شدن زاویه (که گلوکوم زاویه ای باریک نیز نامیده می شود)، زاویه در بسیاری یا بیشتر مناطق بسته شده است، که باعث افزایش فشار چشم می شود که منجر به آسیب عصبی بینایی و از دست دادن بینایی می شود. این افزایش فشار چشم ممکن است به طور ناگهانی رخ دهد (حمله شدید بسته شدن زاویه) یا به تدریج. همچنین مراحل اولیه بیماری هستند که در آن زاویه بسته شده است، اما فشار چشم ممکن است یا ممکن است زیاد نباشد و عصب بینایی هنوز تحت تاثیر قرار نگرفته است. علائم گلوکوم بستن زخم حاد بسیار قابل توجه است و آسیب به سرعت وارد می شود. اگر هر یک از این علائم را تجربه کرده اید، از پزشک متخصص چشم بپوشید. اگر شما با گلوکوم تشخیص داده شده است ، مهم است که برنامه منظم آزمایشات را با پزشک چشم خود تنظیم کنید تا مانع وضعیت خود شوید و مطمئن شوید که درمان تجویز شده شما به طور موثر حفظ فشار چشم ایمن است. گلوکوم و علائم آن می توانند تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی هر ی داشته باشند. تلاش های آموزشی و تحقیقاتی ما به بیماران مبتلا به گلوکوم کمک می کند تا به واقعیت های جدید، زندگی کامل و پر تحرک داشته باشند و علائم را مدیریت کنند، همانطور که در یک روز تلاش می کنیم درمان پیدا کنیم. حمایت مالی شما ادامه می دهد این آموزش و پرورش، و این پیشرفت ها، امکان پذیر است. - fazio_100.jpg مقاله توسط دورین فازی، md . فازی از تحصیلات چشم پزشکی و کمک درمانی گلوکوم در موسسه چشم ژول استین چشم، ucla را تکمیل کرد. او در حال حاضر به عنوان چشم پزشک در مرکز چشم دره در ون nuys، کالیفرنیا عمل می کند.گلوکوم رکود زاویه چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

زاویه باز بسته شدن زاویه حاد رکود زاویه تنش طبیعی مادرزادی اولیه این نوع گلوکوم می تواند پس از آسیب یا ترومای چشم شما ایجاد شود. اگر چه این درمان نمی تواند درمان شود، در صورتی که در اوایل تشخیص داده شود، درمان برای متوقف آن از سرقت چشم شما وجود دارد. گلوکوم یک گروه از بیماری های چشم است که به عصب بینایی آسیب می رساند. این کابل "عصب" از پشت چشم شما به مغز شما می رود و تصاویر را می فرستد تا بتوانید ببینید. چه اتفاقی می افتد هنگامی که چشم خود را به عنوان کار می کند، مایع در داخل چشم خود را جریان در اطراف قسمت جلو و تخلیه از طریق کانال های کوچک در لبه بیرونی عنبیه، قسمت رنگی چشم شما. این نقطه "زاویه ز شی" نامیده می شود. تخلیه مناسب فشار داخل چشم خود را در سطح ثابت و سالم نگه می دارد. گاهی آسیب چشم می تواند به این سیستم ز شی آسیب برساند، وضعیتی به نام ریزش زاویه. ادامه مطلب زیر شما ممکن است دوست داشته باشید هنگامی که سیال در چشم شما نمی تواند به طور معمول گردش کند، شروع به عقب می کند، مانند آب در یک تخلیه سینک پوشیده می شود. مایع اضافی فشار داخل چشم شما را افزایش می دهد. با گذشت زمان فشار بیش از حد بالا می تواند عصب بینایی شما را آسیب برساند. هر آسیب به گلوکوم منجر نمی شود. اما آمار نشان می دهد که تا 20٪ از چشم ها با رکود زاویه، گلوکوم زاویه-رکود را دریافت خواهد کرد. علل ترومای بی روح به چشم، شایعترین علت ریزش زاویه است. این یک نوع کبودی است که آسیب می بیند مانند پر شدن، آرنج یا ضربه زدن به یک توپ در چشم. نیروی ضربه می تواند بافت در بدن ciliary چشم شما را تجزیه کند. این بخشی است که مایع را ایجاد می کند. شدن می تواند منجر به خونریزی داخل چشم شود. سپس خون و سایر قطعات زباله ممکن است سیستم ز شی را مسدود کنند و فشار چشم را افزایش دهند. افزایش فشار در بیشتر موارد ادامه نخواهد یافت.درمان می تواند به حفظ فشار چشم در سطح ایمنی کمک کند تا خون بیش از حد پاک شود. گاهی اوقات کانال های تخلیه شده یا آسیب دیده بافت اسکار ایجاد می کنند. زخم مسدود جریان مایع است و ممکن است منجر به گلوکوم شود. اگر بیش از نیمی از تخلیه آسیب دیده باشد، احتمال ابتلا به این بیماری بیشتر استفشار چشم بالا و گلوکوم

درخواست حذف اطلاعات

رسانه های مرتبط ویدئو: پرفشاری خون چشم من شنیده ام که گلوکوم ناشی از فشار بالای چشم است و گلوکوم درمان نشده می تواند باعث ن نایی شود. در چه فشار من کور می شوم؟ گلوکوم یک بیماری چند فاکتوره ای و پیچیده ای از چشم با ویژگی های خاص مانند آسیب عصبی بینایی و از دست دادن زمینه بصری است. در حالی که افزایش فشار داخل چشم (فشار داخل چشم یا iop ) معمولا وجود دارد، حتی بیماران با iop معمولی می توانند گلوکوم را ایجاد کنند. هیچ سطح خاصی از فشار خون بالا وجود ندارد که قطعا منجر به گلوکوم شود. برع ، سطح پایین iop وجود ندارد که خطر ابتلا به گلوکوم را کاملا از بین ببرد. به همین دلیل تشخیص زود هنگام و درمان گلوکوم، کلید جلوگیری از از دست دادن بینایی است. اندازه گیری فشار چشم فشار چشم در میلی متر جیوه (mmhg) اندازه گیری می شود. فشار چشم طبیعی بین 12-22 میلی متر جیوه و فشار چشم بیش از 22 میلی متر جیوه بیشتر از حد طبیعی است. هنگامی که iop بالاتر از حد طبیعی است، اما فرد علائم گلوکوم را نشان نمی دهد، این به عنوان فشار خون بالا به چشم می آید. فشار چشم به تنهایی باعث ایجاد گلوکوم نمی شود. با این حال، این یک عامل خطر مهم است. افرادی که با فشار چشم بالا تشخیص داده می شوند، باید یک آزمایش عینک جامع چشم توسط حرفه ای چشم برای بررسی نشانه های شروع گلوکوم داشته باشند. افزایش iop یک فرد با بالا فشار داخل چشم است به عنوان یک گلوکوم اشاره مظنون ، به دلیل نگرانی از این که فشار چشم بالا ممکن است به گلوکوم منجر شود. مظنون به واژه گلوکوم نیز برای توصیف افرادی که دارای یافته های دیگر هستند که می تواند به طور بالقوه، در حال حاضر یا در آینده، نشان دهنده گلوکوم باشد. به عنوان مثال، یک عصب بینایی مشکوک، و یا حتی یک سابقه خانوادگی گلوکوم خانوادگی، می تواند فردی را در رده ی گلوکوم قرار دهد. از دست دادن بینایی از گلوکوم رخ می دهد زمانی که فشار چشم بیش از حد بالا برای فرد خاص و آسیب عصب بینایی. هر آسیب ناشی از آن نمیتواند مع شود. چشم انداز محیطی (جانبی) معمولا ابتدا تحت تاثیر قرار می گیرد. تغییرات بینایی ممکن است خیلی تدریجی باشد که تا زمانی که بسیاری از ضایعات بینایی پیش از این دیده نشده اند متوجه نشوند. در زمان، اگر گلوکوم درمان نشود، دید مرکزی نیز کاهش می یابد و سپس از بین می رود؛ این است که چگونه اختلال بصری از گلوکوم اغلب متوجه می شود. خبر خوب این است که اگر گلوکوم در اوایل تشخیص داده شود و با درمان پزشکی و یا جراحی، اکثر افراد مبتلا به گلوکوم چشم خود را از دست نمی دهند. -
 tsai-hires-portrait-square.jpg مقاله توسط جیمز سی تسای، md . تسای رئیس فدراسیون چشم و گوش نیویورک کوه سینا و رئیس گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی ایکان در کوه سینا در نیویورک، نیویورک است. این مقاله "best of gleams" در ابتدا در شماره ژانویه 2008 gleams ظاهر شد.کفایت افشاء(sufficiency of disclosure)

درخواست حذف اطلاعات

کافی بودن افشاء یا فعال بودن یک قانون حق ثبت اختراع است که طبق آن یک درخواست حق ثبت اختراع باید یک اختراع اعلام شده رابه تفصیل کافی برای شخص ذهنی متخصص در زمینه اختراع مورد نظر ارائه دهد. این ا ام برای قانون ثبت اختراع اساسی است: یک انحصار برای مدت زمان مشخصی در اختیار افشای عموم قرار می گیرد که چگونه اختراع را انجام دهد یا عمل کند. پس زمینه ا ام افشا در قلب و منشأ قانون حق ثبت اختراع است. مخترع یا مخترع واگذار ، یک اعطا انحصار برای یک دوره معین از زمان در ازای فاش نمودن مخترع را به عموم مردم چگونه به تمرین و یا اختراع خود را. اگر یک حق اختراع حاوی چنین اطلاعاتی باشد، معامله نقض می شود و ثبت اختراع غیرقابل اجرا است یا می تواند لغو شود.
صلاحیتها ماده 83 کنوانسیون ثبت اختراع اروپا می گوید که یک برنامه باید اختراع را به نحوی به اندازه کافی روشن و کامل کند تا توسط شخص متخصص در این زمینه انجام شود . در طول بررسی یک پرونده ثبت اختراع، معافیت از طرف معاون محسوب می شود و به منظور ثبت اختراع، باید از ماده 83 استفاده شود. افشای نامناسب همچنین زمینه ای برای مخالفت با ماده 100 (b(epc است . به عنوان مثال، کمبود افشاگری ممکن است بوجود آید که اگر ارجاعات به اسناد استاندارد برای حمایت از عناصر اساسی اختراع ارائه شده باشد، اما اگر این منابع به اندازه کافی دقیق نباشد، به طوری که «متخصص ماهر مجبور است ... تلاش های نامناسب برای یافتن و اطلاعات لازم را برای انجام اختراع به دست آورید. "
ضعف نیز به موجب بند 72 قانون ثبت اختراعات انگلستان، لغو است. ایالات متحده
آزمایش غلط
طبق قانون حق ثبت اختراع در ایالات متحده ، مشخصات ثبت اختراع باید به اندازه کافی کامل باشد تا فردی از «مهارت های عادی در هنر» اختراع بتواند بدون استفاده از «آزمایش غیرمستقیم» از اختراع استفاده کند. هیچ تعریف دقیقی از " آزمایش غیرمستقیم. "استاندارد بر اساس هنر اختراع تعیین شده است. در "هنرهای قابل پیش بینی"، مانند اختراعات مکانیکی و اختراعات نرم افزاری ، توصیف بسیار کمی ضروری است. برای مثال یک نمودار صرفا یک قطعه نرم افزاری مناسب است. کد منبع معمولا مورد نیاز نیست. در "هنرهای غیر قابل پیش بینی"، مانند شیمی و داروسازی ، توصیف بسیار کامل لازم است. [3] در یک دادگاه پرونده ایالات متحده در سال 2005، چندین اخطار جروم هام لمولسون که شامل کدنویسی خواننده های بارکد بودند، نامعتبر بودند زیرا این مشخصات به اندازه کافی برای یک فرد متخصص در زمینه ی برق به کار رفته و با استفاده از اختراع مورد نظر در آن زمان ثبت اختراع (1954) بدون آزمایش غیرمستقیم ثبت شد. در این مورد، دادگاه تصریح کرد که یک فرد متخصص در زمینه هنر، یک برق متشکل از دو سال تجربه در تاریخ ثبت درخواست اصلی ثبت اختراع در سال 1954 است. یکی از چالش های این پرونده دادگاه، که تصمیم گرفته شد در سال 2005، برای پیدا کارشناسان در زمینه هنر بود که در سال 1954 زنده ماندند. بهترین ح
در ایالات متحده ، میزان ا امات افشای با ا امات اضافی افزوده می شود، که عموما در سایر محدوده های حقوقی ملی نیست: "بهترین ح مورد نیاز". با توجه به ا امات، افشا باید دارای بهترین ح "مخالف" ساخت یا تمرین اختراع باشد. به عنوان مثال، اگر یک مخترع می داند که یک مایع باید برای عملکرد مطلوب به 250 درجه برسد، اما در حق ثبت اختراع می گوید که مایع باید به "بالاتر از 200 درجه" گرم شود، سپس مخترع "بهترین ح " خود را برای انجام اختراع بهترین ح باید برای کل اختراع، و نه تنها جنبه های نوآورانه آن، افشا شود.
هدف "بهترین ح " مورد نیاز برای اطمینان از افشای کامل است، به طوری که ممکن است مخترع تنها "آنچه که او می داند بهترین تجسم خود را به رسمیت می شناسد، حفظ بهترین برای خود".
"بهترین ح نیاز" فقط مربوط به آنچه که مخترع می داند در زمانی که درخواست ثبت شده است، و نه آنچه که متعاقبا کشف شده است.
فعالسازی
قانون ثبت اختراعات در ایالات متحده، از جمله دیگر موارد، نیازمند است که مشخصات ثبت اختراع "شامل یک توضیح کتبی از اختراع و نحوه و فرآیند ساخت و استفاده از آن در چنین شرایط کامل، واضح، مختصر و دقیق به عنوان برای فعال هر شخص متخصص در هنر که مربوط به آن است، یا با آن بیشترین تقریبا متصل است، برای ایجاد و استفاده از همان. " 35 usc 112 (1). ا ام "فعال " فردی از مهارت های عادی در هنر برای ساختن و استفاده از اختراع به طور واضح به عنوان "توانایی" مورد نیاز است. این یک بخش کلیدی حق ثبت اختراع "معامله" است - یک مخترع در برابر تدریس جهان درباره اختراعش یک انحصار دارد. یک حق ثبت اختراع که ادعا می کند بیش از آن که توانایی دارد، طرف مقابلش را معلق نکرده است: او از قانون حق ثبت اختراع استفاده می کند یک اختراع "اختراع" را امکان پذیر می سازد، اگر به شخصی که از مهارت های عادی در هنر اجازه می دهد تا اختراع را انجام دهد. اختراعات ممکن است این تست را از بین ببرند اگر آنها ادعا می کنند بیش از آن که آموزش دهند - به عنوان مثال، یک اختراع که تمام لامپ های لامپ را ادعا می کند اما فقط توضیح می دهد که چگونه یک نوع خاص از لامپ را توضیح دهد. حق ثبت اختراع که نیازهای انطباق را برآورده نمی کند ممکن است به طور کامل یا بخشی توسط یک دادگاه یا مجددا آزمون مورد تایید قرار گیرد. enablement به عنوان تاریخ ثبت ثبت اختراع تعیین می شود و صاحبان حق ثبت اختراع نمی توانند از آزمایشات پس از اعمال برای تأیید اعتبار اختراعات خود استفاده کنند. [7] مخترعانی که تمایل به تدریس در مورد اختراع دنیا ندارند، هنوز تحت حفاظت از قوانین تجاری محرمانه قرار دارند که از اسرار ارزشمند از بدرفتاری با استفاده از روش های ناعادلانه (مانند سرقت و جاسوسی صنعتی) محافظت می کند. اما مگر اینکه مخترعان حق ثبت اختراع معتبر و حقوقی را درخواست کنند، نمی توانند از حقوق انحصاری حقوق ثبت اختراع بهره مند شوند و بنابراین نمی توانند مانع از تولید محصولات یا فرایندهای مشابه از طریق ابزار مناسب (مانند اختراع مستقل یا ی مع ) شوند. امکان پذیری قیمت یک مخترع برای این حمایت قوی تر است. توضیحات نوشته شده و مالکیت
در ایالات متحده، حق ثبت اختراع ممکن است "توصیف کتبی" از اختراع را ارائه دهد، کافی است تا نشان دهد که در حقیقت اختراع را در زمان ثبت نام داشته اند. "توصیف نوشته" دامنه ادعا را تعیین می کند.
هدف این قاعده این است که از متقاضیانی که از اختراع اختراع کرده اند، اختراع کرده اند که اختراع نشده اند تا اولویت بیشتری نسبت به رقبا داشته باشند. بدون این نیاز، یک متقاضی ممکن است پیشرفت علمی و فنی را از طریق مسدود رقبا از اختراع چیزی که متقاضی هنوز اختراع نکرده است، تاخیر دهد. بنابراین نیازمندی توصیفی کتبی، این ایده را تقویت می کند که اختراع برای پاداش اختراع یک پاداش است که از متقاضی باید نشان دهد که اختراع دارد. این مسئله اغلب در مواردی که یک ادعا بیش از حد ادعا می کند - به عنوان مثال، تلاش برای ادعای یک جنس کامل از محصولات را در حالی که فقط یک یا دو جزء از جزء آن را توصیف می کند. این تنها نشان می دهد که مخترع در واقع اختراع گونه های باریک، نه تمام جنس است. هدف از پیشبرد پیشرفت تکنولوژی در قانون ثبت اختراعات، اگر مخترع بتواند رقابت را در گونه های دیگر درون جنس که او واقعا اختراع نکرده بود، خنثی کند، مختل خواهد شد.واحدهای انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

این مقاله درباره توسعه تاریخی اندازه گیری در انگلستان تا سال 1826 است. برای سیستم اندازه گیری غیر متریک که در انگلستان استفاده می شود،واحدهای امپریالیستی را ببینید . برای سیستم که در حال حاضر در ایالات متحده با نام واحد واحد مشابه استفاده می شود، واحدهای عادی ایالات متحده راببینید . برای یک مروری بر هر دو واحد انگلیس و ایالات متحده غیر متریک، ببینید سیستم های اندازه گیری معمولی امپریال و .
واحدهای انگلیسی واحد های تاریخی اندازه گیری هستند که در انگلستان تا سال 1826 (زمانی که آنها توسط واحدهای امپریال جایگزین شده بودند ) مورد استفاده قرار گرفتند، که به صورت ترکیبی ازسیستم های انگلوسا ون و رومی واحدهای تکامل یافته بود . استانداردهای مختلف برای واحدهای انگلیسی در زمان های مختلف، در مکان های مختلف و برای برنامه های کاربردی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

دو مجموعه اصلی واحدهای انگلیسی واحد وینچستر بودند که از 1495 تا 1587 به اثبات رسیده بودند، که توسط پادشاه هنری vii تایید شده بود و استانداردهای عدلیه ، که از 1888-1588 به عنوان اولین بار توسط ملکه الیزابت i تعریف شد .

این واحدها به وسیله مقررات وزنی و مقررات ، که در سال 1824 (در موعد مقرر 1 ژانویه 1826) جایگزین واحدهای امپریالیستی در سال 1824 شد ، بسیاری از اما نه همه نامهای واحد را حفظ د و بسیاری از تعاریف را دوباره تعریف د.

استفاده از اصطلاح "واحدهای انگلیسی" مبهم است، زیرا گاهی اوقات به اشتباه برای اشاره به واحدهای امپریالیست مورد استفاده در انگلستان یا واحدهای عادی استفاده می شود که برخی از واحدهای انگلیسی واحد را حفظ می کنند اما دارای تعاریف متفاوت است. [3] ( واحدهای امپریالیستی یا اندازه گیری های امپریالیستی در انگلستان برای اشاره به سیستم غیر متریک از آن استفاده می شود که از آن به عنوان یک استاندارد در سراسر امپراتوری بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع استفاده می شود .)
تاریخچه
اندکی از واحدهای اندازه گیری جزایر بریتانیا قبل از استعمار روم در قرن ششم میلادی شناخته شده است. در دوره رومی، روم بریتانیا به واحد های اندازه گیری رومی باستان متکی بود . در دورهanglo-saxon ، پایه شمال آلمان 335 میلی متر (13.2 اینچ) اساس اسمی برای واحد های دیگر اندازه گیری خطی بود. پای به 4 کف دست و یا 12 انگشت شست تقسیم می شود. یک حباب 2 فوت بود، یک عدد 4 فوت. میله 15 پایه آنگلوسا ون، میله های دهانه خمیده بود. یک تار 4 × 40 میله، یعنی 160 میله مربع یا 36،000 فوت مربع anglo-saxon است. با این حال، واحد های رومی همچنان در ساخت و ساز صنایع دستی و با توجه به مایل رومی از 5000 فوت یا 8 ستاره استفاده می شودادامه داد، در مقایسه با دیگر کشورهای آلمانی که نام "مایل" را برای طولانی تر بومی نزدیک به لیگ به تصویب رساندند . از زمان offa king of mercia (قرن هشتم) تا سال 1526، پوند سا ون ، همچنین به عنوان pound moneyers (و بعدها شناخته شده به عنوان pound برج ) شناخته شده بود واحد واحد اندازه گیری جرم بود.

قبل از تصویب یک قانون شناخته شده به عنوان " ترکیب جاده ها و اشباع " ( لاتین : compositio ulnarum و perticarum ) [4] برخی از زمان بین 1266 و 1303، سیستم سنجش انگلیسی بر اساس آن از anglo-saxons ، از قبایل از شمال آلمان به ارث رسیده است . compositio حفظ میله آنگلوسا ون 5.03 متر و تاری 4 × 40 میله. با این حال، تعریف حیاط، پا، اینچ، و دانه جو به 10 / 11 ارزش قبلی خود است. بنابراین، میله از 5 متری قدیمی به رفت 5 1 / 2

بر خلاف باور عمومی، تسلط نورمن انگلستان بر وزن و اندازه های بریتانیا تاثیری نداشت، به جز معرفی یک واحد جدید: بوشل. ویلیام فاتح ، در یکی از اولین اقدامات قانونی خود، تأیید اندازه گیری فعلی آنگلوسا ون را مطابق با سیاست نورمن در برخورد با مردم کرد. یکی دیگر از افسانه های محبوب این است که magna carta از 1215 (بخصوص فصل 35) تا به حال تاثیر قابل توجهی بر وزن و اندازه های انگلیسی دارد، زیرا این سند تنها به یک واحد اشاره می کند (quarter london)، اما آن را تعریف نمی کند.

بعدا توسعه سیستم انگلیسی با تعریف واحدهای قانون و صدور استانداردهای اندازه گیری ادامه یافت. استانداردها در سال 1496، 1588 و 1758 تجدید شد. آ ین سالن امپراتوری استاندارد در برنز در سال 1845 ساخته شد؛ آن را به عنوان استاندارد در انگلستان مطرح شد تا زمانی که حیاط توسط سالن دادگاه بین المللی و توافق پوند به عنوان 0.9144 متر در سال 1959 (پیاده سازی قانونی: وزن و اقدامات قانون 1963) دوباره تعریف شده است . سپس سیستم انگلیسی به سایر نقاط امپراتوری بریتانیا گسترش یافت .
گاهشمار

گزیده های انتخاب شده از کتابشناسی مار و علامت گذاری وزن و اندازه های جزایر بریتانیا [5] 1215 magna carta: اولین اعلامیه قانونی برای یکنواختی وزن و اقدامات 1335: 8 و 9 edw iii c1 اولین مرجع قانونی توصیف کالا به عنوان avoirdupois 1414 2 مرغ v c4 اولین ضمیمه قانون پوند تروی 1495 12 hen vii c5 استانداردهای جدید رجوع شده از جمله اندازه گیری ظرفیت وینچستر که توسط وزن تروی محتویات محتویات گندم گندم تحت تاثیر اندازه گیری قرار گرفته اند (اولین ضوابط قانونی برای وزن تروی به عنوان وزن استاندارد برای شمش، نان، ادویه جات) ساخته شده است. 1527 مرغ viii پوند برج را رفع کرد 1531 23 مرغ viii c4 بشکه حاوی 36 گالن آبجو یا 32 عدد می باشد. kilderkin در نیمی از این؛ نیمی دیگر 1532 24 گربه viii c3 مراجع قانونی اول به استفاده از وزن avoirdupoi 1536 28 hen viii c4 تیرچه (41 گالن) 1588 (الیزابت i) یک سری جدید از وزنه های برنزی استاندارد avoirdupois (زنگ از 56 پوند به 2 پوند و تخت مسطح از 8 پوند به یک درهم) با وزن جدید استاندارد تروی در فنجان توپی از 256 اونس تا 1/8 اونس در پیشرفت دودویی. 1601-1602 بوشل و گالن استاندارد بر اساس استانداردهای هنری vii ساخته شد و یک سری جدید از اندازه گیری های ظرفیت صادر شد. 1660 12 chas ii c24 بشکه ای از آبجو به 36 گالن که توسط مقیاس استاندارد عادلانه از الی کوارت گرفته شده است؛ بشکه ای از نخ برای 32 گالن؛ تمام مشروبات الکلی دیگر که توسط گالن فروخته می شود؛ 1689 1 wm & mary c24 بشکه های آبجو و آلی خارج از لندن حاوی 34 گالن است 1695 7 will iii c24 قانون ایرلند در مورد اقدامات دانه تعیین شد: واحد اندازه گیری به عنوان گالن هانری هشتم که توسط الیزابت i تأیید شد؛ ورودی 272 1/4 متر مکعب؛ معیارهای استاندارد بشکه ای (32 گالن)، نیم بشکه (16)، بوشل (8)، پک (2) و گالن در ایرلند ایرلند قرار داده می شود؛ و نسخه ها باید در هر شهرستان، شهر، شهر، و ارائه شده است. 1696 8 و 9 will iii c22 ابعاد وینچستر بوشل "هر بوشل دور با دشت و حتی پایین 18 1/2 عرض در عرض و 8" عمیق "(به عنوان مثال اندازه گیری خشک از 268.8 در 3 گالن). 1706 5 و 6 anne c27 گالن به یک مخزن استوانه ای با قطر پایین 7 "در قطر و 6" عمیق از بالا به پایین از داخل، و یا نگه داشتن 231 in³ و نه بیشتر است. 1706 6 anne c11 قانون اتحاد اعلام کرد: وزن و اندازه انگلستان به انی که از اسکاتلند که burgs باید مسئولیت تکراری از استانداردهای انگلیسی فرستاده شده به آنها. 1713 12 anne c17 بوشل زغال سنگ حقوقی با دشت و حتی پایین، 19 1/2 "از خارج به بیرون و برای نگه داشتن 1 وینچستر بوشل و 1 کوارت آب. 1718 5 geo i c18 decoed scots pint دقیقا 103 in³. 1803 43 geo iii c151 به بطری های اشاره دارد که حدود 5 گالن (به عنوان مثال quartts مشهور) 1824 5 جئو iv c74 وزن و اندازه گیری قانون: به طور کامل سازماندهی مجدد مترولوژی بریتانیا و ایجاد وزن امپراتوری و اقدامات. حیاط، تروی و avoirdupois پوند و گالن (به عنوان اندازه گیری استاندارد برای مایعات و کالاهای خشک که توسط اندازه گیری شده توسط اندازه گیری اندازه گیری نمی اندازه تعریف شده)، و برای یک گالن استاندارد برنجی ساخته شده است. 1825 6 geo iv c12 معرفی تاخیر از وزن امپراتوری و اقدامات از 1 مه 1825 به 1 ژانویه 1826. 1835 will iv c63 وزن و اقدامات اقدام: لغو اقدامات محلی و عادی از جمله بوشل وینچستر؛ ساخته شده اندازه گیری مقیاس غیر قانونی؛ تجارت ضروری است که تنها با توجه به وزن غوطه ور باشد، صرفا برای شمش؛ سنگهای قیمتی و داروهایی که با وزن ترویج فروخته می شوند؛ تعیین کرد که تمام انواع ذغال سنگ به وسیله وزن فروخته شود و اندازه گیری نشود؛ سنگ بنای 14 پوند، 112 لیتر سنی و 20 کیلو تن تن را قانونی کرد. 1853 16 و 17 vict c29 استفاده از وزن دهی وزنه های مجاز را مجاز دانست. 1866 29 و 30 vict c82 استانداردهای وزن، اندازه گیری و سکه قانون: همه وظایف و استانداردهای را از قهرمانی به اداره استاندارد تازه اداره تجارت منتقل کرد. 1878 41 و 42 vict c49 وزن و مقیاس قانون: حیاط استاندارد امپریال و پوند؛ استانداردهای ثانویه اندازه گیری و وزن از استانداردهای امپریالیستی را فهرست می کند؛ همه تجارت را با وزن و یا اندازه گیری مورد نیاز است به لحاظ وزن و یا اقدامات امپریال یا چند بخش آن. تئوری پوند را از بین برد. 1963 11 و 12 eliz ii c31 قانون مقررات و مقررات: لغو زغال سنگ، ز شی مایع و حداقل (با موثر 1 فوریه 1971)، استفاده از سه ماهه را لغو کرد، استفاده از بوشل را لغو کرد و پکن را لغو کرد و از 31 ژانویه 1969). طول [ ویرایش ] نمودار روابط اندازه گیری های راه دور را نشان می دهد. poppyseed 1 / 4 و یا 1 / 5 یک دانه جو [6]خط 1 / 4 از یک دانه جو [7]barleycorn 1 / 3 از یک اینچ، واحد پایه مفهومی تحت ترکیب متری و نشسته .رقمی 3 / 4 اینچانگشت 7 / 8 اینچاینچ 3 barleycorns (تعریف قانونی تاریخی)ناخن - میخ 3 رقم = 2 1 / 4 اینچ = 1 / 16 حیاطنخل 3 اینچدست 4 اینچشفقت عرض دست و انگشتان دراز، 6 1 / 2 اینچ قبل از 1066، 6 پس از آنارتباط دادن 7.92 اینچ یا یکصد و یکم زنجیره. [8]طول عرض دست دست، از نوک انگشت شست به نوک انگشت کوچک، 3 کف دست + 9 اینچپا قبل از تهاجم انگلوسا ون، پای رومی 11.65 اینچ (296 میلی متر) مورد استفاده قرار گرفت. anglo-saxons یک پایه شمالغربی 13.2 اینچ (335 میلی متر) را به 4 نخل یا 12 انگشت شست اضافه کرد، در حالی که پای روم همچنان در صنایع ساخت و ساز استفاده می شد. در اوا قرن 13th، پا مدرن از 304.8 میلی متر، معرفی شد به دقیقا برابر 10 / 11 آنگلوسا ون پا.مکعب از نوک انگشتان به آرنج، 18 اینچ.حیاط (= اولنا) 3 فوت = 36 اینچ، واحد پایه عملی به عنوان طول نمونه نوار برگزار شده توسط تاج و یا خزانه .ایل از نوک انگشتان از دست دراز به شانه مخالف، 20 ناخن = 1 1 / 4 حیاط و یا 45 اینچ. بیشتر برای اندازه گیری پارچهفتوم نوک انگشتان فاصله به انگشتان دست گسترش یافته است، 6 فوتراد (= پره ) (= قطب )مورد استفاده برای بررسی زمین و در معماری. میله امروز همان طول در زمان آنگلوسا ون، اگر چه ترکیب آن را بر حسب فوت شده تغییر یافته اند ترکیب متری و نشسته از 15 فوت به16 1 / 2 . قطب معمولا به عنوان یک اندازه گیری برای باغ های اختصاص داده شده استفاده می شود. (همچنین به عنوان منطقه و یک واحد حجم نیز نگاه کنید .)زنجیر چهار خطی میله . نامگذاری شده پس از طول زنجیره سنجان مورد استفاده برای اندازه گیری فاصله تا کاملا اخیر. هر یک از چند زنجیره واقعی که برای نقشه برداری زمین استفاده می شود و در لینک ها تقسیم می شوند. زنجیر gunter که در قرن 17 معرفی شده است، 66 فوت است.furlong (= stade ) از لحاظ عقلایی، فاصله یک تیم هواپیما بدون استراحت می تواند اب شود، اما در واقع اندازه 40 میله یا 600 فوت پیش از ترکیب یارد ها و پرچ ها و 40 میله یا 660 فوت بعد از آن است.مایل در اصل، میله های رومی به طور متناوب به عنوان 5000 فوت، 1000 امتداد یا 8 ستاره محاسبه شده است اما در سال 1593 به 5280 فوت رسیده است تا تفاوت هایی را که به این روش ها توسط computation of yards و perches معرفی شده است را به حساب آورد .لیگ سفر معنوی یک ساعته، اما معمولا به عنوان سه مایل به حساب می آید . طول تقریبی "مایل" سنتی در کشورهای آلمان و اسک ناوی. منطقه [ ویرایش ] پرچمیک مساحت برابر یک میله مربع است . (همچنین به عنوان طول و حجم واحد نگاه کنید.)روودیک چهارم یک تار ، گاهی گیج کننده گاهی اوقات خود را در اکثر زمینه های باستانی به نام acre می نامید. یکی فورلانگ در طول توسط یکی میله در عرض، یا 40 مربع میله .آکرومنطقه زمین یک زنجیر (چهار میله ) در عرض توسط یک furlong در طول. به عنوان سنتی فورلانگ می تواند در طول از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، به طوری که انجام جریب .در انگلستان یک تار 4،840 متر مربع بود، در اسکاتلند 6،150 متر مربع و در ایرلند 7،840 مربع مربع. این یک واحد saxon است، به معنی میدان است . به طور سنتی گفته می شود "به همان اندازه منطقه ای است که می توان در یک روز شخم زد".بوتهمقدار زمین یکی از الاغ می تواند در یک ساله (و همچنین به عنوان oxgang) شناور. تقریبا 15 تار یا یک هشتم از قیراط .ویرجتمقدار زمین یک جفت می تواند در یک ساله بچرخد. تقریبا 30 تار (همچنین به نام حیاط زمین ).carucateیک منطقه برابر با آن است که می تواند توسط یک تیم هشت در یک سال (همچنین به عنوان یک شخم یا حکاکی ) به خاک س شود . تقریبا 120 تار واحدهای اداری [ ویرایش ] پنهان شدنچهار تا هشت بوته . یک واحد از عملکرد، به جای منطقه، آن را اندازه زمین را قادر به حمایت از یک خانواده تنها برای مقاصد کشاورزی و مالیاتی.هزینه نایتپنج پنهان هزینه شوالیه به تولید یک سرباز کاملا مجهز برای یک انتظار می رفت شوالیه همراهان را در زمان جنگ.صد یا موبایل100 مخفی برای اه اداری گروه بندی شده است. دوره [ ویرایش ] این بخش برای تأیید نیاز به استناد بیشتری دارد . لطفا با افزودن نقل قول به منابع قابل اعتماد، این مقاله را بهبود بخشید . اطلاعات بدون مرجع ممکن است مشکل ایجاد کرده و پاک شوند. (اوت 2017) ( یاد بگیرید چگونه و هنگام حذف این پیام الگو )
بسیاری از اندازه های ظرفیت به عنوان ری یا چند برابر یک گالن شناخته می شود . به عنوان مثال، یک کوارت یک چهارم یک گالن است و یک گلدان نصف کوارت یا هشتمین گالن است. این نسبت ها صرف نظر از اندازه خاص گالن است. نه تنها تعریف گالن در طول زمان تغییر کرد، بلکه چندین نوع گالن وجود داشت که در همان زمان وجود داشت. به عنوان مثال، گالن با حجم 231 اینچ مکعبی (بر اساس گالن ایالات متحده ) و گالن گالن 282 اینچ مکعبی معمولا برای چندین دهه قبل از تأسیس گالن امپراتوری. به عبارت دیگر، یک گلدان آلی و یک گلدان یک اندازه نیست. از سوی دیگر، برخی از اقدامات مانند اونس مایع به عنوان ری از گالن تعریف نشد. به همین دلیل همیشه تعریف دقیق واحدهای مانند پینت یا کوارتز، به ازای هر اونس، قبل از ایجاد گالن امپریالیستی، همیشه امکان پذیر نیست. اقدامات مایع عمومی [ ویرایش ] درام60 هر چیز کوچک و یا قطره یا 1 / 8 مایع اونس (fl اونس)قاشق چایخوری80 هر چیز کوچک و یا قطره یا 1 / 6 fl اونسقاشق سوپخوری4 درام (240 هر چیز کوچک و یا قطره)، 3 قاشق چای خوری، یا 1 / 2 اونس flجکمعمولا 1 / 2 آبشش، در بعضی گویشهای به آبشش یا مساوی 1 / 2 پیمانهگیل یا جیل2 جک، 1 / 4 پیمانه یا 1 / 32 گالن، در بعضی گویشهای 1 / 2 پیمانهپینت2 فنجان یا 1 / 8 گالنکوارت2 پیمانه نیم لیتری یا 1 / 4 گالنپتله2 لیتر یا 1 / 2 گالنگالن2 pottle، 4 quarts، 8 pints
اندازه گیری های مایع به عنوان زیرمجموعه باینری از گالن مربوطه (ال یا ): جکژیلپینتکوارتطلسمگالن2 نفر گهل. 1 جک = 1 1 / 2 1 / 8 1 / 16 1 / 32 1 / 64 -6 1 ژیلت = 2 1 1 / 4 1 / 8 1 / 16 1 / 32 -5 1 پینت = 8 4 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 -3 1 quart = 16 8 2 1 1 / 2 1 / 4 -2 1 pottle = 32 16 4 2 1 1 / 2 -1 1 گالن = 64 32 8 4 2 1 0 [ ویرایش ] مقاله اصلی: واگن انگلیسی
به طور سنتی بر اساس گالن و واحدهای وابسته آن اندازه گیری شده است . دیگر مایعات مانند بر ، ارواح، ماد، سیب، سرکه، روغن، عسل و غیره نیز در این واحدها اندازه گیری شده و فروخته می شوند. [9]
گالن توسط ملکه آن در سال 1707 مجددا تأسیس شد و پس از بررسی 1688، هیأت مدیره دیگر استاندارد لازم را نداشت اما در عوض بسته به نسخه ای که توسط گیلد هال برگزار شد، تأسیس شد . [ نیازمندی ارجاع ] به عنوان 231 مکعب دیجیتال تعریف شده ، از گالن بعدی امپراتوری متفاوت است ، اما برابر با گالن معمول است . رواندل18 گالن یا 1 / 7 لوله بشکه 31.5 گالن یا 1 / 2 hogshead آرامش42 گالن ، 1 / 2 تیر چوبی یا 1 / 3 لوله گوجه فرنگی 2 بشکه های ، 63 گالن [10] و یا 1 / 4 قدح پرنده یا ترتیب2 قسمت تقسیم ، 84 گالن یا 1 / 3 قدح لوله یا لب به لب2 قاشق غذاخوری ، 3 قاشق مرباخوری، 7 قاشق مرباخوری یا 126 قاشق غذاخوری 2 لوله ، 3 قوطی یا 252 گالن واگن انگلیسی [11] گالنرواندلبشکهتکان دادنهق هقpuncheon، tertianلوله، لب به لبتن 1 تن 1 2 لوله ها، مفاصل 1 1 1 / 2 3 سوراخ ها، ترتیس ها 1 1 1 / 3 2 4 هق هق ها 1 1 1 / 2 2 3 6 تنوع 1 1 1 / 3 2 2 2 / 3 4 8 بشکه 1 1 3 / 4 2 1 / 3 3 1 / 2 4 2 / 3 7 14 رواندل 1 18 31 1 / 2 42 63 84 126 252 گالن ( ) 3.785 68.14 119.24 158.99 238.48 317.97 476.96 953.92 لیتر 1 15 26 1 / 4 35 52 1 / 2 70 105 210 گالن ( امپریال ) 4.546 68.19 119.3 159.1 238.7 318.2 477.3 954.7 لیتر ال و آبجو [ ویرایش ] مقاله اصلی: واحدهای خلبان آجری انگلیسی پین4.5 گالن یا 1 / 8 آبجو بشکهفورکین2 پین، 9 گالن (آل، آبجو و یا کالا) و یا 1 / 4 آبجو بشک یلدرکین2 فیرکین، 18 گالن یا 1 / 2 آبجو بشکهبشکه آبجو2 kilderkins، 36 گالن یا 2 / 3 آبجو hogsheadجوش آبجو3 kilderkins، 54 گالن یا 1.5 بشکه آبجولوله آبجو یا لب به لب2 آبجو آبجو، 3 بشکه آبجو یا 108 گالنآبجو2 لوله آبجو یا 216 گالن واحدهای مخزن آجری انگلیسی [12] گالنfirkinkilderkinبشکههق هق سال تعیین شده 1 هق هق ها 1 1 1 / 2 بشکه 1 2 3 kilderkins 1 2 4 6 فیرکینز 1 8 16 32 48 گالن های آل (1454) = 4.621 لیتر = 36.97 لیتر = 73.94 لیتر = 147.9 لیتر = 221.8 لیتر 1 9 18 36 54 گالن آبجو = 4.621 لیتر = 41.59 لیتر = 83.18 لیتر = 166.4 لیتر = 249.5 لیتر 1 8 1 / 2 17 34 51 گالن های آل 1688 = 4.621 لیتر = 39.28 لیتر = 78.56 لیتر = 157.1 لیتر = 235.7 لیتر 1 9 18 36 54 گالن های آل 1803 = 4.621 لیتر = 41.59 لیتر = 83.18 لیتر = 166.4 لیتر = 249.5 لیتر 1 9 18 36 54 گالنهای امپریالیستی 1824 = 4.546 لیتر = 40.91 لیتر = 81.83 لیتر = 163.7 ل = 245.5 لیتر کالاهای دانه ای و خشک [ ویرایش ]
اندازه گیری وینچستر ، همچنین به عنوان اندازه گیری ذرت شناخته شده است، بر محور بوشل حدود 2،150.42 اینچ مکعب، که در استفاده تنها با تغییرات جزئی از حداقل اوا قرن 15 بوده است.کلمه ذرت در آن زمان به تمام انواع دانه ها اشاره داشت. اندازه ذرت برای اندازه گیری و فروش انواع کالاهای خشک مانند دانه، نمک، سنگ، و صدف مورد استفاده قرار گرفت. [13]
با این حال، در عمل، چنین کالاها اغلب به وزن فروخته می شوند. به عنوان مثال، ممکن است با آداب و رسوم محلی توافق شود که یک بوشل گندم باید 60 پوند وزن داشته باشد یا یک بوشل از جو باید 33 پوند وزن داشته باشد. کالاها توسط حجم اندازه گیری می شوند و سپس وزن می گیرند و یدار بسته به وزن واقعی، کمتر یا کمتر پرداخت می کند. این تمرین برای تعیین بوشل ها در وزن برای هر کالا امروز ادامه دارد. این همیشه موردی نبود، و حتی همان بازار که وزن گندم و جو را به فروش می رساند ممکن است به سادگی حجم جو را به فروش برساند. در واقع، کل سیستم به خوبی استاندارد نشده بود. یک شانزدهم از بوشل ممکن است یک قورباغه ، حلقه ، ضرب و شتم ، یا چهارساله نامیده شود، در ای مختلف تنها فاصله کوتاهی دارد. در بعضی از نقاط ممکن است سیب زمینی توسط firkin - معمولا یک مایع اندازه گیری - به فروش برسد و یک شهر با نام firkin به عنوان 3 بوشل و شهر بعدی به عنوان 2 1/2 بوشل فروخته شود. [14]
پشته کوچکترین واحد اندازه ذرت بود. گالن ذرت، یک هشتم از بوشل، تقریبا 268.8 اینچ مکعب بود. بیشتر واحدهای مرتبط با اندازه ذرت، دوتایی (زیر) چندگانه بوشل بودند: [9] [13] پینتکوارتطلسمگالنپککنینگبوشلضرب ومبجوش2 نفر گهل. 1 پینت = 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16 1 / 32 1 / 64 1 / 128 1 / 256 1 / 512 -3 1 quart = 2 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16 1 / 32 1 / 64 1 / 128 1 / 256 -2 1 pottle = 4 2 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16 1 / 32 1 / 64 1 / 128 -1 1 گالن = 8 4 2 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16 1 / 32 1 / 64 0 1 peck = 16 8 4 2 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16 1 / 32 1 1 kenning = 32 16 8 4 2 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16 2 1 bushel = 64 32 16 8 4 2 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 3 1 اعتصاب = 128 64 32 16 8 4 2 1 1 / 2 1 / 4 4 1 coomb = 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 / 2 5 1 seam = 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 6
واحد دیگر شامل wey (6 و یا گاهی اوقات 5 درزهای یا چهارم) و آ ین (10 درزهای یا چهارم). [9] [13] کالاهای خاص [ ویرایش ] پرچم24.75 فوت مکعب سنگ خشک، مشتق شده از برکه معمولی شناخته شده، واحد طول برابر 16.5 فوت است. [15]طناب128 فوت مکعب هیزم، یک پشته هیزم 4 فوت × 4 فوت × 8 فوت [16] وزن [ ویرایش ] نمودار روابط اندازه گیری وزن را نشان می دهد.
سیستم های avoirdupois ، troy و apothecary از وزن ها همگی ی ان ترین واحد، دانه داشتند ؛با این حال، آنها در مقایسه با تعداد دانه ها در یک درام، اونس و پوند متفاوت است . این دانه به طور قانونی به عنوان وزن دانه دانه از وسط گوش جو اندازه گیری شد . نیز وجود دارد یک کوچکتر بود دانه گندم ، گفت: به 3 / 4 (جو) با غلات یا در مورد 48.6 میلی گرم است.
pound avoirdupois حاوی 7000 دانه بود و برای تمام محصولات مورد استفاده قرار نمی گرفت و در معرض وزن apothecaries یا tower نیست. [17] avoirdupois [ ویرایش ] مقاله اصلی: avoirdupois دانه (گرم) 64.79891 میلی گرم، 1 / 7000 یک پونددرام / drachm (dr) 27.34375 گرم (شانزدهم یک اونس) (احتمالا به عنوان وزن نقره در drachma سکه ی یونانی باستان آغاز می شود )اونس (اونس) 16 dr = 437.5 دانه ≈ 28 گرمپوند (lb) 16 اونس = 7000 دانه ≈ 454 گرم (nb: 'lb' برای لوبا)ربع 1 / 4 cwt وار (cwt) 112 لیترتن 20 کیلو وات
اضافه شده: ناخن - میخ 1 / 16 cwt = 7 پوندمیخک 7 پوند (پشم) یا 8 پوند (پنیر)سنگ (خیابان) 14 پوند ( برای مقادیر دیگر سنگ (واحد) را ببینید)تاد 2 st = 1 / 4 cwt (طولانی) تروی و برج [ ویرایش ]
پوند تروی و برج و بخش های آن برای سکه ها و ف ات گرانبها مورد استفاده قرار گرفتند. پوند برج که بر اساس پوند انگلوسا ون پیشین بود، هنگامی که یک اعلامیه از سال 1526 میلادی، پوند تروی را به جای پوند برج مورد استفاده قرار داد، به جای پوند تروی جایگزین شد. [18] هیچ معیاری از پوند برج وجود ندارد. [19]
از لحاظ واحدهای ارز اسمی، پوند در سال 1971 در انگلستان ، 20 پی ل از 12 پنی (یعنی 240) از اوا قرن هجدهم ( charlemagne / offa mercia ) بود. تروی [ ویرایش ] مقاله اصلی: وزن تروی دانه (گرم) = 64.79891 میلی گرمpennyweight (dwt) 24 گرم ≈ 1.56 گرماونس (oz t) 20 dwt = 480 گرم ≈ 31.1 گرمپوند (lb t) 12 اونس t = 5760 گرم ≈ 373 گرمعلامت8 اونس ت برج [ ویرایش ] دانه (گرم) = 45 / 64 گرم تی ≈ 45.6 میلی گرمpennyweight (dwt) 32 گرم t = 22 1 / 2 گرم تی ≈ 1.46 گرمیون برج 20 dwt t = 640 گرم t = 18 3 / 4 dwt t = 450 گرم تی ≈ 29.2 گرمپوند برج 12 اونس t = 240 dwt t = 7680 گرم t = 225 dwt t = 5400 گرم t ≈ 350 gعلامت8 اونس t ≈ 233 گرم آپاتچی [ ویرایش ] مقاله اصلی: سیستم apothecaries دانه (گرم) = 64.79891 میلی گرمscruple (s ap) 20 گرمدرام (dr ap) 3 اسب بخار = 60 گرماونس (oz ap) 8 dr ap = 480 گرمپوند (lb ap) 5760 گرم = 1 کیلوگرم تن دیگران [ ویرایش ] بازرگانان / پوند کالا برج 15 اونس = 6750 گرم ≈ 437.4 گرملندن / پوند mercantile 15 اونس troy = 16 اونس برج = 7200 گرم ≈ 466.6 گرمسنگ معدن 12 کیلوگرم l ≈ 5.6 کیلوگرمسنگ قصاب 8 کیلوگرم ≈ 3.63 کیلوگرمکیسه 26 پشته = 364 پوند ≈ 165 کیلوگرماین قاتل زمانی به عنوان چهار دانه در دنیای انگلیسی صحبت شد.بعضی از واحدهای محلی در قلمرو انگلیس (به ترتیب) در واحدهای ساده واحدهای انگلیسی، مانند تلخ هند از 180 دانه تعریف شده اند.تاداین وزن انگلیسی برای پشم بود. [20] این فرم های املاء جایگزین از tode ، todd ، todde ، toad ، و تولید دارد . [21] معمولا 28 پوند یا دو سنگ بود . [21] با این حال، به هر حال، یک استاندارد ملی نبود و می توانست توسط shire انگلیسی متفاوت از 28 تا 32 پوند باشد. [21] علاوه بر تعریف سنتی از نظر پوند، شاخ و برگ به لحاظ تاریخی نیز در نظر گرفته شده است که1 / 13 از کیسه ، 1 / 26 ازsarpler ، [21] و یا 1 / 9 از wey. [20]

چرامریکا به ایران حمله نکرده است

درخواست حذف اطلاعات

کارشناسان مولفه فناوری و سیستم سلاح را مهمترین عامل تغییر ماهیت جنگ می ­دانند. از جمله نظریه انقلاب در امور نظامی (rma)، تغییر فناوری را نقطه آغاز تغییر ماهیت جنگ می­ داند. به معنای ساده ­تر دستی به فناوری ­های تهاجمی بسیار پیشرفته یا فناوری ­های نامتعارفی که امکان دفاع در برابر آن دشوار یا غیرممکن باشد و یا فناوری­ هایی که سیستم­ های تسلیحاتی در اختیار حریف را با درصد بالائی ناکارآمد کند می ­توانند انگیزة مهمی برای آغاز جنگ باشد. دستی به چنین فناوری ­هایی ظرفیت بالقوة کلیدی­ است که سیاستمداران را به این تصمیم می­ رساند که می ­توانند جنگ را با ضریب اطمینان بالا آغاز کنند. ردپای تاثیرگذاری این مولفه در تصمیمات آغاز جنگ در کشورهایی که روابط - نظامی سامان یافته دارند و عقلانیت در آنها نقش بالایی دارد به وضوح مشاهده می ­شود. شیوه تصمیم­ گیری در ورود به جنگ ویتنام، کوزوو در سال 1999، خلیج فارس در سال 91، عراق در سال 2003 به شدت متاثر از برتری مطلق فناوری و مدل فوق ­الذکر بود. به عبارت دیگر در تمام این جنگ ­ها فاصله میان توان تهاجمی با توان پ ندی حریف و همچنین فاصله میان توان پ ندی با توان تهاجمی حریف از لحاظ فن بسیار بالا بود. این وضعیت منطق استراتژیک را به این جمع ­بندی می ­رساند که می­تواند مرحله اصلی جنگ را با پیروزی سریع پست سر بگذارد و این جمع­بندی برای قانع عقلانیت به آغاز جنگ کافی بود. اکنون با این مدل می­ توان پرسش آغازین را پاسخ داد که آیا از منظر سیستم­ های تسلیحاتی در موقعیتی است که بتواند جنگی را با ایران آغاز کند که بدون عبور از آستانه تحملش به نحوی قاطع به پیروزی دست یابد و سپس از صحنه جنگ خارج شود یا ساده­ تر بگوئیم آیا تسلیحات تهاجمی برتری مطلقی بر تسلیحات پ ندی ایران دارند و تسلیحات پ ندی ، توان دفاع قابل اطمینان در برابر تسلیحات آفندی ایران دارند؟ و آیا به کمک سیستم­ های تسلیحاتی امروزین خود قادر به بی ­اثر سازی طرح­ ها و ین ­های عملیاتی نیروهای مسلح ایران به شکل اطمینان بخشی هست؟ بررسی دقیق زرادخانه تسلیحاتی طرفین نشان می ­دهد که پاسخ به این پرسش منفی است. اگرچه قدرت ضربه اول طرف یی زیاد است و ایران تهدیدی جدی علیه آن نخواهد بود، اما مشکل در مهار ضربه دوم ایران است و این نقطه ­ای است که محدودیت ­های فنی سیستم­ های تسلیحاتی برجسته می ­شوند. هنگامی که تسلیحاتی تهاجمی ایران در قالب ضربه دوم علیه به کار گرفته شوند مشکل اصلی که با آن مواجه است ظهور خواهد کرد. سیاست دفاعی ایران در گذشته بر اساس ین دفاعی ­اش بر توسعه سیستم ­های تسلیحاتی استوار بوده است که بتوانند ضربه اول ناشی از تهاجم را تحمل و ضربه دوم از سوی ایران را وارد سازند. به این ترتیب ایران به نحوی هوشمندانه به سراغ توسعه مجموعه­ ای از سیستم ­های تسلیحاتی رفت که امکان مقابله با آنها دچار بیشترین محدودیت ­های فنی با تکنولوژی ­های موجود باشد و به عبارت ساده ­تر پ ند قابل اتکائی علیه آنها وجود نداشته باشد. تلفیق چنین تسلیحاتی با طرح ­های عملیاتی نامتقارن و تاکتیک ­های پیچیده پ ند غیرعامل در یک گسترة جغرافیایی وسیع، مساله پ ند طرف یی را به چالشی راهبردی مبدل می ­سازد. گزارش سال گذشته پنتاگون در خصوص توان دفاعی ایران نیز این نکته را مورد توجه قرار می ­دهد. این گزارش بر چند توانمندی کلیدی نظامی ایران تاکید می­ کند؛ توانمندی ­های تهاجمی که سیستم­ های پ ندی قابل اتکا و قابل اطمینانی برای مقابله با آنها وجود ندارد و یا برنامه ­های توسعه فناورانه برای مقابله با این توانمندی ­ها هنوز به مرحله تولید انبوده نرسیده و عملیاتی نشده­ اند. توان موشکی ایران اولین این توانمندی ­ها است که با توجه به پیچیدگی­ های فنی آن، سامانه ­های پ ندی در اختیار از جمله سیستم ­های gmd ,abl ,thaad ,aegis توان مقابله بالایی در برابر آن ندارند. در حقیقت بنا بر بسیاری از تحلیل­های مستقل، مشخص نیست برنامه دفاع موشکی تا چه حد در برابر حملات موشکی ایران توان دفاعی دارد. این ابهامات از چند منظر قابل بحث است. اولا سیستم­ های موجود به ویژه gmd سراسر نقاط هدف موشک­ های ایرانی را پوشش نمی­ دهند و دوما انتقادات بسیاری به غیرواقعی بودن شرایط آزمایش ­های صورت گرفته بر روی این سیستم ­ها اشاره دارد و این به معنی است عملکرد واقعی این سیستم ­ها در برابر موشک­ های جنگی نامعلوم است. دومین توانمدی تهاجمی که برای مقابله با آن در حال حاضر با محدودیت­ فنی مواجه است تسلیحات تهاجمی دریایی ایران است که به سبب حجم بالایی که در بازه زمانی اندکی عملیاتی می ­شوند و نیز به دلیل گسترة وسیع عملیاتی شدن، دفاع در برابرشان با چالش­ های تکنولوژیک مواجه است. این تسلیحات تهاجمی شامل مین ­های دریایی، موشک­های ساحل به دریا و قایق­های تندرو هستند. سومین توانمندی رو به گسترشی که در گزارش پنتاگون نیز بدان اشاره شده است، پهپادهای تهاجمی ایرانی است که به دلایل متعدد از جمله استفاده از تکنولوژی­ های پنهان کاری، ابعاد کوچک، حجم بالا و بردهای پروازی بالا، امکان دفاع در برابرشان با سامانه ­های پ ندی موجود بسیار دشوار است. چهارمین قابلیت تهاجمی ایران، نیروهای زمینی آموزش دیده برای جنگ شهری و آشنا به عوارض منطقه است. پنتاگون در سال ­های اخیر بخش وسیعی از برنامه تسلیحاتی خود را بر روی توسعه مجموعه از سیستم ­های تسلیحاتی ویژه جنگ شهری متمرکز کرده است که بتواند بدان مزیت ­های رقابتی محسوسی ببخشید و حفاظت در برابر تسلیحات موجود را نیز افزایش دهد اما بخش اعظم این سامانه ­های تسلیحاتی در هنوز عملیاتی نشده ­اند. و پنجمین توانمندی عملیاتی طرف ایرانی که شاید بزرگترین چالش پیش روی پنتاگون باشد ابهام اطلاعاتی گسترده در خصوص تنوع تسلیحات ایرانی و طرح­ های عملیاتی آنها است. این وضعیت ابهام اطلاعاتی با تشدید شرایط ابهام آلود و غبار جنگ سبب می ­شود تصمیم­گیری برای عملیات نظامی علیه ایران با پیچیدگی فراوانی روبرو شود. به لیست بالا می ­توان محورهای عملیاتی جزئی ­تری نظیر توان جنگ سایبری ایران، روند رو به گسترش عمق راهبردی و مواردی از این دست را نیز افزود. اما پنج عامل فوق به تنهایی با ابهامات، تردیدها و چالش­ هائی که برای نظامیان ئی ایجاد می ­کند کافی است تا پاسخ به پرسش مورد نظر این نوشتار را روشن کند. نظامیان یی نسبت به محدودیت­ های خود در این محورها آگاه هستند. تصمیمات عملیاتی و گزارش­ های اطلاعاتی آنان نشان داده است که منطق استراتژیک پنتاگون نسبت به محدودیت­های فنی- نظامی ­اش در مواجهه با ایران هوشیار است. حتی متیس نیز از این وضعیت به خوبی آگاه است. آ ین سخنرانی او در خصوص ایران در مرکز مطالعات استراتژیک بین ­الملل نشان می ­دهد که را ارهای وی متمایل به آغاز درگیری نظامی در کوتاه مدت با ایران نیست. او معتقد بود که تشدید فعالیت ­های اطلاعات نظامی، توسعه قابلیت ­های پ ند سایبری، و درگیر شدن با ایران در عمق­ های استراتژیک این کشور در منطقه مهمترین راه­ حل­های کنترل ایران هستند. تلاش ماتیس برای مهار قدرت ایران از روش­های غیرمستقیم نشان می ­دهد که ژنرال ماتیس مشهور به «سگ دیوانه» نیز به خوبی اصل محدودیت ­های فنی- نظامی را درک می­ کند و در قالب کلان­تر منطق استراتژیک پنتاگون می ­ شد. عقلانیت حاکم در نیز از چنان هوشمندی برخوردار است که منطق استراتژیک نظامیان را پذیرفته و پیش از روشن شدن این ابهامات فنی تصمیمی در خصوص تهاجم به ایران نگیرد. از این رو متیس نیز همانند ژنرال مک­ آرتور که آرزوی حمله به چین را داشت، رویای خود را دست­ یافتنی نخواهد دید. از این زاویه زمان حمله احتمالی به ایران روشن است؛ و آن زمان هنگامی است که جهش­ های تکنولوژیک در سیستم ­های تسلیحاتی قابل اتکائی را در اختیار پنتاگون قرار دهند که امکان ناکارآمدسازی کامل ظرفیت ­های آفندی و پ ندی ایران را بدهد. البته این به شرطی است که تا رسیدن ئی ­ها به چنان جهش تکنولوژیکی در حوزه تسلیحات پ ندی، این را مفروض بگیریم که ایران دست از توسعه سیستم ­های تسلیحاتی جدید دست خواهد کشید.دفاع ضد موشکی تاد ( thaad )

درخواست حذف اطلاعات

سامانه تاد یک سامانه پ ندی است که برای دفاع از نیرو های مستقر در مناطق جنگی، مراکز مهم جمعیتی و تاسیسات زیرساختی حساس در برابر موشک های بالستیک کوتاه برد، میان برد و بلند برد در داخل و خارج از جو طراحی شده است. یکی از نقاط قوت سامانه تاد رادار ان است رادار an/tpy-2 رادار an/tpy-2 یک رادار باند x آرایه فاز شده با وضوح بالاست . این رادار توسط کمپانی ریتون ساخته شده و انتن های این رادار توان کشف و ردگیری اه در فاصله ی ۱۰۰۰ کیلومتری را (در ح terminal-based) به این رادار می بخشد. برخی کارشناسان در مورد این رادار گفتند که حتی توانایی تشخیص نوع موشک توسط این رادار قابل کشف است. یکی دیگر از ویژگی های این رادار این است که بر خلاف رادارهای دیگر که به عنوان یک سیتم واحد عمل میکند ، رادار تاد از چندین جزء تشکیل شده است . علاوه بر آنتن، بخش های تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات خنک کننده، تجهیزات تامین قدرت و بخش کنترل اپراتور در هنگام عملیات رادار را پشتیبانی می کنند که در نوع خود جالب است. در کل رادار سیستم تاد در دو ح forward-based و terminal-based کار میکند. forward-based : رادار این سامانه در این ح به عنوان یک رادار پیش اخطار عمل میکند به اینصورت که رادار در مرز های کشور متخاصم قرار می گیرد تا در صورت شلیک موشک در مراحل اولیه ی پرواز آن را شناسایی و هدفش را پیش بینی کنند و همچنین اطلاعات ب شده را برای اخذ تصمیمات بعدی به رده های بالای فرماندهی منقل کنند ( واقعا در صحنه نبرد این رادار در این ح بکار میاید و از اصل غافلگیری جلوگیری میکند ولی نکته ای وجود دارد و این است که این رادار ها به قدرت رادار هایی که اخیرا توسط با نام قدیر رونمایی شدن نیست و نباید با انها مقایسه شود ) . در این ح رادار کاملا خارج از سامانه ی تاد است و تنها نقش کشف هدف و جمع آوری اطلاعات را برای تمامی اجزاء سپر موشکی دارد. (مانند رادار نصب شده در ترکیه و و اخیرا عربستان ) terminal-based : در این ح دیگر رادار به سامانه اتش متصل است و دیگر مثل ح بالا فقط نقش پیش اخطار را ندارد . در این ح رادار دارای بیشترین برد خود است (طبق ا ین اخبار برد این رادار هم در ح پیش اخطار و در ح اتش به یک میزان رسیده ).این رادار در این ح تنها وظیفه ی پشتیبانی و کنترل آتش برای واحد آتش بار را بر عهده خواهد داشت و پس از شلیک موشک، اطلاعات مربوط به هدف را لحظه به لحظه تا زمان فعال شدن جست و جو گر به موشک مخابره می کند. یکی دیگر از ویژگی های این رادار جابجایی راحت ان است به این صورت که میتوان توسط یک کشنده و یا حتی با یک هواپیمای ترابری به راحتی ان را جابجا کرد و از ان بهره برد. کمپانی لاکهیدمارتین در سال 2015 اولین ویدیوی انیمیشن معرفی گونه جدید موشک سامانه تاد با نام thaad-er یا تاد افزایش بُرد داده شده را به صورت غیرهمگانی منتشر کرد. این ویدیو در اواسط سال 2016 به صورت همگانی دوباره بازنشر داده شد .

در این ویدیدوی کوتاه اطلاعات بسیار اندک و کلّی درباره ویژگی های موشک جدید توضیح داده شده . از جمله این که موشک جدید از 3 مرحله تشکیل شده . مرحله اول یا بوستر ، مرحله دوم یا شتاب دهنده پایانی و مرحله سوم یا وسیله کُشنده .

مرحله اول در مدل کنونی دارای قطر 37 سانتیمتر است ولی در گونه جدید با بوستری با قطر 53 سانتیمتر جایگزین خواهد شد . این موتور جدید ، نیروی پیشرانی بیشتر تولید میکند که بر شتاب گیری ، سرعت نهایی و وزن قابل حمل موشک می افزاید .

مرحله دوم به این دلیل به موشک افزوده شده تا توانایی بسیار زیادی برای تغییر مسیر و مانور فراهم آورد . به طوری که توانایی مانُور و تغییر مسیر تاد-ای آر ، 10 تا 40 برابر بیشتر از موشک کنونی میباشد . همین توانایی باعث میشود تا سامانه های تهاجمی هایپرسونیک و مانور دهنده ، شانس بسیار کمی برای فرار از موشک تاد داشته باشند .

بر اساس اطلاعات داده شده ، موشک تاد-ای آر میتواند سرهای جنگی موشک های بالستیک میانبُرد را تا فاصله حدود 600 کیلومتر و ارتفاع حدود 450 کیلومتر رهگیری و نابود نماید . همچنین توانایی های محدودی در برابر موشک های بالستیک قاره پیما خواهد داشت .

ویژگی هایی که درست مشابه نسل فعلی موشک استاندارد-3 بلاک 1 یا همان sm-3 bi میباشد .

موشک تاد - ای آر قرار است در سال 2022 به مرحله تولید نهایی برسد .

http://aviationweek.com/defense/thaad-er-search-missionمایکل ریچارد «مایک» پِنس

درخواست حذف اطلاعات

مایکل ریچارد «مایک» پِنس (به انگلیسی: michael richard "mike" pence) (زادهٔ ۷ ژوئن ۱۹۵۹) ، سیاست مدار و معاون رئیس جمهور ایالات متحدهٔ است. پنس پس از سوگند خوردن در ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷ به عنوان ۴۸مین معاون رئیس جمهور شروع به کار کرد. او پیشتر از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به عنوان ۵۰مین فرماندار ایندیانا مشغول به کار بود. پنس که به عنوان یکی از اعضای حزب جمهوری خواه در تاریخ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳ میلادی به عنوان فرماندار شروع به کار کرد، پیشتر از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ حوزه انتخ ه ششم ایندیانا را در مجلس نمایندگان ایالات متحده نمایندگی می کرد و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ رئیس کنفرانس جمهوریخواهان مجلس نمایندگان بود. پنس محافظه کار و از هواداران دی ای تی پارتی است. زندگی، تحصیلات و خانواده پنس در کلمبوس، ایندیانا متولد شده است. او یکی از شش فرزند ننسی جین و ادوار جی. پنس است. شغل این دو اداره زنجیره ای از پمپ بنزین ها بود.[۴][۵] خانواده او ایرلندی های کاتولیک دمکرات بودند.[۶] نام پدربزرگش ریچارد مایکل کالی، راننده اتوبوس شیکاگویی را بر او نهادند که از طریق جزیره ایلیس از ایرلند به آمده بود.[۷] او در سال ۱۹۷۷ از دبیرستان شمال کلمبوس فارغ حصیل شد. پنس لیسانس تاریخ را در سال ۱۹۸۱ از کالج هانوور و جی دی را در سال ۱۹۸۶ از مدرسه رابرت مک کینی حقوق ایندیانا دریافت کرد. پنس از فارغ حصیلی از مدرسه حقوق به عنوان فعالیت داشت. پس از تلاش ناموفق برای انتخاب به نمایندگی مجلس، رئیس یک شکدهٔ بازار آزاد در ایندیانا شد. در سال ۱۹۹۴ آن مؤسسه را ترک کرد و میزبان یک برنامه گفتگومحور رادیویی مستقر در ایندیانا شد. پنس و همسرش کِرِن سه فرزند به نام های مایکل، شارلت و آدری دارند. او خود را یک ی می داند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ پنس را به عنوان نامزد معاونت رئیس جمهور معرفی کرد که به همراه وی با پیروزی در این انتخابات به معاونت رئیس جمهوری برگزیده شد. مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۰ پنس از حوزه انتخ ه دوم ایندیانا به نمایندگی مجلس نمایندگان برگزیده شد. در سال ۲۰۰۶ او برای ی حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان تلاش کرد که رقابت را به جان بینر از اهایو واگذار کرد. در سال ۲۰۰۹ به ریاست کنفرانس جمهوریخواه مجلس نمایندگان که سومین مقام عالی رتبه ی فرا یون این حزب در مجلس است برگزیده شد. فرماندار ایندیانا در سال ۲۰۱۲ میچ دنی فرماندار وقت ایندیانا به دلیل محدودیت دوره ها قادر به شرکت مجدد در انتخابات فرمانداری نبود. پنس با اعلام ک داتوری در سال ۲۰۱۳ بر جان گرگ نامزد دمکرات و روپرت بونهم نامزد لیبرترین غلبه کرد و به فرمانداری ایندیانا برگزیده شد
فرماندار پنس در حال سخنرانی در کنفرانس اقدام کنش محافظه کار ۲۰۱۵

پنس با اصلاح مالیاتی، ۱۰٪ کاهش مالیات بر درآمد را اولویت سال ۲۰۱۳ داد.[۸][۹] در عمل قانونگذاران این ای ۵٪ مالیات بر درآمد را کم د و مالیات بر ارث را حذف د. به گفته رئیس مجلس ایندیانا در پی این توافق ۱٫۱ میلیارد دلار از مالیات های این ای کاسته شد که بیشترین کاهش مالیات در تاریخ این ای بوده است. ۲۰۱۵
جاست این مایک پنس در رژه ای در ایندیاناپولیس، ۲۰۱۵
در ژانویه ۲۰۱۵ به طور گسترده خبر برنامه پنس برای راه اندازی یک سرویس خبری تی برای ایندیانا به ج مالیات دهندگان منتشر شد.[۱۱] این سرویس که «جاست این» خوانده می شد قرار بود اخبار فوری و گزارش های نوشته شده توسط دبیران مطبوعاتی را منتشر کند. گزارش شده بود دو کارمند که مجموعاً قرار بود ۱۰۰۰۰۰ دلار در سال حقوق بگیرند این سرویس را اداره کنند. این ایده با مخالفت رو مه های کوچک ایندیانا و رسانه های سرتاسری مواجه شد. تصور این که مسئولین انتخ مطالبی را ارائه کنند که به طور اجتناب ناپذیری دیدگاه حامی ت داشته باشد به عقیده ناشر پرتلند کامرشال ریویو مغایر ایده مطبوعات مستقل تلقی شد. بسیاری این سرویس را رسانه های تی چین، روسیه و کره شمالی مقایسه د. گمانه زنی می شد که این سرویس خبری اخبار حامی ت را منتشر خواهد کرد تا در صورت رقابت برای ریاست جمهوری پنس خوب به نظر برسد. پس از یک هفته مجادله در خصوص این ایده پنس آن را رد کرد و گفت هرچند ایجاد وبسایت جاستین با نیت خیر پیشنهاد شده بود من تصمیم به توقف پیگیری آن گرفته ام. لایحه بازگردانی مذهبی
در ۲۶ مارس ۲۰۱۵، پنس لایحه ۱۰۱ سنای ایندیانا را با امضا تبدیل به قانون کرد.امضای این قانون با انتقاد گسترده افراد و گروه هایی مواجه شد که احساس می د این قانون به نحو خاصی نوشته شده که اجازهٔ تبعیض علیه اشخاص دگرباشی را می دهد. تیم کوک مدیرعامل اپل آن را محکوم کرد و مدیرعامل سی فورس گفت برنامه هایش برای توسعه در این ای را متوقف می کند.شهرداران سیتل و سن فرنسیسکو سفر تی به ایندیانا را ممنوع د. پنس مکرراً از قانون دفاع کرد و بیان داشت که موضوع آن تبعیض نیست.پنس در گفتگویی با ای بی سی گفت ما این قانون را عوض نخواهیم کرد و از پاسخ به این که آیا این قانون باعث تبعیض می شود یا نه خودداری کرد. در پی واکنش ها به این قانون، پنس در آوریل ۲۰۱۵ قانونی امضا کرد که قانون فوق را اصلاح و از تبعیض احتمالی جلوگیری می کرد. مهاجران سوری
پنس در مارس ۲۰۱۶ تلاش کرد از اسکان مهاجران سوری در ایندیانا جلوگیری کند که در این راه ناموفق ماند. معاون اول
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری ، گزینه معاون اولی خود را مایک پِنس فرماندار جمهوری خواه ای ایندیانا تعیین کرد. روز ساعت یازده صبح، به وقت محلی در منهتن نیویورک، دونالد ترامپ این تصمیم خود را رسماً اعلام شد. مواضع پنس در زمینهٔ مسایل مالی و اجتماعی محافظه کاری سرسخت، و دیدگاه های او شدیداً تحت تأثیر ایمان یش و راسل کرک توصیف شده است. سیاست خارجی
پنس از قطعنامهٔ مشترک کنگره که اجازه اقدام نظامی علیه عراق را می داد حمایت کرد.[۲۶] این قطعنامه مواردی نظیر عدم پایبندی عراق به شرایط توافقنامه آتش بس ۱۹۹۱، نظیر مداخله در کار بازرسان اسلحه سازمان ملل، سرکوب بیرحمانه مردم غیرنظامیش و تخاصم عراق علیه که از جمله با تلاش برای ترور رئیس جمهور جرج اچ دابلیو بوش در سال ۱۹۹۳ و آتش گشودن بر هواپیمای ائتلاف که در حال اعمال منطقه پرواز ممنوع بود را به عنوان دلایل اقدام عنوان می کرد.[۲۷] پنس با بسته شدن بازداشتگاه گوانتانامو و محاکمه مظنونین به تروریسم در مخالفت کرده است.[۲۸] پنس به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده رزمندگان متخاصم در دادگاه نظامی محاکمه شوند.[۲۸] پنس اعلام کرده از و حق آن برای حمله به تأسیساتی در ایران به منظور پیشگیری از توسعه سلاح های هسته ای حمایت می کند. او از اقدامات در استفاده از نیروی مرگبار در اجرای محاصره غزه حمایت کرده و را «محبوبترین متحد » خوانده است. گرایی
در سال ۲۰۰۰، پنس گفت کنگره باید با هر گونه تلاشی برای به رسمیت شناختن گرایی به عنوان یک اقلیت تحت حفاظت قوانین ضد تبعیض نظیر ن و اقلیت های قومی مخالفت کند.[۳۰] او خواهان حسابرسی شد که تضمین کند دلارهای فدرال دیگر به سازمان هایی که رفتارهایی را تشویق و تحسین می کنند که شیوع ویروس اچ آی وی را تسهیل می کنند داده نشوند و در عوض منابع به سوی برنامه های تبدیل درمانی هدایت شوند. پنس گفته گرایان نباید در خدمت کنند و گفته گرایی با خدمت نظامی ناسازگار است زیرا حضور گرایان در رتبه های نظامی همبستگی واحد را تضعیف می کند و در سال ۲۰۱۰ گفته که برچیدن نپرس، نگو بر همبستگی واحد اثر می گذارد.[۳۴] پنس با ازدواج و نیز اتحاد مدنی ها مخالف است.[۳۵] او هنگام نمایندگی در مجالس گفت که فروپاشی جامعه همیشه پس از زوال ازدواج و خانواده آمده است.[۳۶] او م ع گنجاندن منع ازدواج در قانون اساسی بوده است.[۳۷] سقط جنین و فرزندپروری تنظیم شده
پنس از سال ۲۰۰۷ تلاش برای قطع بودجه تی برای فرزندپروری تنظیم شده را[۳۸] را با پیشنهاد قوانینی به منظور بازداشتن ارائه دهندگان خدمات سقط جنین از دریافت کمک های تی تنظیم خانواده شروع کرد.[۳۹]
پنس از م عان وضع محدودیت های فدرال بر آنلاین بوده. در سال ۲۰۰۶ او یکی از ۳۵ ارائه دهندگان طرح ۴۴۱۱، لایحه منع آنلاین،[۴۰] و طرح ۴۷۷۷، لایحه منع آنلاین بود. چرا ترامپ مایک پنس را به عنوان معاون اول انتخاب کرد؟ مایک پنس فرماندار ایندیانا یک سیاستمدار کارکشته با تمایلات محافظه کاری سنتی است که در بین جمهوریخواهان از اعتبار قابل توجهی برخوردار می باشد و می توانه به مثابه پارسنگ (وزنه تعادل) به منظور تعادل بخشی به تنش های اخیر بین ترامپ و محافظه کاران سنتی و اجتماعی عمل کند. انتخاب او موجب رضایت همه جمهوریخواهان بود و خط بطلانی گشت بر ما ه ها کشش و تنش بین نامزد نهایی جمهوریخواهان و مخالفان وی در سطح و عمق حزب . پنس، از حیث اقتصادی و قدرتمند است اما از حیث اجتماعی دارای چالش ها و ضعفهای قابل توجهی است که یکی از آنها مربوط به روابط ضعیف وی با قشر ن است پنس یک سیاستمدار کارکشته مورد وثوق سران و دانه درشت های حزب جمهوریخواه است. قطع یقین، ترامپ با نظر و تایید مستقیم بزرگان و حامیان مالی حزب او را انتخاب کرده است. استراتژیست ها و ان حزب جمهوریخواه وی را بهترین گزینه از بین گزینه های ممکن می دانستند و خط اصلی را به ترامپ برای انتخاب او داده اند. انتخاب پنس، یعنی بازی برد-برد برای همه طرفین. پنس، اما رابطه خوبی با ن ندارد و یکی از زن ستیزترین سیاستمداران یی است. وی بر خلاف موفقیت های اقتصادی، در عمل به اصلاحات اجتماعی ضعیف است. پنس، یک خصیصه دیگر دارد که ارتباط مستقیم با کشور ما دارد. او، از بزرگترین مخالفان توافق هسته ای است و رویکرد ایران ستیزانه دارد. پنس، رابطه بسیار خوبی با محافظه کاران تند و محافظه کاران اجتماعی دارد. موضع در مقابل حکومت ایران مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است: «من و رئیس جمهوری، حامی معترضان مسالمت جو در ایران، که خواستار اند، هستیم و بازداشت بی گناهان را محکوم می کنیم.» موضع در مقابل حکومت افغانستان مایک پنس، معاون رییس جمهور امریکا می گوید واشنگتن متعهد است که با و سایر گروه های هراس افگن، تا هنگام نابودی آنها مبارزه کند. آقای پنس می گوید: “در افغانستان، طوری که ما حرف زدیم، فرمانده اعلای ما، نیروهای مسلح ما را متعهد به مبارزه علیه و سایر گروه های هراس افگن در منطقه ساخته است. هدف ما این است تا این تهدید را از کشور و مردم خود به طور کامل از بین ببریم.” مایک پنس، معاون رییس جمهور امریکا، در یک مقاله به رو مۀ امریکایی «یو اس ای تودی» نوشته است که راهبرد جدید دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا برای آسیای جنوبی، سیاست های ناکام گذشته را جبران و امنیت مردم امریکا را تأمین خواهد کرد.
در این مقامه، آقای پنس نوشته است که از نظر ترمپ، هیچ اولویتی مهمتر از تأمین امنیت مردم امریکا نیست.
او در دراین مقاله نوشته است: «ترمپ از همان روزهای نخست فعالیتش به عنوان رییس جمهور، به منظور حفاظت از مردم و کشور امریکا اقدامات قاطعی انجام داد و روز دوشنبه نیز برای مقابله با تهدیدهای افغانستان و جنوب آسیا که می توانند امنیت امریکا را در معرض خطر قرار دهند- و همچنان به منظور حفاظت از مردم امریکا در برابر افرادی که می توانند به آنها آسیب برسانند، راهبرد جدیدی اعلام کرد.
وی گفته است که امریکا باید مانع از آن شود که هراس افگنان بار دیگر در افغانستان -کشوری که در آن القاعده به کمک حملات ۱۱ سپتامبر را برنامه ریزی و مدیریت کرد -جای پای خود را مستحکم کنند.
پنس، با اشاره به سیاست های ت باراک اوباما در زمینه پایان دادن به حضور نظامی امریکا در افغانستان، که به فرصت داد برای تصرف دوباره مناطقی که از کنترل آن خارج شده است، مبارزه جدیدی را آغاز کنند، تاکید کرد: «برای این که بدانیم این مسیر به کجا ختم می شود کافی است به عراق و ظهور گروه در این کشور پس از وج نیرو های امریکایی در دوران ت قبل نگاهی بیندازیم.»
وی اضافه کرد: «دونالد ترمپ، این سیاست را تغییر داد و مهم آنکه تضمین داد نیروهای مسلح امریکا منابع و اختیاراتی را که برای رسیدن به موفقیت لازم است، در اختیار خواهند داشت.»
وی در این مقاله نوشته است که رییس جمهور امریکا به نیروهای مسلح صلاحیت داد، هراس افگنان و شبکه های شبه نظامی را که عامل وقوع خشونت و نا آرامی در سراسر افغانستان هستند و سربازان امریکا را در معرض خطر قرار می دهند و منطقه را بی ثبات می سازند، به طور مستقیم هدف قرار دهند.
آقای پنس گفته است که ترمپ موانعی را که اجازه نمی داد فرماندهان امریکایی در میدان نبرد برای انجام مأموریت های حساس، از قوه تشخیص و تخصص خود استفاده کنند، از بین برد.
پنس در ادامه تاکید کرد: «این درحالی است که در راهبرد جدید، امریکا تمام ابزار قدرت خود را چه دیپلماتیک و اقتصادی چه نظامی به کار خواهد گرفت تا به سمت دستی به یک راه حل دیپلماتیک در افغانستان که از منافع امریکا حفاظت می کند، حرکت کند.»
به نظر معاون رییس جمهور امریکا، دستی به این هدف مست م آن است که هم مقام های افغان و هم برای مذاکره تمایل نشان دهند.
آقای پنس نوشته است: «این هم بدین معنا است که ما باید را در میدان ش ت دهیم و از ت افغانستان حمایت کنیم.»
پنس، با تأکید بر این که امریکا در افغانستان به دنبال تحمیل دموکراسی یا تشکیل ت مرکزی قدرتمند نیست، افزود: «با این وجود ما تأکید می کنیم که ت افغانستان باید از فساد بکاهد، اصلاحاتی را به اجرا درآورد و به تقویت نیروهای امنیتی خود ادامه دهد.»
وی اضافه کرد: «ثبات افغانستان به معنای ایمنی امریکاست و برای رسیدن به این هدف است که در راهبرد جدید ترمپ برای آسیای جنوبی بر وم تغییر سیاست امریکا در برابر پا تان، تأکید شده است.»
آقای پنس در ادامه تأکید کرد که امریکا برای کشورهای که نتوانند ریشه گروه های را که هر روزه برای کشتار مردم امریکا تلاش می کنند، بخشکانند، چک سفید نخواهد نوشت.
به نظر معاون رییس جمهور امریکا، همکاری آباد با واشنگتن در افغانستان، برای پا تان منافع زیادی به همراه دارد؛ همانگونه که حمایت از هراس افگنان آسیب زیادی به آن ها می رساند.
او در ادامه نوشته است: «در نهایت آن که راهبرد رییس جمهور برای آسیای جنوبی مست م همکاری راهبردی مستحکم تری با هند، بزرگترین دموکراسی و شریک امنیتی و اقتصادی کلیدی امریکاست.»
آقای پنس نوشته است که هند برای حفظ ثبات و امنیت افغانستان تلاش های زیادی انجام داده است و هم چنان وعده س است از نیازهای توسعه یی افغانستان حمایت کند. از آنجائی که این موارد به طور مستقیم منافع امریکا را تحت تأثیر قرار می دهند، امریکا به همکاری نزدیک در این زمینه ها با دهلی نو ادامه خواهد داد.
این درحالی است که پیش از این ری تیلرسن، خارجه ایالات متحده امریکا به پا تان هشدار داده که اگر آباد رویکردش را در برابر گروه های هراس افگن تغییر ندهد و نیز در پیکار با هراس افگنی جدیت نشان ندهد، احتمالا پشتیبانی امریکا را از دست خواهد داد.
وی می گوید که تمامی گزینه ها در برابر حکومت پا تان به شمول قطع کمک های نظامی واشنگتن به آباد و نیز قطع همکاری های امریکا با پا تان همچون یک متحد غیر ناتو روی میز استند. او گفت انی که منافع امریکا را تهدید می کنند در هر جایی که باشند آماج قرار خواهند گرفت.سلبریتی به چه معناست و به چه انی گفته می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

سلبریتی واژه ای است که معمولا برای افراد معروف یا فرد مشهور به کار می رود، افرادی که طرفداران زیادی دارند. این افراد می توانند خواننده، بازیگر، فوتبالیست، ورزشکار، مجری تلویزیون و … باشد. شاید بسیاری از افراد دوست داشته باشند روزی سلبریتی شوند اما از آنجایی که هر حرفه ای سختی های خاص خودش را دارد، سلبریتی بودن هم همینطور است. چرا که دائم در کانون توجه هستند و کوچکترین حرکاتشان ممکن است حواشی زیادی برایشان به وجود آورد. سایت آسمونی در این مقاله سعی دارد شما را بیشتر با واژه سلبریتی آشنا کند و اینکه به چه انی سلبریتی می گویند. پس با ما همراه شوید. سلبریتی چیست و کیست ؟ سلبریتی ها چرا سلبریتی می شوند؟ celebrity روزگاری، سلبریتی ها و ستاره های سینما برای مخاطبان خود یادآور توانایی ها و استعدادهای خارق العاده شان در دنیای هنر بودند، اما امروزه، رسانه های جمعی عوامل دیگری را برای برتری و به شهرت رسیدن افراد به وجود آورده اند که همین، تشخیص خاستگاه به شهرت رسیدن آنان را دشوار می کند.در جامعه معاصر سلبریتی بودن وما به این معنی نیست که یک فرد در مقایسه با میانگین افراد آن جامعه از استعداد و مهارت بیشتری برخوردار است، بلکه صرفا به این معنی است که یک نفر بهتر از دیگران توانسته کالایی را که مردم می خواهند، به خوردشانب دهد. فرقی ندارد این کالا زیبایی ای با سبک کیم کارداشیان باشد یا فعالیت های بشردوستانه آنجلینا جولی. مهم این است که مردم با دیدن آن بتوانند رویایی از آن چه را ندارند، در سر بپرورانند. به همین خاطر است که با بررسی سلبریتی های هر جامعه می توان به فرهنگ توده ای و شکاف های اصلی آن جامعه در یک دوره مشخص پی برد. چرا که فرهنگ شهرت چیزی فراتر از علاقه به آدم های مشهور، انعکاسی از ارزش های جمعی و نمایش رابطه پیچیده میان انتظارات اجتماعی و واقعیت های اجتماعی- اقتصادی است. (سایت ترجمان: مقاله «سلبریتی ها به چه درد می خوردند؟») ما طرفدار آن چیزی هستیم که نداریم و دوست داریم روزی به دست بیاوریم. ما جذب سبک زندگی، زیبایی، ثروت، شهرت و نوع دوستی سلبریتی ها می شویم، چون پکیج کاملی از همه آن چیزهایی است که در زندگی انتظارش را می کشیم. پس بیهوده نیست که به آن ها عشق می ورزیم و دوستشان داریم. از دیدگاه جامعه شناسان، سلبریتی (celebrity) ، چهره جذاب و شناخته شده ای است که یا با اتکا به ویژگی ها ، توانمندیها و خصوصیات خاص خودش یا حتی بر مبنای یک حادثه اجتماعی، مورد توجه خاص رسانه ایی، به موفقیت هایی در عرصه های مختلف ورزش، هنر و موسیقی، دانش و شه دست پیدا کرده و از همه لحاظ، مورد توجه مردم است. شخصیت هایی کاریزماتیک که از قدیم الایام در جوامع وجود داشتند و تاثیرشان بر سبک زندگی آدم های یک جامعه، غیرقابل انکار است. هر ی می تواند سلبریتی خاص خودش را داشته باشد یک نفر می تواند به خاطر علاقه به فلان ورزش ، اسطوره آن ورزش را عاشقانه دوست بدارد رنگ لباس و یا همان مارک را برای خود ب د و بپوشد و یک نفر دیگر به خاطر علاقه به فلان بازیگر ، سعی می کند خود را شبیه او آرایش کند . و یک نفر هم مثل من می تواند عاشق یک فیلسوف باشد من هم سعی می کنم حرفهای فیلسوف محبوبم “حکیم ارد بزرگ” را حفظ کنم ع ش را برای خودم پرینت بگیرم و در بین صحبت هایم مداوم از سخنان او رفرنس بیاورم . سلبریتی ها قابل تحمیل نیستند ما هزاران شخصیت مطرح داریم که در پشت برخی از آنها قدرتهای مختلفی وجود دارند اما مردم بنا به دیدگاه و نوع نگاه خود شخصیت مورد علاقه شان را انتخاب می کنند . امروزه در جهان بسیاری از کشورها سعی در جهانی سازی سلبریتی های ملی خودشان را دارند و گاهی هم سلبریتی های کشورهای دیگر را به اشکال مختلف جذب خود می کنند . مثلا فرانسه با جوایز مختلف سلبریتی ها را جذب خود می کند و با اعطای تابعیت آن سلبریتی را از آن خود می کند در جامعه ای با نابرابری فاحش درآمد ها که بسیاری از راه های موفقیت در آن عملاً بسته شده اند، راهی باز می شود برای توهم «سریع پولدار شو». می شود درک کرد که چرا مردم دوست دارند این رؤیا را زنده نگه دارند. این میان بر زدن به تحرک اجتماعی خیلی جذاب است.»منجر شود. در سطحی اساسی تر، پژوهش ها نشان می دهند که فرهنگ شهرت به رشد جامعه ای خودشیفته تر کمک می کند. کمتر ی به اندازۀ جین ام. تواین۱۶، روان شناسی در تی سن دیگو و نویسندۀ همه گیری خودشیفتگی۱۷ (آتریا بو ) که در سال ۲۰۰۹ به چاپ رسید، در این خصوص کار کرده است. او در مقالۀ سال ۲۰۱۳ خود می نویسد: «شواهد بسیاری نشان می دهند که نسل های کم سن ترِ جوانان نگاه های مثبت تری به خود دارند، ویژگی های شخصیتی خودشیفته تری نشان می دهند و بیشتر متمرکز بر خویشتن هستند.» این دیدگاه نتیجۀ برخی عوامل از جمله ذهنیتِ «خودت رو برسون به ستاره ها» و مقبولیتِ جهانِ شهرت در جامعۀ ما است؛ جهانی که به گفتۀ تواین «خودشیفتگی را به نمایش می گذارد». در واقع، تواین بر این باور است که فرهنگ عمومی از خطوط قرمز عبور کرده و خودشیفتگی، مثبت تصور و تصویر می شود. گویی ما در چرخه ای جاودان اسیر شده ایم که سوختش شهرت است. این چرخه اینگونه کار می کند: کاهش تحرک اجتماعی و ازبین رفتن گزینه های زندگی، منجر می شود به رؤیاهای روبه رشد دربارۀ بخت و شهرت آدم های معروف. این نیز به سهم خود، قدرت و طمع شهرت را افزایش می دهد و این افزایش، شاید با نوعی تصمیمِ ناشی از خودشیفتگیِ روبه فزونی، موجب تمرکز بر انگیزه های بیرونی می شود. این تمرکز، شادیِ کمتر را در پی دارد و ذهن ما (و به طور عموم ذهن جامعه) را از فعالیت هایی مانند تحصیل و طرف داری از تحولات اجتماعی، منحرف می سازد. این در حالی است که اینگونه فعالیت ها احتمالاً تحرک اجتماعی را افزایش می دهند. گویا هم علاقه به آدم های معروف و هم تأثیرگذاری آنها، در حال شدت گرفتن است. لازم است به شناختی بهتر از است امات بلندمدت ترِ چنین الگویی دست ی م و مهم تر از همه، به شکل گروهی تلاش کنیم تا فرهنگ شهرت را در جایگاه مناسب و کاملاً شایستۀ خود بنشانیم؛بازها و کبوترهای پولی

درخواست حذف اطلاعات

بازها و کبوترهای پولی باز پولی, یا به اختصار باز، لفظی است که برای توصیف ی استفاده می شود که پایین نگه داشتن تورم را در سیاست پولی از اولویت های بالا می داند. این لفظ در تضاد با کبوتر پولی است که شخصی را توصیف می کند که بر دیگر مسایل مخصوصاً بیکاری پایین تأکید می کند تا تورم پایین. این دو لفظ در ایالات متحده در توصیف اعضا و نامزدهای هیئت مدیره فدرال رزرو به کار می روند. این افراد هم به عنوان اهضای هیئت مدیره فدرال رزرو و هم به عنوان اعضای کمیته بازار آزاد فدرال بر سیاست پولی اثرگذاری عمده ای دارند یلن که به «کبوتر» ها قرابت دارد، تکیه اش بر اشتغال زایی و توسعه اقتصادی است. گری کوهن به ظاهر دموکرات که مشاور ارشد اقتصادی ترامپ است بیشتر به توسعه سرمایه داری معتقد است. در آ لیست جروم پاول قرار دارد که هم اکنون بر یکی از کرسی های هیات هفت نفره فدرال رزرو نشسته است. دیدگاه کلی پاول بین بازها و کبوترها سیر می کند. گزینه های روی میز مشاوران ترامپ
هیات فدرال رزرو از هفت عضو ارشد تشکیل می شود. اعضای هیات هفت نفره با نظر رئیس جمهوری به سنا معرفی و در صورت تایید سنا در دوره ۱۴ ساله به هیات وارد می شوند. ریاست فدرال رزرو نیز از سوی رئیس جمهوری وقت به سنا معرفی می شود و در صورت رد شدن از های سنا به مدت چهار سال بر کرسی ریاست می نشیند. در حال حاضر تنها چهار عضو در این هیات حاضرند. اعضای دیگر در سال های گذشته به علت اعتراض هایی که به سیاست های پولی داشته اند استعفا داده اند. دوره چهار ساله «جنت یلن» در ماه فوریه (بهمن ماه آتی) سال ۲۰۱۸ به پایان می رسد. اگر یلن جایگاه خود را در فدرال رزرو از دست بدهد، او به اولین رئیس بانک مرکزی تبدیل می شود که پس از سال ۱۹۵۱میلادی تنها یک دوره چهار ساله در این سمت بوده است (ویلیام میلر دوره یک ساله ریاست فدرال رزرو را از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ تجربه کرد که البته با انتصاب وی به عنوان رئیس خزانه پایان گرفته بود). در صورت معرفی ک داهای جدید برای کرسی های خالی هیات هفت نفره و ریاست جدید، دونالد ترامپ بیشترین نفوذ را در میان روسای جمهور سابق بر سیستم فدرال رزرو خواهد داشت. ترامپ در ما ه های گذشته اظهارات متفاوتی درخصوص نامزدی که برای ریاست فدرال رزرو به سنا معرفی خواهد کرد، داشته است. طی آ ین اخباری که در این زمینه منتشر شده است، مشاوران ارشد ترامپ چهار گزینه نهایی خود را برای تصدی ریاست فدرال رزرو به وی معرفی د؛ جنت یلن، کوین وارش، گری کوهن و جروم پاول. جنت یلن، دموکرات، نزدیک به کبوترها
رئیس فعلی: یلن اقتصاددان و بازنشسته برکلی است. وی سابقه تدریس اقتصاد و مدیریت بازرگانی در هاروارد را نیز در کارنامه علمی خود دارد. سابقه او در فدرال رزرو به سال های عضویتش در هیات مدیره این نهاد (۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷) بازمی گردد. یلن از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ رئیس بانک مرکزی سانفرانسیسکو بود. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما او به عنوان نایب رئیس فدرال رزرو از سال ۲۰۱۰ آغاز به فعالیت در بالاترین سطح این سیستم کرد و به دنبال آن در سال ۲۰۱۴ با تایید سنا به سمت ریاست فدرال رزرو منصوب شد. یلن اولین زن در تاریخ ست که بر این کرسی تکیه زده است. کبوتر علیه کنترل تورم: یلن نزدیک به دسته «کبوتر» هاست و تمرکزش بیشتر بر اشتغال معطوف است تا کنترل تورم. برخی کارشناسان معتقدند، از آنجا که ترامپ می خواهد از افزایش نرخ بهره جلوگیری کند، ممکن است ریاست یلن را تجدید کند. تمایل ترامپ به استمرار: ترامپ در مصاحبه ماه جولای (تیر ماه) خود با مجله وال استریت اظهار کرده بود: «من فکر می کنم او کار خود را به خوبی انجام داده است، من مایلم نرخ بهره پایین بماند و سابقه یلن ثابت می کند که او از موافقان نرخ بهره پایین است.» هرچند فدرال رزرو طی دوره ریاست یلن افزایش نرخ بهره را چند بار در دستور کار خود قرار داده، اما نیاز ترامپ به ایجاد اشتغال ممکن است جایگاه یلن را چهار سال دیگر نیز تجدید کند. وارش، «باز» مورد علاقه جمهوری خواهان
گزینه حقوقدان: وارش حقوقدان و کارشناس حوزه مالی است. او در مقاطع مختلف دانش آموخته های استنفورد و هاروارد است. جورج بوش در سال ۲۰۰۶ وارش ۳۵ ساله را به عنوان نامزد تصدی یکی از کرسی های خالی هیات هفت نفره به سنا معرفی کرد. او جوان ترین نامزد تاریخ است که برای ورود به این هیات به سنا معرفی شده است. سنا از تایید او به علت جوانی و کم تجربگی سر باز زد. او بین سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ در بانک فدرال نیویورک مشغول به فعالیت شد. «باز»ترین گزینه: وارش که عضو حزب جمهوری خواهان است از لحاظ سیاست پولی و بانکی در دسته «باز»ها قرار می گیرد. وارش باعث می شود بانک مرکزی سختگیری بیشتری بر کنترل تورم اعمال کند و از طرفی رشد نرخ بهره نیز از پیش بینی های اجتناب ناپذیر است. شانس بیشتر وارش: ترامپ هفته گذشته با وارش دیدار کرد تا احتمال معرفی وی به عنوان رئیس فدرال رزرو بیش از سایر گزینه ها مورد توجه رسانه ها قرار گیرد. او جزو مشاوران اقتصادی ترامپ نیز هست. پس از بالارفتن احتمال معرفی وی برای جانشینی یلن، نام وارش در فضای مجازی با رشد چند ده برابری در حال جست وجو شدن است. کارشناسان -اقتصادی ، اشتراک ترامپ و وارش را در تاکید بر مقررات ز ، از جمله دلایلی می دانند که شانس وارش را برای تصدی ریاست فدرال رزرو بیش از سایر رقبا می کند. گری کوهن، سرمایه دار بانکی
سرمایه گذار شبه دموکرات: کوهن، بانکدار و فعال حوزه سرمایه گذاری پولی است. او تحصیلات تکمیلی خود را در یی واشنگتن انجام داده و در حال حاضر رئیس شورای اقتصاد ملی است. کوهن که رسما عضو حزب دموکرات است در انتخابات اخیر به حمایت مالی از جمهوری خواهان پرداخت. او هم اکنون مدیر مشاوران اقتصادی ترامپ است. از سوابق اقتصادی او می توان به ریاست شرکت چند ملیتی «گلدمن سا » اشاره کرد. این شرکت در حوزه خدمات مالی و سرمایه گذاری فعالیت می کند و تخمین مجموع دارایی هایش به بیش از هزار میلیارد دلار می رسد. باز غیر قابل پیش بینی: کوهن رویکرد قابل پیش بینی و ثابت شده ای ندارد، اما آنچه درباره او واضح است علاقه اش به تقویت سرمایه داری است. اخبار مبنی بر احتمال معرفی شدن کوهن به سنا با مخالفت گسترده دموکرات های پوپولیست و جمهوری خواهان «باز»ی مواجه شد. شانس کم کوهن: ترامپ در یکی از اظهارات ماه پیش خود به احتمال انتصاب کوهن به سمت ریاست فدرال رزرو اشاره کرده است. کارشناسان شانس کوهن را کمتر از سایر رقبا می دانند، هرچند برخی نیز از پیش بینی ناپذیری ترامپ به عنوان عاملی برای بقای احتمال ریاست کوهن یاد می کنند. جروم پاول، جمهوری خواه نرم
حقوقدان جمهوری خواه: پاول عضو هیات هفت نفره فدرال رزرو است و در سال ۲۰۱۲ توسط باراک اوباما برای عضویت در این کمیته به سنا معرفی شد. او عضو حزب جمهوری خواه است و سال ها به عنوان حقوقدان و سرمایه گذار بانکی در نیویورک فعالیت کرده است. وی تحصیلات تکمیلی خود را در های پرینستون و جورج تاون به پایان رسانده است. گرایش به کبوترها: مزیتی که کارشناسان برای پاول در نظر دارند، حضور فعال او در فدرال رزرو حتی در دوران اجرای سیاست های «کبوتری» است. آنان اعتقاد دارند پاول به خوبی می تواند سیاست های کبوتری و بازی را در بالانس نگه دارد. پاول پس از تقویت گمانه زنی ها مبنی بر بالا رفتن احتمال ریاست او بر فدرال رزرو، اذعان کرده که مهم ترین مساله برای ی امروز توقف کندی رشد اقتصادی است. او توسعه سریع اقتصادی را از دغدغه هایش می داند. سکوت ترامپ: در نظر کارشناسان، پاول پس از وارش و یلن سومین گزینه ترامپ است. ترامپ هفته گذشته دیداری با وی داشته و با او درخصوص آینده فدرال رزرو گفت وگو کرده است. ترامپ درخصوص پاول اظهارنظر خاصی نکرده است. سکوت ترامپ شایعات را راجع به احتمال وجود فشار جمهوری خواهان برای اضافه شدن نام پاول به لیست تقویت می کند. سابقه طولانی پاول در حزب جمهوری خواه از مولفه هایی است که او را تحت حمایت حزبی قرار داده است. آینده تحت تاثیر فدرال رزرو
تغییر ریاست فدرال رزرو به تغییر جدی در بازار های جهانی منجر خواهد شد. قدرت گرفتن بازها در آسمان فدرال یعنی اعمال سیاست های سختگیرانه بیشتر، کنترل تورم و افزایش نرخ بهره. از طرفی روی کار ماندن کبوتر ها یعنی پایین ماندن قیمت ها، رفاه طبقه ضعیف، تمرکز بر اشتغال و شناوری بیشتر تورم. هر کدام از این دیدگاه ها تغییر خاص خود را بر اقتصاد و بازار جهانی خواهد گذاشت. قدرت گرفتن باز ها دلار را تقویت خواهد کرد و اونس طلا را با فشار روبه رو می کند. در سوی دیگر ادامه ریاست کبوتر ها ممکن است دلار را کاهشی کند و راه را برای افزایش قیمت ف زرد باز کند. شاخص دلار از روز دوشنبه با انتشار اخباری که از وارش به عنوان گزینه اصلی ترامپ برای معرفی به سنا حکایت داشتند، تقویت شده است. این تقویت به تاثیری که باز ها بر دلار می گذارند، صحه می گذارد. نوسان های بازار ارز، فارغ از اینکه چه ی ک دای ترامپ باشد افزایش خواهند یافت. نگاه به تغییراتی که در زمان معرفی روسای پیشین در شاخص دلار پدید آمده موید این نوسان ها خواهد بود. برای مثال، انتشار لیست گزینه های محتمل ریاست فدرال رزرو در سال ۲۰۱۳، منجر به نوسان شاخص دلار شد. رئیس جمهور «جروم جِی پاول» اقتصاددان استنفورد را به سمت رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور روز پنج شنبه «جروم جِی پاول» را به سمت رئیس جدید بانک مرکزی (federal reserve) منصوب کرد. بدین ترتیب، پاول به عنوان قدرتمندترین بانکدار در جهان جانشین «ژانت یلن» رئیس کنونی فدرال رزرو می شود که دوره تصدی او در ماه فوریه به پایان خواهد رسید. ترامپ در یک سخنرانی کوتاه در محوطه بیرونی کاخ سفید در خصوص این انتصاب گفت: «پاول قوی، متعهد و باهوش است». پاول نیز با تمجید از رؤسای پیشین بانک مرکزی ، ژانت یلن و بن برنانک، از رئیس جمهور برای اعطای این «فرصت فوق العاده» تشکر کرد و گفت که وی «به اتخاذ بهترین تصمیمات بر مبنای شواهد و مدارک موجود و مطابق با سنت دی ای استقلال پولی متعهد است». گفتنی است که دیدگاههای اقتصادی جروم پاول میلیونر با رئیس کنونی فدرال رزرو- ژانت یلن- تا حدودی تفاوت دارد. وی به رغم صلاحیت و شایستگی کمتر برای احراز این پست، با علاقه وافر ترامپ برای انتصاب افرادی از ۱% ثروتمند جامعه تطابق دارد. پاول که در حال حاضر عضو هیأت مدیره بانک فدرال رزرو است، از مدتها پیش به عنوان گزینه موردنظر ترامپ برای تصدی این پست مطرح شده بود. ترامپ هفته گذشته در یک ویدئویی در شبکه اینستاگرام گفت: «مردم بی صبرانه منتظر اعلام تصمیم من در مورد رئیس بعدی فدرال رزرو هستند. من فرد بسیار ویژه ای را برای این سمت در نظر دارم و فکر می کنم که همگان تحت تأثیر این انتخاب قرار گیرند!» گفتنی است که علاوه بر پاول، اقتصاددان استنفورد، چهار نامزد دیگر برای تصدی این پست عبارت بودند از: جان تیلور رییس قبلی یک ای فدرال رزرو؛ کوین وارش مدیر انجمن اقتصاد ملی کاخ سفید؛ گری کوهن؛ و ژانت یلن رییس فعلی فدرال رزرو. طبق گفته رسانه های محلی، مشاوران ترامپ به او توصیه می د که پاول یا تیلور را برای این سمت انتخاب کند. پاول گزینه مورد نظر خزانه داری- استیون منوچین- و تیلور گزینه مورد نظر معاون رییس جمهور -مایک پنس- بود. پاول احتمالاً را ار تدریجی و با احتیاط یلن را در اتخاذ سیاستهای سختگیرانه مالی ادامه خواهد داد. لوییس ال اندر اقتصاددان ارشد امور در نومورا می گوید: چنانچه ترامپ پاول را برای جانشینی یلن انتخاب کند، حداقل برای مدتی ما شاهد تداوم سیاست های افزایش نرخ بهره و کاهش ترا مه فدرال رزرو خواهیم بود. جروم پاول پیش از حضور در کمیته بانک داری مجلس سنای برای تأیید به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو، در سوگندنامه خود نوشته است که نرخ بهره در آینده افزایش خواهد یافت و اندازه ترا مه را به تدریج کاهش خواهد اما نکته جالب توجه در مورد جروم پاول این است که او بعد از چهار دهه اولین رئیس اقتصاد نخوانده فدرال رزرو است و این بدان معناست که دیدگاه های او با پیشینیانش احتمالا کاملاً متفاوت خواهند بود. او همچنین هیچگونه کار علمی آکادمیک انجام نداده است. جروم اچ.پاول ۶۴ ساله، جمهوری خواه و دانش آموخته رشته علوم پرینستون است. وی مدرک جی دی (حقوق) خود را نیز در سال ۱۹۷۹ میلادی از دانشکده حقوق جورج تاون دریافت کرد، اما مدرک پی اچ دی در کارنامه علمی خود ندارد. پاول سال ها در شرکت های سرمایه گذاری بانکی مانند «دیلون» و «کارتیل» در رده های مدیریتی فعالیت کرده است.نقش لومپن ها

درخواست حذف اطلاعات

لمپن
فرهنگ فارسی معین
(لُ پَ) [ انگ . ] (اِ.) 1 - لات . 2 - پست - ترین فرد جامعه از قبیل چاقوکش ، باج گیر، خبرچین و پاانداز. لومپن، بیکاره، ژنده پوش
دانشواژه ی لومپن، اصطلاحی آلمانی است که در معنا، بیکاره و ژنده پوش را تداعی می کند، اما در مفهوم به قشرهایی از اعضای جامعه گفته می شود که بنا به دلایلی از حقوق و اجتماعی و غیره محروم شده اند. در این دیدگاه، لومپن به معنای رنجبران ژنده پوشی به کار می رود که قشرهای وازده اجتماع و جامعه را تشکیل می دهند. طبقه خود را از دست داده اند. به فساد کشیده شده اند و فاقد هرگونه ارتباط و همبستگی طبقاتی می باشند. این عده در جوامع سرمایه داری، اغلب در ای بزرگ، از طریق مشاغل انگلی، غیر تولیدی و غیر اخلاقی-و به طور غالب در شرایط بد و سخت-زندگی می کنند. کاربر دانشواژه lump به معنای ((تندلش)) یا lumpish به همین معنا و معانی دیگری چون (( )) و ((کودن)) در همین راستا قابل توجه است. این گروه احتمالاً به خاطر پول به هر کار ناپسند و ضد انسانی تن در می دهند. ان، چاقوکشان حرفه ای، اراذل و اوباش، ولگردان، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و جنایتکاران باجگیر از آن جمله اند. لومینیسم از ادبیات سخیفی بهره می برد؛ دانشواژگان استخدامی این گروه دربرگیرنده ی مفاهیم زشت و غیر اخلاقی است؛ و در تعامل با اعمال آنها قرار دارد. لومینیسم تا حدود زیادی محصول شرایط در حال گذار است. جامعه قبل از سرمایه داری که به سوی صنعتی شدن می رود، به ویژه دوران سرمایه داری با بیکاری مزمن خود و باور ش ت دائمی اقشار مختلف ده بورژوازی و گرایش دائمی اش به تشدید بدبختی و سرگردانی کارگران، سرچشمه پیدایش لومپن ها را نمایان می سازد. از منظر ادبیات چپ، لومپن پرولتاریا lumpen proletariat به دلیل وضع خاص اقتصادی و فرهنگی اش، بازیچه ی نیروهای راست جامعه و سیاهی لشگر جریان های فاشیستی لُمپَنیزم. (علوم ) ا. عقیده بر اساس نادانی و جه . ب. بی اعتنائی به پیشرفتِ انقلاب (در اصل، انقلاب سُرخ). مترادفِ این واژه در زبان انگلیسی lum m می باشد، اگر چه این واژه در oxford english dictionary، طبع دوّم، به ثبت نرسیده است. واژهٌ lum m از صفت lumpen گرفته شده است که این خود در جایِ خود گرفته شده است از lumpenproletariat. در اینجا lumpen واژه ای است آلمانی به معنیِ لُغَویِ ژنده، لباسِ مندرس و کهنه، که مترادفِ آن در زبان انگلیسی rag می باشد. لمپن و لمپنیسم چیست؟
«لمپنیسم» از ریشه آلمانی «لمپن» یا «لومپن» (lumpen) گرفته شده است. واژة «لمپن» یا «لومپن» در مفهوم لغوی آن به ی اطلاق می گردد که به گروه یا طبقه خاصی وابسته نباشد.
پاسخ :«لمپنیسم» از ریشه آلمانی «لمپن» یا «لومپن» (lumpen) گرفته شده است. واژة «لمپن» یا «لومپن» در مفهوم لغوی آن به ی اطلاق می گردد که به گروه یا طبقه خاصی وابسته نباشد. این واژه معمولاً با پسوند «پرولتاریا» (lumpen proletariat) بکار می رود و منظور از آن کارگران فقیر و ژنده پوش و بطور کلی کارگرانی است که از طبقه و جایگاه خود بریده و به عنوان گروهی بیکاره اند. از این رو در لغت «لمپن پرولتاریا» مترادف با «بیکاره ها» استعمال می شود.[1] حوادث اخیر در کشورهای منطقه و سرکوب معترضان به وسیله شترسواران و موتورسواران دوباره این سوال را برای من زنده می کند که چطور در کشورهای توسعه نیافته مقدرات کشورها و مردم بازیچه قشری از جامعه می گردد که جایگاهی جدی در جامعه ندارند و در بحران ها توسط ارباب قدرت برای کنار زدن مخالفان استفاده می شوند. این افراد که در اصطلاح به لمپن* معروف هستند جزء افرادی از جامعه هستند که در مناسبات اجتماعی، علمی و اقتصادی جامعه نقش چندانی ندارند و جزء حاشیه نشینان جامعه می باشند. برای نمونه در ایران اصطلاح شعبان بی مخ بسیار معروف است. وی که از لات ها و بزن بهادر های تهران بود نقش جدی در سرکوب حرکت مردمی به ی مصدق در سال 1332 داشت. اینکه در کشورهای پیشرفته، قدرت مندان و سیاست مداران نمی توانند با به میدان آوردن اقشار حاشیه نشین دست به اعمال فشار به جریانات اجتماعی بزنند عوامل متعددی دارد که سطح دانش و سواد و همچنین گردش اطلاعات از جمله آن است. اینکه امروزه در کشورهای در حال توسعه هم شتر سواران و شعبان بی مخ ها به سادگی چنددهه قبل نمی توانند سرنوشت ملتی را تغییر دهند نشان دهنده آنست که اولا در دهه های اخیر با افزایش سطح دانش و مشارکت مردم، نسبت قشر لمپن به کل جامعه کمتر شده است و ثانیا امکانات ارتباطی دنیای جدید امکان بستن فضا و جلوگیری از گردش اطلاعات را برای حکومت های خ مه ضعیف نموده است. شاید اگر سطح سواد مردم در زمان موسی شفیق بالاتر بود و دسترسی به رسانه ها مانند امروز فراگیرتر، افراد زیادی به عنوان آب فروش به ت حمله نمی د معنای اصطلاحی؛
معنای اصطلاحی واژة فوق که غالباً در مباحث اجتماعی و جوامع سرمایه داری کاربرد دارد، گروه یا اقشار وازده جامعه است که معمولاً در حاشیه ای بزرگ جوامع صنعتی زندگی نموده و از ارتباط و اتصال با طبقات فعال و مولد جامعه بریده اند. این گروه که از جریان زندگی عادی به دورند، بدون شغل و حرفه ای مفید زندگی خود را در شرایط بسیار نامطلوب و سخت بسر می برند. اینان برای امرار معاش و گذران زندگی غالباً به کارهای ناشایست و ضد انسانی تن می دهند. ان، چاقو کشان حرفه ای، اوباش، ولگردان ، روسپیان و جنایتکاران باجگیر ده پا و نظایر آن را اصطلاحاً در زمره این افراد به حساب می آوردند.[2]
در جوامعی که در حال گذار به سوی صنعتی شدن می باشند به مرور و با توسعه و صنعتی شدن بیشتر بیکاری و ورش تگی دایمی اقشار ده پا افزایش یافته و گرایش به تشدید بدبختی و فلاکت کارگرانی که تا پیش از این هر کدام به حرفه ای مشغول بودند به پیدایش «لمپن ها» می انجامد. لومپن پرولتاریا به دلیل وضع خاص اقتصادی و فقر فرهنگی معمولاً بازیچة دست بازیگران مختلف و به عنوان سیاهی لشگر جریان هایی نظیر فاشیسم و امثال آن قرار می گیرد. به عنوان مثال مار شکل گیری بناپارتیسم (bonapartism) را نوعی اتحاد فرصت طلبانه و عوام گرایانه بخشی از بورژوازی و لمپن پرولتاریا معرفی می کند که برای ب قدرت و مشروعیت خود در جلب آراء و افکار عمومی از این گروه بهره گرفت.[3]
مار نخستین ی که به این اصطلاح معانی ویژه ای بخشید به اعتقاد مار ویژگی جوامع سرمایه داری به گونه ای است که در نهایت به ظهور یک لمپن پرولتاریای مطلقاً فقیر و بیکار می انجامد یعنی گروهی که به دلیل توسعه صنعتی در جوامع سرمایه داری از کار خود ا اج و به گروهی بیکار، غیر مولد و محروم از امکانات اجتماعی تبدیل شده اند. زیرا به عقیده مار سرمایه داران در جوامع صنعتی و سرمایه داری بر سر ب بزرگترین میزان ارزش اضافی در حال رقابت شدید با همدیگر هستند، این مسئله نتایج چندی در پی خواهد داشت: تولید مازاد و مصرف کم مداوم، کمتر شدن سهم کارگر در فرایند تولید به دلیل مکانیزه شدن بیشتر، کاهش مداوم نرخ بهره، افزایش فقر نسبی کارگر در مقایسه با میزان ارزش افزوده ای که تولید می کند و سرانجام ظهور یک لمپن پرولتاریای کاملاً فقیر.
مار پیش بینی می کرد که بالا ه روزی این لمپن پرولتاریای فقیر به انقلاب دست خواهد زد اموال سرمایه داران را مصادره و نظام سرمایه داری را سرنگون خواهد ساخت اما چون پرولتاریا علاقه ای به ایجاد یک نظم اجتماعی استثماری ندارد زمینه حکومت کمونیسم که در واقع نوع خاصی از روابط اجتماعی غیر استثماری است فراهم خواهد شد. اما واقعیت در عمل به گونه ای دیگر رقم خورد. یعنی در جوامع پیشرفته و سرمایه داری روند فقیرتر شدن کارگر که قرار بود زمینه شورش و انقلاب آنان را فراهم سازد به وقوع نپیوست زیرا امپریالیسم فرصتهای خاصی در اختیار سرمایه داران قرار داد تا با بخشی از درآمد حاصل از استثمار مستعمرات، وضع معیشتی کارگران خود را بهبود بخشیده و در سطح مطلوبی نگه دارند. بنابراین روند افزایش فقر و بیکاری پرولتاریا در سطح کلان در جوامع صنعتی اتفاق نیفتاد تا آنان با شورش عمومی نظام حاکم را سرنگون و قدرت را خود در دست گیرند. حوادث اخیر در کشورهای منطقه و سرکوب معترضان به وسیله شترسواران و موتورسواران دوباره این سوال را برای من زنده می کند که چطور در کشورهای توسعه نیافته مقدرات کشورها و مردم بازیچه قشری از جامعه می گردد که جایگاهی جدی در جامعه ندارند و در بحران ها توسط ارباب قدرت برای کنار زدن مخالفان استفاده می شوند. این افراد که در اصطلاح به لمپن* معروف هستند جزء افرادی از جامعه هستند که در مناسبات اجتماعی، علمی و اقتصادی جامعه نقش چندانی ندارند و جزء حاشیه نشینان جامعه می باشند. برای نمونه در ایران اصطلاح شعبان بی مخ بسیار معروف است. وی که از لات ها و بزن بهادر های تهران بود نقش جدی در سرکوب حرکت مردمی به ی مصدق در سال 1332 داشت. اینکه در کشورهای پیشرفته، قدرت مندان و سیاست مداران نمی توانند با به میدان آوردن اقشار حاشیه نشین دست به اعمال فشار به جریانات اجتماعی بزنند عوامل متعددی دارد که سطح دانش و سواد و همچنین گردش اطلاعات از جمله آن است. اینکه امروزه در کشورهای در حال توسعه هم شتر سواران و شعبان بی مخ ها به سادگی چنددهه قبل نمی توانند سرنوشت ملتی را تغییر دهند نشان دهنده آنست که اولا در دهه های اخیر با افزایش سطح دانش و مشارکت مردم، نسبت قشر لمپن به کل جامعه کمتر شده است و ثانیا امکانات ارتباطی دنیای جدید امکان بستن فضا و جلوگیری از گردش اطلاعات را برای حکومت های خ مه ضعیف نموده است. شاید اگر سطح سواد مردم در زمان موسی شفیق بالاتر بود و دسترسی به رسانه ها مانند امروز فراگیرتر، افراد زیادی به عنوان آب فروش به ت حمله نمی دبرندهای کفش ورزشی

درخواست حذف اطلاعات

تاریخچه برند نیوبالانس
نیو بالانس کارخانه تولید کفش ورزشی واقع در ای ماساچوست در محله برایتون(brighton) بوستون است.شرکت نیو بالانس در سال 1906 تاسیس شده و کارخانه مطرح و بزرگی در زمینه کفش ورزشی در سطح جهان است. نیوبالانس از ابتدا کارخانه تولید کفش نبود بلکه کارش را با تولید کفی های قوس دار شروع کرد و به تدریج شروع به تولید کفش های ورزشی کرد.
ریشه تاسیس شرکت نیو بالانس به ویلیام جی ریلی (william j.riley) بریتانیایی برمی گردد که در سال 1906 از انگلیس یه امریکا مهاجرت کرد.ویلیام 70 سال شرکت نیوبالانس را مدیریت کرد اما تنها پس از مرگش برند نیوبالانس به انگلستان رسید و مطرح شد.این برند بجای بریتانیایی بودن بیشتر بعنوان برندی امریکایی شناخته می شود.
ریشه ی نام این شرکت به موسس آن برمی گردد ویلیام که در حیاط خانه اش مرغ نگهداری می کرد وقتی دید که این پرندگان روی سه پا چگونه به خوبی تعادل دارند تصمیم گرفت نام شرکت خود را نیو بالانس به معنای تعادلی جدید نام گذاری کند.
نیو بالانس اولین کفش ورزشی خود را در سال 1938 تولید کرد این کفش که برای دونده ها طراحی شده بود از جنس ک (پارچه نازک و چروک دار) و چرم کانگوروی مشکی بود.
سه سال بعد یعنی در سال 1941 نیو بالانس شروع به تولید کفش ورزشی برای ورزش های بو و تنیس و بیسبال کرد و باعث شد نام نیوبالانس بار دیگربعنوان نام تجاری با محصولاتی با کیفیت گسترش یابد.
این شرکت هیچ وقت اسپانسر تیم یا بازیکنی نبوده و همیشه بالاترین میزان فروش را میان خواننده ها و ورزشکاران داشته نه به دلیل اینکه چون آن را هدیه گرفته اند یا اسپانسرشان بوده بلکه بدلیل اینکه خودشان مایل به استفاده از محصولات این شرکت بوده اند.
نیو بالانس از نشان «ساخت » حمایت می کند و محصولات خود را با این نشان تولید می کند همانطور که محصولات تولیدی در اروپا را با نشان «ساخت بریتانیا» عرضه می کند. این شرکت به عرضه محصولات گران قیمت تر از دیگران تمایل دارد و برای جبران قیمت بالای محصولات خود آن ها را با خصوصیات ویژه ای عرضه می کند.
نیو بالانس تا پیش از این در تولید محصولات فوتبال با برند شرکت زیرمجموعه ی خود واریور اسپورتس حضور داشت که تولیدکننده ی لباس باشگاه های مطرحی از جمله: لیو ول، سویا، استوک سیتی، پورتو و سلتیک هست. در فوریه ۲۰۱۵ نیو بالانس تصمیم گرفت که خود وارد بازار فوتبال شود و از فصل آینده لباس این باشگاهها توسط خود نیو بالانس تولید خواهد شد. تاریخچه برند اسی اسی یکی دیگر ازشرکت های تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی است که درسپتامبر سال 1949 توسط کیهاچیرواونیتسوکا در شهر کوبه شروع به کار کرد کیهاچیروا فعالیتش را با ساخت کفش های بسکتبال در شهر زادگاهش، کوبه( ششمین شهر بزرگ ژاپن و مرکز استان هیوگو)آغاز کرد. سرانجام در المپیک های دهه 50،60 و 70 آوازه اونیتسوکا در مکزیک پخش شد و و شرکت اونیتسوکا با gto و jelenk ادغام شدند و نام آن از اونیتسوکا به اسی تغییر پیدا کرد اسی برگرفته از اصطاح لاتین "anima sana in corpore sano" به معنای “عقل سالم در بدن سالم” می باشد در واقع این ترجمه شعار و باوری برای شرکت اسی است که محصولاتش را بر همین اساس تولید می کند آسی پس از گسترش و مشهور شدن در بازار های امریکا و اروپا محصولات خود را در زمینه های دیگری گسترش داد و تجهیزات مختلفی برای ورزش های گوناگون دیگری نظیر فوتبال، بدمینتون، اسکواش،دو ، پیاده روی ،تنیس،هنرهای رزمی، گلف، کشتی،کریکت و والیبال تولید کرد دفتر اصلی شرکت اسی همچنان در شهر کوبه قرار دارد
در امد این شرکت در سال مالی 2006 بالغ بر 171 بیلیون ین از 13 بیلیون ین فروش خالص اش بوده است 66 درصد از درامد این شرکت از فروش کفش ورزشی، 24 درشد از پوشاک ورزشی و 10 درصد از تجهیزات ورزشی بوده است که 59 درصد از این فروش در ژاپن، 28 درصد شمال امریکا و 19 درصد در اروپا بوده
است.
از سال 1995 شرکت آسی در ایران به عنوان اصلی فعالیت می کند.همچنین در 4 اکتبر 2011 اسی به عنوان جانشین آدیداس برای تولید تجهیزات ورزشی تیم کریکت استرالیا معرفی شد .
سهام این شرکت در بازار بورس شهر توکیو معامله می شود. تاریخچه برند سالامون سالامون شرکت فرانسوی تولید کننده محصولات ورزشی است که در سال 1947 توسط «فرانسیس سالومون»، همسر و پسرش «گئورگی» در شهر «انسی» فرانسه تاسیس شد سالامون در سال های 1997 تا 2005 میلادی توسط شرکت مشهور آدیداس اداره می شد و از آن زمان تا به حال، از زیرمجموعه های amer sports به شمار می رود‏. در سال 1997 شرکت سالامون توسط شرکت مشهور آدیداس یداری شد سپس در 2 مه 2005 به قیمت 485 میلیون یورو به شرکت فنل امر اسپورت واگذار شد.مدیر کنونی سالامون (heikki takala) است.دفتر مرکزی آن در شمال و در شهر (ogden) قرار دارد.
سالامون محصولات گوناگونی برای ورزش های مختلفی مانند کوهنوردی، اسکی،اسنوبرد، پیاده روی، گلگشت برای بیش از 40 کشور در 5 قاره تولید می کند و بیشتر محصولات خود را بر کوهنوردی و راه رفتن در مناطق سخت و نا هموار ساخته است که این یک ویژگی برای سالامون است و بیشتر مردم در جهان این برند مطرح را با کوهنوردی و مقاومت بالای آن می شناسند. شرکت های وابسته به شرکت سالامون bonifire و mavicهستند که bonifire شرکت تولید کننده اسنوبرد و mavic شرکت فرانسوی تولید کننده دوچرخه است.
سالامون در طول 65 سال ابداعات و ایده های نوآورانه گسترده ای در زمینه تجهیزات کوهنوردی از جمله کفش و اسکی و لوازم و پوشاک مورد نیاز کوهنوردی به وجود آورد و توانست خود را در این زمینه مطرح کند. همچنین این شرکت یکی از پیشگامان طراحی و تولید تجهیزات ورزشهای زمستانی و برفی است. یک تجربه زمستانی عالی را میتوان با محصولات گرم و راحت سالامون داشت!
از ویژگی های محصولات سالامون می توان به ویژگی contagrip زیره کفش ها که آنها را در مقابل تمامی شرایط ناهموار زمین مساعد می کند و می توان و در هر شرایطی بدون نگرانی از لغزندگی از آنها استفاده کرد . از دیگر تکنولوژی های مطرح و منحصر به فرد سالامون می توان به تکنولوژی endofit اشاره کرد که این ویژگی باعث بهتر و راحت فیت شدن کفش در پا می شود.
تکنولوژی ortholite و کفه های eva استفاده شده در اکثر کفش های سالامون به این کفش ها نرمی و انعطاف پذیری فوق العاده ای داده و پا در کفش احساس راحتی و خوبی دارد.
از طراحی های نوآورانه سالامون میتوان به sx اشاره کرد که پس از 5 سال پروژه تحقیقاتی سرانجام در ابتدای دهه 1980 سری sx از بوت های اسکی رونمایی شد این بوت محصولی تولیدی با همکاری طراح فرانسوی roger tallon بود.
در سال 1984 سری sx91 بوت های اسکی رونمایی شد که در این سری از ایده های جدید مثل قابلیت انعطاف و خم شوندگی در طرفین بود این طراحی با همکاری roger pitiot طراح فرانسوی انجام شد. مرکز اصلی و اختصاصی طراحی های سالامون واقع در شهر «انسی» در کشور فرانسه است. تاریخچه برند میزانو میزانو شرکت ژاپنی تجهیزات و پوشاک ورزشی است که در سال 1906 توسط ریچارد میزانو در osaka ژاپن(شهری در ناحیه kansai ژاپن) تاسیس شد. امروزه میزانو شرکت بزرگ بین المللی است که تجهیزات گوناگون و متنوع ورزشی نظیر: گلف، تنیس، بیسبال، والیبال،فوتبال، دو،راگبی،اسکی،دوچرخه سواری،جودو،تنیس روی میز،بدمینتون، ب تولید می کند.
میزانو در سال 1906 با نام برادران میزانو توسط ریچارد میزانو و برادر جوانترش rizo در osaka ژاپن تاسیس شد در ابتدا محصولات بیسبال و سپس در سال 1907 شروع به فروش لباس های ورزشی سفارشی کرد.
مرور مختصری بر تاریخچه میزانو از 2013-1910
1910 بهumeda shinmichiمنتقل شد و نامش به میزانو تغییر یافت. 1911 شعبه tokyo افتتاح شد.
1913 شرکت شروع به تولید دستکش و توپ بیسبال کرد و و در 1916 به عنوان استانداردی برای بیسبال شناخته شد. 1914 کارخانه dojima افتتاح شد.
1917 zuhi و علامت جام بعنوان علامت تجاری میزانو شناخته ثبت شد. 1918 شروع به تولید و فروش انواع مختلف محصولات تحت نام های over sweaters, cutter shirts, boston bags,run pants نمود. 1921 طرح تولید golf clubs مطرح شد.
1933 میزانو خط تولید star اش را راه اندازی کرد و اولین محصولات گلف بفروش رفت. 1934 کارخانه itabashi توکیو افتتاح شد.
1941 نام شرکت به mizano co تغییر یافت و از آن زمان تاکنون به همین نام باقی مانده است.
1951 ریچارد میزانو برنده مدال با ربان نشان دهنده صلح شد
1957توسعه داده شد و صاحب حق امتیاز injection-molded شد. 1961 اولین کارخانه امریکایی در زیر نظر میزانو تاسیس شد.
1997 mizuna wave یکی از معروف ترین مدل های کفش میزانو تکنولوژی بود که نقطه عطفی بزرگ در ساخت کفش های ورزشی میزانو بود.
2005 توپهای جدید برای بازی های حرفه ای بیسبال بفروش رسید. 2010 سیستم انلاین کفش های تناسب اندام "precision fit online" راه اندازی شد. 2011 قرار داد ماراتن ا ا بسته شد. 2013 شعبه کره میزانو با مسئولیت محدود افتتاح شد.
میزانو دارای 13 شرکت زیر مجموعه و کارخانه هایی در آلمان، فرانسه، چین،اسکاتلند و هنگ کنگ است. این شرکت همچنین به عنوان اسپانسر برخی شخصیت های برجسته مطرح شده است. اسکیچرز

شرکت امریکایی اسکیچرز (skeachers) در سال 1992 در منهتن کالیفرنیا توسط رابرت گرین برگ(robert greenberg) تاسیس شد، این شرکت ابتدا بعنوان فروشنده محصولات دکنر مارتن (dr. martens برند انگلیسی لباس و کفش) بود اما به زودی شروع به تولید کفش و اسکیت کرد، اسکیچرز با استفاده از تبلیغات بوسیله شخصیت های معروف و برنامه های پرطرفدار برند و نام تجاری خود را به دیگران معرفی کرد در سال 2014 این شرکت با صاحبان اسب مسابقه کالیفرنای قراردادی برای نمایش آم خود بر روی لباس های مختلف اسب و صاحبان آنها امضا کرد.
تحلیل گران رشد شرکت اسکیچرز را تا سال 2017 7 (از 10 درصد) درصد پیش بینی کرده اند که این میزان، رقمی مطلوب است.
اما، چرا اسکیچرز؟
قبل از تولید کفش های اسکیپچرز کفش های ورزشی موجود در بازار به سرعت از شکل خود درمیامدند و به کمر و پا آسیب می رساندند اما اسکیچرز با تولید کفش های مرغوب و سبک توانست بر این مشکل غلبه کند و به زودی به عنوان محصولات پرطرفداری در سراسر دنیا شناخته شود.
استفاده از بالشتک های تزریقی eva در کفی این کفش ها (eva ماده بکار رفته در اکثر کفش های استاندارد است. پلیمرهایی نرم و انعطاف پذیر، با طول عمر و مقاومت زیاد، وزن کم، شفافیت بالا و بدون بو نسبت به پلاستیک، که بیشترین کاربرد را برای ساخت کفش های ورزشی دارند) این بالشتک ها موجب افزایش دوام کفش و جذب شوک حین راه رفتن می شود و آسیب های ناشی از شوک را بر بدن کاهش می دهد.
از طرفی کفش ها طبی این برند ورزشی با ظاهری زیبا و عملکردی فوق العاده دارای طرفداران بسیاری است این کفش ها با رویه نرم پارچه و زیره ای پلاستیکی و کاملا انعطاف پذیر موجب ایجاد راحتی حین راه رفتن می شود. این کفش ها معمولا به افرادی که آرتروز،پا درد و کمر درد دارند توصیه می شود. تشخیص کفش اصل از تقلبی
دسته: نقد و بررسی این امری طبیعی است که که داشتن یک جفت کفش اصل با تمام ویژگی هایی که شرکت سازنده در آن لحاظ کرده خواسته هر بازیکنی است ، ولی متاسفانه هنگامی که سری به بازار می زنیم قضیه کمی متفاوت می شود و با مواردی مواجه می شوید که انتخاب را برای شما مشکل میکند به یک فروشگاه می روید یک مدل کفش را به قیمت مثلا 500 هزار تومان میفروشد و در مغازه ای دیگر همام مدل کفش را 200 هزار تومان میفروشد و وقتی از فروشنده علت را جویا میشوید انصاف و عدل خود و ... را علت قیمت مناسب خود میداند و فروشنده اولی نیز اصل بودن کفش را علت قیمت بالای خود می داند در آن لحظه دچار نوعی سردرگمی میشوید که کدام فروشنده با شما صداقت دارد ، چیزی که در این بین مهم است خواسته شماست ، شما دنبال کفش اصل هستید یا دنبال قیمت مناسب؟ یا هردو ؟ باید بگویم که در اکثر مواقع جمع هر دو خواسته ممکن نیست و شما نمیتوانید کفش اصل را با قیمت یک کفش معمول بازار پیدا کنید.
علت :
خواسته بازار علت خیلی از دورویی ها در بازار است زیرا ما دنبال محصول ارزان قیمت و اصل هستیم و فروشنده نیز برای فروش بهتر بنا به نسبت سلایق مشتری کفش های ارزان قیمت با طرحی ی ان نسبت به کفش اصل البته بدون هیچگونه فناوری و مواد اولیه کفش اصل به بازار عرضه میکند، تا حدودی حق با مشتری است،زیرا قیمت کفش های برند با جیب هر بازیکنی سازگار نیست و معمولا قیمت آنها چندین برابر یک کفش معمولی است ،علت دوم را منفعت طلبی غیر معمول فروشنده باید دانست زیرا فروش یک جفت کفش معمولی و کپی کفش اصل با قیمتی کمتر از کفش اصل که خود فروشنده این کفش را به یک سوم قیمت کفش اصل یده است منفعتی دوچندان بای فروشنده دارد، و کفش های اصل بدلیل خاص بودن آن و مشتریان خاصش سودی کمتر دارد.
راه حل :
تشخیص کفش اصل از یک کفش تقلبی گاه مانند آب خوردن و گاه به یک امر کاملا تخصصی مبدل میشود که فقط افراد با تجربه می توانند قادر به تشخیص آن شوند.
برای سهولت کار این مبحث را به دو بخش تخصصی و غیر تخصصی تقسیم می کنیم :
بخش غیر تخصصی :
بخش غیر تخصصی به مواردی چون قیمت ، فروشگاه و ... اشاره دارد.
قیمت :
اولین مورد در این بخش اختلاف قیمت بین کفش اصل و تقلبی است، که البته مست م این است که شما قیمت یک کفش اصل و یا حدود آن را بدانید تا قادر به مقایسه باشید،البته در بعضی مواقع قیمت یک کفش تقلبی آنقدر با قیمت کفش اصل اختلاف فاحشی دارد که به راحتی قابل تشخیص است(جهت اطلاع از قیمت یک کفش اصل میتوانید به وبسایت های ترجیحا خارجی سری بزنید و قیمت مدل کفش مورد نظر خود را به یورو یا دلار دانسته و آن را به ریال ایران تبدیل و با یک بازه سود حدود قیمت را بدست آورید، در این رابطه وبسایت های داخلی نیز هستند که البته تضمینی در مورد اصل بودن محصولاتشان نمیتوان داد) مثلا قیمت کفش نایک مرکوریال فلای cr7 حدود 1 میلیون است و پر واضح است که یک کفش نایک مرکوریال فلای با قیمت 400 هزار تومان تقلبی یا به اصطلاح "های کپی" است.
وبسایت هایی که میتوانید در آن از قیمت ها و محصولات روز اطلاع ی د:
www.soccer.com
www.soccerpro.com
www.prodirectsoccer.com
www.wegotsoccer.com
فروشگاه :
در انتخاب فروشگاه جهت ید کفش یا محصول مورد نظر خود سعی کنید از تجربه دوستان و اطرافیان خود استفاده کنید تا بتوانید فروشگاه های معتبر را شناسایی نمایید ، شما میتوانید تجربه دیگران را که به قیمت ید یک محصول اصل یا تقلبی تمام شده به رایگان بدست آورید.
هنگامی که در فروشگاه نیز وارد میشوید ، فروشگاه هایی که محصولات برند را میفروشند مطمئنا دکوراسیون و فضای داخلی خیلی شیک تری دارند و مانند یک بقالی کفش و لباس ها روی هم نریخته که شما هر لنگ کفش را یک جا پیدا کنید، در این فروشگاه ها معمولا قسمتی از مغازه را به معرفی محصولات جدید اختصاص میدهند.
بخش تخصصی
اصل تشخیص یک کفش کپی از کفش اصل در این بخش میگنجد که خود این بخش نیز شامل چندین بخش میشود.
زمانی که شما تصمیم به ید یک کفش برند دارید توجه داشته باشید که مشخصات کامل کفش بر روی جعبه کفش نیز قید شده باشد، مواردی همچون مدل دقیق کفش ، نوع کاربرد کفش( چمن طبیعی، ،سالنی،پیاده روی،والیبال و ...)سایز کفش ، شماره انبار اختصاصی کفش و ... و نکته مهم اینکه همان مشخصات باید در قسمت داخلی زبانه نیز قید شده باشد ، اصلا با فروشنده رودرواسی نداشته باشید و جعبه را از او بخواهید و با مشخصات داخلی زبانه مقایسه نمایید، این جزو ابت ترین نشانه های یک کفش برند است و پس از مشاهده اختلاف بین این دو قسمت بدانید که آن کفش کپی است، البته باید بدانید که محصولات کپی که ماهرانه انجام شده اند که به اصطلاح "های کپی" هستند در این قسمت نیز تمام نکات را رعایت کرده اند و اگر در این قسمت نیز اختلافی مشاهده نکردید به سراغ مرحله بعد تشخیص میروید. پس از عدم مشاهده اختلاف در قسمت قبل به سراغ قسمت اصلی کار یعنی ویژگی های فنی میرویم، این قسمت مست م این است که شما از قبل بدانید که کفش مورد نظر شما چه ویژگی هایی دارد و از چه فناوری هایی بهره میبرد، منظور اینکه همانطور که برای ید یک گوشی همراه از قبل مدل خود را انتخاب کرده و بدنبال قیمت مناسب یا اصل آن در بازار هستید برای کفش نیز دقیقا همین کار را انجام دهید و از قبل بدانید که چه کفش یا کفش هایی را میخواهید و سوار موج بازار و چرب زبانی های فروشندگان نشوید، پس از اطلاع کامل از آنچه که میخواهید کار برای شما خیلی راحت تر میشود و انتخابتان نیز محدودتر شده و دچار سردرگمی در حجم انبوه مدل های مختلف کفش ها نمیشوید.
سعی کنید قبل از رفتن به فروشگاه ها حداقل یکبار ظاهر کفش مورد نظرتان را در اینترنت یا پای دوستانتان ببینید و ظاهر آن در ذهنتان مجسم شده باشد یا اگر میتوانید ع کفش مورد نظر را در گوشی خود داشته باشید و در فروشگاه با آن مقایسه نمایید، میدانم جلوی فروشنده شاید نتوانید راحت باشید ولی سعی کنید فضای امن و راحتی را فراهم و این کار را انجام دهید به انجامش میارزد.
این را بیاد داشته باشید که کفش های برند ویژگی های ظاهریشان در رنگ های مختلف تغییری نخواهند کرد و فقط رنگشان تغییر میکند، مثلا اگر نوشته ای بر روی کفش قسمت سمت چپ و انتهای کفش قرار دارد در یک رنگ دیگر نیز همین امر صادق است ، پس گام اول پس از دیدن کفش برند در اینترنت یا هر جایی که به آن اعتماد دارید، مقایسه جزییات گرافیکی است که نوشته ها ، عبارات مربوط به فناوری های منحصر بفرد مثلا acc و nike skin و ... همه در سر جایشان باشد و اگر تغییر یا جابجایی مشاهده نمودید بدانید که کفش تقلبی است.
در جزییات گرافیکی نیز توجه داشته باشید که رویه کفش به چه شکل است و تراکم طرح مورد نظر میزان کیفیت و دقت اجرای آن رو کفش همگی نکات ریز فنی هستند که کفش های کپی به دقت آن را اجرا نمی کنند و هر چقدر هم کارشان ماهرانه باشد مطمئن باشید که یکجا کار از دستشان در خواهد رفت.
کیفیت دوخت قسمت های مختلف کفش ، جنس الیاف بکار رفته در قسمت های نخی مانند یقه کفش که به تازگی در کفش ها قرار میگیرد ، طرح گرافیکی زیره کفش و دقت اجرای آن ، تطابق میخ کفش با زیره کفش و .... همگی جزو جزییات بسیار ریزی هستند که باید به آنها توجه بسیار زیادی داشت چرا که اوج کار کفش اصل و تقلبی در این نقطه خودش را نشان میدهد، توجه داشته باشید که کفش های برند جزییات بسیار بدقت انجام میشود و دارای کیفیت بسیار بالایی هستند چیزی که در کفش های کپی بخوبی اجرا نمیشوند.
زیره کفش های برند در نوک دارای انعطاف خوبی هستند ولی در میانه کفش بسیار محکم هستند که قادر به خم آن نخواهید بود ولی در کفش کپی زیره کفش انعطاف و استحکام در قسمت مذکور به یک اندازه هستند.سالسا

درخواست حذف اطلاعات

سالسا
معنی اسم سالسا
اسم: سالسا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: لاتین
معنی: تند و تیز، نوعی سسس اسپانیایی، سالسا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سس سالسا
سالسا (موسیقی)
سالسا ( )
سئات سالسا سالسا ( )
سالسا (به انگلیسی: salsa dance) نوعی گروهی شناخته شده است که اصل آن از شهر نیویورک تحت نفوذ قوی فرهنگ ی لاتین، به ویژه پورتوریکو سرچشمه گرفته است. حرکات سالسا ریشه در های سان، چاچا، مامبو و دیگر شیوه های دارد و از همراه با موسیقی سالسا در اواسط دهه ۱۹۷۰ در نیویورک آغاز شده است.
سالسا اجتماعی محبوبی در میان مردم کارائیب، ی مرکزی و ی جنوبی است و نیز تا حد زیادی در ی شمالی، اروپا، استرالیا، و حتی برخی کشورهای آسیایی و خاورمیانه رواج دارد.
سالسا در لغت به معنای «مخلوط» بوده و در اسپانیایی نوعی سس تند است که می تواند به نوعی بیانگر طعم و تندی و شاید پیشینه ترکیبی این باشد که از هر یک از های مامبو، چاچا، سان و دیگر ها چیزی با خود دارد.
سالسا به طور معمول یک دو نفره است اما به صورت تک نفره و هم چنین حلقه هایی که زوج ها با یکدیگر تعویض می شوند نیز انجام می شود؛ مانند ردیفی (به انگلیسی: salsa line dance) یا سالسا سواِلتا (به انگلیسی: salsa salsa suelta) که افراد به صورت تکی می ند و نیز دایره ای روئه دا د کازینو (به انگلیسی: salsa rueda de casino) که چند زوج در یک دایره هم خود را عوض می کنند. سالسا هم به شکل بداهه اجرا می شود هم می تواند روال از قبل طراحی شده داشته باشد.
از خصوصیات بارز این حرکات سریع دست و پا، تغییر موضع بدن، چرخش های ناگهانی و ریتمیک، جدا بدن ها از یکدیگر، لق شانه ها و ح خاص دست ها است. سالسا یک تمام ریتمیک است که در رنج های آرام حدود ۱۵۰ bmp (ضربه در دقیقه) تا ریتم های تند تا حدود ۲۵۰ ضربه در دقیقه انجام می شود، اگر چه اغلب این با موسیقی در جایی بین ۱۶۰–۲۲۰ ضربه در دقیقه صورت می پذیرد.
های یی نقش زیادی در آشنایی مردم سایر کشورها با فرهنگ و موسیقی کوبا و به ویژه با موسیقی و سالسا داشته اند. مارک آنتونی، خواننده، آهنگساز و بازیگر پورتوریکویی - یی، یکی از مشهورترین خوانندگان سبک سالسا است.
wiki: سالسا_( )
سالسا ( ۱۹۸۸)
«سالسا» (انگلیسی: salsa (1988 film)) یک در سبک موزیکال است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد.
wiki: سالسا_( _۱۹۸۸)
سالسا (موسیقی)
سالسا نام یکی از سبک های موسیقی مردم ی لاتین می باشد.
wiki: سالسا_(موسیقی)
سالسا دهائیتی
فرودگاه بین المللی توسن لوورتور
رئیس جمهور و مدیر عامل اجرایی arienthiran prakash
سالسا دهائیتی (به انگلیسی: salsa d'haïti) یک شرکت هواپیمایی با کد یاتا so است که در تاریخ ۲۰۰۸ میلادی تأسیس شده است. دفتر مرکزی سالسا دهائیتی در پورتو پرنس، هائیتی واقع شده است و قطب این شرکت هواپیمایی در فرودگاه بین المللی توسن لوورتور قرار دارد و به ۲ مقصد، پرواز مستقیم انجام می دهد.
معاون رئیس ana-maria moreno
مدیر عملیات eric felicie
wiki: سالسا_دهائیتی
سس سالسا
سس سالسا (به اسپانیایی: salsa (sauce)) یکی از چاشنی های مزه دهنده به غذاست. این سس، نوعی سس (معمولاً تند) رایج در منطقه ی لاتین می باشد که آن را جزو سس هایی که پخته نمی شوند، دسته بندی می کنند. اصل واژه سالسا اسپانیایی است که خود ریشه لاتین دارد و به معنای سس می باشد.
wiki: سس_سالسا
سیات سالسا
سیات سالسا (seat salsa) خودرویی است که در سال های ۲۰۰۰تولید شده است. طراحی آن موتور جلو بوده است. سیستم جعبه دندهٔ آن ۵ دنده است. سبک ها[ویرایش]
از آنجایی که سالسا ریشه در های مختلفی دارد و به عنوان یک موسیقی مردمی و انعطاف پذیر با بداهه نوازی همراه است به طور مداوم در حال تحول است و امروزه با رعایت قواعد اصلی به صورت سبک های مختلفی اجرا می شود. نام سبک های جدید سالسا با نام مناطق جغرافیایی که در آنجا توسعه یافته در ارتباط هستند. ویژگی هایی که ممکن است موجب شناسایی یک سبک شود عبارتند از: زمان بندی، گام های اصلی، الگوهای حرکت پا، گردش و حرکات بدن، چرخش ها و فرم بدن، ح ، تأثیرات های دیگر و نحوه ای که شرکای یکدیگر را نگه می دارند. مهمترین این سبک ها عبارتند از: سبک کلمبیایی یا کالی
سبک کوبایی یا کازینو
سبک میامی کازینو
سبک روئه دا د کازینو
سبک لوس آنجلسی
سبک نیویورکی محمد علی جوادی ١٣٩٦/٠٨/١٥
سلسا اسم اصیل ایرانی و اسم یک نوع گل در منطقه جنوب استان فارس میباشد سالسا فرسکا
اگر شما در دنیای آشپزی غرق شدید و اصطلاحا یک "فودی" به حساب میاید؛ حتما اسم سالسا به گوشتون خورده. ولی اگر همیشه براتون سوال بوده که "اصلا این سالسا سالسا که میگن یعنی چی؟" امروز روز شماست.
در اسپانیایی سالسا salsa یعنی سس. که معمولا به یک سس با بیس گوجه فرنگی اطلاق میشه این سس میتونه با مواد خام یا پخته شده درست بشه و فرم سالادی یا دیپی داشته باشه. در دنیا سالساهای مختلفی با اسامی متفاوتی وجود داره. امروز با یک سالسای معروف آشنا خواهید شد.
سالسا فرِسکا salsa fresca یا پیکو د گالیو pico de gallo یک سالسای بسیار معروفه که بیشتر شکل سالاد داره و از مواد خام و تازه تشکیل شده و اصلا اسمش هم از همین میاد. سالسا فرسکا معمولا تشکیل میشه از گوجه فرنگی و پیاز و فلفل. و سایر مواد اغلب بهش اضافه میشه از جمله: آبلیمو و سرکه سیب و گشنیز و آوکادو و خیار و میگو و انبه و ...
مواد لازم:
گوجه فرنگی یک و نیم لیوان
پیاز قرمز خورد شده ربع لیوان
فلفل هالوپینوی خورد شده 1 ق غ
سیر خورد شده 1 ق غ
آب 2 لیمو سبز تازه
گشنیز خورد شده 2 ق غ
نمک و فلفل
دستورالعمل:
1. گوجه فرنگی ها رو خورد میکنیم.
2. پیاز رو هم ریز خورد میکنیم.
3. سیر رو خیلی ریز خورد میکنیم. اگر تحملش رو ندارید کمش کنید.
4. گشنیز رو درشت خورد میکنیم.
5. لیموهای تازه رو آب میگیریم.
6. همه مواد رو توی کاسه میریزیم.
7. اکنون نمک و اگر مایل بودید پودر فلفل به سالسا اضافه کنید.
8. حتما مقداری فلفل هالوپینو.
اگر فلفل هالوپینوی تازه در دسترس ندارید ترشیش به راحتی در بازار یافت میشه حتی با مارکهای ایرانی.
هم زده و سرو میکنیم.
سالسا رو در کنار اغلب غذاهای مکزیکی سرو میکنند. برای دیدن غذاهای مکزیکی به آرشیو غذاها مراجعه نمایید.
ولی یک شیوه سرو سالسا اینه که با چیپس ترتیا خورده بشه که بسیار لذیذه.
توصیه میکنم حتی برای یکبار هم که شده سالسا فرسکا رو امتحان کنید. از ترکیب طعمی پیاز و سیر خام نترسید. بعد از دقایقی که از تولید سالسا میگذره تمامی ط ا در هم ادغام میشن و یه سالاد خاص رو بوجود میاره. اگر قبلا ترکیب هالوپینو و گشنیز رو تجربه نکردید حتما اینبار این جسارت رو به ج بدید.
خیلی خوشمزه است. سالسا یک راه رنگی برای طعم دادن به غذای شماست. انواع مختلفی سالسا در مارکت ها وجود دارد. سالسا دارای کالری کم و مواد مغذی مناسب است. گوجه فرنگی دارای مقدار زیادی فولات، ویتامین a و c و هم چنین لیکوپنی است که دارای آنتی ا یدان برای مبارزه با سرطان دارد. سیر و پیاز دارای فلونوئید و الی سوفاید است که خطر حمله قلبی و بعضی از سرطان ها را کاهش می دهد. استفاده از سالسا با تاکو، املت، مرغ گریل شده و بوقلمون مناسب است. هم چنین با چیپس ترتیلا و کراکر بسیار خوشمزه است. سس های سالسای معروف
سالسای سرخ (روخا): نوعی سس قرمز رنگ است که در تهیه آن از ادویه جات مرسوم مردم مکزیک و ی جنوب شرقی استفاده می کنند. سس روخا را معمولاً از گوجه فرنگی، فلفل تند، پیاز و سیر تهیه می کنند.
سالسای خام (کرودا): نوعی سس خام است که در تهیه آن از گوجه فرنگی، پیاز و فلفل نپخته و دیگر مواد زبر خام استفاده می شود.
سالسای سبز (ورده): نوعی سس سبز رنگ است که از پوست گوجه فرنگی (معروف به توماتیلو) تهیه می شود. سس هایی که با پوست گوجه فرنگی تهیه می شوند را معمولاً می پزند.
سالسای وحشی (براوا): از این سس روی قاچ هایی از سیب زمینی استفاده می کنند. این نوع سس معمولاً مخلوطی از سس مایونز و سس تاباسکو می باشد.
هر نوع سسی که در تهیه آن از آووکادو به عنوان ماده اصلی استفاده شود، سس گواکاموله نام دارد. سس سالسا انواع دیگری هم دارد که برخی از آنها را با نعناع، آناناس یا انبه تهیه می کنند.مزون

درخواست حذف اطلاعات

در فیزیک ذرات، مزون ها (/ mi:zɒnz /یا / mɛzɒnz /) ذرات زیر اتمی هادرون هستند که متشکل از یک کوارک و یک آنتیکوکور است که با تعامل قوی متصل می شوند. از آنجا که مزون ها از زیر ذرات کوارک تشکیل شده اند، اندازهٔ فیزیکی آنها با قطر تقریباً یک فمتومتر است که حدود ۲/۳ اندازه پروتون یا نوترون است. همه مزون ها ناپایدار هستند، با طولانی ترین عمر تنها چند صد و نیم ثانیه می باشد. فروریختن مازاد (گاهی اوقات از طریق میانجیگری ذرات) برای تشکیل الکترون و نوتینوئید. مزون های تخلیه ممکن است به فوتون فرو ریخته شوند. هر دو این فروپاشی حاکی از آن است که رنگ دیگر اموال محصولات جانبی نیست. در خارج از هسته، مزون ها در طبیعت تنها به عنوان محصولات کوتاه مدت از برخوردهای بسیار انرژی بین ذرات ساخته شده از کوارک ها، مانند پرتوهای کیهانی (پروتون های انرژی بالا و نوترون ها) و مواد معمولی ظاهر می شوند. مزون ها نیز اغلب به صورت در شتاب دهنده های ذرات با انرژی بالا در برخورد پروتون ها، ضد پروتون ها یا ذرات دیگر تولید می شوند. مزونها ذرات کوانتومی میدان هستند که نیروی هسته ای را بین هادرون ها منتقل می کنند که آنها را به یکدیگر متصل می کند. اثر آنها به طور مشابه با فوتون هایی است که نهضت های نیرو هستند که نیروی الکترومغناطیسی جاذبه را بین پروتون های متضاد متقابل و الکترون هایی که اجازه می دهد اتم های جداگانه ای وجود داشته باشد، و سپس اتم ها را به مولکول ها منتقل می کنند. انرژی های م ب (عظیم تر) مزون ها به طور موقت در انفجار بزرگ ساخته شده اند اما تصور نمی شود که در طبیعت امروز نقش داشته باشند. با این حال، این مزون های سنگین به طور منظم در آزمایش های شتاب دهنده ذرات ایجاد می شوند تا ماهیت نوع سنگین تر کوارک را که مونوگرام سنگین تر را تشکیل می دهند، درک کنند. مزون ها بخشی از خانواده ذرات هادرون هستند و به صورت ذره ای از دو کوارک تعریف می شوند. دیگر اعضای خانواده هادرون، بریون هستند: ذرات زیر اتمی از سه کوارک تشکیل شده است. برخی از آزمایشات شواهدی از مزون های عجیب و غریب را نشان می دهد که محتوای کوارک متعارف متعلق به یک کوارک و یک آنتیکوکور ندارد. از آنجا که کوارک ها دارای چرخش ۱/۲ هستند، تفاوت تعداد کوارک بین مزون ها و بریون ها باعث می شود که مازون های معمولی دو کوارک بواسون باشند، در حالیکه باریون ها فرمیون هستند. هر نوع مزون دارای آنتی ا یدان های متناظر (ضدمزون) است که کوارک ها توسط آنتیکوکورهای مربوطه جایگزین می شوند و برع . به عنوان مثال، یک پیون مثبت (π+) از یک کوارک ساخته شده است و یکی از آنتیکوکورهای پایین؛ و آنتی ا ید کننده متناظر آن، پیون منفی (π-)، از یک تا یک ضدقارق و یک کوارک پایین ساخته شده است. از آنجا که مزون ها از کوارک ها تشکیل می شوند، در هر دو تعامل ضعیف و قوی شرکت می کنند. مزون با بار الکتریکی خالص همچنین در تعامل الکترومغناطیسی شرکت می کند. مزون به ترتیب بر اساس محتوای کوارک، توازن زاویه ای، پاریتیت و سایر خواص دیگر مانند c-parity و g-parity طبقه بندی می شوند. اگر چه هیچ مزون پایدار نیست، اما انی که از جرم پایین تر هستند پایدارتر از عظیم تر هستند و از این طریق می توانند در شتاب دهنده های ذرات یا آزمایشات اشعه کیهانی مشاهده و مطالعه شوند. مونون ها معمولاً کمتر از بارونی ها هستند، به این معنی که آنها به راحتی در آزمایش ها تولید می شوند و بنابراین پدیده های انرژی بیشتری را به راحتی از باریون ها به نمایش می گذارند. به عنوان مثال، کوارک جذاب در ابتدا در مزون j / psi دیده می شود(j/ψ) در سال ۱۹۷۴، و کوارک پایینی در مزون upsilon (ʏ) در سال ۱۹۷۷ تاریخچه از نظر ملاحظات نظری، در سال ۱۹۳۴ هیکی یوکوا [۵] [۶] وجود و توزیع تقریبی "مزون" را به عنوان حامل نیروی هسته ای که هسته اتمی را با هم نگه می دارد پیش بینی کرد. اگر هیچ نیروی هسته ای وجود نداشته باشد، تمام هسته ها با دو یا چند پروتون به علت انفجار الکترومغناطیسی از بین می روند. یوکوا ذرات حامل خود را مزون، از μέσος mesos، کلمه یونانی برای "متوسط" نامید، زیرا توده پیش بینی آن بین الکترون و پروتون است که تقریباً ۱۸۳۶ برابر جرم الکترون است. یوکوا ابتدا ذرات خود را "مزوترون" نامید، اما توسط ورنر هایزنبرگ (که پدرش یونانی در مونیخ بود) اصلاح شد. ورنر هایزنبرگ اشاره کرد که در کلمه یونانی "mesos" هیچ "tr" وجود ندارد. [۷] اولین ک دای مزون یوکوا که در اصطلاح شناختی مدرن به عنوان مونی شناخته شده بود، در سال ۱۹۳۶ توسط کارل دیوید اندرسون و دیگران در محصولات فروپاشی تعاملات اشعه کیهانی کشف شد. موزون در مورد جرم مناسب به عنوان حامل نیروی هسته ای یوکوا بود، اما طی دهه آینده مشخص شد که این ذره مناسب نیست. در نهایت متوجه شدیم که "mu mezon" در تعامل قوی هسته ای شرکت نکرد، بلکه به عنوان یک نسخه سنگین الکترون عمل کرد و در نهایت به عنوان یک لپتون مانند الکترون، به جای یک مزون طبقه بندی شد. فیزیکدانان در این انتخاب تصمیم گرفتند که خواص غیر از توده ذرات، باید طبقه بندی خود را کنترل کنند. در طول جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹–۴۵) سالها تأخیر در تحقیقات ذرات زیر اتمی وجود داشت. اکثر فیزیکدانان در پروژه های کاربردی برای شرایط ضروری جنگی مشغول به کار بودند. هنگامی که جنگ در اوت ۱۹۴۵ به پایان رسید، بسیاری از فیزیکدانان به تدریج به تحقیقات صلح بازگشته اند. نخستین مزون واقعی که باید کشف شود، چیزی است که بعداً «پیک مازون» (یا پیه) نامیده می شود. این کشف در سال ۱۹۴۷ توسط سیسیل پاول، سزار لاتس و جوزپه اوکالیالینی انجام شد که محصولات برفی کیهانی در بریستول انگلستان را بر اساس های عکاسی که در کوه های اند قرار داشتند، مورد بررسی قرار دادند. بعضی از این مزون ها در حدود جرمی مشابه با meson شناخته شده بودند، اما به نظر می رسید به آن فروریختن، منجر فیزیکدان رابرت مارشک به فرض در سال ۱۹۴۷ که در واقع یک مزون جدید و متفاوت است. در طول چند سال آینده، آزمایش های بیشتری نشان داد که پیون واقعاً در تعاملات قوی دخیل بود. اعتقاد بر این، پیون (به عنوان یک ذره مجازی)، نیروی اصلی برای نیروی هسته ای در هسته اتمی است. دیگر مزونها، مانند مزون مجازی مجازی، در میانجیگری این نیرو نیز مشارکت دارند، اما به میزان کمتری. پس از کشف پیون، یوکوا در سال ۱۹۴۹ جایزه نوبل فیزیک را برای پیش بینی هایش اهدا کرد. در گذشته، واژه مزون گاهی اوقات به معنی هر حامل نیرویی مانند "z0 meson" بود که در مداخله تعامل ضعیف دخیل بود. با این حال، این استفاده نادرست از نفع کاهش یافته است، و مزون ها در حال حاضر به عنوان ذرات تشکیل شده از جفت کوارک ها و ضدکوارک ها ها تعریف شده است. بررسی اجمالی چرخش، حرکت زاویه ای مدار و حرکت کامل زاویه ای مقالات اصلی: اسپین (فیزیک)، اپراتور حرکتی زاویه ای، توازن زاویه ای کامل و تعداد کوانتومی اسپین (تعداد کوانتومی s) مقدار بردار است که نشان دهنده "ذاتی" حرکت زاویه ای یک ذره است. این می آید در افزایش ۱/۲ ħ. اغلب اوقات کاهش می یابد، زیرا این واحد "اساسی" است که از چرخش استفاده می کند و به این معنی است که "چرخش ۱" به معنای "چرخش ۱ ħ" است. (در برخی از سیستم های واحدهای طبیعی، ħ به ۱ انتخاب می شود و بنابراین در معادلات به نظر نمی رسد) کوارک ها فرمیون هستند - مخصوصاً در این مورد، ذرات دارای چرخش 1/2 (s = ۱/۲) هستند. از آنجایی که پیش بینی های چرخشی با افزایش ۱ (که ۱ ħ است) متفاوت است، یک کوارک تک دارای یک چرخش اسپین طول ۱/۲ و دارای دو پیش بینی چرخش (sz = + ۱/۲ و sz = - ۱/۲) است. دو کوارک می توانند چرخش های خود را هموار کنند، در این صورت دو بردار چرخش برای ایجاد یک بردار طول s = ۱ و سه چرخش چرخشی (sz = ۱، sz = ۰ و sz = -۱) ۱ سه گانه اگر دو کوارک دارای چرخش های غیر همسطح باشند، بردارهای چرخشی برای ایجاد یک بردار طول s = ۰ و تنها یک پروانه چرخش (sz = ۰)، به نام اسپین صفر تکمیل می شوند. از آنجا که مزون ها از یک کوارک و یک ضدقارق ساخته می شوند، می توان آنها را در ح های چرخشی سه گانه و تکین یافت. مقدار دیگری از حرکت زاویه ای کوانتومی وجود دارد که به نام زاویه حرکت مداری (تعداد کوانتوم l) است که با افزایش ۱ ħ می شود که به دلیل کوارک هایی که در اطراف یکدیگر هستند نشان دهنده حرکت زاویه ای است؛ بنابراین، حرکت کامل زاویه ای (تعداد کوانتومی j) یک ذره، ترکیبی از حرکت زاویهای درونی (چرخش) و حرکت زاویه ای مدار است. این می تواند هر مقدار از | j = | l - s به | j = | l + s، با افزایش ۱. فیزیکدانان ذره بیشتر علاقه مند به مزون با هیچ زاویهای حرکتی هستند (l = ۰)، بنابراین دو گروه مزون بیشتر مورد مطالعه s = ۱؛ l = ۰ و s = ۰؛ l = ۰، که مربوط به j = ۱ و j = ۰ است، اگرچه آنها تنها نیستند. همچنین ممکن است ذرات j = ۱ را از s = ۰ و l = ۱ بدست آوریم. چگونه می توانیم بین s = ۱، l = ۰ و s = ۰، l = ۱ مزون یک منطقه فعال تحقیق در طیف سنجی مزون باشد. همبستگی اگر جهان در یک آینه منع شده باشد، اکثر قوانین فیزیک، ی ان هستند - چیزها بدون توجه به آنچه که ما «چپ» نامیده می شود و آنچه که ما «درست» نامیده ایم، رفتار مشابهی دارند. این مفهوم انعکاس آینه به نام parity ( p ) نامیده می شود. گرانش، نیروی الکترومغناطیسی و تعامل قوی به طور ی ان رفتار می کنند بدون در نظر گرفتن اینکه آیا جهان در یک آینه بازتاب می یابد یا خیر، و به این ترتیب به [[p- تقارن [حفظ هم]] (تقارن p). با این حال، تعامل ضعیف را "تعریف" چپ "را از" حق "، یک پدیده به نام نقض parity (p-نقض). بر اساس این، ممکن است فکر کنید که اگر تابع موج برای هر ذره (به طور دقیق، میدان کوانتومی برای هر نوع ذره به طور همزمان مع شود، سپس مجموعه ای از موج های جدید کاملاً برآورده می شود قوانین فیزیک (به جز تعامل ضعیف). معلوم می شود که این کاملاً درست نیست: برای این که معادلات رضایت داشته باشند، موج فو نوع خاصی از ذرات باید توسط & minus 1 ضرب شود، علاوه بر اینکه مع شود. گفته می شود چنین نوع ذرات دارای پارتی منفی یا odd ( p & nbsp؛ = & nbsp؛ & منفی ۱؛ در حالی که ذرات دیگر گفته می شود "مثبت" یا "حتی" برابر (p = +1, or alternatively p = +). برای مزون ها، نسبت به حرکت زاویه ای مدار به رابطه جایی که l نتیجه حاصل از هماهنگی کروی، تابع موج می باشد. "+ & nbsp؛ ۱" حاصل این واقعیت است که طبق معادله معادله دیراک یک کوارک و یک ضدقارق در مقابل تقارن ذاتی قرار دارند؛ بنابراین تقارن ذاتی یک مزون، محصول تقارن ذاتی کوارک (۱) و ضدقارق (و منفی ۱) است. همان طور که اینها متفاوتند، محصولاتشان منفی است ۱ و بنابراین "+ & nbsp؛ ۱" که در نمای نمایش داده می شود، کمک می کند. به عنوان یک نتیجه، تمام مزون ها بدون حرکت حرکتی ( l و nbsp؛ = & nbsp؛ ۰) دارای پارتی عدد ( p & nbsp؛ = & nbsp؛ & منفی ۱). c-parity مفهوم ایسپسین برای اولین بار توسط ورنر هایزنبرگ در سال ۱۹۳۲ پیشنهاد شد تا ارتباطات بین پروتون ها و نوترون ها را تحت تعامل قوی توضیح دهد. اگر چه آنها اتهامات الکتریکی متفاوت داشتند، توده هایشان خیلی شبیه بودند که فیزیکدانان معتقد بودند که آنها در واقع ذرات ی ان هستند. اتهامات مختلف الکتریکی به عنوان نتیجه برخی از تحریک ناشناخته شبیه به چرخش توضیح داده شد. این ناشناخته بعداً توسط "[یوجین وایگرن]" در سال ۱۹۳۷ به عنوان "ایزوپن" نامگذاری شد. هنگامی که اولین مزونها کشف شد، آنها نیز از طریق چشم ایزوپسین دیده می شدند و بنابراین سه pions ذرهٔ ی ان بودند، اما در ح های مختلف ایسپسین. این باور طول کشید تا [موری ژلمان] مدل کوارک را در سال ۱۹۶۴ پیشنهاد کرد (شامل در ابتدا تنها کوارکهای u, d و s). موفقیت مدل ایزوپسین در حال حاضر به دلیل توده های مشابه کوارک های u و d دیده می شود. از آنجا که کوارک ها u و d توده های مشابه دارند، ذرات ساخته شده از همان تعداد آنها نیز توده های مشابه دارند. دقیقاً مشخصه u و d کوارک ترکیب هزینه را تعیین می کند، زیرا کوارک ها شما را در معرض بار +2⁄3 در حالیکه d کوارک ها حمل می کنند −1⁄3. به عنوان مثال، سه پیون ها دارای اتهامات مختلف هستند
(du)) همان طور که هر کدام از یک عدد مشابه از مجموع بالا و پایین کوارک و ضدکوارک. در مدل ایزوپسین، آنها در ذرات مختلف در ح متخلخل ذکر شده اند. ریاضیات ایزوپسین پس از چرخش مدل سازی شد. پیش بینی های ایسپسین با افزایش ۱ به همان اندازه اسپین متفاوت بود و هر طرح یک "[ح ت کوانتومی]" بود. از آنجا که "ذره پیه" دارای سه "ح شارژ" بود، گفته شده است از ایزوپین i = 1. its "charged states" π+
به ترتیب. بعدها متوجه شدیم که پیش بینی های ایزوفسین نسبت به ذرات کوارک بالا و پایین ذرات مربوط به رابطه است جایی که n 's تعداد کورک و ضدکوارک بالا و پایین است. در تصویر «ایسپسین»، سه pions و three rhos به عنوان ح های مختلف دو ذره شناخته می شدند. با این حال، در مدل کوارک، راس ح های هیجان انگیز از پیک ها است. ایسپسین، هرچند تصویری نادرست از چیزها را انتقال می دهد، هنوز برای طبقه بندی آدرن ها استفاده می شود، که منجر به نامگذاری نامطلوب و غالباً گیج کننده می شود. از آنجا که مزونها هادرونها هستند، طبقه بندی ایزوپسین نیز با استفاده از «من» 3 & nbsp؛ = & nbsp; + 1 ⁄ 2 برای کوارکها و پایین ضدقارقها و «'i' 3 & nbsp؛ = & nbsp; - 1 ⁄ 2 برای بالا بردن تقلید و کوارک پایین. عدد کوانتومی طعم strangeness تعداد کوانتومی s (نه با چرخش اشتباه گرفته شده) متوجه شد که بالا و پایین همراه با توده ذره است. توده بالاتر، بیگانه تر است (بیشتر کوارک ها). ذرات را می توان با پیش بینی های (مربوط به شارژ) و غریب (جرم) (نگاه کنید به اعداد غیر ید غیر) توصیف می شود. همان طور که کوارکهای دیگر کشف شد، تعداد کوانتومی جدیدی برای توصیف مشابهی از udc و udb nonets وجود دارد. از آنجا که تنها تودهٔ تو و d مشابه هستند، این شرح توده و شار ذرات از نظر ایزوپسین و عناصر کوانتومی طعم فقط برای nonets ساخته شده از یک تو، یک د و یکی دیگر از کوارک خوب کار می کند و تجزیه برای nonets دیگر برای مثال ucb nonet). اگر کروک ها ی ان بودند، رفتار آنها «متقارن» خواهد بود، زیرا همه آنها با توجه به تعامل قوی رفتار دقیق دارند. با این حال، به عنوان کوارک ها یک جرم واحد ندارند، آنها به طور ی ان تعامل ندارند (دقیقاً مثل یک الکترون که در میدان الکتریکی قرار می گیرد، بیش از یک پروتون که به دلیل توده سبک تر آن در همان میدان قرار دارد، شتاب می دهد) و تقارن گفته می شود تقارن ش ته ش ته. مشخص شد که اتهام ('q') مربوط به طرح ریزش ایزوفسین، تعداد باریم ( b ) و عطر و طعم انواع مزون با توجه به پیکربندی چرخشی آنها، مزون ها به نوع ها طبقه بندی می شوند. برخی از پیکربندی های خاص نامهای خاص براساس خواص ریاضی پیکربندی چرخش آنها داده می شود. مزون فلوئور
مزون های بدون چربی مزون های ساخته شده از جفت کوارک ها و ضدقارچ ها از عطر و طعم مشابه (همه آنها عدد کوانتومی طعم s صفر: s = 0, c = 0, b′ = 0, t = 0).[۶] قوانین برای مزون های بدون چربی هستند علاوه بر این: هنگامی که طیف سنجی طیف سنجی مسیون از مزون شناخته شده است، آن را در پرانتز اضافه شده است.
هنگامی که ح طیفی ناشناخته باشد، جرم (در mev / c 2 ) در پرانتز اضافه می شود.
هنگامی که مزون در زمین زمین باشد، هیچ چیز در پرانتز اضافه نمی شود.
مزون طعم دار
مزون طعم دار مزون های ساخته شده از جفت کوارک و ضد قارچ ها از طعم های مختلف است. این قوانین در این مورد ساده تر است: نماد اصلی به کوارک سنگین تر بستگی دارد، عددی به اتهام بستگی دارد، و زیر (در صورت وجود) به کوارک سبک تر بستگی دارد.بخشی از زندگی حمید سبزواری

درخواست حذف اطلاعات

یکی از شاعران بزرگ کشور که در جریان انقلاب ی تأثیر به سزایی داشته و اشعار آن توسط خوانندگان انقل به وفور خوانده شده، حمید سبزواری بود. سبزواری متولد 1304 در شهر سبزوار از توابع استان اسان رضوی بود که همه او را با شعر « ای » می شناسند. بخشی از زندگی سبزواری از تولد تا چگونگی سرودن اشعار انقل که برگرفته از «زندگی و شعر حمید سبزواری در نشریه الکترونیکی همیاران» است، در ذیل از خاطرتان می گذرد: داخل خانه غلغله بود. سر و صدای میهمان ها همه جا پیچیده بود. همه خوشحال بودند. اما خوشحالی «عبدالوهاب» با بقیه فرق داشت. قمر سلطان بعد از دو دختر و چند بچه دیگر که مرده به دنیا آمده بودند، برایش پسر زائیده بود. بچه را که گذاشتند توی دامن پدر بزرگ، دیگر از سر و صدا خبری نبود. پدر بزرگ توی گوش بچه اذان گفت و گردنبند پنچ تن را انداخت گردنش. اسم پسرم را حسین آقا می گذارم. حالا صدای صلوات بود که توی خانه پیچید. نُقل هایی که می ریختند، توی سر و صورت کوچک حسین می خورد. انگار آنها هم تولدش را تبریک می گفتند.
محمدصادق ممتحنی، معدن شناس و معروف به ملا معدنی بود. ملا را نه فقط مردم سبزوار که مردم روستاهای اطراف هم می شناختند. برای پیدا معدن مجبور بود کیلومتر ها راه برود. برای همین هم حسین، گاهی همدم پدربزرگ توی این پیاده روی ها می شد. پدر بزرگ برای سرگرمی نوه اش شعر می خواند. بیشتر اشعار خودش بود. درباره معادن و مکان های تاریخی سبزوار. همه را توی یک دیوان جمع کرده بود. همان هایی که بعدها توی حمله ترکمن ها از بین رفت.
شب ها را خیلی دوست داشت. هوا که تاریک می شد می نشست کنار مادر تا برایش کتاب بخواند. قصه های کلیله و دمنه، ارسلان نامدار، اشعار حسین(ع)، حضرت علی اصغر(ع) و حضرت عباس(ع) آن قدر برایش تکرار شده بود که می دانست الان مادر چه کلمه داستان یا شعر را می گوید. قمر سلطان خواندن، نوشتن و قرائت قرآن را قبل از هفت سالگی به پسرش یاد داد. برای همین، حسین توی مدرسه از خیلی هم کلاسی هایش جلو تر بود. توی کوچه با بچه ها بازی می کرد. جثه اش کوچک بود. گاهی بهش زور می گفتند و کتکش می زدند. تازه با کتاب «نسیم شمال» آشنا شده بود. به همان سبک شعر می ساخت و آن هایی که زده بودنش را، مس ه می کرد. پدرش که به خاطر عمل اشتباه چشم، بینایی اش را از دست داده بود با شعر بیگانه نبود. متوجه طبع شعری پسر شده بود. خودش دست به کار شد و بعضی قواعد و اصول شعری و انواع سبک های هنری شعر را به او یاد داد، کتاب «نصاب الصبیان» را هم به پسرش داد تا با وزن های شعری آشنا شود. زمان رضاخان می نج وضعیت اقتصادی مردم بد بود. نیروهای متفقین هم که ریختند داخل ایران اوضاع بد تر شد. روسیه شمال ایران را گرفته بود و انگلیس جنوب اش را.
قحطی و گرانی بیداد می کرد. اوضاع بعضی شهر های اسان خیلی وخیم بود. یک لقمه نان هم به زور پیدا می شد. نانی که خاک اره، ته سیگار و انواع و اقسام ات را می توانستی تویش پیدا کنی جز گندم! همین را اگر ی پیدا می کرد کلاهش را می انداخت هوا. حسین هم توی شهرش این ها را دیده بود. غصه همین ها خونش را به جوش آورده و مجبورش کرده بود ناراحتی اش را توی اشعارش داد بزند. نان گران است و غم فراوان است قند کمیاب و غصه ارزان است گوشت هر چند پر بهاست ولی قلب ها جای گوشت بریان است یک دل شاد نیست در ایران خلق را سیل خون بی امان است آن زمان بازار احزاب سبزوار داغ بود. حزب توده، عد ، دموکرات، ایران. برو و بیای حزب توده اما چیز دیگری بود. معلم ها هم توی دبیرستان راحت تبلیغ اش را کرده و بچه ها را برای عضویت در آن تشویق می د. توی آن بلبشوی فرهنگی ـ ی چراغ راه بچه های نوجوان و جوان نبود. ی نبود تا دست شان را بگیرد و راه را نشان شان دهد. حسین هم مثل خیلی از هم سن و سال های خودش گول شعار های قشنگ شان را خورده بود. چند وقتی رفت جلسات حزب توده، حتی برای کارگران و محرومان هم شعر گفت. در کشوری که نشناسد بهای کار بیچاره کارگر چه کند با خدای کار از صبح تا به شام کشد رنج و عاقبت جز ناسزا و زشت نبیند سزای کار ارباب کار مزد دهد گر به کار گر، از بهر بندگی دهدش نز برای کار خواهم ز حق که دست توانای کارگر، گیرد گلوی ناحق فرمانروای کار نی نان و نی لباس، نه قانون نی اساس بنگر که تا چه پایه رسیده جفای کار جز انقلاب! درد به درمان نمی رسد ای کارگر به پا که بگیری بهای کار اما وقتی فهمید شعار عد خواهی و حمایت از محرومان فقط لقلقه زبان شان است، ول شان کرد. چند حزب دیگر را هم مزه کرد، اما هیچ وقت عضو این احزاب نشد. بعد از کودتای بیست و هشت مرداد بود که عده ای از سران حزب توده را دستگیر د، عده ای شان هم پا گذاشتند به فرار. کم کم ماهیت احزاب برایش روشن شده بود. خودش گفت: «وقتی دیدم سرشان توی آخور دیگری است، از آن ها ب ». بریده بود که علیه حزبی که قبلاً رفت و آمد زیادی آنجا داشت شعر گفت: آنان که انحطاط وطن آرزو کنند یاران ظاهرند که کار عدو کنند بر سنگ توده زنند از برای خویش شاید ازین معامله آبی به جو کنند حامی مستمند و طرفدار کارگر خویش بر مذاق توده همی گفت وگو کنند گُرگ اند گر به صورت میش اند جلوه گر ابلیس را ز حیله خود چاره جو کنند خواهند تا که با کمک حرف های پوچ صد نیشتر به پیکر ایران فرو کنند خواهند در لفافه تعدیل کار و مزد کاخ امید ما همه را زیر و رو کنند این خائنان پست ندارند آبرو کی بهر ما و تو طلب آبرو کنند از من بگو به توده چیان دغل اگر درزی گرند جامعه خود را رفو کنند ما را بهشت وعده نمودند بهر خود سوراخ موش از چه سبب جست وجو کنند
از همه افراد و گروه ها خسته شده بود. می گفت هر کدام از این ها ابلیسی بودند در لباس انسان، که فریب مان دادند. محرم که شد رفت تکیه عطار ها. به پایه چادر تکیه داد و گوشش را سپرد به حرف های آقا شیخ حسین نوری که داشت درباره علوم و اختراعات جدید صحبت می کرد. از تلویزیون می گفت که تصاویر را ضبط می کند و هر جایی که بخواهد پخش می کند. بعد رفت سراغ نامه اعمال و اینکه « انسان عبث آفریده نشده و تمام اعمال و رفتارش ثانیه به ثانیه ضبط می شود». این را که گفت، انگار به حسین برق دویست وات وصل کرده باشند. خیلی ناراحت شد. ناراحت که چرا درباره درست مطالعه نکرده است. مجله مکتب و بعضی کتاب های دیگر را خوانده بود اما نه دقیق و عمیق. خودش اسم این دوره زندگی اش را گذاشت «بازگشت به معنویت». هر منبع دینی ای که می رسید دستش می خواند. چند قرآن معنی دار و بسیاری از جلد های بحار الانوار را ید تا مطالعه کند. رفت و آمدش به مجامع مذهبی بیشتر شد. خانه حاج آقای ف هم پاتوقش شده بود. توی همین دوره بود که اشعارش، بیش از پیش رنگ و بوی دینی گرفت. شعری درباره غدیر، چار ای درباره و قصاید و غزلیاتی با اشارات مذهبی. تازه با انجمن تبلیغات ی سبزوار آشنا شده بود. چند باری در جلسات شان شرکت کرد. اما فعالیت آن ها را نپسندید. توی همان جلسات اسم انجمن حجتیه را شنید. به جلسات آنها رفت. گاهی برایشان شعر می خواند. اشعار انقل و ضد رژیم. یک بار که آقای حلبی آمده بود سبزوار، حسین شعری برای زمان(عج) خواند. آقای حلبی خیلی خوشش آمد که دعوتش کرد بیاید نیشابور. ـ فردا به نیشابور می رویم. با ما بیائید توی یک خانه بزرگ و مجلل از آن ها پذیرایی د. گله به گله آدم نشسته بود. نوبت شعرخوانی حسین رسید. بسته دارد لب من دشمن تَر دامن تا برِ دوست نگویم سخن از دشمن راز ها دانم در و نتوانم برداشتن از راز نهانی من بس که در سخن گفتم و نشنود خود همان به که ز گفتار شوم الکن *** شاعری خادم خلقم نتوانم کرد وت بندگی بی هنران بر تن تا نیاساید از دست ستم مظلوم مرمرا نیست از اظهار حق آسودن کیست ظالم که ز پرواش سخن گویم من نه آنم که به فرمانش نهم گردن من حمیدم نه ستایشگر هر محمود حق پرستم نه ستاینده اهریمن قصیده اش که تمام شد نشست. آقای حلبی ازش خواست که قندان را به او بدهد. اما انگار قضیه چیز دیگری بود. ـ ما بنا نداریم با این بابا در بیفتیم. این ها را در گوش حسین گفت. حسین رفت توی فکر. این حرف برایش زنگ خطر بود. او منهای سیاست را هضم نمی کرد. اصلاً نمی خواند با آن چیزی که از زندگی ائمه (ع) خوانده بود. چقدر دقیقه های آ جلسه برای حسین طولانی شده بود. دقیقه هایی که داشتند آ ین ثانیه های حضورش در جلسات انجمن را ثبت می د. گفتن شعر ـ اجتماعی، بدون درد سر نمی شد. باید پیه همه چیز را به خودت می کشیدی. از ا اج از اداره فرهنگ (آموزش و پرورش فعلی) و مخفی شدن در اسفراین بگیر تا کار در معدن کرومیت و منگنز و حتی اجاره ! اما حسین آدمی نبود که آرام بشیند. بعد از مشکلات زیاد و عوض چند شغل، توی بانک بازرگانی (تجارت امروز) سبزوار استخدام شد. تازه کار ثابتی پیدا کرده بود. کارمند ارشد شدن و بعد هم رسیدن به معاونت شعبه در همان سال اول، حسادت خیلی ها را غلغلک می داد. یکی از همکارانش توی حساب های بانکی دست برده بود. محرمانه گزارش او را فرستاد تهران. بازرس که آمد حالی اش کرد مشکل بزرگ تر از این حرف هاست و دست خود رئیس هم به این اب کاری ها آلوده است. گفت اگر از اینجا نروی برایت پاپوش درست می کنند و می اندازنت بیرون. حسین هم دست زن و بچه اش را گرفت و راهی تهران شد. کار های استخدام اش در شعبه مرکزی بانک بازرگانی تهران را هم، همان بازرس درست کرد.
حرکت های مردمی روزبه روز گسترده تر می شد. برای به ثمر نشاندن نهال انقلاب، هر هر چه در توان داشت دریغ نمی کرد. حسین شعر های خود را به مداح ها هم می داد. آنها هم در مناسبت های مختلف آنها را می خواندند و روح عد خواهی و ظلم ستیزی که توی اشعار حسین موج می زد را به مردم انتقال می دادند. چنان که باغ من آسیب باغبان دیده گمان مدار که از باد مهرگان دیده شبی به محفل آزادگان درآی و ببین چه حادثات که این گله از شبان دیده به کشتزار دلم سبزه ای نمی روید ز بس که لطمه ز پامال این و آن دیده قافله یار حرامیان گر نیست چرا تدارک تاراج کاروان دیده حسین گاه و بی گاه در جلسات مخفیانه شاعران شرکت می کرد. شاهرخی، اوستا، سپیده کاشانی و مشفق کاشانی معمولاً پای ثابت این جلسات بودند. توی بعضی جلسات هم آقای شرکت می کرد. حالا دیگر خیلی از بچه های انقل اشعارش را می شناختند. رفته بود پاریس که حسین شعر « ای » را سرود. آن زمان اطلاعیه های را تکثیر می د و شبانه می انداختند داخل خانه های مردم. سخنرانی های هم روی نوار کاست ضبط می شد و دست به دست بین مردم می چرخید. بچه هایی که نوارها را تکثیر می د، آمده بودند پیش حسین که چند شعر بگوید تا طرف خالی نوار ها ضبط کنند. حسین هم شعر « ای » را به آنها داد. حالا این شعر هم، کنار سخنرانی های دست به دست می چرخید. چند روز بیشتر تا ورود باقی نمانده بود. بچه ها داشتند داخل حسینیه ارشاد سرود را تمرین می د. چند باری هم داخل خانه حسین تمرین کرده بودند. نتیجه اما چیزی نبود که می خواستند. قرار شد بروند خانه یکی از بچه ها که امکانات صوتی بیشتری داشت. همه پنجره ها را گرفتند تا صدا بیرون نرود. حتی درزهای کوچک را؛ تا صبح تمرین د. صبح مسئول گروه با صاحبخانه رفته بود نانوایی. نانوا آدم انقل بود. ـ صدایتان همه کوچه را برداشته بود. مراقب باشید. تا الان هم که ی سراغ تان نیامده خواست خدا بوده. راست می گفت. انگار حواس شان نبود پشت کاخ نیاوران تمرین می د! آقای شاهنگیان گروه را آماده کرد، وارد فرودگاه شده بود. همه نفس شان را توی حبس کرده بودند. ای ای ای مجاهد، ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف چون نجات انسان شعار توست مرگ در راه حق افتخار توست *** مردم هم آرام، آرام این شعر را می د. سرود به گوش شان آشنا بود. قبلاً روی نوار های سخنرانی شنیده بودند. اما این تنها کار گروه نبود. حسین که احتمال می داد زمان ورود به بهشت زهرا برود، شعر «برخیزید برخیزید» را هم برای ی انقلاب گفته بود. سرودی که توی بهشت زهرا، اشک خیلی ها را درآورد. برخیزید، برخیزید، برخیزید، برخیزید برخیزید ای شهیدان راه خدا ای کرده بهر احیای حق جان فدا کز قطره قطره خون پاک شما می روید تا ابد در وطن لاله ها برخیزید، برخیزید، برخیزید، برخیزید برخیزید، آمد کنون در کنارتان تا سازد غرق در بوسه خاک مزارتان تا گیرد انتقام شما را ز اهرمن باز آمد ما پی یاری وطن برخیزید... برخیزید... مرداد ماه 58 بود. آ ین ماه رمضان را، روز قدس اعلام کرد. حسین هم به مناسبت پیام ، شعر «هم پای جلودار» را سرود.
حاج احمد آقا، حسین و آقای زورق را برای شام دعوت کرده بود. حسین هم که فرصت را مناسب دید، شروع کرد به گله و شکایت از اوضاع فرهنگی و عدم هماهنگی مسئولین و... . حاج احمد آقا اما او را آرام کرد و گفت: به جایش به کارهای شما توجه ویژه دارند . حسین یک لحظه خشکش زد. حاج احمد آقا ادامه داد که «روزی در حیاط قدم می زد. دقت که ، متوجه شدم به مطلب مهمی گوش می کنند. رادیوی کوچکی دست شان بود که چسبانده بودند به گوش شان. جلو تر که رفتم تعجبم بیشتر بود. دست می لرزید. هم متوجه نگرانی من شده بود. رادیو را داد دستم و گفت: گوش بده. سرود «هم پای جلودار» بود. بعد خودشان توضیح دادند که سرود در مورد او و وظایف امت ی است. گویا تعهد به جامعه ی که در سرود آمده بود، را بی قرار کرده بود». شوش نوروز سال 1361، سبزواری در آرامگاه دانیال نبی
اما حسین که موتور شعر های انقل اش تازه گرم شده بود، دفاع مقدس را هم عرصه دیگری برای بیان ارادت اش به و انقلاب می دانست. او که همیشه اشعارش را از دل حوادث الهام می گرفت، نمی توانست آرام بگیرد و راهی جبهه ها شد. خودش داستان اولین حضورش در جبهه را این طور تعریف می کند، « مشهر در تصرف دشمن بود. می خواستم از نزدیک دلاوری های بچه ها را شاهد باشم. گفتند رفتن به آن جا امکان ندارد. اما پذیرفتند تا مرا نزدیک مشهر ببرند و به آبادان رفتم. با ان بودم و با خلق و خوی دلاورانه آن ها آشنا شدم. تحت تأثیر حالات شاعرانه ام که از بچه های جبهه ناشی می شد، همان جا در جبهه سرود «خجسته باد این پیروزی» را سرودم». سرودی که با آزاد سازی مشهر در تلویزیون پخش شد و خیلی زود بر زبان مردم افتاد. از صلابت ملت و و ما جاودانه شد از فروغ سحر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی، خجسته باد این پیروزیعلل سادیسم یا دگر آزاری

درخواست حذف اطلاعات

علل سادیسم یا دگر آزاری
سادیسم در ن در مقایسه با سادیسم در مردان کمتر بی رحمانه یا کمتر خشونت آمیز نیست بلکه تنها احتمال دارد ن سادیستیک راه و روش متفاوتی از مردان برای ابراز تمایلات سادیسمی خود انتخاب کنند، روشی که با ذات طبیعی و آنابولیک ن هماهنگی بیشتری داشته باشد. میگنا: حتماً تا به حال با افرادی برخورد کرده اید که نوعی حس مردم آزاری در وجودشان موج می زند، با حرفهایشان بر قلب ها زخم می زنند ، با نگاه هایشان ، با لبخندهایشان ، با رفتارشان و ... این بیماری مرموز که اتفاقاً بسیار هم شایع است «سادیسم» نام دارد که همان میل به دیگرآزاری است. شخص مبتلا به سادیسم که او را « سادیست» می گویند، انسانی است که اصولاً میل به آزار و شکنجه دادن دیگران و همچنین ایجاد انهدام و نیستی در او یک میل طبیعی است . در علم روان شناسی و در فرضیه ها و تئوری های رفتارشناسی، عبارت سادومازوخیسم جایگزین هردو عبارت دیگرآزاری و خودآزاری شده و به طور عام، مورد استفاده قرار میگیرد. تعاریف علمی این رفتارها، طی دهه های گذشته تغییر بنیادی یافته و با توجه به تحقیقات جدید علمی، به روز و کارآمدتر شده و میشوند. سادیسم یعنی لذت بردن از اذیت ، آزار، تحقیر و تمس و یا آزار دیگران .معمولا” انی که تمایلات سادیسمی دارند از آزار و تحقیر و تمس دیگران مخصوصا” اگر در حضور دیگران باشد بیشتر لذت می برند.
همچنین در سادیسم فرد سادیسمی از ازار شریک خود لذت می برد . گمان نمی رود که همه آنهایی که دارای سادیسم هستند دارای سادیسم از نوع اذیت و آزار دیگران نیز برخوردار باشند . اگر چه این نوع از انحراف یعنی سادیسم در تقسیم بندی های تشخیصی d.s.m.iv ( دی .اس . ام . فور) از اختلالات روانی خارج شده با این حال به نظر میرسد هر گونه رفتاری که باعث اذیت و آزار دیگران شود یک رفتار نابهنجار محسوب می شود ،که نیازمند درمان است. مگر آنکه یک فرد سادیسمی که دارای تمایلات دگر آزاری است شریک را پیدا کند که دارای مازوخیسم یا خودآزاری باشد ، که چنین چیزی معمولا” احتمال اش کم است . از طرفی افرادی که دارای تمایلات سادیسمی یا مازوخیسمی هستند تمایلات خود را یک سلیقه دانسته و به درمان آن نیز اعتقادی ندارند ، البته در اینجا نیز برای انی درمان پیشنهاد می شود که به انحرافی بودن تمایلات خود اعتقاد داشته باشند . به نظر میرسد افراد که دارای تمایلات سادیسمی می باشند و این گونه تمایلات خود را یک سلیقه (نه انحراف ) می دانند ، باید حداقل انتظار داشت که آنها انی را به عنوان شریک انتخاب کنند که دارای تمایلات مازوخیسمی یا خود آزاری باشند . در غیر این صورت چگونه می توان پذیرفت که تمایلات سادیسمی یک نوع سلیقه برای یک فرد باشد و از ان لذت ببرد و دیگری علی رغم میل خودش آزار ببیند .
ریچارد فریهر (richard freiherr von krafft-ebing) در قرن ۱۹ دمیلادی این عبارات را در علم روانکاوی مطرح نمود و از متحول شدن مفاهیم دیگرآزاری و خودآزاری در علم پزشکی گفتگو کرد که به برداشتهای دوران اخیر از این مباحث به عوان پرافیلیا، منجر شد که در راهنمای علائم و نشانه های ناهنجاری های ذهنی (dsm) به آن اشاره شده است.
اصطلاح سادیسم که از انحراف مارکی دو ساد نویسنده فرانسوی قرن 18 میلادی گرفته شده است، به یک اشتیاق زیاد و همیشگی برای آزار رساندن و تسلط کامل داشتن بر دیگران و مخصوصا شریک اشاره دارد. در واقع سادیسم عموما با نشانه های ترکیب شده از غرایز خشونت آمیز با غرایز در نظر گرفته می شود.
-
تفاوت سادیسم در ن و مردان
از آنجا که رفتار و تمایلات مردانه بیشتر پرخاشگرانه و سلطه جویانه است شکل مردانه سادیسم بهتر شناخته شده است و بیشتر خود را نشان می دهد. در مقابل این ابراز سلطه جویانه سادیسم، نوع مع آن به مازوخیسم یا آزارطلبی ، و عقده اختگی منجر می شود. بنابراین سادیسم در ن تظاهر کمتری دارد چرا که از نظر فروید تمایلات ن به طور غریزی به سمت مازوخیسم یا آزارطلبی می باشد. اما در پشت این ظاهر منفعلانه مجموعه ای از عناصر مع نیز هست که به غریزه محافظت از خود در ن بازمی گردد و زمانی خود را نشان می دهد که امنیت آنان مورد تهدید واقع شده باشد. در آن هنگام است که پرخاشگری پنهان شده آزاد می شود و به سمت سادیسم بسط داده می شود. سادیسم در ن در مقایسه با سادیسم در مردان کمتر بی رحمانه یا کمتر خشونت آمیز نیست بلکه تنها احتمال دارد ن سادیستیک راه و روش متفاوتی از مردان برای ابراز تمایلات سادیسمی خود انتخاب کنند، روشی که با ذات طبیعی و آنابولیک ن هماهنگی بیشتری داشته باشد. سادیسم در ن و مردان یک اختلال یا یک ویژگی شخصیت؟
سادیسم عبارت است از علاقه به آزار دادن دیگران به صورت جسمی، روانی و ، طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزاررسان شود. این افراد از تحقیر و تمس و آزار روحی یا جسمی و افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی می برند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز می دهند.
در همین راستا، در طبقه بندی «دی. اس. ام سه» (dsm-iii)، در سال ۱۹۸۰ میلادی دیگرآزاری به عنوان اختلال روانی دسته بندی شده است در حالی که از زمان انتشار طبقه بندی «دی اس ام چهار» (dsm-iv) در سال ۱۹۹۴، از آن به عنوان یک ویژگی شخصیتی نام برده میشود.
بنابراین، دیگرآزاری به صرف وجود داشتن، بیماری نیست و در افراد و جوامع گوناگون، مرزها و محدودیتهای متفاوتی دارد.
-
گونه های سادیسم:
سه نوع سادیسم وجود دارد که سه نوع آن می تواند در یک شخص وجود داشته باشد:
1.سادیسم ذهنی: ح ی است که شخص سادیست، بجای اینکه به دیگران آزار و اذیت وارد کند صحنه های اعمال سادیستیک را در ذهن خود، مجسم می کند و از آنها لذت می برد. 2. سادیسم سمبولیک: یک ح انحرافی و غیر عادی روانی است که مبتلایان آن کوشش می کنند با تحمیل حالات م ب روانی (تمایل به توهین و تحقیر و پایمال شخصیت افراد)نسبت به آنها، برای خود یک ح ء و تشفی روانی ایجاد کنند. 3.سادیسم بدنی: افراد مبتلا به این نوع سادیسم، ب لذت را در تحمیل آزار و اذیت بدنی و ایجاد دردهای جسمی برای دیگران می بینند و این اعمال را حتی تا مرحله ی قتل ادامه می دهند. بعضی از این افراد با آزار و شکنجه و کشتن حیوانات به لذت می رسند.
-
سادیسم در ن و مردان یا سادومازوخیسم
سازمان بهداشت جهانی این اختلال سادیسم را بصورت ترکیب با مازوخیسم به نام آزارگری – آزارخواهی یا سادومازوخیسم sadomasochism معرفی کرده است و ملاک های زیر را برای این انحراف دارد: آزار دادن و تحقیر دیگران و بی احترامی به آنها یا آزار دیدن و مورد بی احترامی و تحقیر دیگران قرار گرفتن که سبب ی می شود. این ناهنجاری به تعاملاتی اطلاق می شود که در آن یک شخص با آزار دادن فرد دیگری که از درد کشیدن لذت می برد می شود. بسیاری از افراد در روابط خود به اعمال دردناک خفیفی مثل گاز گرفتن، نیش گرفتن و سیلی زدن مبادرت می ورزند. وقتی هر دو شریک از این اعمال لذت می برند، این رفتارها لذت را افزایش می دهند. اما افراد آزارگر و آزارطلب غالبا نه تنها از اعمال دردآور خفیف پا را فراتر می گذارند بلکه تنها با توسل به این رفتارها می توانند به لذت برسند.
فرد آزارگر زمانی به اوج لذت می رسد که دیگران را تحقیر کند یا آنها را آزار دهد. ی فرد آزارطلب یا مازوخیسم به دربند بودن یعنی آزاردیدن، تحقیر شدن، درد کشیدن و برخورد بد از سوی دیگران بستگی دارد.
برخی متخصصان روانشناسی و روانپزشکی بر این باورند که ریشه های آزارگری و آزارطلبی را باید در دوران کودکی جستجو کرد و برخی دیگر به نقش احتمالی عوامل زیستی اشاره کرده اند. سادیسم و مازوخیسم به طور کلی چندان شناخته شده نیست و هنوز تحقیقات بر روی آن ادامه دارد. سادیسم یا دگر آزاری
در اینجا اصطلاح دیگری وجود دارد تحت عنوان سادومازوخیسم یا دگر آزاری/خودآزاری : که معنی آن این است یکی از توهین ، تحقیر، بی احترامی و آزار رساندن دیگری لذت می برد که او را سادیستیک یا آزار گر مینامند ، و یکی از توهین شدن ، تحقیر شدن و بی احترامی شدن و آزار دیدن لذت می برد که او را مازوخیستیک یا آزار خواه می نامند. که اگر دو نفر با چنین ویزگی هایی همدیگر را بیابند خوشا به حالشان . اما آیا واقعا” چنین چیزی خوب است برای آنها یا خیر خود دانند. علل سادیسم یا دگر آزاری
از آنجایی که سادیسم یک نوع رفتار خشن و خشونت آمیز تعریف شده است سادیسم نیز یک نوع رابطه همراه با خشونت و پرخاشگری بر علیه فرد دیگر میباشد . علت این نوع رفتار خشونت آمیز که آن را نیز یک سلیقه می دانند ریشه در دوران گذشته فرد دارد .
معمولا” این نوع افراد در گذشته مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا تحقیر شده اند و از آنجایی که بدلیل ناتوانی در ارائه واکنش مناسب نتوانسته اند خشم خود را تخلیه نمایند ل خشم خود را سرکوب نموده و بعد ها که برایشان فرصتی پیش می آید خشم خود را بدان وسیله تخلیه می کنند . بنا بر این رابطه که در واقع باید یک نوع رابطه عاطفی ملاطفت آمیز باشد برای یک فرد سادیسمی فرصتی است که خشم خود را از آن طریق برون بریزد و از ناله و عجز و یا خون آلود بودن شریک لذت میبرد . بطور کلی بنظر میرسد افرادی که دارای تمایلات سادیسمی هستند احتمالا” در گذشته تجربه ش ت داشته اند .با توجه به این بحث میتوان نتیجه گرفت افراد سادیسمی دارای نوعی افسردگی می باشند که این افسردگی را از طریق برون ریزی خشم که همان پرخاشگری است نشان می دهند . پیامد های سادیسم
تا کنون نتیجه گرفته شده که دگر آزاری یک نمونه از رفتار های سادیسمی میباشد ، به عبارت دیگر یک فرد سادیسمی در بسیاری از جنبه های مختلف رفتاری آزارگر می باشد.این اختلالل یا انحراف رفتاری و اگر در مراحل اولیه درمان نشود با گذشت زمان مزمن تر شده و از آنجای که این گونه از افراد دارای افسردگی می باشند با گذشت زمان افسرده تر نیز خواهند شد. حتی اگر یک فرد سادیسمی قادر به یافتن شریک مازوخیسمی(خود آزاری ) شود با این وجود اگرچه آسیب های جسمی و روانی وارده هم برای فرد مازوخیسمی و هم سادیسم لذت بخش است ،با این حال ای گونه از عملکرد در طولانی مدت باعثافسردگی فرد می شود . اگرچه این افراد همانطور که گفته شد دارای نوعی افسردگی هستند ،در واقع این عملکرد باعث چرخه منفی شده و فرد افسرده تر نیز میگردد . افراد مازوخیسمی نیز دارای افسردگی می باشند که در بخش مازوخیسم توضیح داده خواهد شد.
-
درمان سادیسم در ن و مردان
درمان سادیسم در صورتی امکان پذیر است که خود فرد تمایل به درمان داشته باشد. روان درمانی تحلیلی و رفتاردرمانی، هیپنوتیزم درمانی، شرکت در گروه های خودیاری و همچنین خانواده درمانی، کاهش استرس های محیطی و دارو برای درمان به کار می رود. درمان سادیسم
روش های درمانی موجود برای این نوع از انحراف زمانی امکان پذیر است که خود فرد تمایل به درمان داشته باشد . در اینصورت روش درمانی ،رفتار درمانی ،شناخت درمانی و هیپنوتیزم درمانی به همراه روان درمانی میتواند مفید واقع شود . در این میان هیپنوتیزم درمانی قوی ترین و سریع ترین روش برای سادیسم و دیگر اختلالات و انحرافات می باشد که تاکنون نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شده است . - اما آیا حیوانات نیز سادیسم دارند؟!چند انحراف

درخواست حذف اطلاعات

نیوتایموری
از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد خوردن غذا مستقیماً از روی بدن مدل
نیوتایموری (به ژاپنی: 女体盛り) نام گونه ای از خوردن سوشی است که در آن غذا را روی بدن یک زن می چینند و از روی بدن زن (همانند بشقاب) صرف می کنند. با اینکه این نوع غذا خوردن را به فرهنگ ژاپن (بخصوص گیشاها[۱]) نسبت می دهند[۲]، اما در ژاپن امروزه اینگونه رسوم یا نادرندیا بگونه زیرزمینی (توسط امثال یاکوزا) اجرا می شوند.[۳] این رسم غذا خوردن در دیگر نقاط دنیا (همانند امریکا و اروپا) نیز امروزه دیده می شود.[۴][۵] زنی که زیر غذاها قرار می گیرد، اغلب مانکن بوده، و طوری آموزش دیده است که قادر است ساعت ها بدون تکان خوردن (و حتی تغییر نگاه) دراز کشیده تا میهمانان غذا را از روی وی صرف کنند. مانکن یا نیمه ، یا تمام (بنا بر درخواست میهمانان و رستوران سِرو کننده) بوده، و گاهی نیز بنا به درخواست میهمانانِ زن، غذا را روی بدنِ ٔ مرد نیز می چینند، که به آن نانتایموری (به ژاپنی: 男体盛り) گویند. ادراردوستی
از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد طراحی زنی که دامنش را بالا زده و در حال ادرار در دهان یک مرد است
ادراردوستی (به زبان انگلیسی: urolagnia) نوعی انحراف است که در آن فرد هنگام برانگیختگی مایل به دریافت ادرار شریک خود است. ادراردوستی عناوین دیگری مانند «دوش طلایی» و آب پاشی» دارد. فرد ادراردوست ممکن است دوست داشته باشد که با ادرار دوش بگیرد یا اینکه روی لباسش ادرار شود. حتی ممکن است علاقه مند به نوشیدن ادرار باشد. گاهی بوی ادرار نیز برای فرد ادراردوست می تواند خوشایند باشد. یادگارخواهی
از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از فتیش )
یادگارخواهی فتیشِ پا یکی از شایع ترین انواع یادگا رستی است.
طبقه بندی و منابع بیرونی
تخصص روان پزشکی، روان شناسی
آی سی دی-۱۰ f65
آی سی دی-9-cm 302.81
سمپ d005329
[ویرایش در ویکی داده]
وضعیتی روان شناختی است که در آن یک شیء (fetish) سبب برانگیختگی و حتی در مواردِ خاص، ی می شود. نام های دیگر این وضعیت عبارتند از: یادگارخواهی، نمادکامی، صنم پرستی، فتیشیسم (به انگلیسی: ual fetishism)، فتیشِ ، شیءپرستی . افراد یادگا رست به جای تماس طبیعی با جنس مخالف به یکی از اعضای بدن یا پوشیدنی های او (جوراب، و غیره) دل می بندند و گاهی نیز از عیوب جسمانی مانند انحراف ستون فقرات یا لنگش پا لذت می برند. این افراد برای بدست آوردن شیء مورد علاقه خود از ی آن و حتی حمله به افراد برای کندن پوشش های مورد علاقه خود مانند جوراب، کفش، کرست، و غیره ابائی ندارند و درین راه ممکن است طرف را شدیداً مضروب و مجروح کنند. یادگا رستی به صورت ابراز تمایل و جاذبهٔ نسبت به اشیای مادی (همچون لاستیک، چرم، پارچه) یا موارد دیگر (همچون اندام های غیر ِ بدن، مانند پا، دست، ناخن) و اشیاء مرتبط با بدن (مانند کفش، جوراب، دستکش) بروز می کند. این ح در بسیاری از افراد دیده می شود و در بیشتر موارد، طبیعی ست و با واکنش های مناسب، می تواند باعث قوی تر شدن رابطهٔ عاطفی شود. محتویات [نهفتن]
۱ شرح
۲ یادگا رستی به مثابه بیماری
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع
شرح[ویرایش]
بیشتر افرادی که تمایل به شیء پرستی دارند، فعالیت های مربوطه را در تنهایی انجام می دهند. هر چند در بعضی موارد برای بدست آوردن اشیای مورد نظر خود (غالباً لباس های زیر، چکمه، یا کفش) مرتکب جرم هم می شوند. اکثر قریب به اتفاق این افراد مرد هستند و اشیایی که انتخاب می کنند بسیار متفاوتند، از اشیاء انگیز (مثل لباس های زیر نه خصوصاً آنها که پوشیده و کثیف شده و هنوز شسته نشده) گرفته تا اشیایی که ظاهراً کمتر رنگ و بوی دارند. شیء پرستی اغلب در نوجوانی آغاز می شود. این افراد به اشیای پلاستیکی تمایل زیادی دارند. برخی از این یادگا رستان تنها پس از پوشیدن لباس های پلاستیکی به تحریک می رسند. برخی دیگر به هنگام برقراری رابطه لباس های پلاستیکی می پوشند (یا شریک خود را وادار به پوشیدن آنها می کنند) زیرا تنها از این طریق است که می توانند به برانگیختگی برسند. شیء پرستی یکی از پیچیده ترین و گیج کننده ترین انواع رفتار است. ح ی مزمن دارد، و در برخی موارد جمع آوری اشیای مورد نظر به فعالیت عمده زندگی فرد تبدیل می شود. هیچ نتوانسته است به نحو مقتضی علاقه افراد یادگا رست به اشیای گوناگون را تبیین کند. اگر چه نظریه های مختلفی در این زمینه وجود دارد که دامنه ای از تأکید بر انگیزش ناهوشیار تا فرض وجود نقصی خاص در مکانیزم های عصبی (مثل آنچه در افراد مبتلا به صرع مشاهده می شود) را شامل می شوند، اما علل این رفتار همچنان ناشناخته است.[۱] یادگا رستی به مثابه بیماری[ویرایش]
در صورتی که روانشناس یا روانپزشک تشخیص دهد که نوع خاصی از یادگا رستی، اختلال روانی است، درمان را آغاز می کند. طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، نشانه های فتیشیسم باید حداقل ۶ ماه طول کشیده باشند و باعث اختلال در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر حوزه های مهم کارکردی شوند. تنها در این صورت، نیاز به درمان وجود دارد.[۲] درمان مبتنی بر اصول یادگیری برای یادگا رستی به کار رفته تا حدودی موفق بوده است. برای مثال، درمان انزجاری، شیء مورد علاقه به صورت واقعی یا خیالی با محرکی ناخوشایند (مثل شوک الکتریکی) یا با تصور موقعیتی که در آن پیدا شیء مورد نظر باعث شرمندگی شدید فرد مبتلا می شود همراه می گردد.[۳] این بیماری اولین بار توسط آلفرد بینت ساخته و معرفی شد.[۴] شیء پرستان اغلب در پی درمان بر نمی آیند. در یک بیمارستان بزرگ در لندن، تنها ۶۰ مورد از این اختلال در طول بیست سال تشخیص داده شد (چاکلی و پاول، ۱۹۸۳). از این تعداد حدود سی درصد شان توسط دادگاه ارجاع داده شده بودند. حدود یک سوم بیماران به دلیل اضطراب در مورد رفتارهای یادگار پرستانه خود برای درمان مراجعه کرده بودند. حدود بیست درصد نیز به دلایل دیگر آمده بودند؛ و شیء مورد علاقه شان پس از شروع درمان شناسایی شد.[۱]مازوخیسم یا خود آزاری چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مازوخیسم یا خود آزاری چیست؟
انحراف مازوخیسم یا خودآزاری نقطه ی مقابل انحراف سادیسم است . یک فرد سادیک از آزارو اذیت به دیگران لذت می برد ، اما یک انسان مبتلا به مازوخیسم از عذاب و شکنجه وارد شدن به خودش لذت ب می کند .
کانون اصلی این نابهنجاری ، عمل تحقیر شدن، کتک خوردن، به بند کشیده شدن یا رنج بردن به گونه ای دیگر است اعمال آزار خواهانه ای که ممکن است از شریک خواسته شوند مشتمل بر مهار ، بستن چشم، لگد مال ، سیلی زدن، تازیانه زدن، کتک زدن، دادن شوک الکتریکی، ب وتحقیر است . سادومازوخیسم
از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
آزارگری-آزارخواهی ( به انگلیسی:sadomasochism؛ گویش: سادومازوخیسم) عبارت است از: آزار دادن، تحقیر دیگران و بی احترامی به آنها یا آزار دیدن و یا مورد بی احترامی و تحقیر دیگران قرار گرفتن که سبب ی روحی می شود. این ناهنجاری به تعاملاتی گفته می شود که در آن یک شخص با آزار دادن فرد دیگری که از درد کشیدن لذت می برد می شود.
تازیانه زنی نمایشی در نمایش های خیابان فالسوم ، سال ۲۰۰۴.
محتویات [نهفتن]
۱ موارد
۲ ریشه ی
۳ واژه شناسی
۴ دیدگاه روانکاوی
۴.۱ زیگموند فروید
۴.۲ کارن هورنای و اریش فروم
۴.۳ ژیل دلو
۴.۴ آلبر کامو
۴.۵ ژان-پل سارتر
۵ در جوانان
۵.۱ دلایل
۵.۲ علائم دیداری
۵.۳ علائم رفتاری
۵.۴ کمک
۶ آزارگری -آزارطلبی
۶.۱ ویژگی ها
۶.۲ بیماری زایی
۶.۳ ملاک های dsm-iv برای آزارخواهی
۹ منابع
موارد[ویرایش]
بسیاری از موارد دگرآزاری و آزارطلبی چهار ویژگی عمده دارند: منش بیش از حد مردانه و قلدری .
آزار دادن یا آزار دیدن.
محدودسازی فیزیکی یک نفر توسط دیگری.
تحقیر شدن یا تحقیر .
ریشه ی [ویرایش]
آزارگری و آزارطلبی هر دو ماهیتی مزمن دارند. درح شدید این فعالیت، قربانی ممکن است متحمل جراحات جدی شده یا جان خود را از دست بدهد. برخی متخصصان روانشناسی و روانپزشکی بر این باورند که ریشه های آزارگری و آزارطلبی را باید در دوران کودکی جستجو کرد و برخی دیگر به نقش احتمالی عوامل زیستی اشاره کرده اند. فرد آزارطلب از طریق آزار دیدن، ترجیحاً تحقیر شدن و کتک خوردن به ی روحی می رسد. افراد آزارطلب خیالپردازی هایی دارند که اغلب در دوران کودکی آغاز می شوند. در این خیال پردازی ها آنها به بند کشیده می شوند، شکنجه می شوند، مورد قرار می گیرند، یا به طریق دیگری با آنها بدرفتاری می شود. فراوانی این خیالپردازی ها و اعمال در ن خیلی بیشتر از مردان است.[۱] واژه شناسی[ویرایش]
مازوخیسم (خودآزاری یا آزارخواهی) نام خود را از فعالیت های لئوپولد فون زا -مازوخ (۱۸۳۶–۱۸۹۵) رمان نویس اتریشی سده نوزدهم میلادی گرفته است که شخصیت های داستان هایش از اینکه مردان با آنان بدرفتاری کنند و بر آنها تسلط یابند لذت می بردند. مازوخ در معروف ترین کتاب خود «ونوس خزپوش» داستان زن دانشجوی جوانی به نام واندا را روایت می کند که سر و وضعی مناسب و زندگی مرفهی دارد و در زمان دانشجویی در همسایگی خود با مرد جوانی به نام سورین آشنا می شود، اشراف زاده ای بسیار جذاب و تنومند که زن جوان را اسیر خود می کند. زن که در خود تمایل به بردگی و شکنجه شدن را پیش از این آشنایی کشف کرده بود فهمید که در هیئت این مرد می تواند آرزوهایش را محقق سازد. به این ترتیب رابطه ارباب و برده بین سورین و واندا شکل می گیرد که کل روایت بر آن استوار است. واژه سادیسم (دیگرآزاری) نیز از نام مارکی دو ساد (۱۷۴۰–۱۸۱۴) نویسنده فرانسوی آثار اروتیک آغشته به فلسفه و خشونت برگرفته شده است. دیدگاه روانکاوی[ویرایش]
زیگموند فروید[ویرایش]
زیگموند فروید معتقد بود، آزارخواهی ناشی از برگشت تخیلات ت یبی به طرف خود است. در برخی موارد فرد فقط وقتی می تواند احساس را تجربه کند که در پی آن تنبیهی در کار باشد. کارن هورنای و اریش فروم[ویرایش]
کارن هورنای و اریش فروم دو تن از روانشناسان نوفرویدی نیز این پدیده را مورد بررسی قرار دادند. از دیدگاه هورنای فرد مازوخیست خود را زیر چتر حمایت دیگران قرار می دهد و با زیر پا گذاشتن فردیت و مستهلک شدن در «طرف» تا حدی ایمنی به دست می آورد. اینگونه ایمنی بدان می ماند که کشوری کوچک با تسلیم حقوق و استقلال خود به کشور بزرگتر و م به امنیت برسد و مورد پشتیبانی آن کشور قرار گیرد.[۲] اریش فروم با اینکه بیشتر از منظر اجتماعی به این پدیده نگاه می کرد اما نظری مشابه هورنای داشت. فروم بر این عقیده بود که در افراد مازوخیست هراسی عظیم از تنهایی و ناتوانی موج می زند از این رو برای رهایی از قید مسئولیت و تصمیم گیری می کوشند تا جزئی شوند از کل نیرومندتری که بیرون از آنها است. این کل نیرومند ممکن است یک شخص یا یک مؤسسه، خدا، ملت، وجدان یا وسواسی روانی باشد. فروم در رابطه با سادیسم که نقطه مقابل مازوخیسم می باشد معتقد بود ماهیت سائق های سادیستی لذتی است که از برتری و غلبه بر ی دیگر حاصل می شود و همانگونه که تسلط، ح انحرافی قدرت است، سادیسم نیز صورت منحرف محبت است. چرا که عشق و محبت بر برابری و استوار است و اگر بر از دست رفتن تمامیت یکی از طرفین مبتنی شد، دیگر عشق نیست.[۳] ژیل دلو[ویرایش]
ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی از معدود متفکرانی است که به طور جدی به آثار مازوخ از جمله رمان مشهور او «ونوس خزپوش» پرداخته. آلبر کامو[ویرایش]
آلبر کامو نویسنده و فیلسوف الجزایری-فرانسوی در کتاب انسان طاغی (عصیانگر) به بررسی شخصیت مارکی دو ساد می پردازد. او می نویسد: «منطق ساد، او را به جهانی بی قانون هدایت می کند که در آن تنها فرمانروا میل است با قدرت بی کرانش.»
«تصاحب ی که قصد کشتنش را داریم، جفت گیری توأم با درد، این است آن لحظه کاملی که هدف تمامی تشکیلات قصرهای ساد است.»
«داشتن حق نابود ، ایجاب می کند که خود شخص نیز در معرض نابودی قرار گیرد.»
«لگام گسیخته ترین عصیان، یعنی مطالبه کامل به بردگی اکثریت می انجامد.»
«خدا در شه ساد، در هیئت خ جنایتکار مجسم می شود که بشر را نابود و نفی می کند. به عقیده ساد، این واقعیت را که قتل از ویژگی های ربوبیت است، می توان به روشنی در تاریخ مذاهب دید. در این صورت، بشر برای چه باید پرهیزگار باشد؟ نخستین حرکت ساد در مقام زندانی این است که با دست زدن به عملی افراط آمیز واکنش نشان دهد. حال که خدا انسان را می کشد و نفی می کند، هیچ چیز نمی تواند انسان را از کشتن و نفی همنوعانش بازدارد.»[۴]
ژان-پل سارتر[ویرایش]
ژان-پل سارتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی در کتاب هستی و نیستی در رابطه با این پدیده می نویسد: «سادیسم دارای قدرتی جنون آسا و گستاخ آمیز است به طوری که دیگری را خلع اسلحه می کند و در حالی که در صدد است از بدن دیگری یک بی جان بسازد، حاضر نیست بدن خود را در اختیار لذت او بگذارد و از رنج کشیدن و پایکوبی معشوق لذتی را می برد که عاشق از وصال معشوق بهره مند می شود.»
«سادیسم به مفهوم کلی در تمام مدت عمل با می جنگد، یعنی در حالی که می خواهد را از دیگران بگیرد و او را به اسارت بکشد افراط در این اسارت کار را به جایی می رساند تا خودش را نیز نابود سازد.»
«مازوخیسم یک نوع کوشش و تلاش خستگی ناپذیر و تقریباً همیشگی است که سعی می کند خود را در برابر دیگری در حقیرترین وضع قرار دهد و از آن لذت ببرد.»[۵]
در جوانان[ویرایش]
خودآزاری ریشه در مشکلات عمیق و اساسی روحی دارد. به همین دلیل تشکیل گروه هایی که از چنین افرادی حمایت کنند، بسیار حیاتی است. زیرا در حال حاضر خودکشی دومین عامل مرگ در افراد زیر ۲۵ سال در سراسر جهان است.[۶] دلایل[ویرایش]
اضطراب مدرسه
مشکلات شکل و فرم بدن
فشار شبکه های اجتماعی
تجربه های دشوار کودکی
علائم دیداری[ویرایش]
دیدن نشانه های جسمی مانند هرگونه زخم، کبودی، جای سوختگی و کنده شدن قسمتی از موهای سر. این زخم ها بیشتر در قسمت سر، مچ دست ها، بازوها، ران و دیده می شوند. علائم رفتاری[ویرایش]
ابن علائم معمولا سخت تر کشف می شود: افسردگی
گریه زیاد و زودرنجی
میل به تنهایی
اضافه وزن یا کاهش وزن ناگهانی
سرزنش خود و ضعف اعتماد به نفس
مصرف
کمک[ویرایش]
نشان دهید که آنها را درک می کنید
با آنها حرف بزنید
عوامل خودآزاری را کشف کنید
به آنها اعتماد به نفس بدهید
نشان دهید که به آنها اعتماد دارید
مساله را با احتیاط به دیگران بگویید
به آنها کمک کنید که راه دیگری برای کنار آمدن با مشکلاتشان پیدا کنند
آزارگری -آزارطلبی [ویرایش]
بسیاری از افراد در خود به اعمال دردناک خفیفی مثل گاز گرفتن، نیشگون گرفتن و سیلی زدن مبادرت می ورزند. وقتی هر دو شریک از این اعمال لذت می برند، این رفتارها لذت را افزایش می دهند. اما افراد آزارگر و آزارطلب غالباً نه تنها از اعمال دردآور خفیف پا را فراتر می گذارند بلکه تنها با توسل به این رفتارها می توانند به لذت برسند. فرد آزارگر زمانی به اوج لذت می رسد که دیگران را تحقیر کند یا آنها را آزار دهد. غالباً به این کار «تأدیب» می گویند. ی فرد آزارطلب به دربند بودن-یعنی آزار دیدن، تحقیر شدن، درد کشیدن و برخورد بد از سوی دیگران-بستگی دارد. آزارگری و آزارطلبی هم در روابط دگر جنس گرایانه و هم در روابط گرایانه روی می دهند، ازارگری و آزار طلبی به طور کلی چندان شناخته شده نیست و هنوز تحقیقات بر روی ان ادامه دارد. ویژگی ها[ویرایش]
برای آزارگری و آزارطلبی پنج ویژگی را می توان شاهد بود: توافق در مورد اینکه کدام یک مسلط و کدام یک مطیع باشند.
آگاهی هر دو شریک از نقشی که بر عهده دارند.
رضایت هر دو طرف.
حال و هوای .
آگاهی هر دو طرف از اینکه رفتارشان ماهیتی آزارگرانه-آزار طلبانه دارد (واینبرگ و همکاران، ۱۹۸۴ به نقل از ساراسون و ساراسون، ۲۰۰۵ صفحه ۳۷۵).[۱]
بیماری زایی[ویرایش]
افراد دچار آزارخواهی ، ممکن است در دوران کودکی تجاربی داشته اند که آنها را متقاعد کرده که درد کشیدن، پیش شرط لذت است. حدود ۳۰٪ مبتلایان به آزارخواهی ، تخیلات آزار گرایانه نیز دارند. آزارخواهی اخلاقی عبارتست از احساس نیاز به رنج کشیدن که همراه تخیلات نیست. ملاک های dsm-iv برای آزارخواهی [ویرایش]
الف) در طول یک دوره حداقل شش ماهه بطور مکرر رفتارها، امیال یا تخیلات قوی برانگیزنده مربوط به اعمال واقعی (و نه وانمودی) تحقیر شدن، کتک خوردن، به بند کشیده شدن یا هر عمل رنج آور دیگری دیده می شود. ب) رفتارها، تخیلات و اعمال سبب ناراحتی چشمگیر بالینی یا اختلال در کارکرد اجتماعی، شغلی یا سایر حوزه های مهم کارکردی مشخص می شوند. از ویژگی های اساسی مازوخیسم احساس تحریک و یا هیجان ناشی از دریافت درد، رنج کشیدن و یا تحقیر شدن است. درد، رنج کشیدن و تحقیر شدن خیالی نیست و واقعی است و میتواند ماهیت جسمی و یا روانی داشته باشد. به فرد مبتلا به مازوخیسم،مازوخیست(masochist) و یا خود آزار میگویند. راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، که همچنین به عنوان dsm نیز شناخته میشود، توسط متخصصان بهداشت روانی برای تشخیص اختلالات روانی خاص به کار گرفته میشود. در نسخه سال ۲۰۰۰ از این کتابچه راهنما (چاپ چهارم که به عنوان dsm-iv-tr نیز شناخته می شود) مازوخیسم جزو یکی از انواع انحرافات طبقه بندی شده است. انحرافات (pa hilias) امیال، تخیلات و رفتارهای شدید و مکرر هستند. فروید معتقد است که، آزارخواهی، ناشی از برگشت تخیلات ت یبی به طرف خود است . اینگونه افراد ممکن است در دوران کودکی تجاربی داشته اند که آنهارا متقاعد کرده است که درد کشیدن پیش شرط لذت است .
ماهیت تخصصی فعالیتهای و تمایل برخی افراد سادومازوخیست به ملاقات با انی که ترجیحات مشابهی دارند، آنها را به سمت پیوستن به سازمانهایی می کشاند که برای نیازهای آنها تدارک دیده شده اند مثل انجمن (( تیل یولنشپیگل )) در نیویورک سیتی یا انجمن (( یانوس)) در سانفرانسیسکو . فعالیتهایی مانند ب ، سوراخ ، انقیاد وشوک دهی می توانند خطرناک باشند و این خطر، احساس برانگیختگی سادومازوخیستها را بیشتر می کند . در ح افراطی تر، فرد ماسکی را به صورت می زند یا کیسه ی پلاستیکی روی سر می کشد ، حلقه ی طن را به گردن می اندازد ، یا گازنیترات استنشاق می کند که موجب خفگی می شود .
بیماری مازوخیسم نوعی بیماری روانی است که در آن فرد علاقه شدیدی به تحقیر شدن توسط جنس مخالف را دارد . این بیماری در هر دو جنس وجود دارد اما در در مردان به مراتب بیشتر از بانوان یافت می شود . مازوخیسم بیماری ای نیست که با شرایط خاص و یا محیط خاصی به وجود بیاید . این بیماری از بدو تولد بیمار با او همراه بوده و تا کنون نیز درمانی برای آن یافت نشده و فقط گاهی قابل کنترل به وسیله دارو است که البته یک مازوخیست حاد هیچ گاه علاقه ای به بهبودی خود ندارد و از این بیماری لذت می برد . این بیمار که از او اصطلاحا با عنوان slave و یا برده نام برده می شود در مقابل خود mistress و یا ارباب را دارد . در بسیاری کشورهای دنیا ارباب
هایی هستند که برده ها را برای مدتی می پذیرند و در آن مدت هر دو نیاز خود را می نمایند . ارباب یک فرد سالم است و طبیعی است که از اینکه شخصی به پای وی بیفتد و پایش را ببوسد و یا ته مانده غذای او را بخورد و یا حتی به روی او آب دهان بیندازد لذت می برد . برده ها طبق توافقنامه ای به صورت ساعتی و یا برای مدت طولانی تر در اختیار ارباب هستند و در آن توافق نامه ذکر می شود که چه نوع کارهایی با برده صورت گیرد و پس از تمام شدن مدت آن نیز ارباب برده را نوازش کرده و این رابطه به پایان می رسد . البته در ایران مانند همیشه به طور رسمی ی وجود ندارد و آشنایی با قوانین این رابطه نیز ناشناخته است . ضمن اینکه بیماری مازوخیست تقریبا در ۳۰ تا ۴۰ درصد مردان وجود دارد با درصد حاد بودن متفاوت . در بعضی موارد بسیار خفیف بوده و در موارد حاد آن حتی به خوردن ادرار و مدفوع نیز ختم می شود . در هر دو جنس مرد و زن تمایل به رابطه خشن میتواند وجود داشته باشد ، بطور کلی تمایل و لذت از خشونت در رابطه به شرط لذت برای فاعل نشانه سادیسم و برای مفعول به شرط لذت نشانه مازوخیسم است ، تعریف دقیقتر آن رابطه که در آن لذت روانی به سبب آسیب رساندن به جسم خود یا فرد مقابل باشد نشانه اختلال میباشد و نیاز به درمان دارد.
گاهی اوقات خانم ها از خشونت همسرشان در رابطه گله مند هستند و گاهی این خشونتها تا حدی بوده که باعث اسیب جدی شده است ، لذا تمایل به رابطه خشن جزء خواسته های مشروع تلقی نمیشود. علت تمایل به خشونت در رابطه از نوع مازوخیزمم (خودآزاری ) معمولا فردی که از آسیب فیزیکی و تحقیر شدن در رابطه احساس لذت میکند ، این تمایل از دوران کودکی و بلوغ وی شکل گرفته دانشمندان بر این عقیده اند که افرادی که در مراحل رشد خود در خانواده تحقیر شده اند یا نادیده گرفته شده اند این رویه را نیز در ارتباط ادامه میدهد و در خیالپردازیهای خود از رابطه خشن احساس رضایتمندی می کنند.
برخی از تخیلات افراد مبتلا به مازوخیزم
– تحقیر شدن حین رابطه
علائم : لذت بردن از مورد فحاشی قرار گرفتن از الفلظ رکیک در رابطه
– بسته شدن دستان و پاها و مورد آزار فیزیکی قرار گرفتن
علائم : خودداری از برقراری رابطه تا زمانی که به اجبار همراه باشد
– رابطه بدون ملایمت روحی
علائم : عدم تمایل به معاشقه و پیشنوازی در رابطه
– مورد قرار گرفتن یا رابطه به اجبار و تمایل به رابطه همزمان
علائم : خودداری از برقراری رابطه تا زمانی که به اجبار همراه باشد
برخی تمایلات دیگر که نمیتوانیم مطرح نمائیم چرا که میتواند باعث ایجاد برانگیختگی در افراد مبتلا به این اختلال باشد.
علت تمایل به خشونت در رابطه در افراد مبتلا به سادیسم ( لذت از آزار دادن فرد مقابل )
معمولا افرادی که مورد خشونت ( ) قرار گرفته اند یا شاهد صحنه هایی از این قبیل بوده اند حس انتقام جوئی در آنها منجر به آن می شود به رابطه خشن تمایل پیدا کنند ، اما بدان معنا نیست همه افرادی که چنین تمایلی دارند وما مورد قرار گرفته اند چرا که عواملی نظیر وگرافی ، تنوع گرائی ، رابطه با افراد مختلف نیز میتواند زمینه ساز چنین میلی در افراد شود.
برخی از تخیلات افراد مبتلا به سادیسم
– میل به خشونت
– میل به ارتباط های چند گانه
– میل به سوزاندن و آسیب به اندامهای مفعول
– میل به آزار ک ن برخی نشانه های این افراد
برقراری روابط با افراد متعدد و آسیب رساندن فیزیکی به آنها ، عدم تمایل به معاشقه و پیشنوازی، اعتیاد به وگرافی
هر چه فرد مفعول بیشتر احساس ن یتی از درد و آسب وارده کند ، این افراد بیشتر احساس رضایتمندی میکنند و لذت بیشتری میبرند. درمان مازوخیسم و هیپنوتیزم درمانی متاسفانه بسیاری از درمانگران به هر دلیلی معتقدند که بسیاری از انحرافات قابل درمان نیستند (یا از روی سهو و یا به هر دلیلی !) به هر حال به اعتقاد من این نوع از انحراف همانند بسیاری از اختلالات روانی ریشه در ضمیر نا هشیار و تجربیات گذشته فرد دارد که قابل درمان است.روان درمانی و هیپنوتراپی یا هیپنوتیزم درمانی بهترین و قویترین روش درمان برای این نوع از مشکلات است.اعتیاد به وگرافی

درخواست حذف اطلاعات

اعتیاد به وگرافی یک مدل اعتیاد به فعالیت اجباری با استفاده همزمان از مواد وگرافی است، به رغم پیامدهای منفی برای سلامتی جسمی، ذهنی، اجتماعی و یا مالی. معیارهای تشخیص عمومی قابل قبول برای اعتیاد به وگرافی یا مشاهده وگرافی مشکوک وجود ندارد. [5] خواص پاداش دهنده و تقویت کننده (یعنی اعتیاد آور) cyber با استفاده از تجربه های واکنش پذیری نشانه با نشانه های وگرافی در انسان اثبات شده است، که از طبقه بندی اعتیاد سایبری به عنوان یک معتاد اعتیاد به حمایت می کند. [6] مشاهده مشکوک وگرافی اینترنتی این است که مشاهده وگرافی اینترنتی است که برای فرد به دلیل دلایل شخصی یا اجتماعی، از جمله زمان زیادی برای تماشای و به جای تعامل با دیگران، مشکل است. افراد ممکن است افسردگی، انزوای اجتماعی، از دست دادن شغل، کاهش بهره وری یا عواقب مالی ناشی از نقض گسترده اینترنت خود را که مانع از زندگی اجتماعی آنها هستند، گزارش کنند. علائم و تشخیص [ویرایش]
همچنین نگاه کنید به: اثرات وگرافی
معیارهای تشخیص عمومی قابل قبول برای اعتیاد به وگرافی یا مشاهده وگرافی مشکوک وجود ندارد. [5] وابستگی به وگرافی اغلب به صورت عملیاتی به واسطه مشاهده وگرافی و پیامدهای منفی تعریف می شود. [7] تنها معیارهای تشخیصی برای اعتیاد رفتاری در کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی در حال حاضر برای پاتولوژیک هستند و آنها مشابه افرادی است که برای سوء مصرف مواد و وابستگی به ، مانند مشغله با رفتار، توانایی کاهش توانایی کنترل رفتار، تحمل ، عقب نشینی و پیامدهای روحی اجتماعی ناخوشایند است. معیارهای تشخیصی برای سایر اعتیاد رفتاری پیشنهاد شده است، و معمولا براساس تشخیص های معتبر برای سوء مصرف مواد و وابستگی است. [8] یک تشخیص پیشنهادی برای اختلال بیش فعالی شامل وگرافی به عنوان یک نوع فرعی از این اختلال است. این معیارها شامل معیارهایی مانند زمان مصرف فعالیت ، دخ در تعهدات، مشارکت تکراری در فعالیت در پاسخ به استرس، تلاش های مکرر ش ت خورده برای کاهش این رفتارها و ناراحتی یا اختلال در عملکرد زندگی است. [9] مطالعه ای در مورد مرور وگرافی مشکوک به استفاده از معیارهای مشاهده وگرافی اینترنتی بیش از سه بار در هفته در طی چند هفته و مشاهده مشکلی در عملکرد عموم زندگی است. [5] طبق گفته انجمن یی اعتیاد به ، برخی از تغییرات روانشناختی و رفتاری مشخصی از اعتیاد به تغییرات مغزی شامل گرایش اعتیاد آور، تکانشگری، عملکرد اجرایی تضعیف شده، حساسیتز و اختلال است. [10] و شواهدی وجود دارد که چنین تغییراتی در معتادان اینترنتی ممکن است رخ دهد . وضعیت تشخیصی [ویرایش]
وضعیت اعتیاد به وگرافی به عنوان یک اختلال اعتیادآموزی، به جای اینکه صرفا یک تلخی است، شدید مورد بحث قرار گرفته است. [13] [منبع پزشکی غیرقابل اعتماد؟] [14] [منبع پزشکی غیرقابل اعتماد؟] در ماه نوامبر سال 2016، انجمن یی معلمان ، مشاوران و درمانگران (aasect) بیانیه ای را درباره اعتیاد / و منتشر کرد که بیان می کند که aasect "شواهد تجربی کافی برای حمایت از طبقه بندی اعتیاد و یا اعتیاد به را به عنوان ذهنی اختلال در سلامت و روش های آموزش و درمان اعتیاد و روش های آموزش و تعلیم و تربیت آموزشی را به خوبی با دانش دقیق ت آگاه می کند. بنابراین، موقعیت aasect که ارتباط مشکلات مربوط به میل ، افکار یا رفتار به یک رابطه / فرآیند اعتیاد نمی تواند توسط aasect به عنوان یک استاندارد از عمل برای تحویل، مشاوره و درمان آموزش باشد. " راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (dsm-5) شامل یک بخش جدید برای اعتیاد رفتاری است، اما شامل تنها یک اختلال: آسیب شناسی است. [15] یکی دیگر از اعتیاد رفتاری، اختلال بازی در اینترنت، در شرایطی است که برای مطالعه بیشتر در dsm-5 پیشنهاد شده است. [15] روانپزشکان به این نتیجه رسیدند که عدم حمایت از تحقیقات برای عدم پذیرش سایر اختلالات رفتاری در این زمان، [15] با این حال، بررسی 2015 علوم اعصاب / نوروپسیک در مورد کاربران وگرافی در حال حاضر خواستار اعتیاد به اینترنت در dsm با اعتیاد به وگرافی اینترنتی به عنوان یک زیرمجموعه. [16] [منبع پزشکی غیرقابل اعتماد؟] اعتیاد به اعتیاد در dsm-5 (یا هر نسخه قبلی) تشخیصی نیست. [17] [18] [19] [17] [18] [19] "مشاهده وگرافی آنلاین" به صورت مستقیما در داخل dsm-5 ذکر شده است [15]، اما در نظر گرفته نشده است. هنگامی که نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (dsm-5) تهیه شد، کارشناسان یک معتاد تشخیصی پیشنهادی به نام اختلال بیش فعالی را که شامل زیرمجموعه وگرافی نیز بودند، در نظر گرفتند. اما در نهایت، بازرسان تصمیم گرفتند که شواهد کافی برای شامل اختلال هیپر عصبی یا زیرتپه ها در نسخه 2013 وجود نداشته باشد. [17] - ستن وایر، آیا وابستگی به وگرافی است؟
ریچارد کورگر، عضو گروه کار dsm-5 (اختلالات هویت و ت) و پزشکی بالینی روانپزشکی کالج پزشکان و جراحان کلمبیا، گفته است که او "اعتقاد به اعتیاد به کمی دارد و در نهایت توجه کافی را به خود جلب می کند [20] [21] به عنوان یک بیماری روحی شناخته می شود، گرچه او همچنین پیشنهاد کرد که "اکثر مردم این کار را انجام می دهند و مشکل نخواهند داشت." [20] در سال 2011 انجمن یی اعتیاد پزشکی تعریف اعتیاد را منتشر کرد که برای نخستین بار اظهار داشت که اعتیاد شامل تعیین پاتولوژیکی انواع پاداش های خارجی و نه تنها وابستگی به مواد است. [22] با این حال، این تعریف به صراحت شامل اعتیاد به نیست. در عوض asam از عبارت "رفتار اعتیاد" استفاده می کند. تعدادی از مطالعات نشانگرهای عصبی مربوط به اعتیاد را در کاربران وگرافی اینترنتی پیدا کرده اند. [11] [23] [24] که مطابق با تحقیق گسترده ای است که مارکرهای مشابه را در انواع دیگر از کاربران اینترنت مشکل ساز پیدا می کند. [23] به گفته پژوهشگر معتاد، تاد عشق: "توافق فزاینده ای در بین معتادان اعتیاد به در سراسر جهان وجود دارد که استفاده از اینترنت باعث تغییر برخی از مغز کاربران در برخی موارد از سوء مصرف مواد می شود و این تغییرات مغزی مطابق با مدل معتاد اعتیاد درمان [ویرایش]
درمان شناختی-رفتاری به عنوان یک درمان موثر برای اعتیاد به وگرافی براساس موفقیت آن ها با معتادان اینترنت پیشنهاد شده است، هرچند برای ارزی اثربخشی معتادان وگرافی از سال 2012 تاکنون مطالعات بالینی انجام نشده است. درمان پذیرش و تعهد نیز نشان داده شده است که یک درمان بالقوه موثر برای مشاهده وگرافی مشکوک به اینترنت است. [5] وگرافی آنلاین [ویرایش]
همچنین ببینید: اختلال اعتیاد به اینترنت § اعتیاد به اینترنت و وگرافی
برخی از پزشکان و سازمان های حمایتی از استفاده داوطلبانه از نرم افزار کنترل محتوای اینترنت، نظارت اینترنتی یا هر دو برای استفاده از وگرافی آنلاین استفاده می کنند. [27] [28] [29] محقق سابق آلوین کوپر و همکارانش چندین دلیل برای استفاده از ها را به عنوان یک معیار درمانی پیشنهاد دادند، از جمله جلوگیری از دسترسی، که باعث رفتارهای مشکوک و تشویق مشتریان برای ایجاد استراتژی پیشگیری و مقابله با عود می شود. [27] مری آن لیندن، درمانگر شناختی، پیشنهاد کرد که ها در کنترل کنترل محیط مفید باشند. [29] دیوید دلمونیکو، پژوهشگر رفتار اینترنت، اظهار داشت که علیرغم محدودیتهای آنها، ها میتوانند به عنوان "خط مقدم حفاظت" عمل کنند. [28] داروها [ویرایش]
همچنین نگاه کنید به: اعتیاد رفتاری § درمان
مطالعات انی که با بیان غیر پارافلیس از ابراز عصبی هستند، بر این باورند که اختلالات خلقی مختلف، همانطور که در dsm تعریف شده، ممکن است بیشتر در مردان متاثر از ظاهر شود. [30] [31] [32] اپیدمیولوژی [ویرایش]
اکثر مطالعات نرخ استفاده از یک نمونه راحتی است. یک مطالعه از یک نمونه راحت از 9،265 نفر نشان داد که 1٪ از کاربران اینترنت به طور واضح به سیبر معتاد شده اند و 17٪ از کاربران به معیارهای سازگاری مشکوک هستند، به این معنی که آنها بالاتر از یک انحراف استاندارد از میانگین در مقیاس سازگاری kalichman. [33] [استناد مورد نیاز] یک نظرسنجی از 84 مرد سالخورده نشان داد که 20 تا 60 درصد نمونه ای از مردانی که از وگرافی استفاده می کنند، مشکل ساز هستند. [34] تحقیقات در مورد اختلال اعتیاد به اینترنت نشان می دهد که میزان ممکن است در اروپا و یی ها از 1.5 تا 8.2 درصد باشد. [35] کاربران وگرافی اینترنتی در کاربران اینترنت گنجانده شده اند و وگرافی اینترنتی نشان داده شده است که فعالیت اینترنت به احتمال زیاد منجر به اختلالات اجباری می شود. [36] جامعه و فرهنگ [ویرایش]
گروه های پشتیبانی [ویرایش]
اطلاعات بیشتر: nofap
nofap یک انجمن آنلاین در سال 2011 است. [37] این به عنوان یک گروه پشتیبانی برای انی است که مایل به استفاده از وگرافی، استمناء، و / یا مقاربت هستند. [38] [39] covenant eyes یک شرکت ی است که در سال 2000 تاسیس شده است که نرمافزار پاسخگویی آن به منظور کمک به کاربران برای کنترل اعتیاد به طراحی شده است، با نظارت بر فعالیت آنلاین خود و ارسال گزارش به یک دوست معتبر که آنها را برای انتخاب آنلاین خود پاسخگو است. [40] [41] انگیزه [ویرایش]
همچنین نگاه کنید به: فمینیسم ضد و
به گفته e.t.m. لان، یک متخصص روانشناسی در مرکز پزشکی آکادمیک، معمولا حق دینی است که ادعا می کند که وجود وابستگی به وگرافی و چنین ادعاهایی در میان متخصصین جنس نر است. [42] https://en.wikipedia.org/wiki/ og hy_addictionانواع انحرافات مردانه و نه را بشناسید

درخواست حذف اطلاعات

انحرافات به گونه های مختلفی تقسیم می شوند که به نوعی بیماری و ناهنجاری اجتماعی محسوب می شوند و باید درمان شوند. به دسته ای از اختل اطلاق می شود که ویژگی آنها وجود تکانه ها، خیالات، یا اعمال غیر معمول ، منحرفانه، یا عجیب و غریب است. فرد مبتلا به طور مکرر رفتارهای منحرفانه را انجام داده
و قادر به کنترل این تکانه ها نیست. در شرایط فشار روانی ، اضطراب ، و افسردگی، احتمال انجام رفتارهای منحرفانه افزایش می یابد. این اختلال دارای انواع مختلفی است که در مطلب پیش رو به اختصار به آنها اشاره شده است.اعمال منحرف غالباً وسواسی هستند. ممکن است بیمار راه حلهای متعددی برای توقف این رفتارها اتخاذ کند،

ولی عموماً قادر به جلوگیری از آنها به مدت طولانی نمی باشد. روشهای درمانی، که تنها با موفقیت متوسطی همراهند، عبارتند از روان درمانی بینش مدار، رفتار درمانی، و درمان دارویی به تنهایی یا همراه با سایر درمانها.شیوع این اختلال در مردان بیش از ن است. علت آنها شناخته شده است. ممکن است یک استعداد زیست شناختی در این زمینه نقش داشته باشد.

طبق نظریه روانکاوی، نا بهنجاریهای نتیجه تثبیت در یکی از مراحل روانی- در دوران کودکی، سبب یادگیری شرطی می شود.

مبدل پوشی
به عمل پوشیدن لباس جنس مخالف بدون توجه به دلیل آن و با هر دلیل ممکن گفته می شود. موارد استفاده این اصطلاح، انواع مختلف مبدل پوشی در عصر حاضر و در میان تاریخ، تحلیل رفتار مبدل پوشی و مثالهایی تاریخی از مبدل پوشی در ادامهٔ این مقاله بررسی می شوند.

مبدل پوشی می تواند به عنوان یک رفتار ترا محسوب گردد، اما همیشه نمی توان آن را به عنوان نشانه ای از هویت ترا در یک شخص محسوب نمود.به بیان دیگر، فردی که مبدل پوشی می کند وماً خود را به عنوان فردی از ت دیگر محسوب نمی کند و هویت خود را متعلق به ت دیگر نمی داند، البته، در ای افراد این مورد صادق است.

یادگار خواهی transvesticfetishism
تخیلات یا امیال برای پوشیدن لباس جنس مخالف به عنوان وسیله ای برای انگیختگی. در این اختلال کانون میل و توجه فرد معطوف به اشیایی نظیر کفش، دستکش، جوراب شلواری و جوراب است که ارتباط با بدن آدمی دارد.

بچه بازی pedophilia
عبارت است از میل شدید و عود کننده با تحریک نسبت به ک ن ۱۳ سال به پایین در طول یک دوره ۶ ماهه. این بیماران حداقل ۱۶ سال سن دارند و دست کم ۵ سال از قربانیان خود بزرگترند.اکثر موارد سوء استفاده ک ن به دستمالی با رابطه دهانی مربوط می شود.

در این موارد اکثر ک ن قربانی که مورد توجه عمومی قرار می گیرند دختر هستند . با با بچه بازی ارتباط دارد چراکه در آن اغلب یک بچه نابالغ به عنوان سوژه محبوب انتخاب می شود.

آزار گری (سادیسم)
نوعی اعمال خشم و پرخاشگری در هنگام فعالیت می باشد. افراد دچار آزارگری ، از طریق عمل و طرف مقابل را مورد آزار و اذیت بدنی قرار می دهند و این عمل شخص را به نهایت لذت میرساند. تمایلات سادیستیک بسیار شایع هستند ولی سادیسم افراطی و شدید یک بیماری محسوب میشود و خطرناک میباشد و باید فرد تحت درمان قرار گیرد.

یکی از انواع سادیسم به عنف میباشد.در این ح شخص م از ح ها و حرکات جسمانی زن که از روی درد و رنج میباشد، ح نه را تجسم کرده و به اوج لذت میرسد.مردانی که ن خود را کتک میزنند نمونه ای از تیپ های سادیستیک می باشند. در تاریخ نیز افراد زیادی وجود داشته اند که دارای شخصیت سادیستیک بوده اند. در این اختلال، بیماران با دیگران همان کاری را می کنند که می ترسند به سرشان بیاید و از ابراز غرایز پرخاشگری خود لذت می برند.

تاریخچه: سادیسم از نام شخصی به نام مارکی دو ساد گرفته شده است . مارکی دوساد که یکی از اعیان فرانسه بوده است در سال ۱۷۷۴ با دختری از ثروتمندان فرانسه ازدواج می کند . او در سال اول ازدواجش به سبب آشوبی که در خانه ایجاد کرد ، دستگیر و در همین سال از همسرش جدا شد . دوساد دوباره ازدواج کرد

و به زودی به عنوان یک آدم عیاش و طلب شهرت یافت . او بارها به خاطر خشونت و شکنجه و زندانی و حتی کشتن ن زیادی در خانه اش دستگیر و زندانی شد ولی هر بار به خاطر موقعیت اجتماعی اش آزاد شد .اما مارکی به خاطر تکرار اعمال سادیسمی خود و قتل وحشتناک زنی که جسد تکه اش را از خانه اش پیدا د،

دستگیر شد و به زندان باستیل و از آنجا به تیمارستان شارنتون اعزام شد . او بعدها کیفیت ارتکاب این جنایت را در کتابش که زن و خواهر زنش قهرمانان داستان هایش بودند، تشریح کرد . او در سال ۱۸۱۴ در سن ۷۴ سالگی در یکی از بیمارستانهای روانی فرانسه بدرود حیات گفت.

تماشاگری scopophilia
عبارت است از اشتغال ذهنی مکرر با تخیلات و اعمال مربوط به افراد یا انی که در حال تعویض لباس یا فعالیت هستند. در ضمن عمل یا پس از آن خود یی تا روی می دهد. نخستین عمل تماشاگری معمولاً در زمان کودکی روی می دهد و در مردها شایعتر است . این افراد به جرم ولگردی دستگیر می شود.

نمایی یا نمایشگری exhibitionism
عبارت است از انحراف و نوعی میل شدید و عود کننده برای نمایش به یک فرد غریبه یا شخص غیرمنتظره که تحریک و یا خود یی در ضمن عمل یا پس از آن انجام می گیرد. در چنین موقعیتی مرد با نشان دادن برابر جنس مونث میخواهد که به آنان شوک وارد کند، واکنش او به خود ئی مرد منجر شده و مرد نمایشگر به طور ناخودآگاه احساس اختگی و ناتوانی می کند.

حیوان خواهی zoophilia (زوفیلیا)
این بیماری در افرادی که با حیوانات سر کار دارند بیشتر دیده می شود .در این بیماری فرد مبتلا از ملامسه و با حیوانات لذت میبرد و بیشتر از حیوانات اهلی برای رسیدن به اوج لذت استفاده میکند . رابطه با حیوانات گاهی ممکن است مربوط به عدم دسترسی به رابطه طبیعی باشد.تمایل به رابطه با حیوانات، نوعی حیوان خواهی فرصت طلبانه است.

هرزه درایی تلفنی و کامپیوتری scatophilia
عبارت است از ابراز کلمات وقیحانه پشت تلفن وقتی طرف مکالمه گوش می دهد . بیمار که معمولا یک مرد است اشتغالات ذهنی خود را بیان می کند و مخاطب را وامی دارد در مورد فعالیت های ش صحبت کند. مکالمه با خود یی همراه است که اغلب با قطع مکالمه کامل می شود.

برخی از افراداز شبکه های کامپیوتری مرتبط نیز استفاده می کنند تا پیام های وقیحانه را با پست الکترونیک ارسال کنند. به علاوه برخی نیز از شبکه های کامپیوتری برای ارسال پیام آشکار و تصاویر ویدیویی استفاده می کنند. این کارها گاهی به صورتی وسواس گونه انجام می شود. از آنجا که استفاده کنندگان از این شبکه ها ناشناس می مانند

و از اسامی مستعار استفاده می کنند، این خطوط کامپیوتری به برخی امکان می دهد که نقش مخالف را بازی کنند که نمایانگر روشی جایگزین برای ابراز تخیلات مبدل پوشی یا ن یتی تی است. همین مسائل زمینه ساز این می شود که افراد بچه باز اغلب از این طریق ک ن و نوجوانان را به دام انداخته و آنها را ملاقات

و مورد سوء استفاده قرار دهند. بسیاری از این تماس های داخل خط بعداً به روابط خارج خط منجر می شود. ولی اکثر این ملاقاتها مملو از یأس و ناامیدی و سرخوردگی است زیرا دو طرف در مورد یکدیگر خیالپردازی هایی دارند و وقتی با هم ملاقات می کنند قادر نیستند توقعات ناخودآگاه طرف مقابل را برآورده سازند در برخی از موارد نیز که افراد بالغ با هم ملاقات می کنند ، ممکن است یا قتل روی می دهد.

ادرار خواهی urophilia (اروفیلیا)
ادرار خواهی نوعی گرایی پیشابراهی است که شخص از ادرار روی شریک و یا بالع لذت می برد. هم در مردان و هم در ن این اختلال ممکن است همراه با روش های خود یی باشد که در این گروه برای تحریک اجسام خارجی وارد پیشابراه می گردد.

مدفوع خواهی coprophilia و تنقیه خواهی(کوروفیلیا)
در مدفوع خواهی شخص از مدفوع روی شریک یا بالع و یا خوردن مدفوع (مدفوع خواری) لذت می برد. این اختلال یک نوع اختلال بددهنی نام دارد که در آن شخص به صورتی وسواسی کلمات وقیحانه ای بر زبان می آورد. این انحرافات مربوط به تثبیت در مرحله ی رشد روانی است. تنقیه خواهی کاربرد تنقیه به عنوان بخشی از تحریک است و این اختلال هم مربوط به تثبیت در مرحله ی است.

عضو خواهی partialism (اورالیسم)
در عضو خواهی ، بیمار فعالیت ش را بر یک قسمت بدن متمرکز می کند و همه قسمت های دیگر را نادیده می گیرد. تماس های دهانی – فعالیت هایی است که به طور طبیعی با پیش نوازی در ارتباطند ولی وقتی شخص از این فعالیت ها به عنوان تنها منبع اقناع استفاده کند و قادر به نباشد یا از آن اجتناب کند مبتلا به انحراف است . این اختلال دهان گرایی oralism نیز نامیده می شود.
انحرافات در ایران امروز

درخواست حذف اطلاعات

انحرافات در ایران امروز
رشد روزافزون جرم و جنایت جِنسی، پیام های کوتاه و جوک های روز افزون، ها و ع های رو به تزاید در موبایل ها که در گوشی موبایل هر دختر و پسر و زن و مردی با هر سن و سال یافت می شود، سی دی ها و دی وی دی ها، سایت ها و وبلاگ ها و آمار سرچ و جستجوی اینترنتی هر ناظر ولو غیر محققی را با این حقیقت مواجه می سازد که معضل جنِسی به یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی در ایران مبدل شده است که روز به روز آثار و کج کارکردهای فراوانی را در پی دارد و آینده ای نه چندان روشن را فراروی جامعه و نسل آینده قرار می دهد. گرچه برخی آمارهای منتشر شده یا محرمانه نیز موید مطلب هستند اما این مسئله همان طور که اشاره شد به آمار و تحقیقات اجتماعی گسترده نیازی ندارد، نگاهی دقیق تر به جامعه و دوستان اطرافمان، ها و ع ها و صداهایی که در موبایل ها بلوتوث می شود، اس ام اس هایی که پخش می شود، آرزوها و آمال و دغدغه و بازی و سرگرمی دوستان و همسالانمان و نیم نگاهی به صفحه حوادث رو مه ها مطلب را به وضوح روشن می سازد!
مسئله انحرافات از جمله مسائل اجتماعی است که تعلقش به دوران قدیم، برای آن تاریخی گسترده و طولانی فراساخته است. در اساطیر، افسانه ها، اخلاقیات و تاریخ نوع بشر اشاره به مسئله جایگاهی قابل توجه دارد، همانگونه که در ادیان مختلف ممنوعیت ها، هنجارها و امر و نهی ها و را ارها و دستورالعمل هایی برای آن در نظر گرفته شده است. این مسئله تا آنجا عمق دارد که باید به این حقیقت اذعان کنیم که و انحراف در هیچ لحظه ای از تاریخ بشر، دست از سر ما بنی بشر برنداشته و در طول تاریخ تنها شکل و ح و شدت و ابعاد این مسئله بوده که متفاوت شده است همانگونه که امروز نیز ابعاد گسترده آن در گرافی و مجازی شدن و… قابل مشاهده است .
نکته اینجاست که فارغ از کم و کاست مسئله انحراف ، تعریف و تحدید آن نیز در طول تاریخ متغیر بوده است، امروز خیلی از رفتارهای که در گذشته انحراف به شمار می رفت، مسئله ای پذیرفته شده تلقی می شود و در عین حال ابعادی از رفتارهای مثل گرایی همین امروز هم در جوامع مختلف، ع العمل های متفاوتی به دنبال دارد. بحث ما در این مقال بیشتر حول محور (( )) نوعی انحراف و جنایت که در هر زمان و مکانی به عنوان انحراف و خطایی غیر قابل جبران مطرح است و آثار و تبعات فراوانی را نیز در پی دارد. به قول آنتونی گیدنز، ، تنها یک حمله و حمله به جسم یک نفر نیست، بلکه یورشی است به شخصیت و کرامت و روحیه فرد و هراس از این و قربانی شدن نیز در دل و فکر اکثر ن وجود دارد. در هر فرهنگ و جامعه ای دردناک و آسیب زاست و واکاوی چرایی و چیستی آن و بررسی ابعاد آن و البته ارائه را ار برای رفع یا کاهش آن در جوامعی چون جامعه ما که هر بررسی حول محور رابطه ، تابو شده است، مشکل بوده و هست و ظاهرا خواهد بود!
اما درباره مسئله چند سوال قابل طرح است که در این مقال به طور مجمل به هر یک می پردازیم:
الف – آیا انحرافات خصوصا در دوران مدرن بیشتر شده است؟
ب – تحلیل صاحبنظران و جامعه شناسان در این رابطه چیست؟ آیا می توان دنیای جدیدی را به تبع این تغییرات در زمینه رابطه پیش بینی کرد؟
ج – آیا در این زمینه را ار هم می توان ارائه داد؟ آیا را ارهای قدیمی که اخلاقیات و مذاهب و ادیان می داده اند هنوز نیز راهگشاست؟
چگونه است وضع امروز ما؟
در این مسئله شکی نیست که دنیای مدرن با ایجاد مفاهیم جدید چون فردگرایی و اومانیسم و پلورالیسم و حقوق شهروندی و…، بخشیدن با شکل های متنوع به آدمی چون حق طلاق، بیشتر ن و….، رسمیت بخشیدن به کنش هایی که در گذشته انحراف به شمار می رفت، چون گرایی و ازدواج گرایان و… ، رواج ابزار جدید در دنیای س والیته چون ابزارهای خودا رضایی و فضای مجازی و انبوه سایت های گرافی و و ع و شبکه های ای مختص به این مسئله و…. دنیایی جدید برای کشورهای مدرن رقم زده است و نکته اینجاست که با جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، در کشورهای عقب مانده آن چه به خوبی و کم دردسرتر جهانی شده و ناچارا در نسل جدید پذیرفته و هضم می شود، همین موارد است. گرچه آمار صحیح و قابل اعتمادی در زمینه انحرافات وجود ندارد، اما شواهد فراوانی چون آمار موجود، روند رو به افزایش بیماری های مقاربتی، و ابراز عقیده اکثر صاحبنظران، آمار انحرافات خصوصا در چند قرن اخیر بیش از گذشته می باشد.
آر دبلیو کانل از شمندانی است در زمینه جامعه شناسی ت کارهای فراوانی کرده است. وی معتقد است نظم تی در حال پویش و تغییر و فعل و انفعال است و هویت ها و نگرش های تی مردم دائما در حال جرح و تعدیل و تنظیم. با این دیدگاه است که امروزه در جوامع مدرن، با بحران های جدیدی مواجه هستیم. نهادهایی که به طور سنتی از قدرت مردان پشتیبانی می د یعنی خانواده و ت به تدریج متز ل می شوند، امروزه با بحران گرایش های تی مواجه هستیم و افول ناهمنجس گرایی و همچنین با بحران شکل گیری منافع و ایجاد منافع جدید در زمینه مسائل و…. وی بر اساس این نظریه و این انواع بحران ها بر آن است که شکل جدیدی از نظم پدیدار شده است. (گیدنز – ص ۱۷۶ و ۱۷۷) که این شکل جدید کنش ها و انحرافات جدیدی را نیز رقم زده است.
آنتونی گیدنز جامعه شناس شهیر بریتانیایی نیز در آمارهایی که در زمینه افزایش جرم و جنایت در سالهای اخیر می دهد، گفته است که یک چهارم ن دست کم یک بار در طول زندگی خویش قربانی خشونت بوده اند و گرچه آمار در این زمینه چندان مشخص نیست، اما طی دهه ۹۰ تعداد های بستگان و دوستان و زوج سابق و آشنایان به ن حدود ۴۳ درصد بوده است. (گیدنز – ص ۴۳۱).
گیدنز با تاکید بر این که ((رفتار بشر معنا دار است یعنی آدمیان با شیوه های گوناگون، گرایش خود را به کار می بندند و ابراز می کنند. برای انسان ها فعالیت چیزی بیش از زیست شناسی است و این (نوعی) فعالیت فعالیتی نمادین است که منع کننده کیستی ما و عواطفی است که تجربه می کنیم)) (گیدنز – ص ۱۸۳) معتقد است که رابطه و رفتار می تواند متاثر از دوران جدید و خواص و ویژگی هایش باشد و لذا اگر ((در جوامع سنتی گرایش پیوند محکمی با فرآیند تولید مثل دارد، اما در زمانه ما گرایش از تولید مثل جدا شده است… و اکنون شکل های گوناگون و پرتنوع رفتار و تمایل با پذیرش رو به رشدی مواجه اند)) (گیدنز – ص ۱۸۱)
البته وی دوران ۳۰ – ۴۰ ساله اخیر را ویژه تر می داند. به گفته او ها صحنه های جدیدی نشان می دهند، گرافی به صنعتی سودآور مبدل شده و هر می تواند از محصولات آن به صورت مجازی و و ع و… استفاده کند، ن در مسائل آزادتر گذاشته شده اند و آمار پژوهشگران و رفتار انسان ها و نوع جرم و جنایات از این مسئله خبر می دهند که ما به واقع دوران جدیدی را در این مسئله سپری می کنیم.
چرا اینگونه؟
درباره واکاوی علت وجود انحرافات چه در گذشته و چه امروز، نظرات و فلسفه ها و تئوری های مختلفی وجود دارد. گرچه اگر برای زینت مقاله بود، ده ها نظریه مختلف قابل اشاره بود، اما در اینجا تنها به صورت خلاصه و ساده شده به برخی از آنها می پردازم تا دیدگاه های متفاوت و البته برخی دیدگاه های رایج مطرح شود.
۱ – در فلسفه اخلاق، نوعی روش عملی انتزاع شده است که سود و لذت، اصل و اساس پنداشته می شود. با این نوع نگاه به زندگی و فردی و اجتماعی است که می توان برخی پدیده ها چون انحراف را توجیه کرد. عالمان علم اخلاق به خودگروان اخلاقی پرداخته اند که آن را یکی از واکنش های نسبتا افراطی به قواعد سنتی می دانند، فرد در این قاعده کاری می کند که بداند در بلند مدت به سودش تمام می شود و ((خودگروان اخلاقی می توانند هر نوع نظریه ای را درباره این که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است، یا مصلحت فرد چیست، اتخاذ کنند. آنها اغلب همانند اپیکور، لذت گرا بوده اند و خیر و مصلحت را به سعادت و سعادت را به لذت تعریف کرده اند)) (فرانکنا – ص ۵۳). البته روشن است که از این فلسفه اخلاقی هرگز این که یا انحراف مباح است، منتج نمی شود، اما آن هنگام که سعادت با لذت مساوی شود و تلقی اپیکوریستی از جهان در فلسفه زندگی فردی و اجتماعی رواج یابد، وجود و رواج برخی انحرافات گریز ناپذیر به نظر می رسد و هماره در طول تاریخ با انسان هایی مواجه بوده ایم که با درک غلط از دنیا اطراف، تعریف ناصحیح از سعادت و تلقی اشتباه از لذت، هر آن چه خواسته اند کرده اند و هر عمل و کنش خویش را تنها با این فلسفه انحرافی زندگی شان توجیه کرده اند. در این خط فکری خطرناک و انحرافی است که بسیاری اگر هم مرتکب نمی شوند، نه به علت ذم و ناپسند انگاشتن این عمل که به علت ترس از عواقب آن (یعنی سود و مصلحت بلند مدت فرد) است!
۲ – دورکیم و مرتون از جامعه شناسانی هستند که بر پایه مفهوم آنومی و بی هنجاری اجتماعی، انحراف اجتماعی را بر اساس نظریه ساختارگرایی کارکردی واکاوی کرده اند
نظرات امیل دورکیم، جامعه شناس بزرگ فرانسوی که در زمینه اخلاق بسیار کار کرده است، در این زمینه راهگشاست. ((دورکیم معتقد است که انسان دو بعد اساسی دارد. از یک طرف به عنوان فرد در کنار نیازهای بیولوژیکی و غرایز خود قرار دارد و از طرف دیگر، جامعه او را احاطه کرده است. این دو ح در تضاد با یکدیگر به سر می برند. انسان اگر بخواهد اه اخلاقی را دنبال کند، ناچار است به غرایز خود لطمه وارد سازد… و امیال خودخواهانه از ساخت فردی انسان سرچشمه می گیرند، اما اعمال عقلانی ما مبتنی بر علل اجتماعی هستند.)) (ممتاز – ص ۵۴ و ۵۵). وی تاکید می کند که نیازها و ضرورت های اجتماعی با نیازها و ضرورتهای فردی در تضاد کامل هستند و نفع جمعی و نفع فردی ی ان نیست. دورکیم بر اساس دید اص اجتماعی که دارد نتیجه گیری می کند که در این تضاد و این ستیز ارزشها، این فرد است که باید تسلیم وجدان جمعی شود ولذا برای توسعه و پیشرفت، سرکوب امیال خودخواهانه گریز ناپذیر است. دورکیم اما خود به این مسئله واقف است که با ضعیف شدن روح جمعی و آزاد شدن فرد از سلطه انسجام مکانیکی است که امکان کجرفتاری پدید می آید. وی به منابع اصلی انحراف در زمان حاضر می پردازد و معتقد است که انحرافات به علت ایجاد شرایط آنومیک و اغت اخلاقی و نیز گسترش اهمیت فردگرایی رواج یافته است. بی شک روشن است که در جامعه مدرن با تقسیم کار ارگانیکی بسیار هستند افرادی که تسلیم این وجدان جمعی نمی شوند و در رابطه دیالکتیکی فرد و جامعه، فرد تابع آن امیال و غرایز و شهواتی است که خود می خواهد. فرد نمی تواند از غرابز خویش فرار کند، نمی تواند فردیت خویش را در کنار احترام به جمع تحدید کند و نمی تواند نفع فردی و جمعی خویش را کنترل کند و نهایتا به آنجا می رسد که آن چه می خواهد انجام دهد.
بر مبنای نظریات مرتون نیز می توان به واکاوی این مسئله پرداخت. مرتون از جامعه شناسان بزرگ و معاصر یی است که تحت تاثیر دورکیم و پارسونز به نظریه پردازی میان برد در زمینه انحرافات اجتماعی پرداخته است. به عقیده وی ((هر جامعه ای در حکم بخشی از نظام ارزشی خود، هدف هایی را تعریف می کند که افراد باید خواهان دست یافتن به آنها باشند و وسایلی پذیرفتنی را تعریف می کند که به کمک آنها آن هدف تحقق می یابد. فشار هنگامی پدید می آید که افراد خواهان دست یافتن به این هدف ها باشند، اما دریابند که برای رسیدن به آن ها با استفاده از وسائل مشروع و پذیرفته اجتماعی با مانع روبرو می شوند)) (کیویستو – ص ۱۴۸) در این وضعیت است که فرد در ح آنومی یا بی هنجار به سر می برد و احتمال بروز انحرافات و انجام کنش های انحرافی از سوی فرد فرد جامعه امکان پذیر است. به نظر می رسد ساده انگارانه نباشد که بر پایه این نظریه نیز تحلیل کنیم و در مورد جامعه خودمان به این نتیجه برسیم وقتی انواع و اقسام فشارهای جسمی و اجتماعی و سائق های بیولوژیک و جمعی، فرد را به رابطه سوق دهد و در عین حال وقتی روش های مشروع آن در جامعه رو به کاهش است، در این وضعیت بروز انحرافات و و… امری محتمل است. مرتون تاکید می کند که در جامعه مکانیسمی وجود دارد که هر فرد چه محروم و چه غنی (از هر لحاظ) را وادار به رسیدن به آن اه می کند، و در این سازوکار است که ((طبقات پائین تحت فشار قرار می گیرند که به هر ترتیبی که ممکن باشد به موفقیت هایی دست پیدا کنند، به خصوص انی که دستی آنها به ابزارها و شیوه های قانونی ممکن نیست و راه برای آنها مسدود است)) (ممتاز – ص ۶۶).
گرچه نظریه مرتون حول محور انحرافات شکل نگرفته است، اما طرز تبیین و روش تحقیق او به عنوان الگویی برای نظریه پردازی در مورد انحرافات در ایران قابل استفاده است. به خوبی در جامعه ما مشهود است که وقتی نوعی حرص ناشی از عقده در مورد روابط وجود دارد، رابطه (آنگونه که در ها و ع ها و بلوتوث موبایل ها و… مشاهده می شود) نوعی افتخار و پیروزی است و در حالی که انواع آرایش و لباس و تبرج و… نیز به این مسئله دامن می زد، می توان این مسئله را به عنوان یکی از اه نهادینه شده پذیرفت که با خصوصیت فیزیولوژیک انسان نیز ربطی وثیق دارد، اما در این وضعیت ما با نوعی محرومیت از ابزارهای نهادینه شده نیز مواجهیم، می دانیم که سن ازدواج بالا رفته و مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ازدواج را به امری دشوار مبدل ساخته است و نسل جوان را به نوعی آنومی مبتلا ساخته است. نوعی آنومی و بی قاعدگی که برای نسل ما برزخی بزرگ ایجاد کرده برزخی میان خواست های اجتماعی و فیزیولوژیک آدمها و انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها که به نظر می رسد اولین و شاخص ترین تبعات این برزخ می تواند بروز انواع و اقسام انحرافات باشد.
۳ – فروید شمند بزرگی است که نظریاتش حول محور و عقده اودیپ و… در صد سال گذشته مورد توجه بوده است. او به مسئله تجربه تاکید فراوانی دارد و هر نوع بیماری هیستریک برای فرد را ناشی از تجربه خاص می داند. (استور – ص ۲۶) وی تمدن را عامل و محرک نور وز (روان نژندی) می داند و این ستمکاره را عامل طرد غرایز انسانی می شمارد. او به صدمات و لطماتی که تمدن بر فرد وارد می آورد اشاره می کند و آن را عامل تحدید غرایز انسانی می داند که قید و بندهای بیشتری برای ی غرایز انسانی می آفریند. (استور ص ۱۱۶ و ۱۲۴ و ۱۲۵). از دیدگاه دیگر او به سه مقوله “من” ego ، “فرامن” super ego و “نهاد” id ، نیز می پردازد که شخصیت آدمی را می سازد. فروید می گوید هماره با دو فشار بر هر فرد انسانی یا به عبارتی “من” مواجهیم. از ی و هنجارها و ارزشهای اجتماعی در زمینه فرامن در آدمی نهادینه می شود و بر “من” فشار وارد می سازد، از دیگر سو غریزه زندگی یا غریزه جِنسی است که خواست های خویش را بر”من” وارد می سازد . در این میان “من ِ” متعادل می تواند تعادل بین این دو فشار را ایجاد کند. به عقیده برخی بر اساس این نظریه فروید می توانیم تحلیل کنیم که دین و ایمان می تواند خیلی کمک کند که فرامن قوی شده و ارزشها و هنجارها نهادینه تر این تعادل را حفظ کند و “من” بتواند نهاد خویش را کنترل کند، چه در یت و کاتولیسیسم که به شکلی نفی می شود و چه در که فرامن به شکلی سازماندهی شده که با قواعد خاص خویش این مسئله را کنترل می کند. اما امروزه در جوامعی از قبیل ما به دلیل ضعیف شدن دین و نیز ضعف اساسی فرامن و هنجارها، هر روز این نهاد و غریزه جِنسی فعالانه تر عمل می کند و جلوتر می آید و “من” توانایی دفاع و کنترل نهاد را ندارد و وضع اینگونه می شود که می بینیم!
۴ – فوکو بر آن است که در سه سده اخیر ما دورانی جدید در مورد را تجربه می کنیم و شکل جدیدی از این مفهوم که هدفش تنها تولید مثل نیست. وی به گفتمان های جدید حول محور اشاره می کند و این که ((آن چه تمدن ما طلب کرده و سامان داده است، نوعی پرگویی عظیم است. شاید هیچ نوع جامعه دیگری چنین کمیتی از گفتمان در مورد را در چنین دوره نسبتا کوتاهی جمع آوری نکرده باشد… شاید جامعه ما پرگوترین و ناشکیبا ترین جامعه در مورد باشد)) (فوکو – ص ۴۱ و ۴۲) .
وی تاکید می کند که دوران اخیر همراه است با نوعی تنوع و پراکندگی گسترده برای ابزارهایی که ابداع شده اند تا از سخن بگویند و وادار کنند که از سخن گفته شود و البته را نیز وادار کنند که از خودش سخن بگوید و با این نگاه ابزاری و ایجاد گفتمان های جدید حول محور والیته است که این واقعیت بخش از زندگی ما را فرا گرفته است. و از همین نقطه نظر است که انحرافات و ده انحراف ها حول مسئله ت افزایش یافته است و نابسامانی به بخشی از دغدغه های انسان امروز مبدل شده است. فوکو تصریح می کند که ((سده ۱۹ و ۲۰ عصر تکثیر و افزایش است، پراکندن والیته ها، تقویت شکل های متفاوت آنها، اشاعه متنوع انحراف ها و… دوران ما بدعت گذار ناهمگونی های است)) (فوکو – ص ۴۵ و ۴۶).
به هر روی برای بازخوانی علت افزایش انحرافات بحث های میشل فوکو قابل اعتناست آن جا که وی معتقد است سبک زندگی مدرن، گفتمان های جدیدی حول محور والیته ایجاد کرده است و این گفتمان ها و سبک زندگی که تناقضی در زندگی ما رقم زده و در ظاهر را در عصر بورژوازی به انقیاد درآورده است، این شکل از حیات اجتماعی را طلب کرده است. وی تاکید می کند با آن که ((زاهد نمایی شاهانه ای بر تارک والیته تودار، صامت و ریاکار ما خود نمایی می کند)) (فوکو – ص ۹) اما در واقع (( از مخفیگاهش بیرون کشیده شد وم م شد که وجودی گفتمانی داشته باشد)) (فوکو – ص ۴۱). فوکو با تکیه بر همین گفتمان ها و زندگی جدید ما به واکاوی مسئله ت در سالهای اخیر می پردازد که نظرات او در کتاب جالبش که در ایران با نام ((اراده به دانستن)) ترجمه شده است، تشریح شده است.
چه باید کرد؟
با توجه به این که مسئله انحراف ، ذاتا خصلتی مدرن ندارد در نظریات سنتی و مدرن، برای حل و فصل آن، را ارهای متنوعی ارائه شده است که در این دستور العمل ها و پیشنهادها و اخلاقیات، طیف های گوناگون نظریات وجود دارد.
امروز ما با یک طیف از عقاید مواجهیم که با تاثیر پذیری از آئین برهمایی و خصوصا گ بر آنند که راه بشریت پرهیز و ام از است و جز برای تولید مثل، شان و ارزشی برای شهوات و غرایز انسانی قائل نیستند.
دیدگاه غالب کلیسای ی در ۲۰۰۰ سال گذشته این بوده است که همه رفتارهای به شائبه گناه، آلوده است و جز آن چه برای تولید مثل لازم است. رابطه مذموم می باشد حتی راهبه ها و کشیشان نیز با محدودیت هایی در این زمینه مواجهند. جالب اینجاست که اکثر نوشته های اولیه پزشکان حتی تا قرن ۱۹ میلادی نیز تاکید می کرد که فعالیت بی ربط به تولید مثل می تواند آسیب شدید جسمی به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر لذت گرایی و فلسفه خودگروی و سودنگر نیز ممکن است در شکل کاریکاتوری آن به اینجا منتهی شود که بسیاری از روابط می تواند و باید آزاد باشد، گرچه بسیاری از کنش هایی که در گذشته، انحراف به شمار می رفت امروز با این دیدگاه در بسیاری از کشورها آزاد است، اما بعید است دایره وسعت آن به حدی برسد که را نیز مجاز و مباح بشمرد. و شواهد نیز گواه این است که در بسیاری از کشورهای آزاد غربی حتی مسئله روسپیکری حل نشده باقی مانده است!
اما از آن جا که ما در جامعه ای ی و با مردمی مسلمان زندگی می کنیم وحوزه عمومی، فضای کنش و زیست جهان مان متاثر از تفکر، اخلاقیات، مناسک و هنجارهای ی است، لذا واکاوی و بازخوانی نظر در این زمینه نیز می تواند راهگشا باشد. گرچه و قرآن چونان دیگر موارد نیست که بتوان به آسانی یک قرائت از آن را به عنوان دیدگاه ی مطرح کرد. اما آن طور که در نگاه آغازین به نظر می رسد، بر بودن انسان در این زمینه و خصوصیات روحی و روانی و جسمی انسان که در پی کنش است، صحه می گذارد. اگرچه انسان را به تقوا و پرهیزکاری دعوت می کند، اما غریزه را نیز به عنوان یک اصل می پذیرد. موضوع چند همسری را رسمیت می بخشد و شاخص آن خود دارای چندین همسر بوده است و علنا ابراز می کرده است که ن را دوست دارد. مسئله طلاق را به رسمیت می شناسد و ما در مذهب شیعه بر آنیم که را اری دیگر به نام را نیز ابداع کرده است تا از انحرافات جلوگیری کند. سعی بر ایجاد را ار داشته و این که تا چه حد این را ارها باید امروزین شود و این که در کشورهای ی تا چه حد به این را ارها وقعی نهاده می شود، نیاز به مجال دیگری دارد. البته نکته اینجاست که و قوانین ی در عین بازگذاشتن راه هایی برای فضای کنش ، در عین حال در صورت س یچی از قوانین و بروز انحرافات ، تنبیهات و مجازات های به شدت سنگین را نیز قرار داده است!
نکته ای که کم و بیش در چند سال اخیر نیز به آن پرداخته شده مسئله و سوء تفاهمی است که جامعه ما در این رابطه با آن مواجه است. در زمانی که کلیسای غرب و اکثر نحله های فکری و اخلاقی و حتی پزشکی در غرب، بر رابطه س وش می گذاشتند، را اری برای کاهش هاب برگزیده است که رابطه دختر و پسر را آسان کرده و به آن رسمیت بخشیده است. و امروز که در اکثر جوامع حتی در بسیاری از لایه های اجتماعی ما مسئله رابطه دختر و پسر شکل جدیدی یافته، مسلمانان نمی توانند از این را ار به شکل صحیح و امروزی آن استفاده کنند. من نیز بر این نکته واقفم که سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها از تا آنجا سفره گسترانده و تا حدی این مسئله خصوصا در میان ن نهادینه ناشده و مذموم و غی ذیرفتنی است که حتی پرداختن بدان نیز امری نابخشودنی محسوب می شود! به هر حال محتمل است که اگر این دیدگاه و روش، نهادی می شد، امروز ما با این انواع و اقسام ، به ، به دانشجو، رواج سایت های گرافیک و… در ایران امروزمان مواجه نبودیم!
در هر صورت دیدگاه های مختلف نظری می توان مسئله انحراف را بازخوانی کرد، می توان از محدودیت ها گفت و این که انسان حریص بر آن چیزی است که از آن منع می شود، می شود از ارزش رابطه گفت و محدودیت ابزار برای کنترل آن، می توان از دین گریزی و کاهش اعتبار دین و اخلاق در میان آدمیان و فرامن انسان ها گفت و افزایش نفوذ غرایز، می توان از سبک زندگی مدرن و وجود گفتمان های جدید حول این محور و جهانی شدن گفت و…. می توان متغیرهای مستقلی که در افزایش جرم و جنایت و انحراف نقش داشته اند را نیز واکاوی کرد، می توان به مسئله بیکاری، احساس یاس و سرخوردگی، تفکیک تی، اعمال محدودیت های بیش از حد، تاخیر سن ازدواج، وجود سایتها و شبکه های ای و…. نیز گفت و می توان گفت و گفت دراین فضایی که تحقیق و پژوهش حول محور انحراف تابویی برای ما شده و هر عالم و شمندی نیز از کار بر روی آن فراری است، فقط می توان گفت، و می توان تاسف خورد از جرم ها و جنایت های که گاه و بیگاه در رسانه ها شنیده می شود در حالی که اکثر سیاست گذاران بی آن که خود را م م به کار علمی و تحقیق عالمانه در این زمینه بدانند، هر روز بر اساس سلیقه، تصمیم های شخصی می گیرند و هر روز وضع را بدتر و آشفته تر از دیروز می کنند.
منابعی برای مطالعه بیشتر
استور، آنتونی، ((فروید))، ترجمه حسن مرندی، طرح نو، چاپ اول ۱۳۷۵٫
فرانکنا، ویلیام کی،((فلسفه اخلاق))، ترجمه هادی صادقی، کتاب طه، چاپ دوم ۱۳۸۳٫
فوکو، میشل، ((اراده به دانستن))، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جه ده، نشر نی، چاپ دوم ۱۳۸۳٫
کیویستو، پیتر، (( شه های بنیادی در جامعه شناسی))، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ دوم ۱۳۸۰٫
گیدنز، آنتونی، ((جامعه شناسی))، (ویراست چهارم) ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ اول ۱۳۸۶٫
ممتاز، فریده، ((انحرافات اجتماعی، نظریه ها ودیدگاه ها))، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۱٫هیپ هاپ

درخواست حذف اطلاعات

هیپ هاپ
از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
هیپ هاپ به نوعی گفته می شود که همراه با موسیقی هیپ هاپ انجام گرفته و بخشی از فرهنگ هیپ هاپ محسوب می گردد. این نوع در دههٔ هفتاد میلادی توسط سیاه پوستان امریکایی ابداع گردید.[۱] آنچه این نوع را از دیگر ها متمایز می سازد طبیعت آزاد و خلاقانهٔ آن است. رقاصان این سبک معمولاً در رقابت های مختلفی شرکت کرده و حرکات جدید ابداعی خود را به نمایش می گذارند. محتویات [نهفتن]
۱ تاریخچه
۲ سبک ها
۲.۱ بریک
۳ لاک

در حدود سی سال پیش، و پس از پیدایش اولین گروه های حرفه ای بریک، و در دههٔ هفتاد میلادی، هیپ هاپ در میان جهانیان شناخته شد. اولین گروه هایی که بیش از همه بر روی این سبک تاثیر گذاردند شامل rock steady crew، the lockers و electric boogaloos می شود.[۲][۳] همزمان با رشد و فراگیر شدن موسیقی هیپ هاپ، مختص آن نیز پیشرفت کرده و با الهام از سبک هایی همچون funk توانست جایگاه خود را در میان گروه های حرفه ای بیابد. در آن زمان، استودیوهایی که به ب و کار اشتغال داشتند این نوع را سبک جدید یا جاز/فانک می نامیدند. کم کم این نوع توسط رقاصان حرفه ای و آموزش دیده توسعه پیدا کرد. به همین دلیل امروزه هیپ هاپ هم از نوع استودیویی و هم در خیابان و فضای باز اجرا می گردد. سبک ها
سبک های اصلی هیپ هاپ شامل هیپ هاپ که هیپ هاپ دنس را بر روی هیپ هاپ موزیک انجام میدهند که در این نوع دنس روی ریتم موزیک یدن خیلی مهم است و از ویژگی های مهم ای دنس محسوب میشود. (بعضی افراد فکر میکنند هیپ هاپ دنس همان بریک دنس است ولی این دو از هم جدا هستند) ، لاک (که همان پاپی دنس هم میگویند یا همان رباتی و عروسکی) و پامپ می گردد. بریک جدا از هیپ هاپ دنس است ولی در دنس های تیمی میتوان با هم از این دو دنس استفاده کرد و بریک دنس به قدرت بدنی بیشتری نسبت به سایر دنس ها نیاز دارد. این سبک ها از قدیمی ترین سبک های این محسوب شده، و در مسابقات جهانی این سبک اجرا می گردند. و به تمامی دنس های زیر شاخه هیپ هاپ خیابانی هم میگوند. بریک یک بی بوی در حال اجرای بریک - سال ۲۰۰۶ - مسکو
در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی، بریک در نیویورک ابداع گردید. پیش از آنکه اصلاحاتی همچون هیپ هاپ یا بریک پدید آیند، به اجرا کنندهٔ این نوع بی بوی (b-boy) گفته می شد. بی بوی (یا در صورت مونث بودن اجرا کننده، بی گرل b- ) شخصی بود که این نوع را در خیابان و معمولاً برای خودنمایی اجرا می کرد.بریک دنس به قدرت بدنی بیشتری نسبت به سایر دنس ها نیاز دارد. این سبک شامل حرکات روی زمین می شود که شامل حفظ تعادل روی یک دست یا روی سر، یا حرکات آکروباتیک و غیره روی زمین است.[۴] لاک
لاک برای اولین بار در توسط گروه the lockers ابداع شده، و به نام آنها نیز نام گذاری گشت. این سبک شامل توقف های ناگهانی در میان حرکات سریع می شود، و ح ی ربات مانند را به بیننده القا می کند.[۵]موسیقی هیپ هاپ

درخواست حذف اطلاعات

موسیقی هیپ هاپ (به انگلیسی: hip hop ) یا موسیقی (به انگلیسی: ) یکی از سبک های موسیقی است که به طور موازی با فرهنگ هیپ هاپ رشد کرد. موسیقی هیپ هاپ از دو بخش اصلی تشکیل شده است: (mc) و dj (ترکیب صدا و اسکرچ). این موارد به همراه برک و گرافیتی (یا دیوارنویسی) چهار بخش هیپ هاپ، یک نهضت فرهنگی که توسط جوانان شهری به خصوص توسط سیاهان ایجاد شد را تشکیل می دهد.[۱] در شهر نیویورک، در اوایل دهه ۱۹۷۰. در سال ۲۰۰۶، موسیقی پس از موسیقی کلاسیک دومین موسیقی محبوب در ایالات متحده بود.[۲] موسیقی هیپ هاپ، عموماً از یک یا چند خواننده که داستان های شبه خود زندگی نامه تعریف می کنند تشکیل شده است، این داستان ها اغلب مربوط به یک همتای خیالی، و به صورت اشعار بسیار ریتمیک پر از تکنیک هایی همچون همگونی مصوت ها، تجانس آوایی، و قافیه است. خواننده با یک قطعه سازی که اغلب از آن تحت عنوان «بیت» یاد می شود همراهی می شود، این ساز توسط یک دی جی نواخته شده، و توسط یک تهیه کننده، یا یک یا چند نوازنده خلق شده است. اغلب بیت با استفاده از یک ترکیب از وقفه کوبه ای از یک آواز دیگر، که معمولاً یک ترانه فانک یا موسیقی سول است ساخته می شود. علاوه بر طبل دیگر صداها نیز اغلب به صورت ترکیبی، الکترونیکی، یا اجرایی هستند. گاهی اوقات یک بخش می تواند سازی، نشانه مهارت دی جی یا سازنده باشد. هیپ هاپ در بران ، واقع در نیویورک، یعنی زمانی که dj بریک ضربه ای را از آوازهای فانک و دیسکو جدا د شکل گرفت. نقش اولیه رئیس تشریفات معرفی dj و موسیقی و تشجیع حضار بود. روسای تشریفات با صحبت در بین آوازها، به شور و هیجان می دادند، با حضار احوالپرسی می د یا برای آنان لطیفه و حکایت تعریف می د. سرانجام این رویه شکل بندی بهتری گرفت و « » نام گرفت. تا سال ۱۹۷۹ هیپ هاپ از نظر تجاری تبدیل به یک نوع موسیقی محبوب شد و شروع به وارد شدن به جریان غالب در کرد. در دهه ۱۹۹۰، یک نوع از هیپ هاپ به نام گنگستا تبدیل به بخش عمده موسیقی شد، و جنجال بسیاری بر سر ترانه هایی که گفته می شد به تبلیغ خشونت، بی بند و باری، استفاده از و زن ستیزی می پردازد شکل گرفت. با این وجود تا آغاز دهه ۲۰۰۰، موسیقی هیپ هاپ در صدر فهرست موسیقی های محبوب قرار گرفت و به سبک های مختلف در گوشه و کنار جهان نواخته می شد. محتویات
۱ مشخصات
۱.۱ ساختار آهنگین
۱.۲ آلات موسیقی و نحوه ساخت
۲ پیشینه
۳ تأثیر موسیقی هیپ هاپ
۳.۱ اثرات اجتماعی
۳.۲ سانسور
۴ دنیای هیپ هاپ
۴.۱ آسیا
۴.۲ خاورمیانه
۴.۳ اروپا
۴.۴ ی لاتین
۵ آفریقا
۶ کانادا
۷ استرالیا
۷.۱ زلاند نو
۸ رسانه ها

مشخصات
هیپ هاپ یک فرهنگی است که موسیقی بخشی از آن است. موسیقی خود از دو بخش تشکیل شده است، ، یعنی ارائه آوازهای سریع، بسیار آهنگین و تغزلی و dj، که یا از طریق پخش کننده صفحه (به انگلیسی: turntable)، ساز یا تولید صدای ساز ضربی با دهان ساخته می شود. یکی دیگر از جنبه های مهم موسیقی هیپ هاپ مدی است که در کنار موسیقی شکل گرفته است. ساختار آهنگین
بیت (نه ضرورتاً از طریق ) در هیپ هاپ تقریباً همیشه به صورت ر ۴/۴ است. هیپ هاپ در کانون آهنگین خود می چرخد: به جای شمارش «مستقیم» ۴/۴ (موسیقی پاپ؛ هیپ هاپ بر اساس احساس پیش بینی شده تقریباً شبیه تأکید «چرخش» در کوبه جاز است. همانند تأکید تریوله در چرخش، آهنگ هیپ هاپ ظریف بوده، و به ندرت به صورت موجود نوشته شده است (مبنای ۴/۴: نوازنده طبل اجرای هیپ هاپ را بر عهده دارد) و اغلب به صورت «تأخیری» یا معوق نواخته می شود. البته در آهنگسازی هیپ هاپ، از ضرب های ۲/۴، ۳/۴، ۶/۸ و … نیز استفاده می شود این روش بیشتر در موسیقی سول، دیسکو و موسیقی فانک، که در آن بیت ها و موسیقی آهنگین در طول قطعات تکرار می شد ابداع شد. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، جیمز براون به صورت رؤسای تشریفات امروز صحبت می کرد، آواز می خواند و فریاد می کشید. این روش موسیقی پایگاه کامل را برای رؤسای تشریفات برای قافیه سرایی فراهم می آورد. به همین دلیل موسیقی هیپ هاپ عموماً به رئیس تشریفات می پردازد، و اهمیت اشعار و تبحر در ارائه را تشدید می کند. احتمالاً هیپ هاپ سازی مهم ترین استثنای این قاعده است. در این نوع از هیپ هاپ، دی جی ها و سازندگان می توانند با ایجاد قطعات سازی تجربیات جدیدی به دست آورند. در حالی که ممکن است آنان آوازهای راک را ترکیب کنند، آنان مقید به چارچوب هیپ هاپ سنتی نیستند. آلات موسیقی و نحوه ساخت
نوشتار اصلی: ساخت هیپ هاپ
ساز هیپ هاپ چه از نظر سیستم صوتی و چه از نظر ضبط و چه از نظر آهنگسازان و سازهای مورد استفاده آنان برگرفته از دیسکو، فانک، و ریتم و بلوز است. استفاده دی جی های دیسکو و باشگاه از می از نیاز به استمرار موسیقی و در نتیجه انتقال آرام در بین قطعات ناشی می شد. بنابر مقایسه، هیپ هاپ کول دی جی هرک، جدا و بسط تنها بریک—یک تکنوازی کوبه ای میان — از طریق ترکیب دو نسخه از یک قطعه است. این امر، به گفته آفریکا بامباتا، «بخش خاص قطعه است که همه منتظر آن هستند، آنها آماده اند به هیجان بیایند.» (توپ، ۱۹۹۱) جیمز براون، باب جیمز، و پارلیامنت—در میان بسیاری دیگر— مدت ها منبع محبوبی برای بریک بودند. می توان قطعات ساز را نیز اغلب به صورت شیپور به این قطعات افزود (همان جا). بنابراین سازهای هیپ هاپ ترکیبی یا مبتنی بر سیستم صوتی شبیه موسیقی فانک، دیسکو، یا سول است. آوازها، گیتار، کیبورد، باس، طبل و کوبه. گرچه موسیقی هیپ هاپ اولیه صرفاً مرکب از بیت های بریک دی جی و دیگر قطعات قطعه وینیل بود، ظهور طبل برقی به آهنگسازان هیپ هاپ اجازه داد تا حدودی پارتیتورهای اولیه را به دست آورند. مجموعه طبل را می توان همراه با موسیقی قطعات وینیل یا به تنهایی نواخت. اهمیت توالی طبل های کیفی تبدیل به مهم ترین کانون توجه آهنگسازان هیپ هاپ شد چرا که این ریتم ها (جمله ها) بهترین بخش برای بودند. متعاقباً، طبل های برقی برای تولید صدای قوی طبل باس تجهیز شدند. این امر به پیشی جستن تک نوازی طبل بر فانک قدیمی، آلبوم های سول و r&b مربوط به اوا دهه ۱۹۶۰ و اوایل تا اواسط دهه ۱۹۷۰ منجر شد. طبل های برقی مجموعه محدودی از صداهای از پیش تعیین شده، از جمله های هت، طبل کوچک، تام، و طبل باس در اختیار داشتند. آغاز استفاده از ترکیب کننده نحوه ساخت موسیقی هیپ هاپ را تغییر داد. یک ترکیب کننده می تواند کلیپ های صوتی کوچک را از هر گونه ابزار ورودی، همچون صفحه گردان بازسازی کند. سازندگان می توانستند الگوهای طبل شبیه به هم را ترکیب کنند. مهم تر اینکه، آنان می توانستند مجموعه ای از سازها را با هم ترکیب کنند تا در کنار طبل خود بنوازند. سرانجام موسیقی هیپ هاپ دسته کامل خود را گرد هم آورد. بسیاری از سازندگان و شنوندگان افتخار می کنند که برخی قطعات از سنت های هیپ هاپ است و بنابراین منبع خوبی از ترکیب ها و وقفه هاست. تا به امروز، تولیدکنندگان از تجهیزات مرموزی برای بازسازی صدای خشن مورد استفاده در قطعات قدیمی استفاده می کنند. این امر به قطعات اعتبار بخشیده و خاطره پیشینه هیپ هاپ را در ذهن شنوندگان تداعی می کند. پیشینه
نوشتار اصلی: پیشینه موسیقی هیپ هاپ
مهم ترین دوره های تاریخی هیپ هاپ دوره های هیپ هاپ مکتب قدیم دوره (۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵) است، که از آغاز دوره هیپ هاپ تا زمان ورود آن به جریان غالب، و دوره هیپ هاپ عصر طلایی (۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳) است، که صدای ایست ت و وست ت را با هم ادغام کرده و با ظهور گنگستا و جی فانک، که ساخته وست ت است وارد عصر جدید شد. سالهای پس از ۱۹۹۳ شامل هیپ هاپ و، بیلینگ و ژانرهای مخفی، که دوران جدید را تعریف می کند است. هیپ هاپ در طول دهه ۱۹۷۰ در بلاک پارتی در شهر نیویورک شکل گرفت، یعنی زمانی که دی جی ها شروع به جدا بریک های کوبه ای برای مقابله با آوازهای فانک، سول، r&b و دیسکو د. خاستگاه این نوع از آواز به اوسط دهه ۱۹۵۰ بر می گردد یعنی زمانی که هنرمند راک سول/فانک جیمز براون دسته ریچارد کوچولو را نخستین گروهی دانست که موسیقی فانک را در بیت راک قرار داد. این آوازها بر مبنای &(به انگلیسی: ndash)؛ دی جی «بریک بیت» ساخته شده است. با افزایش محبوبیت هیپ هاپ، نوازندگان شروع به صحبت در حین نواخته شدن موسیقی د، و از آن پس «رئیس تشریفات» یا «امسی» نام گرفتند. در سال ۱۹۷۹، دو آلبوم هیپ هاپ نخستین بار به صورت تجاری پخش شد: «شاه تیم ۳ (جاک شخصیت)» ساختهدسته فتبک، و «شادی ها» ساخته دسته شوگرهیل؛ شادی ها چهلمین آهنگ برتر در نمودار آهنگهای پاپ برتر شد. دسته راک ی با آهنگ شعف، در سال ۱۹۸۰، در فهرست صد آهنگ برتر جایگاه اول را به خود اختصاص داد. در دهه ۱۹۸۰، هیپ هاپ تنوع بیشتری یافت و تبدیل به نوع پیچیده تری از موسیقی شد. هم زمان، فنون پیچیده تری ایجاد شد، که از آن جمله می توان بهاسکرچ، و ضبط الکترونیکی اشاره کرد. در اوا دهه ۱۹۸۰، با افزایش محبوبیت این ژانر از موسیقی شماری از سبک ها و زیر گونه های جدید هیپ هاپ پا به عرصه گذاشت. آهنگسازان هیپ هاپ شروع به همکاری با دسته های راک د و ژانرهای جدیدی همچون هیپ هاپ خودآگاه، جاز و گنگستا را به وجود آوردند. در دهه ۱۹۹۰، رویارویی طولانی میان های گنگستا در وست ت و ایست ت آغاز شد. این امر منجر به فنای هر دوی توپاک شکور و بی. آی. جی بدنام، به ترتیب در سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ شد. در سال ۱۹۹۶، گروه کلیولند بون تاگز-ان-هارمونی با آهنگ «چهار راه تا» رکورد ۳۲ ساله بیتلیها برای سریعترین رشد را پشت سر گذاشت، و در سال ۲۰۰۰، آلبوم مارشال مترز ال پی ساخته اولین خواننده سفیدپوست امینم بیش از نه میلیون نسخه فروش داشت و جایزه گرمی را به خود اختصاص داد. تأثیر موسیقی هیپ هاپ
جدای از محبوبیت بسیار هیپ هاپ، این ژانر از موسیقی تأثیر چشمگیری بر اکثر انواع موسیقی مردمی داشت. برخی هنرمندان بیت یا هیپ هاپ را با راک اند رول، هوی متال، پانک راک، مرنگو، سالسا، کومبیا، فانک، جاز، خانگی، تاراب، رگا، هایلایف، ام بالا و سول درهم آمیختند. خوانندگان پاپ نوجوانان و دسته پسرها همچون بک استریت بویز، انسینک، کریستینا آگوئیلرا، جسیکا سیمپسون، و بریتنی اسپیرز در بسیاری از تک خوانی های خود از بیت های هیپ هاپ استفاده می کنند. از اوایل دهه ۱۹۹۰ ارتباطی نزدیک و خاص بین موسیقی هیپ هاپ و موسیقی حزن انگیز بوده است. در واقع امروزه تقریباً در تمامی موسیقی های حزن انگیز ثبت شده عناصری از موسیقی هیپ هاپ یافت می شود. ترکیب این دو به نام nu soul در اوا دهه ۱۹۸۰ در گروه های new jack swing دیده شدند. با این وجود تا بیش از ظهور نوازندگانی مانند ماری جی بلیگ و ماریا کری شکل مدرن آن بوجود نیامد. در اوا دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، تأثیرات موسیقی هیپ هاپ در خوانندگانی مانند دی انجل، لارین هیل، جیل اسکات و آلیشا کیز مشهودتر شد. طی دهه ۸۰، گروه های مشهوری مانند run-d.m.c هم از هیپ هاپ و هم از هارد راک در ژانرهای جدیدی استفاده د که نمونه آن «walk this way» است با اجرای اروسمیث که موفقیتی فوق العاده بدست آورد. سایر نوازندگانی مانند آیس تی و گروهش body coun از هیب هاب، بانک راک و متال استفاده د، با این حال اینطور گفته می شود که اولین گروهی که متال را با تکنیک های آوازی آمیخت گروه anthraxبوده است. برداشت جدید «bring the noise» توسط (anthraxو دشمن مردم (ابهام ز ) نمونه ای خوب از اولین آهنگ های - متال است. biohazard faith no more, rage against the machine از جمله سایر نمونه های اولیه این گونه موسیقی ها می باشند. در اوا دهه ۱۹۹۰ با ظهور گروه های مانند لینکین پارک، لیمپ بیزکت وکورن که نیو متال نام گرفتند، موسیقی - متال محبوب تر شد و در عین حال بیشتر مورد انتقاد طرفداران هر دو ژانر موسیقی قرار گرفت. در ی لاتین، موسیقی در دهه ۱۹۸۰ به صورت toasting که قسمتی از موسیقی جامائیکایی ragga می باشد شناخته شد. به عنوان مثال غزلیات از قبل بخشی ازsoca بودند. رشد موسیقی هیپ هاپ در این ناحیه باعث ظهور آمیزه های آشکاری مانند[reggaeton و timba شد. در آفریقا نیز آوازهای گونه مانند t ou) سنگالی از قبل بخشی از موسیقی های محبوب بودند و موسیقی هیپ هاپ به سهولت به سبک های مشهوری مانند طرب (آفریقا) و mbalax ادغام شد. در کوبا نیز با گروه هایی مانند anonimo consejo, doble filo, papa umbertico و گروه فمینیستی و گرا krudas هیپ هاپ رشدی قابل توجه یافت. این ژانر همچنین بر سبک های مختلف موسیقی الکترونیک نیز تأثیر داشت. تأثیرات موسیقی هیپ هاپ در ژانرهایی مانند تریپ هاپ، jungle, uk garage, grime و سایر ژانرها کاملاً مشهود است. اثرات اجتماعی
موسیقی هیپ هاپ قسمتی از یک نهضت فرهنگی به نام هیپ هاپ است که شامل عناصری مانند برک و هنر دیوار نویسی بهمراه فهرست مرتبطی اززبان عامیانه در موسیقی هیپ هاپ، مدهای هیپ هاپ و دیگر عناصر است. محبوبیت موسیقی به محبوبیت فرهنگ هیپ هاپ در ایالات متحده و دیگر کشورها کمک کرد. اوا دهه ۱۹۹۰ شاهد افزایش محبوبیت سبک زندگی «bling bling» در موسیقی بود که بر روی نمادهایی همچون ثروت و مقام مثل پول، جواهرات، اتوموبیل و لباس تکیه داشت. با اینکه نماد ثروت از زمان زایش موسیقی هیپ هاپ بوجود آمده بود، فرهنگ جدید و قوی تر «bling bling» ریشه در کارهای بسیار موفق اواسط تا اوا دهه ۹۰(مخصوصاً کارهای ویدیویی) پاف ددی، bad boy records و همچنین کارno limit records توسط مستر پی داشت. با این حال واژه آن درسال ۱۹۹۹ (به انگلیسی: cash money records) در کار تک نفره اش «bling bling» خلق شد. از مظاهر سبک زنگی و نگرش «bling bling»، طرفداران cash money بودند. با اینکه بسیاری از طرفداران ، مخصوصاً گانگسترها، بی هیچ واهمه ای فرهنگ bling bling را دنبال می کنند، دیگران (بیشتر هنرمندانی خارج از جریان هیپ هاپ) عملاً پیروان بی چون وچرای bling bling را سرزنش کرده و این فرهنگ را ماتریالیستی می نامند. آلبوم همه نگاه ها به من محصول سال ۱۹۹۶ بخاطر ژانری که داشت، از آلبوم های بسیار تأثیر گذار آن زمان بود و موفق ترین کار توپاک شکور محسوب می شد. موفقیت چشمگیر هیپ هاپ --- مخصوصاً سبک گانگستری --- اثرات اجتماعی بسیاری نیز در طرز رفتار جوان مدرن داشته است. رفتارهای خودخواهانه ای که معمولاً در غزلیات و آثار ویدیویی برخی از هنرمندان هیپ هاپ نمایش داده شده است، بارها اثراتی منفی بر برخی از طرفداران ایده آلیست آنها داشته است. این در حالی است که بطور حتم رفتارهای تعدادی از هنرمندان خاص نمی تواند نشان دهنده رفتار جامعه هیپ هاپ باشد، و تأثیر محتوای غزلیات هیپ هاپ بر جوانانی که بخشی از فرهنگ هیپ هاپ را تشکیل می دهند جای بحث دارد، چنین جوانانی اغلب نقاب شخصیتی یک" گانگسترً را دارند در حالیکه عضو هیچ گروه تب اری نیستند. اغلب چنین نقاب های شخصیتی موجب رفتارهای غیر اجتماعی مانند کناره گیری از دوستان، بی توجهی به تحصیلات، عدم پذیرش قدرت ها و انجام جرم های کوچک مانند ابکاری می شود. در حالیکه اغلب شنوندگان می توانند نکات داستان های مربوط به رفتار اجتماعی را تشخیص دهند، یک گونه فرهنگ فرعی بنام pseudo-gangsta در میان جوانان ی شمالی ایجاد شده است. از آنجا که موسیقی هیپ هاپ تقریباً همیشه بریک مردانگی زیاد تأکید دارد، چنین گفته می شود که غزلیاتش نشاندهنده یک ذهنیت هوموفوبیا است. اغلب تردیدها و گمان های در مورد وجود تعداد بسیاری موزیسین های هیپ هاپ گرا وجود دارد که از ترس از دست دادن کارشان خود را مخفی نگه داشته اند. چنین شایعاتی در مورد برخی هنرمندان هیپ هاپ از قبیل کوئین لطیفه، دا برات و برخی دیگر گفته می شود. در سال ۲۰۰۱، فستیوال سالانه به نام peaceout world homo hop festival در اوکلند در کالیفرنیا برگزار شد که برای اولین بار در این فستیوال تمامی نوازندگان گرا، دو و هایی که تغییر ت داده بودند حضور داشتند و از آن تاریخ این فستیوال هر ساله برگزار شده ست. در سال ۲۰۰۳به گرا و هنرمند و هیپ ها، کاشن عنوان baby phat داده شد، با این وجود آثار او هرگز به معرض نمایش گذاشته نشدند. در سال ۲۰۰۵، pick up the mic عرضه شد که در آن به نوازندگان lgbt هیپ هاپ پرداخته شده بود. هیپ هاپ زبان عامیانه خود را دارد که شامل کلماتی مانند yo, flow و phat می باشد. به دلیل موفقیت تجاری قابل توجه هیپ هاپ در اوا دهه نود و اوایل قرن ۲۱، بسیاری از این گونه کلمات در لهجه های مختلفی در سرتاسر و جهان بکار رفتند و حتی انی که از طرفداران هیپ هاپ نبودند از کلماتی مانندdis بارها استفاده می د. کلماتی مانند homie نیز وجود دارند که به پیش از زمان هیپ هاپ برمی د اما اغلب به هیپ هاپ نسبت داده می شدند و دلیل آن هم ارتباط نزدیک بین آثار هیپ هاپ و لهجه بسیاری از نوازندگان است، انگلیسی محاوره ای آفریقایی یی. برخی مواقع اصطلاحاتی مانند «خیلی باحالی» با یک ترانه جا افتاده (در اینجا، در ترانه «دستانت را جایی نگه دار که من ببینم» با باستا رایمز و تنها به همین صورت کوتاه شده بکار می روند. زبان عامیانه ای مانند اسنوپ داگ و e-۴۰ که قانونمند هستند ودر آنها با اضافه «-izz» به وسط کلمه ها " " به "shizznit" تبدیل می شود اهمیتی خاص دارند (بعضی مواقع نیز "n" اضافه می گردد). این روش ها که از زبان بی مفهوم فرنکی اسمیت در ترانه سال ۱۹۸۰ او به نام «doubledutch bu» آغاز شده است، حتی در میان انی که طرفدار هیپ هاپ نیستند نیز رواج یافته، در حالیکه این افراد احتمالاً از منشأ آن بی اطلاع هستند. سانسور
احتمالاً هیپ هاپ به دلیل بکارگیری الفاظ نامناسب در مقایسه با سایر موسیقی های سال های اخیر بیش ازهمه با مشکل سانسور مواجه بوده است. بسیاری از اشعار این سبک تجسم کننده جنگ و کودتاهایی هستند که در نهایت به سرنگونی نظام می انجامند. برای مثال شعر «(به انگلیسی: gotta give the peeps what they need)» محصول گروه public enemy بدون ب اجازه از سازندگان آن مورد ویرایش قرار گرفت که طی آن کلماتی همچون «آزاد مومیا ابو جمال».[۳] استفاده گسترده از و ناسزا در بسیاری از اشعار باعث شده است که بر سر پخش آنها بصورت آثار ویدیویی در کانال های تلویزیونی مثل mtv یا در رادیو جنجال های بسیار برانگیخته شود. در نتیجه بسیاری از آثار هیپ هاپ بصورت سانسور شده پخش می شوند که طی این سانسورها کلمات مستهجن حذف شده (در حالیکه موسیقی متن حذف نمی شود) یا حتی کلمات و اشعاری کاملاً متفاوت جایگزین آنها می شود. نتیجه، که معمولاً باعث می شود باقی اشعار نامفهوم شوند یا با ضبط اصلی کار متناقض باشند، همراه با دیگر جنبه های موسیقی کاملاً مورد توجه قرار گرفته اند و در هایی همچون آستین پاورز: در عضو طلایی مورد مضحکه قرار گرفته اند، که در آن شخصیتی که در فضای مضحکه آمیزی از هیپ هاپ در حال بازی است، شعری را می خواند که کاملاً سانسور می شود. در سال ۱۹۹۵ راجر ابرت می نویسد:[۴] « در محافل سفید پوستان از وجهه بدی برخوردار است. بسیاری بر این باورند که موسیقی در بر گیرنده الفاظ مستهجن، خشن، ضد سفید پوست و توهین آمیز نسبت به ن است. در حقیقت برخی از این الفاظ همین گونه اند. اما بیشتر آنها اینگونه نیستند. این در حالیست که بسیاری از سفید پوستان اهمیتی نمی دهند. آنها صدای سیاه پوستان را ناخشنود و نا هماهنگ می دانند. با این حال اکنون همان نقشی را بازی می کند که باب دیلن در سال ۱۹۶۰ بازی می کرد. آرزوها و خشم های یک نسل را بیان می کند و قسمت اعظم آن در غالب نوشته های رسا موجود است.» دنیای هیپ هاپ
با اینکه موسیقی هیپ هاپ برای اولین بار در ایالات متحده خلق شد، اکنون به اکثر نقاط جهان راه پیدا کرده است. موسیقی هیپ هاپ تا قبل از دهه ۱۹۸۰ تنها در ایالات متحده رواج داشت. در طول آن دهه بود که این موسیقی راهش را به قاره های دیگر جهان باز کرد و تبدیل به موسیقی متن بسیاری از کشورها شد. رواج این موسیقی با رواج فرهنگ هیپ هاپ همگام بود - همان طور که برک محبوبیت ب می کرد، گروه های طرفدار و هیپ هاپ هم بیشتر و بیشتر شدند.
آسیا
در میان کشورهای آسیایی و جزایر اقیانوس آرام، فیلیپین اولین کشوری بود که موسیقی هیپ هاپ به آن راه پیدا کرد. نکته زمان زایش موسیقی هیپ هاپ فیلیپینو یا همان پینوی به اوایل دهه ۱۹۸۰ و آهنگ سازی دایورد ژاویر («na onseng delight») و وینسنت الونگ ("nunal") بازمی گردد. این ژانر طی دهه ۱۹۸۰ با سرعت کمی رشد کرد اما به زودی با ورود اولین آلبوم ماگالونا با نام «تو!» که شامل کار بسیار موفق «هموطنان من» بود به جریان غالب آن زمان تبدیل شد. ماگالونا که را به انگلیسی و تاگالوگ اجرا می کرد، به پیشگام این ژانر و در نتیجه چهره برتر تبدیل شد. ستارگان غالب آسیا، mcلارا و لیدی دایان و پیشتاز همه آنها مایکل وی در فیلیپین و ژاپن شهرت بسیاری یافتند. در ژاپن خوانندگان که بصورت مخفیانه کار می د، شنوندگان محدودی داشتند و در اواسط دهه ۱۹۹۰ گروه معروف teen idol روش جدیدی با نام j- را ابداع د که در صدر جداول قرار گرفت. در سئول، سن هیپ هاپ کره ای به نوعی از یک پدیده فرهنگی تبدیل شده بود. برخی از هواداران اظهار می کنند که هنرمندان هیپ هاپ کره ای دارای مهارت هایی هستند که با مهارت های همتایان یی خود برابری می کند. جو پی دی، ببر مست، پسی و حماسه برجسته جزء اجراکنندگان شهیر آن هستند. برخی بر این باورند که موسیقی هیپ هاپ کره به عنوان آنتی تز قابل احترام و آگاه از جامعه در برابر ژانر پاپ که اغلب و گیج کننده است و بر صنعت موسیقی کره حاکم است، ایستاده است. موسیقی هیپ هاپ در اواسط دهه نود قرن بیستم در کره جنوبی محبوبیت یافت. اجراکنندگان اصلی و مشهور هیپ هاپ کره اغلب شبیه موسیقی آر اند بی یا موسیقی پاپ هستند که در آن هنرمندان سبکهای آواز (و ) حرکات را از ایالات متحده تقلید می کنند. اجراکنندگان اولیه که بندرت آهنگ هایشان را خودشان می نوشتند، شامل کیم گان مو سئو تایجی، و بویز، دئو و دی جی داک هستند. برخلاف دیگر آهنگ های هیپ هاپ کره ای که در آن زبان کره ای با زبان انگلیسی ش ته بسته ای آمیخته می شود، در این نوع موسیقی در ابتدا منحصراً زبان کره ای مورد استفاده قرار می گرفت. سئو تایجی که دارای پیشینه موسیقی هوی متال سؤال برانگیزی بود، گیتارهای هوی متال را اغلب در می های خود به کار می برد و سایر هنرمندان نیز برخی قسمت های تکنو را در آثار خود تلفیق می د. تعداد کمی از هنرمندان، از جمله سئو تایجی و ام سی اسنیپر نیز قسمت هایی از موسیقی سنتی کره مانند پانسوری یا نانگک (موسیقی کشاورزان) را با آثار خود آمیختند. کاملاً واضح بود که اولین حرکات تقلیدی از حرکات محبوب یی بود. به عنوان مثال، سبک آوازی یا تولیدی «به خانه برگرد» سئو تایجی شبیه سبک سیپرس هیل بود. اولین آلبوم « » که تمامی مشخصات موسیقی را داشت، آلبوم اول کیم جین پیو در سال ۱۹۹۷ بود. بر اساس ر تابلو حماسه برجسته، فرم هیپ هاپ کره ای، دست کم تاکنون تحت تسلط قرار گرفته است— واقعاً نمی توان ضربها، ریتمها، اجراها، ظاهر —آن را از صحنه های یی تمیز داد، اما در مورد ارتباط اجتماعی باید گفت این موسیقی در این زمینه راه زیادی برای پیمودن دارد. پیغام به کندی در حال رسیدن به حد میانه است.» بسیاری از هنرمندان در جریان اصلی موسیقی کره موفق بوده اند. هنرمندان موفق شامل اجراکنندگانی از قبیل جینوسین، ۱tym، ام سی اسنیپر، جو پی دی و حماسه برجسته می شود. دیگر هنرمندان زیر زمینی که شهرت چندانی نداشتند و عمدتاً به استفاده از ضرب های غیر خیره کننده تمرکز می د، شامل کویت پالو و ،tbny و غیره می باشد. در اواسط دهه نود قرن بیست هیپ هاپ کره ای- یی در ایالات متحده رواج یافت که این امر عمدتاً به تلاشهای دو خواننده کره ای؛ ببر جی کی و دی جی درخشش ببر مست مربوط می شود. ببر مست بعد از آهنگ «کره سیاه» توسط آیس کیوب خلق شد که از موسیقی به عنوان ابزاری برای تبادل فرهنگ و به چشم تلاشی برای ترویج هماهنگی نژادی استفاده می برد. به دنبال موفقیت ببر مست، بسیاری از گروه های جدید و شرکتهای تولیداتی با هدف هرچه بیشتر مردمی سبک موسیقی پدیدار شدند. ببر جی کی و ببر مست کرو را تشکیل دادند تا بتوانند گروه نخبه های بهترین خواننده های کره را معرفی کنند. گفته می شود که هیپ هاپ ژاپنی (نیپ هاپ یا جی-هیپ هاپ) در سال ۱۹۸۳؛ یعنی زمانی که سبک وحشی چارلی آهیرنز در توکیو به نمایش درآمد، آغاز شد. این بر هنرمندان دیوارنوشته ها متمرکز بود، اما با این حال در آن برخی از ام سی های اولیه مدرسه قدیمی، از زنبور پرکار و مشکل دوگانه، دی جی هایی مانند گراند مستر فلاش و موفقیتهایی نظیر راک استدی کرو به نمایش درآمده بود. پس از نمایش این نوازندگان خیابانی در پارک یویوگی به بریک پرداختند. در فاصله بسیار کمی، کریزی ای به عنوان یک بی- بوی مطرح شد و او خود سرانجام راک استدی کرو ژاپن را تأسیس کرد و این در حالی است که دی جی برخورد که از صحنه پارک یویوگی برخاسته بود، تبدیل به یک دی جی شناخته شده جهانی شود. دی جی های بیشتری متعاقب آن مطرح شدند و شروع ظهور دی جی ها ۱۹۸۵ بود. یک سال بعد، باشگاهی برای تمامی هیپ هاپها در شیبویا افتتاح شد. در آن زمان شکی وجود داشت در این خصوص که زبان ژاپنی با توجه به نداشتن هجاهای تکیه بر و نیز به سبب آنکه پایان افعال آن بسیار متفاوت بود، برای ژانر مناسب نباشد. با وجود این تعدادی از هنرمندان ، از جمله ایتو سیکو، چیکادو هارو، تینی پان و تاکاگی کان ظهور د. در دهه نود، موسیقی جی نوجوانان ظهور کرد و هیپ هاپ به جریان اصلی موسیقی ژاپن راه پیدا کرد. اولین کار موفق « 'ya wa boogie back» شا دارا پار بود. در سال بعد از آن، «دا.یو.نی.» و «مایکاً توسط ایست اند ای عرضه شدند. سرانجام هیپ هاپ در ژاپن به دو شکل تقسیم شد: هیپ هاپ ژاپنی نرمال و» «و یک شکل» ضعیف تری «که بیشتر تحت تأثیر موسیقی آر اند بی قرار داشت و نام آن جی-اربن بود. گروهی که اغلب از آن به عنوان مبدع موسیقی جی-اربن یاد می شود، گروه ام-فلو (ای کی ای» مدیریت فو) بود. آنها که در ابتدا از یک دی جی تنهای ژاپنی (دی جی تاکو) و یک ام سی (کلامی) کره ای- ژاپنی تشکیل شده بودند، یک خواننده دیگری به نام لیزا که نژاد پرویی- ژاپنی داشت، را به جمع خود اضافه د. آلبوم اول آنها، درخشش سیاره، در سال ۲۰۰۰ پخش شد و از آن زمان تاکنون برنامه های جی-اربن زیادی از جمله کریستال کی، ای وان، هارتس دی و نیز کارهای مشترکی با ستاره های پاپ ازقبیل نامی آمور، و بوآ پخش شدند. سایر برنامه های محبوب جی-اربن، مانند آر آی پی اسلای مینیز با ام-فلو کار شده است. برای هنرمندان هیپ هاپ آسیایی دشوار است که بتوانند وارد جریان اصلی ایالات متحده بشوند، اما در سال ۲۰۰۲ یک هنرمند چینی- یی به نام جین آئو- یونگ (که اغلب او را جین یا ام سی می شناسند) حادثه هیجان انگیزی را رقم زد. او در هفت هفته متوالی جایزه فری استایل فرایدی را در بت ۱۰۶ و پارک که برنامه ای مختص هیپ هاپ بود، از آن خود کرد و از مسابقات کناره گیری کرد. جین اعلام کرد که پس از پیروزی در نبرد در آ ین هفته با نشان راف رایدرز امضا می کرده است. توجه ها به او بیشتر شد واین یک موفقیت بزرگ برای هنرمندان آسیایی- یی محسوب می شد. دو سال پس از آن، او آلبومی را به نام ئیرجین/راف رایدر تحت عنوان «مابقی رفتنی است» عرضه کرد. جین اولین آسیایی- یی بود که می توانست یک آلبوم تک نوازی را در جریان اصلی به اجرا بگذارد، هر چند که آلبوم چندان موفقیتی در برنداشت. بسیاری از هواداران هیپ هاپ کمبود تبلیغات و به تعویق افتادن آلبوم به مدت هفت ماه را از جمله دلایل اصلی ناکامی آلبوم مزبور می دانند. درهای ورود آسیایی- یی ها به جریان اصلی اندکی باز بود، اما این اتفاق هنوز به طور کامل رخ نداده بود. خاورمیانه
هیپ هاپ در پایان دهه به تدریج شهرت و محبوبیت یافت، ستاره های زیادی از دو طرف فلسطینی ها تامر نافر و زیرزمینی ها یهودی پدیدار شدند؛ اگر چه برخی از آنها، از قبیل موک ای. به تبلیغ صلح و مدارا می پرداختند، دیگران احساسات خشونت گرایانه و ملی گرا را سر می دادند. هیپ هاپ در ایران در دهٔ ۹۰ میلادی متولد شد وقتی که جوانان ایرانی ابتدا با هیپ هاپ آشنا شدن و سپس با موسیقی آن و بعد کم کم نقاشی گرافیتی نیز در ایران دیده شد اما پر رونق ترین بخش هیپ هاپ در ایران هیپ هاپ سرایی است؛ و در همان ابتدا سعی د این موسیقی را با فرهنگ ایرانی نزدیک کنند (مثلاً در اولین آلبوم فارسی که توسط هیچ منتشر شد موسیقی سنتی ایرانی با ترکیب شد) در ایران از سال های اوج این سبک در و به صورت عمده بعد از ترور توپاک شکور (۱۹۹۶) هیپ هاپ به نسل جدید جوانان ایران معرفی شد. حسن خواننده مرد مشهور ایرانی آهنگی توسط دخترش عقیق یا نیکی در اواسط دهه ۸۰ میلادی اجرا کرد و سندی در اواسط دهه۹۰ میلادی ضبط و وارد بازار د که بسیار به سبک هیپ هاپ نزدیک بود بخصوص سبک سندی (برخی معتقد هستند که اولین ر ایرانی سندی هست) اما آهنگی که آنها اجرا د شاید از نظر سبک و کلام به موسیقی هیپ هاپ نزدیک بود اما از نظر محتوا و موضوع و بیت آهنگ هیچ تناسب و شباهتی با هیپ هاپ نداشتند و حتی نمی توان گفت که آنها در پیدایش موسیقی فارسی تأثیر زیادی داشتند، در ابتدای هزاره سوم جوانان با استعدادی در ایران به این سبک از موسیقی رو آوردند، که قدیمی ترین و شناخته شده ترین آنها سروش لشکری ملقب به هیچ یود، سروش در کنار «یاشا» و «شایان» اولین رهای ایران بودند. اما که بعد از مدت کوتاهی یاشا و شایان به دلایل نامعلومی کنار رفتند و سروش برای پا گرفتن و زنده ماندن موسیقی هیپ هاپ در ایران تلاش های زیادی کرد و شاید همین تلاش ها باعث شد تا او را پدر فارس ایران بنامند. بعد از مدتی کم کم فارس مسیر رو به رشد خود را پیدا کرد، از قدیمی ترین رهای ایران می توان به: «عرفان پایدار»، «پویار»، «بهرام نورائی»، «یاشا»، «شایان»، «سروش لشکری»(هیچ )، «بهنام مهرخوان» (دیو سپید)، «حسین رحمتی»(حصین)، «رضا ناصری آزاد»(پیشرو)، «یاسر بختیاری»(یاس)، خشایار پایدار، سامان رضا پور (سامان ویلسون)، و مهراد مستوفی راد (مهراد هیدن) از گروه زدبازی نام برد.همچنین از خوانندگان آراندبی (r&b یا r'n'b)—که یکی از سبک های هیپ هاپ است—می توان به حسین مقصودلو( ) ، بیگرض و تی دی اشاره کرد. اروپا
هیپ هاپ برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ در فرانسه ظاهر شد و هم زمان با آن، این ژانر در ایالات متحده نیز به موفقیت هایی دست یافت. تا سال ۱۹۸۲، حتی ایستگاه های رادیویی هیپ هاپ نیز پا به عرصه وجود گذاشتند که از آن جمله می توان به ر دپر اسنپر اشاره کرد. همچنین دی جی دی نستی، که بعدها تبدیل به ستاره ای در این زمینه شد، اولین حضور خود را تجربه کرد. همان سال یک کنسرت بزرگ هیپ هاپ برگزار شد؛ تور نیویورک، که توسط اروپا ۱ حمایت می شد و در آن آفریقا بامباتا، گراند می ر دی اس تی، فب ۵ فریدی، آقای فریز و راک استدی کرو دیده می شدند. هیپ هاپ تا سال ۱۹۸۳ به یکی از بخش های برجسته صحنه موسیقی فرانسه تبدیل شده بود. دی نستی «پانام سیتی ین»، که در سال ۱۰۸۴ عرضه شده بود، اولین هیپ هاپ ثبتی فرانسه محسوب می شد. فرانسه شماری از ستاره های بومی، از قبیل (گروه) آی ای ام| آی ای ام و یم ان تی ام را پرورش داد. البته مشهورترین هنرمند فرانسوی یحتمل ام سی سولار سنگالی تباراست. هیپ هاپ در اروپا هم درحوزه مردم قبائل قرار می گرفت و هم درحوزه مهاجران. برای نمونه، در آلمان می توان به گروه «چهار شگفت انگیز» die fantastischen vier یا سیدو اشاره کرد. هیپ هاپ سوئد در اواسط دهه هشتاد قرن ۲۰ ظهور کرد و تا اوایل]دهه نود شمار زیادی از «برنامه های نژادی سوئدی» از قبیل لوپ تروپ، «برنامه های مهاجران» مانند لاتین کینگز و برنامه های می شده همچون اینفینیت مس، هنگام ضبط به منظور استفاده در بازار داخلی، از انگلیسی به نوع در «رینکبی سوئدی» که زبان آمیخته انواع مختلفی از زان ها است، تبدیل شد. مشهورترین هنرمند درایرلنددی جی کولی است و در کنار وی craz-e، بی- واندر و گروه هایی همچون انسان در برابر ماشین قرار دارد. ایرلند همچنین مجله هیپ هاپ خاص خود به نام « ایرلند» را دارد که توسط دی جی احمد اجرا می شود. مشهورترین هنرمندان هلندآزدراپ پوزه که تمامی کارمندان آن اهل آمستردام هستند، پستمن، از کیپ ورد و سورینام است. ایتالیا نیز هنرمندان خاص خود، از جمله جووانوتی و آرتیکولو۳۱ را یافت و ملت آن به شهرت و سرشناسی دست یافتند؛ در حالی که صحنه لهستان با روی کار آمدن پی ام کول لی در ابتدای دهه شاهد هنرمندان بود. دررومانی، بی.یو.جی. مافیا از پنتلیمون بخارست ظهور کرد و نشان آنها؛ یعنی گنگ استا، مشابهت های زندگی در بلوک های آپارتمانی رومانی دوران کمونیستی را با پروژه های مسکن سازی در محله های یی نشان می دهد. گروه نشان خاص خود را برای تولید به نام کاسا دارد و به امضا و پخش آلبومهای هنرمندان به نام از جمله؛ «مهست»، « و ا ا ال»، «ام اند جی» و «ویلی» می پردازد. گروه پارازیتی تبدیل به یکی از محبوب ترینها در رومانی تبدیل شده است و اشعاری دارد که تمهای اجتماعی، و ضد- سانسوری (آنها حتی ممکن است دارای ۲۰ سم ام ثبتی نشان هیپ هاپ باشند، امضا گروه «آنونیم» و «اسپایک» - در ۲۰۰۶ چلو، مهم ترین تولیدکننده پارازیتی آلبومی تحت عنوان «فابریکانت دو گانوی» عرضه کرد- سازنده ترش، که حضور میهمانی کیلارمی را نشان می دهد، گروه وو-تانگ کیلا بیز). همچنین، r.a.c.l.a. (که در اصل رهای سفید به طور قانونی به هشدار فکر می کنند)، اولین گروه بود که یک آلبوم هیپ هاپ رومانیایی عرضه کرد و در آن به موضوعات «اجتماعی» پرداخت. آن گروه هنوز هم وجو دارد و در سال ۲۰۰۵ پانزدهمین آلبوم خود را به نام «مهارت» به عموم عرضه کرد. در سال ۲۰۰۵، گروه انفجار دیگری، زیل، آلبوم اول خود «چی وربال» (با تنها: دپیندی دو نوی «) را منتشر می سازد که با واکنش مثبت مردم مواجه می شود. از آن زمان تاکنون، گروه نشان تولید خود، به نام اسناد چیل برادرز، را داشته است و با هنرمند مشهور» راگا- «پاچا من (که به خاطر همکاری موفقیت با هنرمندان» ر آفریقایی «از قبیل مووید و باپی براون و هنرمند هیپ هاپ بریتانیایی» بلک بیشاپ «از» ماب استارز «و» سی-رایم فامیلی کروز «) و شمار دیگری از هنرمندان همچون سابسمناتو (عضو گروه صریح)، مایک پاو (یک هنرمند بسیار برجسته و مستعد موسیقی آر اند بی) و دیگر تولیدکنندگان مشهور قرارداد امضا کرده است. آنها دومین آلبوم خود را به نام» چیل برادرز" در پاییز ۲۰۰۶ منتشر د. صربیا به لطف وجود گروه سندیکای بلگراد یکی از مشهورترین کشورها در زمینه در اروپا محسوب می شود. آنها در وهله اول منطقه دورکول خود (گورنجی، دونجی دورکول، سیپکا، (ucazakinje)، ماج) و بلگراد، به عنوان یکی از بزرگ ترین ای اروپایی هستند. گروه :۹ تا ۹۹ عضو «دارد، اما تنها تعداد اندکی از آنها در صحنه حضور پیدا می کنند (فدجا، اسکابو، اوگی، دارکو، دیجولو، دیجولو…). آ ین آلبوم آنهاًsvi zajedno»، یکی از پرفروش ترین آلبومهای سال ۲۰۰۵ بوده است. پوزدراو زا سیندیکیلس!!! دیگر رها مانند ام سی جرتیک (جرا) و دی جولی (آنها گروه فول تریپ هستند) و گرواجس نیگروتین (بد کپی) مارچلو، (گروه ) وی آی پی و دیگر گروه ها نیز مؤثر هستند. بوسنی خواننده های مشهوری همچون ادو ماجکا، فرنکی، اونیور زالنی وجنیکی و… دارد. ادو ماجکا یکی از مشهورترین خوانندگان بالکان است. او در مورد جنگ بوسنی و نیز وضعیت کنونی بوسنی آهنگهای فراوانی دارد. او مثل خیلی های دیگر اص بوسنیایی و کرواتی دارد. فرنکی یک خواننده میهن پرست است. او عاشق بوسنی بوده و یکی از اعضای دوستداران بوسنی و هرزگوین می باشد. در اوا دهه نود، با به عرصه آمدن ترم ۱۱ و بولسنا براکا و سایر خوانندگان که بر مسائل اجتماعی تمرکز کرده بودند، موسیقی به محبوبیت فراوانی رسید. در بلغارستان نیز در اوا دهه نود، گروه "کله لاستیکی هاً (گومنی گلاوی) شکل گرفت که اعضای آنرا میشو شامارا، دربن جی، سا و چند تن دیگر تشکیل می داد. کشور همسایه یعنی یونان نیز در اوایل دهه نود به کاروان هیپ هاپ پیوسته بود. در آن روزها، گروه هایی همچون پیش می رویم جریان رایج را تحت سلطه خود داشتند (که با نشان هیپ هاپ افسانه ای دف جم شناخته می شدند) و در همین حال تسالونین پیشتاز سیفو ورسز در میان اسامی زیرزمینی برتر قرار داشت (جالب توجه اینکه، او یکی از معدود هنرمندان هیپ هاپ یونان بود که گستره کارش فراتر از مرزهای یونان رفته بود). از سال ۲۰۰۰ خوانندگان ی همچون دیزی رذل، زنجیر زرنما، گرنی مک و همی در بریتانیا پا به عرصه گذاشتند. از دیگر خوانندگان مشهور در بریتانیا می توان به مالیات مخ و جست اشاره کرد. ی لاتین
نوشتار اصلی: لاتین
در پورتوریکو، ویکو سی به عنوان اولین خواننده اسپانیایی زبان پا به عرصه گذاشت و کارهای ضبط شده او سرآغاز همان چیزی بود که بعدها با نام رگائتون شناخته شد. در سال ۱۹۸۹ وقتی ویکو سی با آلبوم فوق موفق خود یعنی «آ ین قسمت» وارد ج خواننده های محبوب شد و شهرتی جهانی بدست آورد، در پورتوریکو به اوج محبوبیت خود رسید. در طی متنوع شدن جریان در دهه نود، سانتی وای سوس دوندس و لیسا ام مشترکاً آلبومی (به نام «سوی چیکیتو») منتشر د که به تولد مرن که تلفیقی از هیپ هاپ و مرن گو بود، منجر شد. در مکزیک، محبوبیت هیپ هاپ با موفقیت کالو در اوایل دهه نود آغاز شد. بعدها در طی همین دهه با حضور گروه های لاتینی همچون تپه سرو در ج گروه های موسیقی ، گروه های راک مکزیکی همچون کنترل ماچته در سرزمین مادری خود به اوج رسیدند. و بدین ترتیب با موفقیت گروه هایی همچون تپه سرو، فرهنگ هیپ هاپ و در ی جنوبی محبوبیت یافت. گروه هایی همچون تیرودیگارسیای شیلیایی که زمانی محبوبیتشان نه تنها در شیلی بلکه در پرو، کلمبیا، مکزیک و پورتوریکو کشیده شده بود، کم کم از دور خارج شدند. برگزاری یک کنسرت سالانه هیپ هاپ در آلمار هاوانا در سال ۱۹۹۵، به محبوب شدن هیپ هاپ کوبایی منجر شد. به دلیل حمایت رسمی ت از موسیقی دانها، محبوبیت هیپ هاپ اندک اندک در کوبا افزایش یافت. در ۲۰ سال اخیر، هیپ هاپ در برزیل محبوبیت روزافزونی پیدا کرده و در آنجا به "هیپی هاپی لقب گرفته است. پسرها و دخترها، دی جی ها، ی ها و نویسندگان مطالب رودیواری، بطور سنتی در قالب آنچه که به بطور سنتی به آن دسته می گویند خود را ساماندهی کرده اند. این گروه ها همچنین خدمات اجتماعی انجام می دهند و در تلاشند تا با جذب جوانان محله های خود، آنها را به انجام فعالیت های هنری و بیداری اجتماعی ترغیب کنند. آفریقا
نوشتار اصلی: هیپ هاپ آفریقایی
در اوایل دهه نود، بریک اولین جنبه از فرهنگ هیپ هاپ بود که به آفریقای جنوبی راه یافت، جاییکه در آن دسته صدای سیاه پیش از روی آوردن به در دهه نود فرهنگ هیپ هاپ را براه انداخته بود. ی های صدای سیاه که کار خود را از ۱۹۸۹ آغاز کرده بودند تآپارتایدوقت را به جایی کشاندند که کا آنها را ممنوع کرد و این ممنوعیت تا سال ۱۹۹۳ ادامه یافت. پس از آن آفریقای جنوبی در کلوا که تلفیقی از دیار بود سبک متمایز خود را خلق کرد. در نقطه دیگری از آفریقا، موسیقی تلفیقی ام بالا سنگالی ها محبوبیت روزافزونی بدست می آورد و در همین حال در تانزانیا، گروه های بونگو فلاوا همانند ا پلاتساز، هیپ هاپ را با تاراب، ی و سایر سبک تلفیق می د بدون اینکه کانگو ماکوما را فراموش کنند. کانادا
نوشتار اصلی: هیپ هاپ کانا
در اوا دهه ۸۰، مرز شمالی یعنی کانادا به یمن وجود ماسترو فرش وس هنرمند ی، شاهد رشد محبوبیت هیپ هاپ شد. آلبوم بی همتای او به نام «بگذار ستون فقراتت غلط بخورد» به مدت بیش از یک سال در صدر آهنگ های پرفروش بود. در اوایل دهه نود، هنرمندان بیشتری همچون مکی می و اراذل خود را در عرصه موسیقی شهری رو به رشد کانادا که پیشینه آنرا باید در تورنتو و ونکوور جستجو کرد، نشان دادند. اخیراً، خوانندگان ی همچون چوکلر، سقراطی ها، مهتر کلیسا، اتحادیه شکلات فروشان، هاف«مک سان»راین، جی جاق های سیاه، سنگ جواهر و کی-اوس نامهایی هستند که از عرصه موسیقی شهری کانادا به خانه های مردم راه یافته اند، هرچند که این سبک ها نتوانسته اند در جریان متداول رایج در مرز جنوبی یعنی ، به جایگاه قابل توجهی برسند. استرالیا
نوشتار اصلی: هیپ هاپ استرالیایی
درحالیکه هیپ هاپ استرالیایی در اصل از نوع یی آن بسیار فاصله گرفته، از اوایل دهه نود یک سبک محلی متمایز در این کشور شکل گرفته است. حمایت ایستگاه های رادیویی [بویژه ایستگاه پرنفوذ رادیو جوان تریپل جی) و تعیین جایزه شهری در جشنواره سالانه جوایز آریا، برخی از رویدادهایی هستند که به خلق چهارمین آلبوم گروه گانگسترهای بالای تپه با نام جاده سخت منجر شد که در سال ۲۰۰۶ در صدر ج رسمی آلبوم های موسیقی استرالیایی قرار گرفت. این اولین باری است که هیپ هاپ استرالیا در عرصه موسیقی مستقل، با چنین اقبالی مواجه می شود. گانگسترهای بالای تپه در سطح ملی یکی از موفق ترین ها به شمار می آیند و کارهای آنها توسط آبیس رکوردز که بزرگ ترین شرکت هیپ هاپ مستقل در استرالیا بوده و متعلق بهپگز هنرمند است، توزیع می شود. از دیگر هنرمندان سرشناس هیپ هاپ در استرالیا می توان به گله، دست و پا چلفتی ها و تی زد یو اشاره کرد. اگرچه هیپ هاپ استرالیایی در اصل از هیپ هاپ یی ریشه گرفته اما این دو سبک تا حد زیادی از هم فاصله گرفته اند. هیپ هاپ استرالیا اغلب خیلی رک است و به دلیل آنکه بر ترانه هایی با مضامین تند تمرکز یافته و از موضوعات سطحی پرهیز می کند، از اینکه در نقطه مقابل هیپ هاپ یی قرار گرفته به خود می بالد. یکی از آهنگ های دست و پا چلفتی ها (هیپ هاپ ساحل غربی یی) به غرور غربی، آشکارا کنایه می زند، «من بچه طرف دیگر شهرم، اینو تو مخت فرو کن (سمت غربی!) چه فرقی می کنه؟ گانگستری نیست! اگه فکر می کنی جون سخت تری ممکنه دل درد بگیری، ممنون می شم اگه گورتو گم کنی- ذکاوت های حرفه ای کوفتی، شبی یکی بالا بنداز». ماهیت سازمان یافته هیپ هاپ استرالیایی و فکری که در پشت ترانه نویسی های آن نهفته است در نهایت آنرا در نقطه مقابل همتای یی اش قرار می دهد.[۵] زلاند نو
نوشتار اصلی: هیپ هاپ نیوزیلندی
بسیاری از ستاره های بزرگ هیپ هاپ زلاند نومائوری یا جزیره نشینان اقیانوس آرام هستند. هنرمندان شاخص هیپ هاپ این کشور از دهه ۹۰ عبارت اند ازوحشی، چه فو، نسیان میستیک و کاتب که آلبوم ها یا آهنگهای همگی آنها در سال ۲۰۰۴ در صدر ج قرار داشت و برنامه های آنان نیز که توسط بزرگ ترین تهیه کنندگان این عرصه ساخته شده، جز مشهورترین هاست؛ و وحشی در این کشور متولد شد رسانه ها
چند مجله بزرگ یی کار خود را به هیپ هاپ اختصاص داده اند که از جمله آنها می توان به «منبع»، «ا ا ال» و «وایب» اشاره کرد. در گذشته، بی ای تی برای مدتها تنها تلویزیونی بود که برنامه های هیپ هاپ را پخش می کرد، اما در سالهای اخیر کانال های جاز همچون وی اچ ۱ و ام تی وی بیش از هر ژانر دیگری به پخش برنامه های هیپ هاپ پرداخته اند. بسیاری از ا بطور مستقل خبرنامه های هیپ هاپ دارند و این در حالیست که در تعدادی از کشورها مجله های هیپ هاپ در سطح تیراژ ملی منتشر می شوند. قرن بیست ویکم با ظهور رسانه های آن لاین همراه شده است و امروزه سایت های طرفدار هیپ هاپ هر روزه خبرهای دنیای هیپ هاپ را بطور جامع پوشش می دهند.بدون پیدا...

درخواست حذف اطلاعات

وابسته به عشق یک است که سرگرمی های وابسته به عشق را فراهم می کند و هدف آن تحریک افکار یا رفتار های وابسته به جنس مخالف در بینندگان است. وابسته به عشق یکی از مهمترین گروه های اصلی بر اساس هدف است، مانند مراسم، رقابتی، شرکتی، و اجتماعی. لباس نده وابسته به عشق اغلب کم است و ممکن است به تدریج کاهش یا حذف شود. در برخی از مناطق ایالات متحده که در معرض قرار گرفتن در معرض نوک ها یا جنین ها غیرقانونی است، نده ممکن است لباس های عجیب و غریب را به تنهایی در معرض قانون قرار دهد. برابری، با این حال، ا ام وابسته به عشق نیست. فرهنگ و توانایی بدن انسان جزء زیبایی شناختی قابل توجه در بسیاری از سبک های است. های وابسته به عشق شامل اشکال و سبک های زیر است: می توانید می توانید
کج
برو
کویچی هوچی
موجه
ت
( نده عجیب و غریب)
قطبی
حباب
فن
لباس و دستکش
میله
نیمکت
تماس با
دامن لیمو
هفت حصیر
ج
سنگ زنی ( )
twerking

محبوب ترین رده های و انواع: بالایی

درخواست حذف اطلاعات

بالایی:این ها در سال های اولیه رنسانس در ایتالیا آغاز شد. محبوبیت این نوع سرگرمی به سرعت در سراسر اروپا، ایالات متحده و جهان 'گسترده می شود. اگر چه بسیاری از انواع دیگر های ساده تر و راحت تر از قبل ساخته شده بودباعث گردید باعث شد باله برخی از از نفوذ خود رادست داد، رقاصان مدرن در سراسر جهان شروع به احیای جاویدان دو به سرعت در حال افزایش است. والس - این با شکوه و آهسته دو نفره برای اولین بار در اواسط قرن نوزدهم معرفی شد و توسط موسیقی آهنگساز مشهور یوهان اشتراوس محبوبیت پیدا کرد. امروزه این استاندارد طلایی و معروف ترین سالن های در سراسر جهان را نشان می دهد.
و ز وینز - فرم اصلی و ز، که برای اولین بار در دادگاههای ایتالیایی اجرا شد، امروز به عنوان والس وین شناخته می شود. آن را با سبک بسیار معروف "انگلیس آهسته و ز" متفاوت می کند با داشتن بسیار سریع تر 180 ضربه در دقیقه و اولین ی بود که "تعطیل بسته" بین هنرمندان را معرفی کرد.
تانگو - در اصل در منطقه آرژانتین ریو دلا پلاتا ایجاد شد، این امروزه با بسیاری از تغییرات آن (تانگو آرژانتینی، تانگو اروگوئه، فینیش تانگو و دو نوع تانگو - استاندارد و یی) شناخته شده است و سبکاحساساتی و پر انرژی و جذاب است
cha-cha-cha - این فوق العاده ریتمیک در امریکای لاتین ایجاد شده است و توانایی حرکات آهسته و بسیار پر انرژی را به همراه می آورد و باعث می شود که نده ها در سراسر جهان به سرعت در حال رقابت باشند.
rumba - محبوبیت این کوبایی از تمرکز آن بر حرکات تنفسی هیپنوتیزم شرکای است. از زمان تأسیس آن در دهه 1930، بسیاری از انواع روبای ایجاد شده بودند، به ویژه روباب کوبایی (با سبک بردگان آفریقایی که آن را ایجاد کرد)، رومب کاتالان (با طعم اسپانیا)، فلامنکو رومبه و رومب آفریقایی.
samba - samba و سبک موسیقی معروف است که از ساحل آفریقا و سرزمین برزیل تشکیل شده است. امروز ریتم عفونی سامبا به عنوان ملی برزیل محسوب می شود و کارناوال معروف برزیل آن سالانه میلیون ها نفر از طرفداران سامبا را جمع آوری می کند.
مامبو - این کوبایی که همراه با موسیقی مشابه نام دارد، در دهه 1930 معرفی شد و به سرعت موفق شد با استفاده از موسیقی نوازندگان مشهور و رقاصان مانند پرز پرادو، بنی مور، تونگولله، آدالبرتو مارتینز، رزا کارمینا و لیلیا پرادو محبوبیت پیدا کند. .
quickstep - حرکات سبک و دلیر و سریع، شکل های قدرتمند و همپوشی، نشان دهنده ویژگی های اصلی key quickstep است، که امروزه یکی از محبوب ترین های سالن های در جهان است. در ابتدا در صحنه دهه 1920 نیویورک و کارائیب توسعه یافته است، به عنوان ترکیبی از هایی مانند چارلستون، تغییرات آهسته فا ورتی، پابودی، تند و یک مرحله ای. نسخه ای صاف و پر زرق و برق از لحظه ای که امروز در سراسر جهان ید، به 4/4 آهنگ موسیقی از 48-52 اقدام در هر دقیقه در سال 1927 استاندارد شد.
جیو - جیبی یکی از پنج محبوب ترین لاتین است و همچنین تحت نام نوسان، بوگی یا boogie-woogie شناخته شده است. این یکی از پرطرفدارترین های لاتین محسوب می شود و نوعی شاد بودن و شاد بودن را نشان می دهد. تغییرات رسمی این رقابت ها که به طور معمول در سرعت 176 ضربه در دقیقه انجام شد، در دهه 1990 شکل گرفت.
بولرو - بولرو یک آرژانتینی است، اما همچنین دارای تنوع بین المللی متفاوت از همان نام از کوبا و اسپانیا است. نسخه معمولی ballroom این در حال حاضر بر اساس بلور کوبایی است و همچنین تحت نام rumba شناخته می شود. این 2/4 یا 4/4 موسیقی با سرعت حدود 120 ضربه در دقیقه است که به خوبی در سراسر جهان شناخته شده است.
های جاز آفریقایی یی و سنتی
چارلستون - این نوع فوق العاده محبوب توسط آهنگ معروف به نام "چارلستون" توسط آهنگساز و پیانیست جیمز p. جانسون محبوب شد. زود گذر چارلستون به زودی رقاصان مشتاق عهد حبس ایالات متحده را به دست گرفت.
swing - این امروز مترادف موسیقی جاز و نوازندگی 1920s - 1930s است. به علت سبک های بسیاری از موسیقی جاز swing نیز در بسیاری از طعم ها - lindy هاپ، جیتبارگ، بوگی ووگی، swing west coast و راک و رول .
شیر - این شکل بسیار پرطرفدار برای اولین بار در دوران ممنوعیت 1920s در ایالات متحده معرفی شد. در ابتدا توسط بردگان آفریقایی ایجاد شده، شیر با جریان اجرای برادران نیکلاس وارد جریان اصلی شد. چند سال بعد، شیر، هالیوود و سپس کل جهان را فتح کرد.
moonwalk - این حرکت فوق العاده مشهور که موجب توهم رفتن به عقب می شود، ابتدا توسط مارک پاپ مایکل ج ون در مارس 1983 اجرا شد و از آن زمان به بعد شهرت سیاره ای را به دست آورد. هیچ تک رقمی تا کنون ساخته نشده موفق به دریافت این مقدار محبوبیت و شناخت است.
boogie-woogie - این سبک سریع و پرانرژی در دهه 1930 و 1940 به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.
های جهانی در سراسر جهان / های لاتین
سالسا - این لاتین امروز یکی از محبوب ترین در ی لاتین، ی شمالی، اروپا و استرالیا است. این شکل بسیار جسورانه، پر جنب و جوش و خلاقیت نوآورانه که تحت تأثیر مامبو، چانگویی و روبای قرار داشت، آن را بسیار محبوب در سراسر جهان ساخته است. فلمنکو - این مشهور اسپانیایی از منطقه اندلس آغاز شد و نام آن تنها در قرن 18 . ترکیبی جادویی، پرشور و پر انرژی از آواز خواندن (گیتار)، گیتار (تاک)، و دست و دست (پالماس) آن را در سراسر جهان مشهور ساخته و یکی از خویشاوندان قابل قبول کل انسانیت شد. تانگو آرنتین - در میان انواع مختلف تانگو ، آرژانتینی در تلاش برای حفظ شکل اولیه تانگو است که برای اولین بار در منطقه ریو د لا پلاتا لامبدا ایجاد شد. این مشهور که از پارا بر می گردد، brayil در طول دهه 1980 بین المللی محبوب شد. آن را موفق به موفقیت فیوز جنبه های فورو، سالسا، merengue، maxixe و carimbó به سبک فراموش نشدنی است. polka - ظاهر polka در اواسط قرن نوزدهم یکی از بزرگترین " crazes" که جهان ما هرگز دیده می شود. این توانایی تاثیر گذاردن بر های غیرمستقیم دیگر، ملی در بسیاری از کشورهای اروپایی و بسیار محبوب در کل نیمکره غربی است. jiveeast coast swing - چرخش دارای تنوع زیادی است که یکی از محبوب ترین آن swing coast sword است. این اجتماعی شریک امروزه تحت نام swing eastern، jitterbug، american swing، east coast lindy و lindy بین دهه 1940 و 1960 به عنوان جایگزین برای انواع های نوازنده سخت تر یاد گرفته شده است. capoeiracountry / western dances - - سبک کشور یک فعالیت اجتماعی است که به شدت با کشور و سنت های غربی مرتبط است. این یک نیست بلکه شامل بسیاری از اشکال و سبک های است که می تواند به موسیقی کشور های غربی انجام شود. صرفنظر از نوع سبک موسیقی یا نوع ، جمع بندی های در کشور، از لحاظ اخلاق صوری و حتی توانایی انجام چند سبک بر روی یک طبقه در یک زمان صرف می شود. های مردمی - های مردمی نشان دهنده موسیقی و میراث فرهنگی، بازتاب زندگی روزمره یا تاریخ قومی افرادی که در یک منطقه یا کشور خاص زندگی می کنند. های مردمی (همچنین به عنوان های سنتی یا قومی) معمولا در مراسم با همراهی موسیقی سنتی این منطقه انجام می شود که در سراسر جهان در صدها تنوع و سبک منحصر به فرد است. اکثریت های مردمی تنظیم نشده اند و در طول گذشت زمان آنها به آرامی مورف می شوند. بللی - شکم یکی از معروف ترین های قومی شرقی در جهان است. این یک شکل ظاهری است که از مصر ساخته شده است و بر جنبه پیچیدهی چرک و کل بدن تاکید می کند با استفاده از حرکات ناگهانی مضطرب، حرکت حرکات بدن مضر و حضور شیممی های کوچک و سریع، جرقه و ارتعاشات گره ها یا رباط ها. شکم به عنوان بسیار حساس، احساسی و فریبنده محسوب می شود. های حرفه ای حرفه ای برای اولین بار در سال های اولیه رنسانس ایتالیا، زمانی که موسیقی، ، هنر و شعر پس از هزاران رکود قرون وسطایی شروع به محبوبیت می کرد، معرفی شد. باله توسط تلاش های فرانسه و روسیه بهبود یافته است، باله به عنوان اولین کنسرت فنی برگزار شد. باله به عنوان یکی از شگفت انگیز ترین و پیچیده ترین های تمام وقت شناخته شد و ب یک آن به سلطه جهانی رسید. در زمان های مدرن، بسیاری از های حرفه ای دیگر مانند معاصر، مدرن، کنسرت، اما هیچکدام از آنها توانستند پیچیدگی، فشار فیزیکی و میراث باله را پیشی بگیرند. باله بدون شک یکی است از بسیار فنی و مشهور از تمام های عملکرد. این در ابتدا در قرن 15 میلادی در رنسانس ایتالیا ایجاد شد، اما محبوبیت آن در کشورهایی مانند فرانسه و روسیه به دست آمد. این محبوبیت باور ن ی و نفوذ تاثیر زیادی بر تکنیک های موجود در بسیاری های دیگر داشته و حتی تاریخ فرهنگی بسیاری از کشورهای جهان را تغییر داده است. معاصر - معاصر یک نوع بسیار رقابتی از های مدرن است که در اواسط قرن بیستم به عنوان یک جایگزین برای سبک های کلاسیک (مانند باله)، سبک های مدرن ( آزاد) و جاز. تمرکز آن بر حرکات پا آزاد، استرس شدید روی لگن، ناسازگارانه، غیر قابل پیش بینی بودن، اقدامات متعدد و همزمان، improvi ion و لباس های غیر استاندارد، مجموعه ها و نو ردازی، این را به سمت مقدماتی مدرن تحمیل کرده است. کنسرت (همچنین به عنوان صحنه شناخته می شود) هایی است که برای یک مخاطب انجام می شود، معمولا در تئاتر و یا مجموعه ای سازماندهی شده با حضور موسیقی مجموعه. این رقابت قطبی در های اجتماعی یا مشارکتی است، جایی که شرکت کنندگان می توانند آزادانه کنند که چگونه و چه زمانی می خواهند. اکثر های کنسرت محبوب ballet، acroba است ، شیر، مدرن، های هندی یا ایرانی کلاسیک و دیگران. مدرن - مدرن با نفوذ است که به عنوان واکنشی علیه باله کلاسیک و سبک ش ایجاد می شود. مدرن به شکل بسیاری از عوامل در اوا قرن نوزدهم و اوایل تا اواسط قرن بیستم شکل گرفته است و مدرن به یک سبک محبوب تبدیل شده است که شامل عناصر هنر اجرا، تکنیک انتشار، بداهه نوازی و بداهه نوازی تماس است. - در میان انواع مختلف های محبوب در اطراف جهان، شیر ممکن است یکی از های غیر معمول باشد. به جای تمرکز بر های بدن و یدن با یک شریک، شیر با مشخص عملکرد ریتم موسیقی متمرکز موسیقی متن مانند کوپه، با استفاده از کفش های ضربه ای بر روی سطح مطابق با موسیقی مشخص می شود. مدرن پیشرفت در تکنولوژی موسیقی، تولد را به ارمغان آورد از بسیاری از انواع جدید . معرفی موسیقی الکترونیک و راک، دوران های house، punk، rave و disco را به ارمغان آورد. کشور دور افتاده هند برای این سبک ها اهمیتی نداشت و مطابق با باورهای مذهبی عمیقا گیاهان، خدایان خود را به زندگی روزمره تبدیل د و صحنه بالیوود بود و سودآور بود. خانه - پس از سال محبوبیت دیسکو، سبک موسیقی خانه و خانه در نیویورک و شیکاگو متولد شد. این اجتماعی به سرعت به خانه و باشگاه های سراسر جهان تبدیل شده است. در رقابت های پانک - متولد شد پانک راک می تواند جذ ت هایی را که از های سنتی اجتماعی قبل از آن لذت برده است، اما سبک تر و گاهی اوقات خشونت آمیز از مسجد (گاه به اصطلاح slam-dancing) و سر و صدا می کند. این سبک های با توجه به تماس شدید و کامل بدن مخاطبان گروه زندگی، با تند و تند تند و تند تندرستی هر دو به تنهایی و در گروه مشخص شد. - با تمرکز بی پایان بر ضربان ضرب و شتم، حجم با صدای بلند و جلوه های موسیقی روانگردان، نده های رحمت موسیقی رایگان است برای ایجاد freestyle خود را از حرکات، بدون قوانین در مورد روابط یا حرکت هماهنگ، معمولا در مکان های تاریک و شلوغ از باشگاه های ، کلاب شبانه، و فستیوال. نده ها تشویق می شوند تا الهام بخش موسیقی، دیگران و خلق و خوی خود را پیدا کنند. دیزو - ژانر موسیقی محبوب دیسکو از دهه 1970 چنین محبوبیتی را پیدا نخواهد کرد اگر رقابت با آن آسان نبود. طرفداران این موسیقی اغلب لباس های خارقالعاده و را در حال شدن یا نسخه های ساختاری از های مختلف دیسکو مانند bump، (چندین تغییرات) hustle، robot، boogaloo، واترگیت و دیگران پوشیدند. بلوری - تاریخ فرهنگی هند و بقیه آسیای جنوبی بدون تاثیر قوی صنعت بالیوود که هندی را به جهان ارتقاء داده است، باقی نخواهد ماند. بالیوودی به عنوان ترکیبی از موسیقی سنتی هندی، سنت های هندی در زیر قاره هند و تکنیک های خاورمیانه ایجاد شده است. بالیوودی با داستان های دقیق، حرکات پر انرژی و هایی که شامل تعداد زیادی از شرکت کنندگان هستند، مشخص می شود. فانک سبک هیپ هاپ تکامل یافته از سبک موسیقی است که برای اولین بار در دهه 1970 معرفی شد. هیپ هاپ با محبوبیت زیاد، قرار گرفتن در رسانه ها، ها و برنامه های تلویزیونی، در ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و کره جنوبی جایگاه خوبی پیدا کرد. سبک مشابهی به نام فانک نیز در دهه 1970 ایجاد شد و امروزه به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین سبکهای هیپ هاپ شناخته می شود. reakdance (breaking) - یکی از های ورزشی ترین در جهان، breakdance، در اصل یافت شد محبوبیت آن در دهه 1970 به عنوان خیابانی در برون نیویورک است. از آن زمان تا کنون آن را در سراسر جهان گسترش یافته است که در آن به عنوان یکی از سبک های منحصر به فرد دیده شده است. به طور معمول انفرادی، این نیاز به رقاصان با استعداد برای انجام سری از یا آزاد و رقابتی آزاد و در کنار فوتبال معمولا بلافاصله ش تن، هیپ هاپ یا موسیقی موسیقی موسیقی. بونس - متولد 1980s به عنوان ترکیبی از موسیقی هیپ هاپ نیو اورلئان و امروزه های گزاف گویی امروزه در قالب شفاف و متواضعانه می شود. از آنجایی که این ارتباط با سنت های فرهنگ مارادی گرا بسیار نزدیک است، بسیاری از اشکال گزاف گویی امروز بسیار منطقوی باقی می مانند و به ندرت دیده می شود خارج از صحنه های موسیقی نیواورلئان، میامی، ب یمور و دیگر مراکز موسیقی. بوگانالو - سبک فانک هیپ هاپ نه تنها توسط موسیقی آن بلکه توسط پذیرش جهانی سبک معروف به نام electric boogaloo که در سال های 1970 توسط گروه با همین نام تبلیغ شد، محبوبیت یافت. هر دو توسط افراد و گروه ها در هر دو شکل آزاد و به طرز وحشتناکی می خورند، boogaloo الکتریکی با طیف گسترده ای از حرکت هایی که بر حرکت پاها متمرکز شده است پر می شود، ، زانو و استفاده مکرر از حرکات هیجان انگیز مانند رباتیک. جاز استریت - با تأثیر برده های یی آفریقایی یی، جاز در اوایل قرن بیستم به عنوان هر نوع ی که در کنار موسیقی جاز جدید انجام می شد، محبوبیت خود را به دست آورد. های جاز به شدت improvi ional and freeform به سرعت به های عملکردی تبدیل شده است که عناصر از باله را شبیه سازی می کند. امروز جاز در بسیاری از شکل ها به کار رفته است که به طور کل " جاز مدرن" نامیده می شود. سبک جکین 'jookin' یا به اصطلاح 'gangsta waling' خیابانی است که اخیرا در دهه 1990 در خیابان های ممفیس، تنسی توسط مجموعه مشخص می شود که تلاش می کند تا "گزاف گویی" را در ضربۀ اصلی موسیقی پراک که اغلب با این سبک همراه است، تقلید کند. حتی اگر این محبوبیت زیادی در سراسر جهان پیدا کرده باشد، هنوز منطقه ای است که به ندرت در خارج از شهر ممفیس دیده می شود. فانک فوق العاده متنوع است و یکی از تغییرات معروف آن «قفل » است. گریم اصلی این سبک هیپ هاپ این است که به طور ناگهانی توقف و نگه داشتن موقعیت (یا قفل شده) در وسط برنامه های برای مدت کوتاهی، و سپس به طور ناگهانی رقابت را از سر بگیرند. این نیاز به حرکت کامل بدن، اما بیشتر در نیمی از بدن متمرکز است. بسیاری از نده های locking ترجیح می دهند از حرکات مختلف آکروباتیک و جسمی خواسته شده برای تقویت روال های خود استفاده کنند. popping - popping بسیار سبک است که با محبوب boogaloo electric شناخته می شود. popping یکی دیگر از های خیابانی فانتزی از دهه های 1960 و 1970 است که محبوبیت آن را در سراسر جهان یافت. جهان. تکنیک هایی که ندگان باید به درستی دهند، یدن است. popping کنترل و کنتراست سریع و آرامش بخش ماهیچه ها را ایجاد می کند که باعث ایجاد احساس تند و تیز در بدن می شود. این حرکت تند و تیز به عنوان "پاپ" یا "ضربه" نامیده می شود و می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تقویت روال ، حرکات و دارای.ابعاد جهان

درخواست حذف اطلاعات

در صحبت از توپولوژی معمولاً اشیایی مانند نوار موبیوس، بطری کلاین، گره ها و حلقه ها نخستین چیزهایی هستند که به ذهن می آیند. اما برخی با عبارتی طنزآمیز توپولوژیست ها را توصیف می کنند؛ آنها می گویند توپولوژیست ی است که فرقی میان فنجان قهوه و پیراشکی نمی بیند! در تعریف بطری کلاین نیز، سطح داخلی و خارجی معنا ندارد و تعریف نمی شود، در حقیقت فرقی میان سطح داخلی و خارجی این بطری نیست! خانه بطری کلاین را می توان یکی از بزرگترین آثار معماری معاصر دانست که از خاصیت بطری کلاین در طراحی آن استفاده شده است. فلی کلاین، ریاضیدان آلمانی و عضو آکادمی علوم برلین در سال ۱۸۸۲ نمونه جالبی از سطح یک رویه طرح کرد که به بطری کلاین معروف شده است. این بطری سطح کاملاً بسته ای دارد. با وجود این، برای آن نمی توان رویه داخلی یا خارجی معلوم کرد و به عبارتی دیگر حجم آن صفر است. این شکل هم مثل نوار موبیوس داری یک رویه است ولی بر خلاف آن هیچ کناره ای ندارد. می توان برشی از آن بدست آورد که هر نیمه آن یک نوار موبیوس تشکیل دهد. بطری کلاین را می توان به هرطرفی چرخاند بدون اینکه هیچ اتفاقی برای مایع درون آن بیفتد.
نوار موبیوس که توسط آگوست فردیناند موبیوس، ریاضیدان و ستارهشناس مشهور آلمانی کشف شد؛ نیز، ح خاصی از بطری کلاین به حساب می آید. نوار موبیوس خانه بطری کلاین را می توان یکی از بزرگترین آثار معماری معاصر دانست که از خاصیت بطری کلاین در طراحی آن استفاده شده است. دلیل «یک رویه بودن» این نوار آن است که در هر نقطه n از نوار موبیوس می توان دو بردار با جهت های مختلف رسم کرد که بر نوار موبیوس در این نقطه عمود باشد. این بردارها را قائم های نوار موبیوس در نقطة n می نامیم. یکی از این بردارها را انتخاب و نقطة n را به تدریج روی نوار موبیوس جابجا می کنیم. در این صورت بردار ما هم همراه با نقطه n جابجا می شود. بنابراین، روی نوار موبیوس چنان مسیر بسته ای وجود دارد که اگر قائمی این مسیر را روی سطح بپیماید، به جای این که به وضع نخستین خود برسد، روی برداری که در جهت مخالف وضع نخستین آن است قرار می گیرد. نکات جالب درباره نوار موبیوس
اگر با یک خ ر بر روی نوار موبیوس خطی در طول نوار بکشیم و ادامه دهیم این خط دوباره به نقطه شروع باز می گردد و هر دو طرف نوار خط کشیده می شود. نوار موبیوس مثالی از یک رویه بدون جهت (جهت ناپذیر) است. نوار موبیوس خواص غیر منتظره دیگری نیز دارد، به عنوان مثال هر گاه بخواهیم این نوار را در امتداد طولش ببریم به جای اینکه دو نوار بدست بیاوریم یک نوار بلندتر و با دو چرخش بدست میاوریم. همچنین با تکرار دوباره این کار دو نوار موبیوس در هم پیچ خورده بدست می آید. با ادامه این کار یعنی ب پیاپی نوار و در انتهای کار تصاویر غیر منتظره ای ایجاد می شود که به حلقه های پارادرومویک موسومند. همچنین اگر این نوار را از یک سوم عرض نوار ببریم در این ح دو نوار موبیوس در هم گره شده با طولهای متفاوت بدست می آوریم. تمامی این کارها بطور شهودی قابل اجرا هستند. نوار موبیوس را می توان ح خاصی از بطری کلاین دانست. نوار موبیوس به نوعی می تواند به عنوان سمبل تعامل دوگانگی فرهنگی تلقی شود. ابعاد 2و3و4 در زیر نشان داده شده است بعد پنجم ایده بلور چهار بعدی فضا- زمان در اوایل سال جاری ابتدا توسط فرانک ویلکزک، فیزیکدان موسسه فناوری ماساچوست به شکل یک مفهوم کاملا نظری ارائه شده بود. در واقع، مدل های چهار بعدی نمی توانند توضیح دهند که جهان چگونه و در چه زمانی مملو از ماده شد. اما در مدل پنج بعدی چنین مسئله ای قابل تبیین است. براساس مدل پنج بعدی چنین به نظر می رسد که مسئله پیدایش ذرات بنیادی در کیهان، با جهش ناگهانی آن از ح انقباض به انبساط قابل تبیین باشد. در واقع در این مدل، جهش کیهان همانند یک تغییر فاز عمل کرده است و ذرات ماده بر اثر انرژی حاصل از این جهش به وجود آمده اند. اما پنج بُعدی بودن کیهان، چه ربطی به سیاهچاله های پنج بعدی دارد؟ در واقع این ارتباط توسط فیزیکدان ها کشف شده است. فیزیکدانی به نام پائول وسون به همراه یک دانشجوی ا با نام سانجیو سیرا مشغول بررسی هندسه سیاهچاله ها بودند، آنها می خواستند رفتار سیاهچاله ها را در فضا- زمان پنج بعدی مورد بررسی قرار دهند. این بررسی، کار دشواری بود چرا که سیاهچاله های پنج بعدی، بسیار پیچیده تر از سیاهچاله های چهار بعدی معمولی هستند. اما نتیجه حاصل کاملاً شگفت انگیز بود: از دیدگاه ریاضی، یک جهان پنج بُعدی می تواند یک سیاهچاله پنج بُعدی باشد. نکته جالب آن است که تا پیش از این، دانشمندان تقریباً مطمئن بودند که در جهان ما سیاهچاله های چهار بعدی وجود دارند (یکی از آنها احتمالاً در مرکز ک شان ما واقع است). از طرفی در سال ۱۹۷۲ نشان داده شده بود که شباهت هایی میان جهان ما و سیاهچاله چهار بُعدی وجود دارد. فیزیکدان ها دریافته اند که با ورود به بُعد پنجم، این شباهت کامل خواهد شد. تصور این که جهان ما یک سیاهچاله پنج بُعدی باشد واقعاً شگفت انگیز است. اما بررسی های انجام شده روی نیروی گرانش و برهم کنش ذرات بنیادی مستمراً فیزیکدان ها را به سوی مدل هایی با بیش از چهار بُعد معمول سوق داده است. بنابراین ممکن است جهان های بی شماری وجود داشته باشند که هر یک در دل دیگری واقع شده و هر یک دارای ابعاد بالاتری نسبت به قبلی باشد. انسان هنوز نمی داند در کاوش و جست وجو در این ابعاد، با چه حقایق ناشناخته و شگفت انگیزی روبه رو خواهدشد. اما آنچه مسلم است این است که همین مدل ساده پنج بعدی هم ما را با دیدگاهی جدید نسبت به کیهان مواجه ساخته است. بار دیگر که زیر آسمان شب به ستاره ها خیره شدید، اندکی مکث کرده و به این واقعیت غریب بین ید که ممکن است ما واقعاً در یک سیاهچاله پنج بُعدی زندگی کنیم. منابع: http://www.shafaf.ir/fa/news/140611/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86 http://bigbangpage.com/science-content/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%86%d8%a7%d9%84%db%80-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%a8/ http://kimpoor.mihanblog.com/post/46س: اگر 10 ابعاد وجود داشته باشد، پس چرا ما آنها را نمی بینیم؟

درخواست حذف اطلاعات

س: اگر 10 ابعاد وجود داشته باشد، پس چرا ما آنها را نمی بینیم؟
نوشته شده در 2012 دسامبر 23 توسط the physicis فیزیکدان: "بعد" یک جهت است. بنابراین، ما در "3 بعد" قرار داریم، زیرا فقط 3 جهت وجود دارد، و هر جهت دیگر تنها ترکیبی از این 3 (و منفی آنها) است. به عنوان مثال، با گفتن ی که تا چه حد شمال، شرق و تا به حال به شما می توانید آنها را در هر نقطه بر روی زمین هدایت کنید. زمان نیز به عنوان یک ابعاد در نظر گرفته می شود، اما وجود دارد برخی از ظرافت های مرتبط با آن. هنگامی که نظریه پردازان ریسمانی در مورد فضا با 10 ابعاد صحبت می کنند، در مورد همه صحبت می کنند، اما چهار نفر از آنها "ابعاد حلقه کوچک" هستند. ما به تفکر جهت / بعد به عنوان گسترش برای همیشه برای همیشه استفاده می شود، اما این جهات کوچک فقط یک حلقه کوتاه و شما را به جایی که شما آغاز شده است. به عنوان مثال، اگر عالم دو عدد طبیعی داشته باشد و ابعاد سوم یک ابعاد حلقه 1 متر بود، می توانستید حرکت کنید، می گفتید، شمال / جنوب و بالا / پایین هیچ مشکلی نیست، اما اگر به شرق یا غرب نگاه کردید د عقب سر خود را یک متر دور می بینید. اما بر خلاف یک آینه، شما می توانید از نظر جسمی پشت سر خود را بچرخانید. یا یک مدل مو را به خودتان بدهید، چرا که نه. ابعاد کوچکتر مثل آن هستند، اما حلقه در فاصله ای است که بسیار، بسیار کوچکتر از کوچکترین ذره است. در نتیجه، واقعا در مورد در این ابعاد کوچک، منطقی نیست، اساسا به این دلیل که هیچ جایی برای رفتن وجود ندارد. بنابراین، اگر میخواهید چیزی را از دست ندهید، به گام به سمت (در هر سه بعد ما) گام بردارید. شما این گزینه را دارید زیرا اتاق دارید. در ابعاد حلقه اتاق به اندازه کافی وجود ندارد، بنابراین تا آنجا که ما (و حتی ذرات) نگران آن هستیم، آنها نیز ممکن نیست. تئوری رشته (که در آن همه این بحث "10 بعدی" از آن آمده است) تنها تئوری هر چیزی در ج امروز است، اما متأسفانه پیش بینی های قابل تایید (هنوز) انجام نمی دهد. ابعاد اضافی اما غیر قابل کشف فقط یک نمونه از آن هستند. http://www.askamathematician.com/2012/12/q-if-there-are-10-dimensions-then-why-dont-we-notice-them/دو ستاره، سه بعد و زنگ انرژی

درخواست حذف اطلاعات

دو ستاره، سه بعد و زنگ انرژی برای دهه، اخترشناسان در مورد وقایع نامنظم از سیستم دو ستاره v745 sco، که حدود 25000 سال نوری از زمین قرار دارد، شناخته شده اند. اخترشناسان به طرز شگفت انگیزی جذب شدند، هنگامی که وقایع قبلی از این سیستم در سال های 1937 و 1989 مشاهده شد. هنگامی که این سیستم در فوریه 6 فوریه 2014 فوران کرد، دانشمندان آماده بودند که این رویداد را با مجموعه ای از تلسکوپ ها از جمله رادیو اکتیو فضایی چاندرا ناسا تماشا کنند. v745 sco یک سیستم ستاره دوتایی است که شامل یک ستاره غول پیکر قرمز و یک کوتوله سفید است که توسط گرانش قفل شده است. این دو عنصر ستاره ای در اطراف یکدیگر قرار دارند که لایه های بیرونی غول قرمز توسط نیروی گرانشی شدید کوتوله سفید کشیده می شوند. این ماده به تدریج روی سطح کوتوله سفید می افتد. با گذشت زمان، مواد کافی برای کوتوله سفید به وجود می آیند تا موجب انفجار شدید ترمو هسته ای شوند، و موجب روشنایی درخشان باینری به نام نووا می شود. ستاره شناسان v745 sco را با یک فاکتور از یک هزار در نور نوری طی حدود 9 روز از بین می برد. ستاره شناسان v745 sco را با chandra کمی بیش از دو هفته پس از ز له 2014 مشاهده د. یافته های اصلی آنها ظاهر شد که بیشتر مواد منفجر شده به سمت ما حرکت می د. برای توضیح این، یک تیم از دانشمندان inaf-osservatorio astronomico di palermo، پالرمو و مرکز هوروآف اسمیتسونیان برای استروفی فیزیک، یک مدل کامپیوتری سه بعدی (انفجاری) را ساختند و مدل را تا زمانی که مشاهدات را توضیح داد. در این مدل آنها شامل یک دیسک بزرگ گاز سرد در اطراف استواء باینری ایجاد شده توسط کوتوله سفید بر روی باد از جریان گاز دور از غول سرخ. محاسبات کامپیوتری نشان داد که موج انفجار نوا و مواد وجی احتمالا در امتداد قطب شمال و جنوب سیستم دوتایی متمرکز شده است. این شکل توسط موج انفجاری به دیسک گاز سرد در اطراف باینری افتاده است. این تعامل ناشی از موج انفجار و انتشار ماده به منظور کاهش سرعت در طول این دیسک و ایجاد یک حلقه در حال گسترش از گاز داغ اشعه ای است. اشعه x از مواد دور از ما بیشتر جذب شده و مسدود شده توسط مواد به سمت زمین، توضیح داد که چرا به نظر می رسد که بیشتر مواد به سمت ما حرکت می کند. در شکل نشان دهنده مدل جدید 3d انفجار، موج انفجار زرد است، انبساط انفجار، بنفش است و دیسک مواد خنک کننده که عمدتا تحت تاثیر موج موج انفجار قرار دارد، آبی رنگ است. حفره قابل مشاهده در سمت چپ مواد وجی (به نسخه علامت گذاری شده نگاه کنید) نتیجه بقایای ناشی از سطح کوتوله سفید است که به غول قرمز ضربه می زند. inset یک تصویر نوری را از مرکز رصدخانه siding springs در استرالیا با v745 sco در مرکز نشان می دهد. مقدار انفجاری فوق العاده ای در طی انفجار آزاد شد که معادل حدود 10 میلیون تریلیون بمب هیدروژنی بود. نویسندگان بر این باورند که مواد با وزن حدود یک دهم جرم زمین از بین می رود. در حالی که این بلخ ستاره ای چشمگیر بود، مقدار جرمی که از بین رفت، هنوز خیلی کوچکتر از مقدار محاسبه شده دانشمندان برای ایجاد انفجار بود. این بدان معنی است که با وجود انفجارهای مکرر، مقدار قابل توجهی از مواد در سطح کوتوله سفید جمع می شود. اگر مقدار کافی مواد یابد، کوتوله سفید میتواند انفجار هسته ای را انجام دهد و کاملا ت یب شود. ستاره شناسان این ابرنواخترهای به اصطلاح type ia را به عنوان نشانگرهای فاصله کیهانی برای اندازه گیری گسترش جهان استفاده می کنند. دانشمندان همچنین قادر به تعیین ترکیب شیمیایی مواد ا اج شده توسط نووا بودند. تجزیه و تحلیل آنها از این داده ها نشان می دهد که کوتوله سفید عمدتا از کربن و ا یژن تشکیل شده است. مقاله ای که این نتایج را شرح داده است در شماره 1 فوریه 2017 اعلامیه های ماهانه انجمن نجوم سلطنتی منتشر شد و در دسترس است. نویسندگان: سالواتوره اورلاندو از inaf-osservatorio astronomico di palermo در ایتالیا، جرمی دریک از مرکز هیستوآرام فیزیک هاروارد-اسمیتسونیان در کمبریج، ma و مارکو میکلیلی از پالرمو است. مرکز یت فضایی مارشال در ناسا در هانتسویل، آلاباما، برنامه مدیریت چاندرا را برای مدیریت مأموریت علوم ناسا در واشنگتن مدیریت می کند. رصدخانه آستروفیزیک اسمیتسونیان در کمبریج، ماساچوست، تحت کنترل علم و پرواز پرواز چاندرا است. اعتبار تصویر: مدل تصور شده: nasa / cxc / m.weiss خواندن بیشتر از رصدخانه اشعه ای چاندرا ناسا. برای تصاویر بیشتر chandra، چند رسانه ای و مواد مرتبط، از: http://www.nasa.gov/chandra منبع: https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/images/two-stars-three-dimensions-and-oodles-of-energy.htmlنظریه پردازان رشته شبیه سازی انفجار بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

by natalie wolchover | december 13, 2011 04:14pm et https://img.purch.com/w/660/ahr0cdovl3d3dy5saxzlc2npzw5jzs5jb20vaw1hz2vzl2kvmdawlzaymi82odgvb3jpz2luywwvy2fsywjplxlhds1zdhjpbmctdghlb3j5ltaylmpwzw== فیزیکدانان ژاپنی مدل نظری ریاضی ایجاد کرده اند که تولد جهان را شبیه سازی می کند. در مدل خود، "بیگ بنگ" یک "رخداد متقارن" بود - نوساناتی که سه ابعاد فضایی را از شش بعد دیگر از نظریه رشته خلاص کرد و سپس به سرعت به ساخت ساختار 3d مشاهده شده در جهان ما رسید. نظریه رشته - "نظریه همه چیز" پیشنهاد شده که مکانیک کوانتومی و نسبیت عام را با یک تصویر کامل ترکیب می کند - مدل های ذره ای ابت را به عنوان نقاط بدون ابعاد به عنوان خطوط نوسان ("رشته ها") می نامند. نظریه ریاضی به منظور ریاضی برای کار نیاز به 10 بعد دارد: نه فضا و یک زمان. به نظر می رسد که جهان ما تنها سه ابعاد فضایی دارد، نظریه پردازان رشته می گویند، چرا که شش نفر دیگر در بسته های غیر قابل کشف کوچک به نام manifolds calabi-yau، که منحصر به فرد 10 تا 33 سانتیمتر هستند، پیچ خورده اند. مانند بسیاری دیگر از جنبه های اساسی تئوری رشته ای، هیچ آزمایش عملی وجود ندارد که می تواند تأیید کند که این منیفولد ها وجود دارد، و به این ترتیب که جهان واقعا یک ساختار فضایی 9 بعدی دارد. فیزیکدانان اگر این کار را ند، تعجب می کنند که چرا سه عدد از این ابعاد بزرگ و شش شان بسیار کوچک است. با این وجود، چارچوب تئوری رشته قانع کننده است چرا که به وضوح بیشتر جنبه های جهان که ما مشاهده می کنند، از الکترومغناطیس به گرانش به ترمودینامیک سیاهچاله ها را توضیح می دهیم. تحقیقات جدید توسط sang-woo kim از اوزاکا، jun nishimura از سازمان تحقیقاتی شتاب دهنده انرژی بالا (kek) و a o tsuchiya از shizuoka - نشان می دهد که نظریه ریشه به درستی منشاء جهان و ساختار 3d ظاهری آن است. نیشیمورا به "اسرار کوچک کوچولو" گفت: "ما توانستیم ببینیم که سه جهت در یک لحظه در حال گسترش است." [آیا جهان دارای یک لبه است؟] برای انجام محاسبات، فیزیکدانان اصلاح ساختار نظریه ریاضی به نام مدل ماتریس iib، که تئوری را به صورت ماتریس - شبکه های مستطیلی عبارات ریاضی که ویژگی های جهان را توصیف می کنند، استفاده می کنند. عناصر ماتریس ها می توانند از لحاظ ریاضی ترکیب شوند تا شبیه سازی کنند که چگونه رشته ها ممکن است تعامل داشته باشند تا جهان را شکل دهند امروزه دیده می شود. nishimura در یک ایمیل نوشت: "در فرمول مدل ماتریس برای نظریه فوق ستاره، ماتریس ها باید درجه پایه ای از است، و تصویر رشته ظاهر می شود زمانی که یک حد اندازه ماتریس بی نهایت طول می کشد." ماتریسهای بی نهایت بزرگ که دمندانه هستند، فیزیکدانان ساختار جهان را با کار با ماتریسهای محدود، که بزرگترین آنها 32 ردیف و 32 ستون است، تقریب می کنند. روش معمول انجام محاسبات تئوری ریشه این است که از تئوری تحریم استفاده کنیم که در آن همه تعاملات ممکن بین رشته ها در یک محاسبه یک تعامل تنها در نظر گرفته می شود. اما معادلات توصیف تعاملات رشته بسیار پیچیده است که این روش فقط کار می کند زمانی که همه تعاملات ممکن بین رشته ها بسیار ضعیف هستند - اختلالات کوچک به جای برخورد های بالقوه انرژی و فشرده سازی هایی که در جهان اولیه اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، ماتریس ها می توانند توسط ابر رایانه ها شبیه سازی شوند و بنابراین اصلاح تئوری رشته به یک مدل ماتریسی، فیزیکدانان را قادر می سازد محاسبه کنند که چگونه وقایع در انرژی های بسیار بالایی، مانند آنچه در زمان انفجار بزرگ رخ می دهد، محاسبه می شود. نیشیمورا نوشت: "این با فرمول متعارف نظریه فوق ستاره امکان پذیر نبود. "آنچه که ما در این شبیه سازی انجام می دهیم، تولید صدها یا هزاران ماتریس است که هر کدام از آنها در طول یک دوره زمانی محدود، کل تاریخ جهان را توصیف می کنند. سپس ما باید میانگین ماتریس ها را بدست آوریم تا اطلاعات فیزیکی را به نحوی دریافت کنیم. نیشیمورا توضیح داد که جهان در زمان تکامل پیدا می کند. ماتریس های بزرگتر به نظر می رسد از پنجره های بزرگتر در زمان. شبیه سازی با استفاده از 32 × 32 ماتریس، بزرگترین در آزمایش، دو ماه طول کشید تا کامپیوتر را پر کند و به محققان اجازه داد تا تکامل جهان از انفجار بزرگ تا زمان شروع تورم - یک دوره گسترش انبساط - فقط 10 ^ -36 ثانیه بعد. یک نتیجه کلیدی آزمایش این بود که همه به خودی خود، مدل جهان نهم بعدی به طور خود به خودی در سه جهت حرکت کرد، در حالی که ابعاد شش فضای دیگرش به شدت پیچیده بود. این رویداد ش ت تقاربی توسط ردیف های متغیر و ستون های متغیر در ماتریس ها شرح داده شد. عملیات ریاضی بر روی ماتریس ها مختصات فضایی را تولید می کند و با هر گام زمانی، مختصات در سه جهت افزایش می یابد (در حالی که باقی مانده در شش دیگر بدون تغییر است). به انی که می تواند آنها را تفسیر کند، ماتریس های در حال تغییر، به شکل ریاضی، تولد فضا-زمان را بیان می کنند. منبع: this story was provided by life's little mysteries, a sister site to live science. follow natalie wolchover on twitter @nattyover. follow life's little mysteries on twitter @llmysteries, then join us on facebook.